System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Leszek Szymański
Zobacz również publikacje autora afiliowane w innej jednostce UZ:
Zespół Obsługi Technicznej (konserwatorzy) Leszek Szymański
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 46 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Modal auxiliaries and aspect in contemporary American English - a corpus-based study, 2019. Leszek Szymański, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwerstetu Zielonogórskiego 211 s. , ISBN: 9788378423713,
Kod: MON-WI-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14925] [data modyf: 28-05-2019 11:24]
[2] Leksyka czatu internetowego : Studium empiryczne, 2013. Leszek Szymański, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 218 s. , ISBN: 9788378420477,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11480] [data modyf: 28-07-2015 08:57]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The Interplay of the Conversational Backgrounds of the English Modal "Can" and the Vendlerian Lexical Aspectual Classes, Leszek Szymański
// W: New Perspectives in English and American Studies, 2019. / ed. by Magdalena Szczyrbak, Zbigniew Mazur, Kraków : Jagiellonian University Press, s. 150--168, ISBN: 9788323346876
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21264] [data modyf: 30-12-2019 11:41]
[2] The synergy of conversational backgrounds and the aktionsart in the semantics of English modals exemplified with must and the bare infinitive in contemporary American English, Leszek Szymański
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018. / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 141--153, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19888] [data modyf: 29-05-2019 12:19]
[3] The Interaction of Negated Must and Grammatical Aspect in Contemporary American English - an Empirical Contribution to Aspect-modality Interaction Studies, Leszek Szymański
// W: Evidence, Experiment and Argument in Linguistics and the Philosophy of Language, 2016. / ed. Martin Hinton, Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Studies in Philosophy of Language and Linguistics Vol. 3), s. 111--130, ISBN: 9783631661895
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [30-03-2020]
[WZCZ-18042] [data modyf: 11-07-2016 09:30]
[4] Considering the World Wide Web for empirical language research, Leszek Szymański
// W: Language, thought and education: Exploring networks, 2015. / ed. by Marek Kuczyński, Leszek Szymański, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 113--121, ISBN: 9788378421849
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16973] [data modyf: 11-07-2016 13:06]
[5] On typologizing linguistic modality, Leszek Szymański
// W: Language, cultureand society in russian/english studies : The fifth international conference, 2015. , London : Senate House, University of London, s. 207--222, ISBN: 9785889660965
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20430] [data modyf: 10-10-2018 08:31]
[6] Selected Genre Characteristics of Online Chats, Leszek Szymański
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice, 2015. / pod red. Danuty Ostaszewskiej i Joanny Przyklenk . t. V, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3266), s. 427--435, ISBN: 9788380123472
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17531] [data modyf: 19-01-2016 14:27]
[7] Anglicyzm "czat" w języku polskim, Leszek Szymański
// W: Bogactwo współczesnej polszczyzny, 2014. / pod red. Piotra Żmigrodzkiego i Sylwii Przęczek-Kisielak, Kraków : Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego, s. 81--90, ISBN: 9788390082974
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16132] [data modyf: 30-06-2014 12:37]
[8] Written speech? - ustność zapisana na czacie internetowym, Leszek Szymański
// W: Komunikacja w stechnicyzowanym świecie : Wpływ postępu technicznego na język i literaturę, 2014. / red. nauk. Bogdan Walczak, Agnieszka A. Niekrewicz, Jowita Żurawska-Chaszczewska, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 141--153, ISBN: 9788363134396
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16843] [data modyf: 13-05-2015 11:47]
[9] On the Use of Words in Internet Chat Room Communication. A short research report, Leszek Szymański
// W: Language, thought and education: Across systems, 2013. / ed. by Marek Kuczyński, Leszek Szymański, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 103--112, ISBN: 9788378420446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15593] [data modyf: 17-10-2013 07:30]
[10] Slang in dictionaries, Leszek Szymański
// W: W dialogu języków i kultur, 2013. / red. nauk. Krzysztof Fordoński, Łukasz Karpiński . III, Warszawa : Lingwistyczna Szkola Wyższa w Warszawie, s. 101--110, ISBN: 9788392635611
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15977] [data modyf: 28-03-2014 15:11]
[11] The case of "Witam" as a greeting exclamation in Polish, Leszek Szymański
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 141--148, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14751] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Economics and trade, Leszek Szymański
// W: New Horizons. Student's Book and Workbook 2 : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, 2011. / Paul Radley, Daniela Simons, Małgorzata Wieruszewska, New York : Oxford University Press, s. 94--96, ISBN: 9780194744737
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12684] [data modyf: 16-02-2011 09:07]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The semantic field of the English modal auxiliary can interacting with the grammatical aspect of the main verb in Contemporary American English / Leszek Szymański, 2019. Brno Studies in English Vol. 45, No. 1, 75--94, ISSN: 0524-6881, , eISSN: 1805-0867, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: grammatical aspect, modal auxiliary, modality, modality-aspect interaction
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.5817/BSE2019-1-5         Cytowania wg Scopus: 0 [30-03-2020]
[AWCZ-24136] [data modyf: 06-06-2019 11:17]
[2] An empirical investigation of the allegedly non-normative modal predicate with must, not, and the perfect infinitive of the main verb / Leszek Szymański, 2017. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXXIII, 247--258, ISSN: 0032-3802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aspekt perfect, bezokolicznik przeszły (perfect infinitive), codified norm, interakcja modalności z negacją i aspektem, modality, modality-negation-aspect interaction, modalność, negacja, negation, norma skodyfikowana, perfect aspect, perfect infinitive
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-22438] [data modyf: 28-02-2018 13:07]
[3] Towards a transboundary approach to the analysis of linguistic modality ? elements of an empirical investigation of the modal auxiliary must in contemporary American English / Leszek Szymański, 2016. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXXII, 211--230, ISSN: 0032-3802,
Słowa kluczowe: aspect, modality, modality-aspect interaction, semantic field
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-21215] [data modyf: 31-03-2017 09:52]
[4] An Empirical Analysis of the Semantic Field of the English Modal Auxiliary Verb May in 19th-century American English Exampled in the novel "Moby Dick; or, the Whale" by Herman Melville / Leszek Szymański, 2015. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego z. LXXI, 93--109, ISSN: 0032-3802,
Słowa kluczowe: modality, modality - main verb interaction, semantic field
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19856] [data modyf: 24-02-2016 11:14]
[5] The semantic field of the modal verb "must" in the Kratzerian perspective / Leszek Szymański, 2014. Podkarpackie Forum Filologiczne (Seria: Językoznawstwo), r. 2014, 101--114
Słowa kluczowe: aspect, modality, semantic field
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18848] [data modyf: 29-07-2015 10:23]
[6] Obniżanie wulgarności wyrazów. Badania na materiale korpusowym / Leszek Szymański, 2013. Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, z. LXVIII, 209--218, ISSN: 0032-3802, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: czat, korpus, wulgaryzm
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17509] [data modyf: 21-07-2015 10:05]
[7] Wybrane aspekty badań kwantytatywnych pogawędek sieciowych / Leszek Szymański, 2013. Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) tom LIX, 263--272, ISSN: 0076-0390, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cht, czat, korpus językowy, language corpus, leksyka, lexis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17997] [data modyf: 21-07-2015 12:35]
[8] Konwencje zapisu wyrazów na czacie internetowym / Leszek Szymański, 2012. Język Polski: Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego XCII, 1, 20--28, ISSN: 0021-6941, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: czat, internetowe konwencje zapisu, pisownia, pisownia nienormatywna
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16669] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[9] The Values of Internet Chatters Revealed in Lexis. Elements of a corpus-based study of Polish online chats / Leszek Szymański, 2012. Orbis Linguarum: Ein Gedenkband zum 20. Todestag von Professor Marian Szyrocki Vol. 38, 473--484, ISSN: 1426-7241,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17257] [data modyf: 26-04-2013 10:41]
[10] Empiryczna analiza leksyki czatu internetowego / Leszek Szymański, 2011. Język Polski: Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 2-3, 179--187, ISSN: 0021-6941, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15831] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[11] Substytuty elementów parawerbalnych i niewerbalnych w komunikacji tekstowej w Internecie / Leszek Szymański, 2007. Media - Kultura - Komunikacja Społeczna, nr 3-4 (2007-2008), 148--157 rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-15354] [data modyf: 25-01-2011 08:50]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Language Awareness in an Internet Chat Room / Leszek Szymański // W: Respectus Philologicus .- 2013, Nr. 24, s. 203--212, ISSN: 1392-8295,
Słowa kluczowe: Internet chat, language awareness, spelling tendencies, word-formation processes,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-9727] [data modyf: 22-07-2015 09:46]
[2] The Values of Internet Chatters Revealed in Lexis. Elements of a corpus-based study of Polish online chats / Leszek Szymański // W: Orbis Linguarum .- 2012, Vol. 38, s. 473--484, ISSN: 1426-7241, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: chat, chat corpus, chat speech acts, lexis, values,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9654] [data modyf: 03-09-2013 12:20]
[3] Analiza wypowiedzi z czatu internetowego / Leszek Szymański // W: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego .- 2009, fasc. LXV, s. 165--174, ISSN: 0032-3802,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8833] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[4] Formy komunikacji internetowej / Leszek Szymański // W: Scripta Comeniana Lesnensia. Miscellanea .- 2007, nr 5, s. 175--185 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8802] [data modyf: 25-01-2011 09:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The Interplay of Conversational Backgrounds of the English Modal Can and Event Time Schemata from the Kratzerian Perspective, 2017. Leszek Szymański // W: New perspectives in english and american studies : The Fourteenth International Conference on English and American Literature and Culture. Book of abstracts. Kraków, Polska Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2017, s. 130, ISBN: - .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22578] [data modyf: 24-04-2017 09:41]
[2] Verb form, event and viewpoint - English aspect(s) revisited : Book of Abstracts, 2017. Leszek Szymański // W: Fifth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics PhiLang2017. Łódź, Polska Łódź : Department of English and General Linguistics Institute of English Studies University of Łódź, 2017, s. 99, ISBN: - .- [abstract]
Słowa kluczowe: grammatical aspect, semantic aspect, time schemata, time semantics, viewpoint aspect

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22584] [data modyf: 28-04-2017 11:01]
[3] Selected issues in aspect-modality interaction: English modal auxiliaries and the morphological aspect of the main verb, 2015. Leszek Szymański // W: The Sixth International Conference "Language, Culture and Society in Russian / English Studies". Londyn, Wielka Brytania London : University of London, 2016, s. 206--227, ISBN: 978889660972
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-23328] [data modyf: 07-01-2019 11:47]
[4] The interrelation between the modal can and the grammatical aspect of the main verb in contemporary American English - an empirical contribution to modality-aspect interaction studies., 2016. Leszek Szymański // W: Nouvelles approches du corpus en linguistique anglaise / New approaches to corpus in English linguistics. Avignon, Francja [b. m.], 2016, s. 28--29 .- [abstract]
Słowa kluczowe: American English, corpus, grammatical aspect, modality, modality-aspect interaction

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22147] [data modyf: 16-05-2016 11:17]
[5] The synergy of conversational backgrounds and the aktionsart in the semantic of english modals, 2016. Leszek Szymański // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 37, ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22382] [data modyf: 19-12-2016 09:38]
[6] An empirical contribution to aspect-modality interaction studies: negated "must" and verbal aspect in American English [abstract], 2015. Leszek Szymański // W: Fourth International Conference on Philosophy of Language and Linguistics PhiLang 2015 : Book of Abstracts. Łódź, Polska Łódź : --, 2015, s. 75
Słowa kluczowe: aspect-modality interaction, modality, negation, semantic field

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21735] [data modyf: 05-08-2015 10:09]
[7] Anglicisms in Selected Polish Speech Acts, 2013. Leszek Szymański // W: Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 2and International Symposium. Riga, Łotwa Riga : University of Latvia, 2014, s. 190--199, ISBN: 9789984457987
Słowa kluczowe: anglicisms, chat, language contact, speech act

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21227] [data modyf: 05-08-2015 09:35]
[8] Nominalization tendencies in selected speech acts. A corpus study, 2012. Leszek Szymański // W: Gramatika a korpus 2012: mezinárodni konference = Grammar and Corpora 2012: 4th International Conference : U příležitosti stého výroči narození Miloše Dokulila = On the occasion of Miloš Dokulil's 100th birthday. Praha, Czechy Hradec Králové, [Praha] : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, [Akademie věd České republiky], 2013, s. 1--12, ISBN: 9788074352430 .- [wydawnictwo elektroniczne]
Słowa kluczowe: Internet chat, corpus, nominalization

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21079] [data modyf: 07-09-2015 12:38]
[9] Anglicisms in Selected Polish Speech Acts, 2013. Leszek Szymański // W: Language for International Communication: Linking Interdisciplinary Perspectives : 2and International Symposium, Book of Abstracts. Riga, Łotwa Riga : University of Latvia, 2013, s. 47--48, ISBN: 9789984457185 .- [abstract]
Słowa kluczowe: anglicisms, chat, language contact, speech act

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20835] [data modyf: 29-07-2015 09:00]
[10] Aspects of morphology and character choice motivation in Internet nickname constructions, 2013. Leszek Szymański // W: Name and Naming : Proceedings od the Second International Conference on Onomastics. Onomastics in Contontemporary Public Space. Baia Mare, Rumunia Cluj-Napoca : Editura Mega, Editura Argonaut, 2013, s. 822--830, ISBN: 9786065433434
Słowa kluczowe: Internet chat room, character motivation, morphology, nickname

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21254] [data modyf: 29-07-2015 09:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Interdisciplinary views on the English language, literature and culture / (Red.) Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Mobley, Marek Smoluk .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 324 s. .- ISBN: 9788394656904
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5691] [data modyf: 29-05-2019 13:25]
[2] Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński / (Red.) Leszek Szymański .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2016, 65 s. .- ISBN: 9788394656904
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5521] [data modyf: 19-12-2016 09:56]
[3] Language, thought and education: Exploring networks / (Red.) Marek Kuczyński, Leszek Szymański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 235 s. .- ISBN: 9788378421849
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5329] [data modyf: 02-09-2015 16:32]
[4] Language, thought and education: Across systems / (Red.) Marek Kuczyński, Leszek Szymański .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 216 s. .- ISBN: 9788378420446
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5136] [data modyf: 31-08-2015 08:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski