@InCollection{Uździcka:2002,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Konwencjonalna właściwość każdego tekstu: (na podstawie tytułów czasopism religijnych",
  pages     = "346--351",
  year      = "2002",
  booktitle = "Tekst w mediach, ISBN: 8371715064",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}