@InCollection{Bugajski:2005,
  author  = "M. Bugajski",
  title     = "Od Słoty do Górnickiego: (o kształtowaniu się polskiej świadomości językowej)",
  pages     = "63--99",
  year      = "2005",
  booktitle = "Rozprawy o historii języka polskiego, ISBN: 8389712936",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Borawski",
  publisher = "Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego",
  address   = "Zielona Góra",
}