@InCollection{Wojciechowska:2006,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Językowe przejawy funkcji integracyjnej "Nadodrza"",
  pages     = "309--320",
  year      = "2006",
  booktitle = "Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, ISBN: 9788374810777",
  editor    = "red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz",
  publisher = "Uniwersytet Zielonogórski",
  address   = "Zielona Góra",
}