@InCollection{Uździcka:2007,
  author  = "M. Uździcka",
  title     = "Wykłady Władysława Majewskiego a problematyka odmiany i gatunku",
  pages     = "194--203",
  year      = "2007",
  booktitle = "Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a odmiany funkcjonalne, ISBN: 9788387819026",
  editor    = "pod red. Danuty Ostaszewskiej",
  publisher = "Wydaw. Gnome",
  address   = "Katowice",
  volume    = "Tom III",
}