@InCollection{Węgorowska:2019,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Estetyczne, eleganckie, piękne komunikaty. Wokół, adresowanej do mnie korespondencji Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko",
  pages     = "189--204",
  year      = "2019",
  booktitle = "Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, ISBN: 9788378423379",
  publisher = "Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}