@InCollection{U¼dzicka:2002,
  author  = "M. U¼dzicka",
  title     = "Funkcja wyrazów obcych w reklamie",
  pages     = "471--478",
  year      = "2002",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, ISBN: 8389321025",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}