@InCollection{Bugajski:2002,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "O potrzebie teorii komunikacji w dydaktyce polonistycznej",
  pages     = "57--66",
  year      = "2002",
  booktitle = "W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, ISBN: 8322611455",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu ¦l±skiego",
  address   = "Katowice",
  series    = "Prace Naukowe Uniwersytetu ¦l±skiego w Katowicach : nr 2081",
}