@InCollection{Wojciechowska:2006,
  author  = "A. Wojciechowska",
  title     = "Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania wypowiedzi emotywnych w "Nadodrzu"",
  pages     = "263--271",
  year      = "2006",
  booktitle = "Wyrażanie emocji, ISBN: 9788375250251",
  editor    = "pod red. Kazimierza Michalewskiego",
  publisher = "Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego",
  address   = "Łódź",
}