@InCollection{Bugajski:2002,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Odbiorca i adresat w procesie komunikacji",
  pages     = "75--90",
  year      = "2002",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, ISBN: 8389321025",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}