@InCollection{Wojciechowska:1995,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Świat brydżystów w tekstach Magdaleny Samozwaniec",
  pages     = "147--160",
  year      = "1995",
  booktitle = "Kreowanie świata w tekstach, ISBN: 8322706936",
  editor    = "pod red. Andrzeja Marii Lewickiego i Ryszarda Tokarskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej",
  address   = "Lublin",
}