@InCollection{Węgorowska:2002,
  author  = "K. Węgorowska",
  title     = "Językowy świat wileńskiego Gimnazjum i Liceum SS. Nazaretanek (na podstawie wspomnień Jadwigi Hoppen-Zawadzkiej)",
  pages     = "171--178",
  year      = "2002",
  booktitle = "Polonistyka szkolna w latach 1918-1939 : koncepcje i polemiki, programy ich realizacja, ISBN: 8389321122",
  editor    = "red. nauk. Leszek Jazownik",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}