@InCollection{Uździcka:2020,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = ""Baśń nad baśniami" Wojciecha hrabiego Dzieduszyckiego - pierwsza mitologia Słowian?",
  pages     = "419--438",
  year      = "2020",
  booktitle = "Slovenski folklor i književna fantastika, ISBN: 9788673011493",
  editor    = "ed. Dejan Ajdačić",
  publisher = "Udruženje folklorista Srbije : Komisija za folkloristiku Medunarodnog komiteta slavista",
  address   = "Beograd - Tršić",
}