System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Sebastian Pilichowski
Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
Jednostka: Katedra Botaniki i Ekologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 91 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (1,67)    CZASOP: 79 (7,18)    INNE-REC: 7 (7)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

3,64 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
66,16 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 1,66 (,55)    CZASOP: 61 (5,55)    INNE-REC: 3,5 (3,5)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,65 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pomniki przyrody / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 7--138 .- ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19944] [data modyf: 19-04-2018 09:03]
[2] Park Piastowski w Zielonej Górze - wczoraj i dziś / Monika Tempka, Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada, Renata Grochowalska
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 375--389 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16623] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
[3] Wstępne badania pierwiastkowe rogu nosorożca białego (Ceratotherium simum Burchell, 1817) / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada, Renata Grochowalska, Krzysztof Marycz
// W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny] / red. K. Walińska . T. 2 .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 271--281 .- ISBN: 9788378421177
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16621] [data modyf: 27-08-2015 09:54]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Knowledge about local natural monuments - ignorance or flaws of the education system? / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2018, nr 1, s. 93--100, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, awareness, familiarity, natural monuments, school, students
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22257] [data modyf: 15-02-2018 09:38]
[2] Gall Abundance and Leaf Size as Factors Affecting the Hypersensitive Reaction in the Common Beech (Fagus sylvatica) / Sebastian Pilichowski, Marian Giertych // Baltic Forestry .- 2017, Vol. 23, no. 3, s. 608--611, ISSN: 1392-1355, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hartigiola annulipes, Mikiola fagi, beech, galls, hypersensitive reaction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-22329] [data modyf: 09-02-2018 09:40]
[3] Plants growing on wastes? Classes scenario based on household wastes / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2017, nr 1, s. 93--100, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21464] [data modyf: 09-06-2017 12:26]
[4] Gatunki inwazyjne i etyka - pomysł na zajęcia / Sebastian Pilichowski, Krzysztof Kolenda // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2016, nr 2, s. 78--87, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20233] [data modyf: 06-07-2016 09:32]
[5] Long-lasting environmental project for classes / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2016, nr 1, s. 82--87, ISSN: 1643-8779, : rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19950] [data modyf: 11-04-2016 09:25]
[6] Kasztanowce - chronić, czy nie? : badawczy projekt edukacyjny / Sebastian Pilichowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2015, nr 2, s. 75--79, ISSN: 1643-8779, : rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19221] [data modyf: 26-08-2015 15:51]
[7] Tours, conferences and bad practices in the contemporary natural science / Sebastian Pilichowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2015, nr 1, s. 69--71, ISSN: 1643-8779,
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18938] [data modyf: 24-08-2015 13:23]
[8] Blooming - May classes : scenario / Sebastian Pilichowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2014, nr 1, s. 78--95, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18075] [data modyf: 06-07-2016 09:23]
[9] Factors associated with the distribution and size of Adelges abietis (Homoptera: Adelgidae) galls on a several years old spruce (Picea abies) plantation / Sebastian Pilichowski, Damian Pazio, Marian Giertych(*) // Entomologica Fennica .- 2014, Vol. 24, no. 4, s. 161--169, ISSN: 0785-8760, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18702] [data modyf: 12-04-2017 10:55]
[10] Przebarwienia liści buków związane z galasami / Sebastian Pilichowski // Przegląd Leśniczy .- 2014, nr 10, s. 28, ISSN: 0867-7468, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18689] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[11] The educating insects - edukujące owady / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2014, nr 3, s. 65--81, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18471] [data modyf: 20-08-2015 14:41]
[12] Wykorzystanie galasów w lubuskich buczynach do edukacji : materiały i scenariusz / Sebastian Pilichowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2014, nr 4, s. 87--99, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18688] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[13] Galasy - teoria w praktyce. Scenariusz lekcji biologii w terenie / Sebastian Pilichowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2013, nr 4, s. 52--57, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17932] [data modyf: 20-08-2015 12:02]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena zagrożeń i aktualizacja rejestru pomników przyrody ożywionych Zielonej Góry w jej nowych granicach / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Sebastian Pilichowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 102--128, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, ochrona przyrody, pomiar, pomnik przyrody zagroże-nia, rejestr, uszkodzenie, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10388] [data modyf: 12-07-2016 10:46]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Jaki jest owad? Postrzeganie owadów przez uczniów szkół podstawowych / Sebastian Pilichowski // W: Klasyczne lekcje przyrody - zmierzch czy świt? : XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Zielona Góra, Polska, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22908] [data modyf: 26-01-2018 09:45]
[2] Uczniowie zielonogórskich szkół a pomniki przyrody Zielonej Góry / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Sebastian Pilichowski // W: Klasyczne lekcje przyrody - zmierzch czy świt? : XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Zielona Góra, Polska, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22909] [data modyf: 26-01-2018 09:46]
[3] Zwierzęta egzotyczne jako okazy muzealne / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: V Konferencja im. prof. dra hab. Leszka Bergera. Poznań, Polska, 2017 .- Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy, 2017, s. 19
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22660] [data modyf: 05-07-2017 11:49]
[4] Obserwacje hodowlane rudawki nilowej (Rousettus aegyptiacus) / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych : IV konferencja im. prof. dra hab. Leszka Bergera. Poznań, Polska, 2016 .- Poznań : Uniwersytet Przyrodniczy, 2016, s. 36--37
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22300] [data modyf: 18-10-2016 11:28]
[5] Archaeobiological material from Witnica (Lubusz Voivodeship, Poland) - a preliminary study / Sebastian Pilichowski, S. Sinkowski, Zbigniew Zawada // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 96--97 .- ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21992] [data modyf: 01-12-2015 18:22]
[6] Budowa wybranych układów i narządów u manata karaibskiego Trichechus manatus (L.) / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: III ogólnopolska studencka konferencja teriologiczna. Wrocław, Polska, 2015 .- Wrocław : [brak wydawcy], 2015, s. 19
Słowa kluczowe: analiza kości, morfometria, nieznane cechy anatomiczne, wykonanie odlewów

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21751] [data modyf: 08-09-2015 13:44]
[7] Does Hartigiola annulipes locate its leaf galls according to the cardinal directions? / Sebastian Pilichowski, Marian Giertych // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 10th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2015 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2015, s. 149 .- ISBN: 9788394374501
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22000] [data modyf: 02-12-2015 09:07]
[8] Duże, średnie czy małe, co wolą galasy? / Sebastian Pilichowski // W: VI studencka konferencja biologii ewolucyjnej. Kraków, Polska, 2014 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 41--42
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21484] [data modyf: 07-09-2015 16:54]
[9] Hartigiola annulipes and Mikiola fagi in Łagowsko-Sulęciński Landscape Park / Sebastian Pilichowski // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 9th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2014 .- Zielona Góra : The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2014, s. 180
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21603] [data modyf: 07-09-2015 16:02]
[10] Basic elements of the white rhinoceros (Ceratotherium simum) Horn / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 7th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2012 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2012, s. 67 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20694] [data modyf: 11-02-2013 17:27]
[11] Wyścig mody - skóra ssaków / Sebastian Pilichowski // W: IV studencka konferencja biologii ewolucyjnej. Kraków, Polska, 2012 .- Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 28--29 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21201] [data modyf: 13-02-2014 12:47]
[12] Facial artery (Arteria facialis) in Reeve's muntjac (Muntiacus reevesi) / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: Molod' i postup biologii : VII mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv. L'viv, Ukraina, 2011 .- L'viv : L'vivskij Nacional'nij Universitet imeni Ivana Franka, 2011, s. 219--220 [abstr.] .- ISBN: 9789666655892
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20072] [data modyf: 15-07-2011 13:06]
[13] Możliwości adaptacyjne pekari obrożnego Pecari tajacu / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: Ewolucja strategii reprodukcyjnych i życiowych : XII Toruńskie Seminarium Ekologiczne. Toruń, Polska, 2011 .- Toruń : [brak wydawcy], 2011, s. 27 [abstr.]
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20522] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[14] Pracownia hodowlana, czyli ewolucja w jednym miejscu / Sebastian Pilichowski // W: III studencka konferencja biologii ewolucyjnej. Kraków, Polska, 2011 .- Kraków : [brak wydawcy], 2011, s. [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21200] [data modyf: 13-02-2014 12:41]
[15] Roads - direct and indirect threat / M. Kuźmiak, Sebastian Pilichowski, Marcin Bocheński // W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists : the 6th international conference of young naturalists. Zielona Góra, Polska, 2011 .- Zielona Góra : [brak wydawcy], 2011, s. 88 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20287] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[16] Breed exotic pets as a tool increasing biological awareness / Sebastian Pilichowski, Zbigniew Zawada // W: "From biotechnology to environment protection" - interdisciplinary meeting of young naturalists : 5th international conference. Zielona Góra, Polska, 2010 .- [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 35 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19865] [data modyf: 11-01-2011 11:24]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Ewolucja, dewolucja, nauka / / Maciej Giertych .- Warszawa : Fronda : Wydaw. Giertych , 2016 (Rec.) Sebastian Pilichowski // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2016, nr 1, s. 90--91
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski