@InCollection{Bugajski:1999,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna. Społeczne i naukowe potrzeby kultury języka",
  pages     = "33--38",
  year      = "1999",
  booktitle = "Mowa rozświetlona myślą : Swiadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, ISBN: 8322919506",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego",
  address   = "Wrocław",
  series    = "Acta Universitatis Wratislaviensis : no 1982",
}