@InCollection{Bugajski:2004,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Komunikowanie i komunikowanie się w mediach",
  pages     = "85--92",
  year      = "2004",
  booktitle = "Współczesne odmiany języka narodowego, ISBN: 8371717989",
  editor    = "red. Kazimierz Michalewski",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}