@InCollection{Wojciechowska:2020,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Dydaktyczne walory "Poczty literackiej" Wisławy Szymborskiej",
  pages     = "235--246",
  year      = "2020",
  booktitle = "Kultura komunikacji w dydaktyce, ISBN: 9788365988355",
  editor    = "red. nauk. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski",
  publisher = "Wydawnictwo Nauka i Innowacje",
  address   = "Poznań",
  series    = "Kultura Komunikacji Językowej",
  volume    = "Tom 6",
}