@InCollection{Wojciechowska:2002,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Komunikacja językowa w Internecie. Próba rozpoznania problemtyki",
  pages     = "479--487",
  year      = "2002",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, ISBN: 8389321025",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}