System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Anna Wojciechowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 63 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 630 s. , ISBN: 9788379694266,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 689 s. , ISBN: 9788379697526,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Protokół jako świadectwo komunikacji wspólnotowej w drugiej połowie XIX wieku : Studium genologiczne, 2012. Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 280 s. , ISBN: 9788378420392,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11335] [data modyf: 22-01-2013 08:40]
[4] Informator o studiach na Wydziale Humanistycznym na kierunku filologia polska: Instytut Filologii Polskiej: rok akademicki 2005/2006, 2005. Tomasz Ratajczak, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 80 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12351] [data modyf: 29-06-2016 09:48]
[5] Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata, 2000. Anna Wojciechowska, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 223 s. , ISBN: 8301130857,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dydaktyczne walory "Poczty literackiej" Wisławy Szymborskiej, Anna Wojciechowska
// W: Kultura komunikacji w dydaktyce, 2020. / red. nauk. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski . Tom 6, Poznań : Wydawnictwo Nauka i Innowacje (Kultura Komunikacji Językowej), s. 235--246, ISBN: 9788365988355
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21406] [data modyf: 02-04-2020 15:18]
[20] [1]
[2] Profesor Marian Bugajski - językoznawca normatywny, propagator poprawnej polszczyzny i esteta językowy, Magdalena Steciąg, Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--24, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20868] [data modyf: 03-02-2020 11:17]
[10] [0,5]
[3] Określenia dzieci w rodzinnej korespondencji Wojciecha Kossaka, Anna Wojciechowska
// W: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, 2017. / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 357--368, ISBN: 9788378673811
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19221] [data modyf: 03-06-2019 11:54]
[5] [1]
[4] Spontaniczność i automatyzm w wypowiedziach modlitewnych Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm, 2017. / pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 281--300, ISBN: 9788378423945
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19305] [data modyf: 31-05-2019 13:48]
[20] [1]
[5] Formy adresatywne w listach Wojciecha Kossaka do narzeczonej, Anna Wojciechowska
// W: Donum amicitiae : księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Ewie Kołodziejek, 2016. / pod red. Jolanty Ignatowicz-Skowrońskiej i Rafała Sidorowicza, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 271--280, ISBN: 9788378673521
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20822] [data modyf: 22-03-2019 12:02]
[6] Raport w formie pamiętnika. Kontekstowe uwarunkowania wspomnień Juliana Łukaszewskiego, Anna Wojciechowska
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja. Gatunek a granice, 2015. / pod red. Danuty Ostaszewskiej i Joanny Przyklenk . t. V, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 3266), s. 484--491, ISBN: 9788380123472
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17476] [data modyf: 12-01-2016 08:41]
[7] Warunki funkcjonowania prawno-administracyjnej odmiany polszczyzny w XIX wieku, Anna Wojciechowska
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 227--237, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17720] [data modyf: 01-04-2016 12:24]
[8] Z badań nad komunikacją w kręgu familijnym Kossaków. Nazwy osób, Anna Wojciechowska
// W: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, 2014. / pod red. nauk. Jagody Bloch, Doroty Lewandowskiej-Jaros, Radosława Pawelca, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 367--372, ISBN: 9788363183738
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16533] [data modyf: 20-01-2015 09:11]
[9] Z badań nad językiem dokumentacji polskich stowarzyszeń kobiecych z końca XIX wieku. Sposoby nominacji i wyrażania płci, Anna Wojciechowska
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (III) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, 2013. / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom III, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 435--444, ISBN: 9788363664114
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15302] [data modyf: 19-12-2013 07:41]
[10] O świadomości językowej w świetle sprawozdań Towarzystwa Polskiego w Konstantynopolu, Anna Wojciechowska
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 163--176, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14753] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Protokoły jako świadectwo komunikacji społecznej (rekonesans badawczy), Anna Wojciechowska
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna, 2011. / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom IV, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 425--438, ISBN: 9788322619928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14235] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Zachowania grzecznościowe w protokołach stowarzyszeń z końca XIX wieku jako realizacja wspólnotowej konwencji, Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, 2011. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 267--282, ISBN: 9788374814515
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14128] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Księgi protokołów Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii (1878-1882) jako dokument polszczyzny emigracyjnej, Anna Wojciechowska
// W: Żywe problemy historii języka, 2010. / pod red. Marcina Kuźmickiego i Marka Osiewicza, Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 207--219
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12425] [data modyf: 01-12-2010 11:01]
[14] Protokoły zebrań jako źródło historycznojęzykowe w badaniach nad XIX - wieczną polszczyzną. Rekonesans badawczy, Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 489--502, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11398] [data modyf: 05-02-2010 08:01]
[15] Protokół w ujęciu normatywnym, Anna Wojciechowska
// W: Norma a komunikacja, 2009. / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 119--130, ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11648] [data modyf: 05-02-2010 08:29]
[16] Językowe przejawy funkcji integracyjnej "Nadodrza", Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 309--320, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8993] [data modyf: 05-02-2010 10:53]
[17] Rola metafor orientacyjnych w tekstach rocka gotyckiego, Urszula Majdańska-Wachowicz, Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 199--209, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8989] [data modyf: 26-10-2016 09:25]
[18] Społeczne i sytuacyjne uwarunkowania wypowiedzi emotywnych w "Nadodrzu", Anna Wojciechowska
// W: Wyrażanie emocji, 2006. / pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 263--271, ISBN: 9788375250251
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9012] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Komunikacja językowa w Internecie. Próba rozpoznania problemtyki, Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 479--487, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5368] [data modyf: 10-01-2003 12:55]
[20] Świat brydżystów w tekstach Magdaleny Samozwaniec, Anna Wojciechowska
// W: Kreowanie świata w tekstach, 1995. / pod red. Andrzeja Marii Lewickiego i Ryszarda Tokarskiego, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 147--160, ISBN: 8322706936
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6639] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] List w służbie pamięci. Dokumentalny wymiar korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza / Anna Wojciechowska, 2019. Stylistyka t. 19, 195--214, ISSN: 1230-2287, , eISSN: 2545-1669, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kornel Filipowicz, Wisława Szymborska, document, letter, memory
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.25167/Stylistyka28.2019.13
[AWCZ-25159] [data modyf: 15-04-2020 10:25]
[20] [1]
[2] O dyskursie epistolarnym w świetle korespondencji Wisławy Szymborskiej i Kornela Filipowicza / Anna Wojciechowska, 2019. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza Vol. 26, nr 2, 281--292, ISSN: 1233-8672, , eISSN: 2450-4939, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kornel Filipowicz, Wisława Szymborska, dialogue, epistolary discource, letter
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.14746/pspsj.2019.26.2.19
[AWCZ-24987] [data modyf: 24-02-2020 11:13]
[20] [1]
[3] Afektonimy jako przedmiot badań lingwistycznych (na materiale listów Wojciecha Kossaka do żony) / Anna Wojciechowska, 2017. Stylistyka: Słowo a styl XXVI, 291--204, ISSN: 1230-2287, bibliogr.
Słowa kluczowe: Wojciech Kossak, affectionate names, intimate nicknames, letters, terms of endearment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22010] [data modyf: 23-11-2017 11:23]
[11] [1]
[4] Wisława Szymborska w roli redaktora "Poczty literackiej". Obraz nadawcy / Anna Wojciechowska, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 141--152, ISSN: 2450-3584, bibliogr.
Słowa kluczowe: Wislawa Szymborska, nadawca, odpowiedź na list do redakcji, response to the letter to the editor, the addrresser
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22400] [data modyf: 21-02-2018 10:19]
[5] [1]
[5] Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego - geneza, cele i obchody święta / Anna Wojciechowska, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 421--423, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21149] [data modyf: 06-03-2017 10:27]
[6] O komunikacji w kręgu familijnym Kossaków / Anna Wojciechowska, 2016. Poradnik Językowy, nr 10, 33--44, ISSN: 0551-5343 , bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21011] [data modyf: 10-02-2017 11:34]
[7] Opozycja swój / obcy w zapiskach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej z lat 1939-1945 / Anna Wojciechowska, 2015. Stylistyka: Różnorodność językowa a styl XXIV, 183--197, ISSN: 1230-2287, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, US-THEM opposition, autobiographical statement, linguistic image of the world
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19682] [data modyf: 10-03-2016 09:18]
[8] Etos i obyczaj środowiskowy w świetle dokumentacji XIX-wiecznych towarzystw kobiecych / Anna Wojciechowska, 2014. Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) tom LX, 283--293, ISSN: 0076-0390, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: environmental custom, ethos, etos, linguistic behavior, obyczaj środowiskowy, stowarzyszenia kobiece, women's association, zachowanie językowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18815] [data modyf: 06-04-2016 08:01]
[9] O wielostylowości w XIX-wiecznych protokołach zebrań / Anna Wojciechowska, 2013. Stylistyka: Styl w kulturze - Style in Culture, nr XXII, 399--413, ISSN: 1230-2287, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cultural context, minutes of meetings, official style, stylistic multiplicity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17712] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[10] W kręgu problematyki pojęciowej sterującej historycznojęzykową narracją. Protokół jako gatunek - pojęcia pokrewne i powiązane / Anna Wojciechowska, 2012. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XXIII, 259--272, ISSN: 2082-9825,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17168] [data modyf: 25-03-2013 09:27]
[11] Charakterystyka stylistyczna XIX - wiecznych protokołów / Anna Wojciechowska, 2011. Stylistyka, XX, 251--270, ISSN: 1230-2287, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: genre style, official style, protocol, style characteristic, style of not-literary texts
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-16366] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[12] Aktualizacja wzorca gatunkowego protokołu w rękopisach Towarzystwa Biblioteki Polskiej w Rumunii / Anna Wojciechowska, 2009. Język Polski: Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 4-5, 299--308, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14684] [data modyf: 11-06-2010 17:20]
[13] Kontekst a innowacje leksykalne w prasie / Bożena Hałas, Anna Wojciechowska, 1999. Poradnik Językowy, nr 8/9, 64-72, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Obraz artystów w tekstach Magdaleny Samozwaniec / Anna Wojciechowska, 1997. Poradnik Językowy, nr 8, 30-42, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5969] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Teoria językowego obrazu świata w badaniu indolektu pisarza / Marian Bugajski, Anna Wojciechowska, 1996. Poradnik Językowy, nr 3, 17--25, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9600] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Kolegium czy college? / Anna Wojciechowska, 1992. Poradnik Językowy, nr 1, 83--88, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9599] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Sprawozdanie z sesji naukowej nt. Aktualne problemy kultury jezyka / Anna Wojciechowska, 1989. Język Polski, nr 3-5, 221--222, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9601] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wizerunek działaczki w świetle dokumentów polskich organizacji kobiecych z końca XIX wieku / Anna Wojciechowska // W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze .- 2013, r. 2011, s. 219--232 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9620] [data modyf: 22-07-2015 09:50]
[2] Uwarunkowania zewnętrzne a realizacja wzorca gatunkowego protokołu / Anna Wojciechowska // W: Język a Kultura .- 2012, tom 23, s. 121--133, ISSN: 1232-9657, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9563] [data modyf: 01-09-2014 14:23]
[3] Sposoby wskazywania osób w rękopisie ZNiO sygn. 7529/III / Anna Wojciechowska // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2010, 45, s. 209--226, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8877] [data modyf: 23-03-2011 14:05]
[4] Językowy obraz świata a literatura / Marian Bugajski, Anna Wojciechowska // W: Język a Kultura - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2218) .- 2000, Tom 13, s. 153--159, ISSN: 1232-9657,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9565] [data modyf: 06-05-2013 11:47]
[5] Frazeologia ptoczna i sposoby jej przekształcania w "Mojej wojnie trzydziestoletniej" Magdaleny Samozwaniec / Anna Wojciechowska // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1988, s. 237--244
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6544] [data modyf: 08-06-2006 17:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Stowarzyszenia a język narodowy w drugiej połowie XIX w., 2010. Anna Wojciechowska // W: Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.. -, - Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2011, s. 449--462, ISBN: 9788389790958
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20212] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] O potrzebie wzorów językowych zachowań na terenach nowo zasiedlonych, 2006. Anna Wojciechowska // W: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r. -, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 745--752, ISBN: 9788389790255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18356] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Cechy gatunkowe i językowo-stylistyczne zapowiedzi w tygodniku "Nadodrze", 2003. Anna Wojciechowska // W: Media lokalne w świecie wolności i ograniczeń : [materiały III konferencji "Nowe media - nowe w mediach"]. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2003, s. 75--85, ISBN: 838630894X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16849] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Autoprezentacja w prasie (na materiale "Gazety Lubuskiej"), 2002. Anna Wojciechowska // W: W lustrze : wizerunek mediów własny: materiały II konferencji z cyklu "Nowe media - nowe w mediach"]. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2002, s. 173--181, ISBN: 8386308796
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16357] [data modyf: 29-04-2004 15:05]
[5] "Pułapka internetowa", czyli o słownictwie związanym z internetem, 2001. Anna Wojciechowska // W: Nowe media, nowe w mediach : [materiały konferencyjne]. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna wydaw. Arboretum, 2001, s. 120--132, ISBN: 8386309605
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14852] [data modyf: 19-06-2002 15:25]
[6] Dom w twórczości Magdaleny Samozwaniec, 1995. Anna Wojciechowska // W: Dom w języku i kulturze : Materiały z konferencji "DOM w języku i kulturze". Szczecin, Polska Szczecin : Uniwersytet Szczeciński Instytut Filologii Polskiej, 1997, s. 369-378
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12079] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] "Kobieta " i "mężczyzna" w twórczości Magdaleny Samozwaniec, 1991. Anna Wojciechowska // W: Język a kultura. Karpacz, Polska Wrocław : Wydaw."Wiedza o Kulturze", 1994, T. 9: Płeć w języku i kulturze, s. 149--158, ISBN: 8370440800
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16398] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Neologizmy słowotwórcze w "Mojej wojnie trzydziestoletniej" Magdaleny Samozwaniec, 1991. Anna Wojciechowska // W: Język: teoria - dydaktyka : Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców - Dydaktyków. Kielce, Polska Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992, s. 115--121
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16399] [data modyf: 19-12-2013 07:47]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788378422945
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5617] [data modyf: 31-05-2019 11:34]
[2] Język w życiu wspólnoty : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2014) / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 276 s. .- ISBN: 9788378422334
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5436] [data modyf: 06-04-2016 08:00]
[3] Informator o studiach w Katedrze Komunikacji Językowej i Społecznej : rok akademicki 2003/2004 / (Red.) Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003, 72 s. .- ISBN: 8389321238
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4532] [data modyf: 27-10-2008 13:12]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Wprowadzenie do genologii, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019, 292 / / Maria Wojtak .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2019 (Rec.) .- Maria Wojtak, Wprowadzenie do genologii / Anna Wojciechowska // Stylistyka .- 2020, XXIX, s. 483--488
Kod: REC-KSI    BibTeX    DOI: 10.25167/Stylistyka29.2020.32   (pkt: 0)
[2] Akt notarialny jako gatunek wypowiedzi / / Anna Dunin-Dudkowska .- Lublin : Wydaw. UMCS , 2010 (Rec.) Anna Wojciechowska // Stylistyka .- 2011, XX, s. 480--485
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Studenckie Prace Naukowe Koła Młodych Językoznawców. Z. 1; Z. 2 / : Szczecin , 1999 (Rec.) Anna Wojciechowska // Poradnik Językowy .- 2004, nr 7, s. 69--71
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski