@InCollection{Uździcka:2019,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Kategoria estetyki języka w dziewiętnastowiecznym czasopiśmiennictwie dla dzieci i młodzieży",
  pages     = "113--125",
  year      = "2019",
  booktitle = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, ISBN: 9788378423379",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}