@InCollection{Kaczor:2002,
  author  = "M. Kaczor",
  title     = "Kilka uwag o estetyce językowej w życzeniach okolicznościowych",
  pages     = "188--205",
  year      = "2002",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, ISBN: 8389321025",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}