System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. Agnieszka Tokarska-Osyczka
Wydział: Wydział Nauk Biologicznych
Jednostka: Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 17 pozycji bibliograficznych w wybranym okresie
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Punkty: 53 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
WZ-ROZ: 5 (2,5)    CZASOP: 16 (5,33)    INNE-REC: 32 (5,33)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

4,42 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata bez podziału na współautorów)
32 (punkty pracownika za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
WZ-ROZ: 2,5 (1,25)    CZASOP: 8 (2,67)    INNE-REC: 21,5 (3,58)
(w nawiasach średnia ilość punktów pracownika w ramach danej kategorii)

2,67 (średnia punktów za ostatnie 4 pełne lata z podziałem na współautorów)
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Pomniki przyrody / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka
// W: Formy ochrony przyrody Zielonej Góry : przewodnik / red. L. Jerzak, M. Bocheński, O. Ciebiera .- Zielona Góra : Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 7--138 .- ISBN: 9788394374532
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19944] [data modyf: 19-04-2018 09:03]
[2] Strategia rozwoju zieleni w mieście / Andrzej Greinert, Monika Drozdek(*), Michał Ćwiąkała, Agnieszka Tokarska-Osyczka
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 257--304 .- ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17760] [data modyf: 23-03-2018 09:49]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Knowledge about local natural monuments - ignorance or flaws of the education system? / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2018, nr 1, s. 93--100, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, awareness, familiarity, natural monuments, school, students
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22257] [data modyf: 15-02-2018 09:38]
[2] Parki tematyczne na miejskich terenach pokopalnianych Sosnowca i Zielonej Góry / Monika Drozdek(*), Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Agnieszka Tokarska-Osyczka(*), Róża Wasylewicz // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura .- 2017, Vol. 16, nr 1, s. 65--77, ISSN: 1644-0633, : bibliogr.rys.summ. .- afiliacja: Pracownia "Zielony Adres"
Słowa kluczowe: deindustrializacja, rewitalizacja, tereny poprzemysłowe, tereny zieleni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2017.16.1.07
[AWCZ-21329] [data modyf: 23-03-2018 09:01]
[3] Plants growing on wastes? Classes scenario based on household wastes / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2017, nr 1, s. 93--100, ISSN: 1643-8779, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21464] [data modyf: 09-06-2017 12:26]
[4] Long-lasting environmental project for classes / Sebastian Pilichowski, Agnieszka Tokarska-Osyczka // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa .- 2016, nr 1, s. 82--87, ISSN: 1643-8779, : rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19950] [data modyf: 11-04-2016 09:25]
[5] Walory przyrodnicze i kulturowe rezerwatów na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Grzegorz Iszkuło // Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody .- 2013, Vol. 32, no 1, s. 89--102, ISSN: 0208-7545, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Międzychodzko-Sierakowski Lakeland, nature protection, reserves, tourism
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17669] [data modyf: 20-08-2015 09:47]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Parki kieszonkowe - trend w kształtowaniu przestrzeni miejskiej / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 168 (48), s. 83--89, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: małe przestrzenie, mini parki, parki kieszonkowe, tereny zieleni miejskiej, zieleń miejska,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10665] [data modyf: 21-03-2018 09:27]
[2] Ocena zagrożeń i aktualizacja rejestru pomników przyrody ożywionych Zielonej Góry w jej nowych granicach / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Sebastian Pilichowski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 102--128, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, ochrona przyrody, pomiar, pomnik przyrody zagroże-nia, rejestr, uszkodzenie, zagrożenia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10388] [data modyf: 12-07-2016 10:46]
[3] Czy można pogodzić turystykę z ochroną przyrody? / Agnieszka Tokarska-Osyczka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 160 (40), s. 5--14, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: obszar przyrodniczo cenny, park krajobrazowy, rezerwat, turystyka, ścieżka dydaktyczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10330] [data modyf: 10-02-2016 10:25]
[4] Rezerwaty przyrody w odbiorze społecznym Studium Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Grzegorz Iszkuło // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 160 (40), s. 15--27, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania społeczne, ochrona środowiska, rezerwat przyrody,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10331] [data modyf: 10-02-2016 10:42]
[5] Seminarium ogrodowe "Kalsk OdNowa" / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie .- 2014, Nr 1, s. 75--84 : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10115] [data modyf: 15-02-2018 09:40]
[6] Waloryzacja przyrodniczo-krajobrazowa, kulturowa oraz ocena atrakcyjności turystycznej gmin na terenie Pojezierza Międzychodzko-Sierakowskiego / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Grzegorz Iszkuło(*) // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 67--81, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ. .- G. Iszkuło - multiafiliacja
Słowa kluczowe: Pojezierze Międzychodzko-Sierakowskie, natural values, tourist attractiveness, turystyka, walory przyrodnicze,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9939] [data modyf: 12-04-2017 11:20]
[7] Okaleczanie drzew powszechnym zjawiskiem w przestrzeni / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 143 (23), s. 18--31, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: ogławianie drzew, pielęgnacja drzew, tree care, tree topping, urban and roadside greenery, zieleń miejska i przydrożna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10092] [data modyf: 15-02-2018 09:40]
[8] Zielone dachy, jako odpowiedź na intensywną zabudowę miast / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Dominik Osyczka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 143 (23), s. 4--17, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: green roofs, municipal green, zieleń miejska, zielone dachy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10091] [data modyf: 15-02-2018 09:39]
[9] Projekt koncepcyjny parku przy ulicy Poznańskiej w Sierakowie / Agnieszka Tokarska-Osyczka // W: Prace Instytutu Zarządzania i Inżynierii Rolnej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie - (Kształtowanie Terenów Zieleni) .- 2010, nr 4, s. 123--132 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10093] [data modyf: 11-02-2015 10:30]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Uczniowie zielonogórskich szkół a pomniki przyrody Zielonej Góry / Agnieszka Tokarska-Osyczka, Sebastian Pilichowski // W: Klasyczne lekcje przyrody - zmierzch czy świt? : XXI Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. Zielona Góra, Polska, 2017 .- [B. m.] : --, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22909] [data modyf: 26-01-2018 09:46]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2016 Uniwersytet Zielonogórski