@InCollection{Kaczor:2019,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Przemoc słowna (na przykładzie dyskusji o uchodĽcach i imigrantach w "Tygodniku Powszechnym")",
  pages     = "89--102",
  year      = "2019",
  booktitle = "Przemoc w komunikacji, ISBN: 9788395535475",
  editor    = "red. nauk. Renata Bizior, Dorota Suska, Jana Raclavská",
  publisher = "Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie",
  address   = "Częstochowa",
  series    = "Mechanizmy funkcjonowania języka : t. 5",
}