@InCollection{Bugajski:2000,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "O perswazyjnej funkcji terminów naukowych",
  pages     = "419--424",
  year      = "2000",
  booktitle = "Regulacyjna funkcja tekstów, ISBN: 8371713711",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu £ódzkiego",
  address   = "£ód¼",
}