System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Anna Kucharczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 11 pozycji bibliograficznych
11 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Zastosowanie systemu optycznego ARAMIS w analizie odkształcalności otuliny betonowej / Anna Kucharczyk
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1 / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 101--108 .- ISBN: 9788366139091
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20253] [data modyf: 06-06-2019 15:39]
[2] Stalowe maszty antenowe telefonii komórkowych - problemy projektowe i realizacyjne / Anna Kucharczyk, Adam Zborowski
// W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie / red. nauk. A. Dylla .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 41--52 .- ISBN: 9788364235610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16913] [data modyf: 27-08-2015 12:45]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of the deformation of concrete cover using the optical system ARAMIS / Anna Kucharczyk // Studia z Automatyki i Informatyki .- 2018, T. 43, s. 73--80, ISSN: 0867-3977, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buckling, concrete cover, optical system ARAMIS, rebars
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23282] [data modyf: 13-11-2018 09:53]
[2] Wpływ zakotwienia konstrukcji masztowej na wybrane, istniejące elementy budynku / Anna Kucharczyk, Krystyna Urbańska // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 25--26, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: anchoring, elementy konstrukcyjne, mast structures, maszty, nosność, strength, structural elements, zakotwienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.10
[AWCZ-22086] [data modyf: 12-12-2017 11:41]
[3] Nośność zakotwienia stalowego masztu antenowego w istniejących elementach budynku / Anna Kucharczyk // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2015, T. 32, z. 62 (4/15), s. 251--261, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: concrete splitting, destruction of steel, kotwy stalowe, pulling out, rozłupanie betonu, shearing, steel anchors, wyrywanie, zniszczenie stali, ścinanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19986] [data modyf: 15-04-2016 15:31]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Renovation and reconstruction of a neoclassical building on the example of a Public City Library in Nowa Sól / Anna Kucharczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 81--91, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Bankowa, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Sól, Public Library, neoclassical architecture, neoklasycyzm, przebudowa, renovation and reconstructions, renowacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0037
[AWI-10419] [data modyf: 17-10-2016 12:08]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Buckling resistance of reinforcing bars made of steel without distinctive yield stress / Jacek Korentz, Anna Kucharczyk, Krystyna Urbańska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy, 2018 .- Bristol : IOP Publishing, 2018 .- IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--7
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/5/052024   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23067] [data modyf: 11-10-2019 14:02]
[2] The impact of anchoring steel mast structure on the state of stress and strain in existing masonry buildings / Anna Kucharczyk, Krystyna Urbańska // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy, 2018 .- Bristol : IOP Publishing, 2018 .- IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--11
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/5/052037   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [21-10-2019]
[KONF-23068] [data modyf: 11-10-2019 14:02]
[3] Concrete cover influence on inelastic buckling of longitudinal reinforcing bars / Anna Kucharczyk, Jacek Korentz // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2017. Prague, Czechy, 2017 .- [Bristol] : IOP Publishing, 2017 .- IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 245, s. 1--8 .- ISBN: 9788027019748
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/245/3/032058   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [21-10-2019]
[KONF-22645] [data modyf: 23-01-2018 10:38]
[4] Buckling curve for reinforcing steel bars / Paweł Błażejewski, Anna Kucharczyk, Jacek Korentz // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska, 2015 .- Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015 .- Vol. 2, s. 751--752 .- ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: inelastic buckling, reinforcing steel bar, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21885] [data modyf: 06-10-2015 15:20]
[5] Renowacja i przebudowa obiektu neoklasycystycznego na przykładzie budynku Miejskiej Publicznej Biblioteki w Nowej Soli / Anna Kucharczyk // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 97--98
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21720] [data modyf: 08-09-2015 13:50]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski