@InCollection{Bugajski:2000,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Genologiczne uwarunkowania komunikatu językowego",
  pages     = "395--400",
  year      = "2000",
  booktitle = "Genologia i konteksty, ISBN: 8372680021",
  editor    = "red. Czesław Dutka, Małgorzata Mikoł±jczak",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Zielona Góra",
}