System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Piotr Reda
Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
Jednostka: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 9 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 8 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 8 (4)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
6 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 6 (3)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Chronione rośliny i środowiska roślinne / Piotr Reda
// W: 30 lat - Pszczewski Park Krajobrazowy : historia i przyroda / red. P. Grochowski, L. Jerzak .- Gorzów Wlkp. - Zielona Góra : Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego, 2016 - s. 98--117 .- ISBN: 9788380560895
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-18084] [data modyf: 16-08-2016 14:11]
[2] System zieleni miasta Zielona Góra - stan przed powiększeniem do aglomeracji i możliwości rozwoju / Piotr Reda, Leszek Jerzak
// W: Zieleń w programach rewitalizacji miast / red. nauk. M. Kosmala .- Toruń : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Toruń, 2015 - s. 49--56 .- ISBN: 9788393574070
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-17263] [data modyf: 23-10-2015 10:11]
[3] Ochrona przyrody w Zielonej Górze do 1945 roku / Leszek Jerzak, Piotr Reda
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta w XIX i XX wieku / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . tom II .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 191--202 .- ISBN: 9788378420217
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-14746] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[4] Cenne przyrodniczo obszary miasta Zielona Góra / Paweł Czechowski, Marek Maciantowicz, Marcin Bocheński, Jan Cichocki, Andrzej Greinert, Leszek Jerzak, Bartłomiej Najbar, Mariusz Mleczak, Piotr Reda, Agnieszka Ważna, Marcin Dziubek
// W: Stan środowiska w Zielonej Górze w latach 2005-2010 / red. Z. Lewicki, K. Damczyk .- Zielona Góra : Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 2010 - (Biblioteka Monitoringu Środowiska) - s. 25--37
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-12544] [data modyf: 11-01-2011 12:10]
[5] Flora / Piotr Reda, Rafał Wodzicki, Michał Budny, Paweł Rymarowicz
// W: Przyroda ożywiona : opracowanie ekofizjograficzne województwa lubuskiego / red. L. Jerzak .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2008 - s. 9--48 .- ISBN: 9788391503706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[WZCZ-10809] [data modyf: 19-01-2009 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Możliwości kształtowania zieleni w Zielonej Górze / Leszek Jerzak, Piotr Reda // Przegląd Komunalny .- 2015, nr 10, s. 104--107, ISSN: 1232-9126, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19455] [data modyf: 23-10-2015 12:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Biodiversity of trees and shrubs in the botanical garden of the University of Zielona Góra / Krystyna Walińska, Piotr Reda, K. O. Zawadzka, S. Żurowska // W: Biodiversity, ecology, adaptation, evolution : proceedings of the international young scientists conference dedicated to 160 anniversary from the birth of profesor Frants Kamenskiy. Odesa, Ukraina, 2011 .- Odesa : "Pečatnyj dom", 2011, s. 274--275 [abstr.] .- ISBN: 9789663892863
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20155] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Determining location of live tree trunks defects by electrical impedance tomography / Przemysław Berowski, Magdalena Stasiak-Bielecka, Piotr Reda // W: 3rd Symposium on Applied Elektromagnetics SAEM'10. Ptuj, Słowenia, 2010 .- Maribor : TehnoCenter at the University of Maribor, 2010, s. 89--90 .- ISBN: 9789612482152
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19847] [data modyf: 27-08-2013 15:09]
[3] The botanic garden of the University of Zielona Góra / Piotr Reda // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 1 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19853] [data modyf: 11-01-2011 09:42]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski