System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marzanna Uździcka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 60 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w. / Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego. .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 .- 630 s. .- ISBN: 9788379694266
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w. / Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego. .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015 .- 689 s. .- ISBN: 9788379697526
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma : analiza genologiczna, pragmatyczna i leksykalna "Wykładów" Władysława Majewskiego z lat 1848-1850 / Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 419 s. .- ISBN: 9788374813358
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9933] [data modyf: 12-01-2011 11:05]
[4] Tytuł utworu literackiego : studium lingwistyczne / Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 194 s. .- ISBN: 9788374811385
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kategoria estetyki języka w dziewiętnastowiecznym czasopiśmiennictwie dla dzieci i młodzieży / Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 113--125 .- ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20872] [data modyf: 04-06-2019 11:52]
[2] Wokół zagadnienia gatunkowej predestynacji leksyki / Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 403--418 .- ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19839] [data modyf: 03-06-2019 11:22]
[3] O wzorach i sposobach mówienia o ojczyźnie w wybranych tekstach Wielkiej Emigracji / Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm / pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 - s. 261--274 .- ISBN: 9788378423945
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19304] [data modyf: 31-05-2019 13:48]
[4] Wzory mówienia o języku w dziewiętnastowiecznych czasopismach dla dzieci / Marzanna Uździcka
// W: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter .- Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, 2017 - s. 325-338 .- ISBN: 9788378673811
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19220] [data modyf: 03-06-2019 11:54]
[5] Pojęcie "narodu" w tekstach o funkcji impresywnej z okresu międzypowstaniowego / Marzanna Uździcka
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2016 - s. 275--292 .- ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18627] [data modyf: 25-01-2017 12:57]
[6] Wpływ nadawcy na ksztaltowanie sie relacji nadawczo-odbiorczych w blogu (na podstawie blogów tematycznych o literaturze kryminalnej) / Marzanna Uździcka, Mateusz Półtorak
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2015) - s. 283--295 .- ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18654] [data modyf: 30-01-2017 10:36]
[7] Apoteoza ojczyzny w polszczyźnie XIX wieku (ujęcie lingwistyczne) / Marzanna Uździcka
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2015 - s. 199--212 .- ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17154] [data modyf: 01-10-2015 11:37]
[8] Wokół dydaktyki diachronii językoznawczej / Marzanna Uździcka, Rafał Zarębski
// W: Język w życiu wspólnoty / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2014) - s. 213--225 .- ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17719] [data modyf: 01-04-2016 12:23]
[9] Językowy wyraz apoteozy i idealizacji państwa w dobie rozbiorowej / Marzanna Uździcka
// W: Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2014 - s. 163--177 .- ISBN: 9788394050603
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16456] [data modyf: 16-12-2014 14:00]
[10] Kategoria narracji w twórczosci Józefa Mrozińskiego / Marzanna Uździcka
// W: Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Maria Maczel, Jowita Żurawska-Chaszczewskaq .- Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, 2014 - s. 205--218 .- ISBN: 9788363134112
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16795] [data modyf: 16-04-2015 08:30]
[11] Pragmatyczne aspekty XIX-wiecznej porady lekarskiej (rekonesans badawczy) / Marzanna Uździcka
// W: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura / pod red. nauk. Jagody Bloch, Doroty Lewandowskiej-Jaros, Radosława Pawelca .- Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 2014 - s. 355--366 .- ISBN: 9788363183738
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16532] [data modyf: 20-01-2015 09:09]
[12] Tożsamość, samoidentyfikacja,, identyfikacja / Marzanna Uździcka(*)
// W: Tożsamość w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2013) - s. 25--35 .- ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16354] [data modyf: 12-11-2014 09:05]
[13] Aktualnie używane podręczniki akademickie do historii języka w perspektywie metodycznej / Marzanna Uździcka, Rafał Zarębski
// W: Komunikacyjne aspekty badania języka / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2012) - s. 179--194 .- ISBN: 9788378421184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15940] [data modyf: 21-03-2014 08:40]
[14] "Opisanie różnych wiadomości Doktorskich Doświadczonych przez Franciszka Rapalskiego" jako świadectwo używania języka / Marzanna Uździcka
// W: W stronę literatury i języka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Filologia Polska ; 5) - s. 381--391 .- ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16221] [data modyf: 27-08-2014 10:05]
[15] Wybór tekstów, chrestomatia, antologia w komunikacji naukowej historyków języka polskiego / Marzanna Uździcka
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (III) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom III .- Poznań : Wydawnictwo Rys, 2013 - s. 387--394 .- ISBN: 9788363664114
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15301] [data modyf: 26-04-2013 14:00]
[16] Świadomość językowa kształtowana instytucjonalnie w połowie XIX wieku / Marzanna Uździcka
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 151--161 .- ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14752] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Idea poznawcza a jej źródłowa dokumentacja / Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 235--251 .- ISBN: 9788374814515
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14127] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Notatki z wykładu w perspektywie komunikacyjnej / Marzanna Uździcka
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom IV .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2011 - s. 409--424 .- ISBN: 9788322619928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14234] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Charakterystyka stanu badań nad starannie ukształtowaną polszczyzną XIX wieku / Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007 / red. nauk. Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 439--454 .- ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11396] [data modyf: 05-02-2010 08:03]
[20] Kształtowanie się standardów komunikacyjnych motywowanych funkcją poznawczą języka / Marzanna Uździcka
// W: Norma a komunikacja / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2009 - s. 51--60 .- ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11646] [data modyf: 05-02-2010 08:29]
[21] Styl gatunkowy a leksyka / Marzanna Uździcka
// W: Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Studia o Języku i Stylu Artystycznym ; Tom IV) - s. 123--129 .- ISBN: 9788374811798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10379] [data modyf: 05-02-2010 08:39]
[22] Wykłady Władysława Majewskiego a problematyka odmiany i gatunku / Marzanna Uździcka
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a odmiany funkcjonalne / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom III .- Katowice : Wydaw. Gnome, 2007 - s. 194--203 .- ISBN: 9788387819026
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9785] [data modyf: 05-02-2010 09:57]
[23] Metodologiczne uwarunkowania badań bad językiem "Wykładów" Władysława Majewskiego / Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005 / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 297--308 .- ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8992] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Funkcja wyrazów obcych w reklamie / Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 471--478 .- ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5367] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Konwencjonalna właściwość każdego tekstu: (na podstawie tytułów czasopism religijnych / Marzanna Uździcka
// W: Tekst w mediach .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2002 - s. 346--351 .- ISBN: 8371715064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5254] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O nowym pojęciu glosariusza (na materiale literatury fantasy). Rekonesans badawczy / Marzanna Uździcka // Stylistyka: Słowo a styl .- 2017, XXVI, s. 269--289, ISSN: 1230-2287, : bibliogr.
Słowa kluczowe: fantasy, glossary, linguistic genres, paratext, text studies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22009] [data modyf: 23-11-2017 11:20]
[2] Profesor Marian Bugajski / Marzanna Uździcka // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 407--413, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22407] [data modyf: 21-02-2018 10:39]
[3] Rola prasy dziecięcej w kształtowaniu kompetencji literackiej najmłodszych czytelników w dobie porozbiorowej / Marzanna Uździcka // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 59--75, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.
Słowa kluczowe: 19th century press, choldren's press, creation for children, doba porozbiorowa, kompetencja literacka, literary competence, prasa XIX wieku, prasa dziecieca, the post-partition period, tworczość dla dzieci
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22398] [data modyf: 21-02-2018 10:08]
[4] Ładne mówienie o nieładnej rzeczy. Przyczynek do źródeł polskich wzorów kulturowych w ujęciu stylowym i socjalnym / Marzanna Uździcka // Stylistyka: Różnorodność językowa a styl .- 2015, XXIV, s. 299--317, ISSN: 1230-2287, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19892] [data modyf: 10-03-2016 09:18]
[5] Rola epistolografii w uniwersyteckim nauczaniu historii języka polskiego (na marginesie przygotowywanego nowego wyboru tekstów do historii języka polskiego) / Marzanna Uździcka, Rafał Zarębski // Poradnik Językowy .- 2015, nr 7, s. 7--22, ISSN: 0551-5343 , : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19560] [data modyf: 02-12-2015 14:18]
[6] "Oblężenie i obrona Saragossy" Józefa Mrozińskiego a tradycja narracji heroicznej / Marzanna Uździcka // Stylistyka: Styl w kulturze - Style in Culture .- 2013, nr XXII, s. 47--63, ISSN: 1230-2287, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: "linguistic picture of the world, artistic style, attribution, cultural context, heroic narrative
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17713] [data modyf: 21-07-2015 10:35]
[7] Człony gatunkujące w terminach fizycznych i matematycznych w "Wykładach" W. Majewskiego / Marzanna Uździcka // Poznańskie Spotkania Językoznawcze .- 2012, tom XXIII, s. 223--232, ISSN: 2082-9825,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17167] [data modyf: 25-03-2013 09:25]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język - obyczaj - wspólnota / Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 9--19, ISSN: 0208-6077, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: community, custom, imitation, język, naśladownictwo, powtarzalność, repetition, the language, wspólnota,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10175] [data modyf: 03-08-2015 09:38]
[2] Leksyka terminologiczna w "Słowniku wileńskim" i rękopiśmiennych notatkach z wykładów agronomicznych z poł. XIX wieku / Marzanna Uździcka // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2013, 47, s. 94--105, ISSN: 0208-6077,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9795] [data modyf: 22-07-2015 09:46]
[3] Uwagi o onomastyce Juliana Tuwima / Marzanna Uździcka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 6) .- 1990, s. 219--226
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7418] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Nazewnictwo w poezji Kazimierza Wierzyńskiego / Marzanna Uździcka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1988, s. 229--235
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Instytucja kształceniowa a wzory językowego zachowania wyspecjalizowanego w połowie XIX w. / Marzanna Uździcka // W: Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.. -, -, 2010 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2011, s. 415--429 .- ISBN: 9788389790958
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20211] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Nawyki pisowniane Władysława Majewskiego w rękopisach "Wykładów" / Marzanna Uździcka // W: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny : Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego. Kalsk, Polska, 2007 .- Zielona Góra - Poznań : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 309--327 .- ISBN: 9788374812535
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19526] [data modyf: 18-03-2010 13:24]
[3] Rozwój pojęciowy studenta agronomiki z połowy XIX w. / Marzanna Uździcka // W: Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.. -, Polska, 2008 .- Łódź : Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie, 2009, s. 555--568
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19164] [data modyf: 22-05-2009 08:40]
[4] Język wychowanka nowoczesnej instytucji kształcącej agronomów / Marzanna Uździcka // W: Tradycja a nowoczesność : materiały z konferencji 14 - 16 maja 2007. Łódź, Polska, 2007 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008, s. 523--534 .- ISBN: 9788389790392
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18794] [data modyf: 19-05-2008 12:52]
[5] Granice i pogranicza w kształceniu dyplomowanego agronoma w połowie XIX wieku / Marzanna Uździcka // W: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r. -, Polska, 2006 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 701--710 .- ISBN: 9788389790255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18355] [data modyf: 21-05-2007 13:42]
[6] Obraz nadawcy w rękopiśmiennych wykłądach Wł. Majewskiego z lat 1849-1850 : na podstawie XVI-wiecznej reguły zakonnej / Marzanna Uździcka // W: Osoba i osobowość - czynniki je kształtujące : materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r.. Łódź, Polska, 2005 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2006, s. 131--140 .- ISBN: 8389790
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Pogawędka internetowa - między językiem mówionym a pisanym / Marzanna Uździcka // W: Język @ multimedia : [materiały konferencyjne]. Szczawno Zdrój, Polska, 2004 .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005, s. 503--515 .- ISBN: 8389518317
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17577] [data modyf: 09-01-2006 14:16]
[8] Zmiany gatunkowe wypowiedzi dziennikarskiej (na podstawie wiadomości prasowych) / Marzanna Uździcka // W: W lustrze : wizerunek mediów własny: materiały II konferencji z cyklu "Nowe media - nowe w mediach"]. Wrocław, Polska, 2002 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2002, s. 261--269 .- ISBN: 8386308796
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16358] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Tytuły komedii oświecenia na tle tytułów wybranych gatunków tego okresu / Marzanna Uździcka // W: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 1994 .- Zielona Góra : WSP, 1995, s. 131--138 .- ISBN: 838569372
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15845] [data modyf: 15-10-2003 17:13]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 456 s. .- ISBN: 97883278423188
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5686] [data modyf: 28-10-2019 11:38]
[2] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788378422945
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5617] [data modyf: 31-05-2019 11:34]
[3] Język w życiu wspólnoty : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2014) / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 276 s. .- ISBN: 9788378422334
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5436] [data modyf: 06-04-2016 08:00]
[4] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, r. 2011, 232 s. .- ISSN: 2299-4572
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5114] [data modyf: 02-09-2015 16:17]
[5] Komunikacyjne aspekty badania języka : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012) / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 194 s. .- ISBN: 9788378421184
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5187] [data modyf: 02-09-2015 16:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Gatunki prasowe / / Maria Wojtak .- Lublin , 2004 (Rec.) Marzanna Uździcka // Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005/ red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- 2006, s. 337--341
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski