@InCollection{Kruk:2019,
  author  = "A. Kruk",
  title     = "Działalność Cema Őzdemira w wybranych kontekstach",
  pages     = "229--240",
  year      = "2019",
  booktitle = "Migranci i mniejszości jako obcy i swoi w przestrzeni polityczno-społecznej, ISBN: 9788365817808",
  editor    = "red. nauk. Anita Adamczyk, Andrzej Sakson, Cezary Trosiak",
  publisher = "Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza",
  address   = "Poznań",
}