@InCollection{Kaczor:2019,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = ""Kótko, ostro, do słuchu". Język współczesnych sporów publicznych (na przykładzie dyskusji o uchodĽcach i migrantach w "Tygodniku Powszechnym"",
  pages     = "81--98",
  year      = "2019",
  booktitle = "Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z FORUM ETYKI SŁOWA, ISBN: 9788380182462",
  editor    = "red. nauk. Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńsk",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwestytetu Kazimierza Wielkiego",
  address   = "Bydgoszcz",
}