@InCollection{Bugajski:1997,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Z badań nad rozwojem polskiej myśli normatywnej",
  pages     = "19--25",
  year      = "1997",
  booktitle = "Z polszczyzny historycznej i współczesnej, ISBN: 8387288705",
  publisher = "Wydaw. WSP",
  address   = "Rzeszów",
}