System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Łukasz Macioszek
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Verification of the Impedance Spectroscopy Method Used in Extra Virgin Olive Oil Water Content Assessment, Łukasz Macioszek, Sylwia Włodarczak, Ryszard Rybski
// W: Practical Aspects of Chemical Engineering : Selected Contributions from PAIC 2019, 2020. / ed. M. Ochowiak, S. Woziwodzki, P. T. Mitkowski, M. Doligalski, Cham : Springer International Publishing, s. 223--230, ISBN: 9783030398668
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-39867-5_24   (pkt: 20)
[WZCZ-21526] [data modyf: 09-06-2020 09:31]
[2] Water content in winter premium diesel fuel assessment using impedance and dielectric spectroscopy, Łukasz Macioszek
// W: Technical notes on engineering applications and challenges, 2017. / ed. Paweł Majdzik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 56--68, ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19042] [data modyf: 17-07-2019 13:51]
[3] Low-frequency dielectric spectroscopy approach to water content in winter premium diesel fuel assessment, Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski
// W: Progress reports on impedance spectroscopy : measurements, modeling, and application, 2016. / ed. Kanoun Olfa, Oldenburg : De Gruyter, s. 73--80, ISBN: 9783110447569
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1515/9783110449822-008   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[WZCZ-18457] [data modyf: 11-01-2017 08:29]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Mineral Oil Moisture Measurement with the Use of Impedance Spectroscopy / Łukasz Macioszek, Sylwia Włodarczak, Ryszard Rybski, 2019. IET Science, Measurement & Technology, 1--5, ISSN: 1751-8822, , eISSN: 1751-8830, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1049/iet-smt.2018.5620         Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[AWCZ-24263] [data modyf: 17-07-2019 13:39]
[2] Zastosowanie metody spektroskopii impedancyjnej do szacowania bardzo małych zawartości wody w oleju mineralnym typu 20-70 / Łukasz Macioszek, Magdalena Matuszak, Patrycja Wagner, Sylwia Włodarczak, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 12, 60--63, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: emulsion, emulsja, equivalent circuit, impedance spectroscopy, obwód zastępczy, oil, olej, spektroskopia impedancyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.12.14         Cytowania wg Scopus: 0 [03-08-2020]
[AWCZ-23439] [data modyf: 18-12-2018 12:03]
[3] Temperature influence on parameters of summer diesel fuel measured with the use of impedance spectroscopy / Łukasz Macioszek, 2016. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 213--216, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: diesel, fuel, impedance spectroscopy, olej napędowy, spektroskopia impedancyjna, temperatura, temperature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.12.55         Cytowania wg Scopus: 2 [03-08-2020]
[AWCZ-20676] [data modyf: 18-12-2018 12:04]
[4] Badania olejów napędowych metodą dielektrometrii opartą na spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 11, 942--944, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dielectric spectroscopy, dielektrometria, diesel fuel, impedance spectroscopy, olej napędowy, spektroskopia impedancyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18881] [data modyf: 21-08-2015 09:21]
[5] Badanie elektrod o zwiększonej pojemności elektrycznej w spektroskopii impedancyjnej cieczy słaboprzewodzących / Łukasz Macioszek, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 3, 176--178, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18371] [data modyf: 21-07-2015 09:57]
[6] Badanie właściwości olejów napędowych metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej / Łukasz Macioszek, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 8, 626--628, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: obwód zastępczy, olej napędowy, spektroskopia impedancyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18385] [data modyf: 21-07-2015 10:14]
[7] Ograniczenia cyfrowego przetwornika impedancji AD5933 / Łukasz Macioszek, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 1, 16--18, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: AD5933, pomiar impedancji, przetwornik impedancji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17283] [data modyf: 28-07-2015 11:26]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Elektrody o zwiększonej pojemności elektrycznej w spektroskopii impedancyjnej cieczy słaboprzewodzących [Dokument elektroniczny] / Łukasz Macioszek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 17) .- 2013, s. 1--4 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9682] [data modyf: 04-09-2015 11:36]
[2] Ograniczenia cyfrowego przetwornika impedancji AD5933 [dokument elektroniczny] / Łukasz Macioszek // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 17) .- 2012, s. [5] CD-ROM bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9538] [data modyf: 20-02-2013 11:15]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zastosowanie metody spektroskopii impendancyjnej do szacowania zawartości wody w oleju mineralnym, 2018. Łukasz Macioszek, Magdalena Matuszak, Patrycja Komorowska, Sylwia Włodarczak, Anna Kasperkowiak // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 79--82, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23160] [data modyf: 14-09-2018 13:45]
[2] Verification of the impedance spectroscopy method used in olive oil water content assessment, 2017. Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski // W: 10th International Workshop on Impedance Spectroscopy : abstract book. Chemnitz, Niemcy Chemnitz : Techische Universität, 2017, s. 52--53
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22774] [data modyf: 12-10-2017 17:44]
[3] Temperature influence on impedance of premium summer diesel fuel measured with the use of impedance spectroscopy, 2016. Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski // W: International Workshop on Impedance Spectroscopy - IWIS 2016 : abstract book. Chemnitz, Niemcy Chemnitz : Techische Universität, 2016, s. 53--54, ISBN: 9783981763027
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22279] [data modyf: 13-10-2016 09:10]
[4] Wpływ temperatury na impedancję oleju napędowego typu premium mierzoną metodą spektroskopii impedancyjnej, 2016. Łukasz Macioszek // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 101--104, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22182] [data modyf: 20-06-2016 12:28]
[5] Dielectric Spectroscopy Approach to Water Content in Winter premium Diesel Fuel Assessment, 2015. Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski // W: International Workshop on Impedance Spectroscopy - IWIS 2015 : abstract book. Chemnitz, Niemcy Chemnitz : Technische Universität Chemnitz, 2015, s. 40--41, ISBN: 9783981763003
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21884] [data modyf: 06-10-2015 15:08]
[6] Evaluation of water content in diesel fuel using impedance spectroscopy, 2015. Łukasz Macioszek, Ryszard Rybski // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--4, ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: diesel fuel, equivalent circuit, impedance spectroscopy, water content

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [03-08-2020]
[KONF-21837] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[7] Dielektrometria olejów napędowych, 2014. Łukasz Macioszek // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 83--86, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21325] [data modyf: 02-09-2015 12:32]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski