System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Marzanna Uździcka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 63 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 630 s. , ISBN: 9788379694266,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 689 s. , ISBN: 9788379697526,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Studium kształtowania się kompetencji językowej agronoma : analiza genologiczna, pragmatyczna i leksykalna "Wykładów" Władysława Majewskiego z lat 1848-1850, 2010. Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 419 s. , ISBN: 9788374813358,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9933] [data modyf: 12-01-2011 11:05]
[4] Tytuł utworu literackiego : studium lingwistyczne, 2007. Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 194 s. , ISBN: 9788374811385,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Baśń nad baśniami" Wojciecha hrabiego Dzieduszyckiego - pierwsza mitologia Słowian?, Marzanna Uździcka
// W: Slovenski folklor i književna fantastika, 2020. / ed. Dejan Ajdačić, Beograd - Tršić : Udruženje folklorista Srbije : Komisija za folkloristiku Medunarodnog komiteta slavista, s. 419--438, ISBN: 9788673011493
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21749] [data modyf: 03-11-2020 15:00]
[5] [1]
[2] Kategoria estetyki języka w dziewiętnastowiecznym czasopiśmiennictwie dla dzieci i młodzieży, Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 113--125, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20872] [data modyf: 04-06-2019 11:52]
[20] [1]
[3] Oswajanie "obcego/innego" w tekstach hard fiction na przykładzie glosariuszy cyklu "Kroniki Diuny" Franka Herberta, Marzanna Uździcka, Klaudiusz Mirek
// W: Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, 2019. / red. nauk. Tatiana Hajder, Roman Sapeńko, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury (Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna), s. 41--65, ISBN: 9788394050696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21345] [data modyf: 14-02-2020 11:04]
[14,2] [0,71]
[4] Wokół zagadnienia gatunkowej predestynacji leksyki, Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, 2018. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 403--418, ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19839] [data modyf: 03-06-2019 11:22]
[20] [1]
[5] O wzorach i sposobach mówienia o ojczyźnie w wybranych tekstach Wielkiej Emigracji, Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm, 2017. / pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 261--274, ISBN: 9788378423945
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19304] [data modyf: 31-05-2019 13:48]
[20] [1]
[6] Wzory mówienia o języku w dziewiętnastowiecznych czasopismach dla dzieci, Marzanna Uździcka
// W: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, 2017. / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 325-338, ISBN: 9788378673811
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19220] [data modyf: 03-06-2019 11:54]
[5] [1]
[7] Pojęcie "narodu" w tekstach o funkcji impresywnej z okresu międzypowstaniowego, Marzanna Uździcka
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2016. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 275--292, ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18627] [data modyf: 25-01-2017 12:57]
[8] Wpływ nadawcy na ksztaltowanie sie relacji nadawczo-odbiorczych w blogu (na podstawie blogów tematycznych o literaturze kryminalnej), Marzanna Uździcka, Mateusz Półtorak
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 283--295, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18654] [data modyf: 30-01-2017 10:36]
[9] Apoteoza ojczyzny w polszczyźnie XIX wieku (ujęcie lingwistyczne), Marzanna Uździcka
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, 2015. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 199--212, ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17154] [data modyf: 01-10-2015 11:37]
[10] Wokół dydaktyki diachronii językoznawczej, Marzanna Uździcka, Rafał Zarębski
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 213--225, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17719] [data modyf: 01-04-2016 12:23]
[11] Językowy wyraz apoteozy i idealizacji państwa w dobie rozbiorowej, Marzanna Uździcka
// W: Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2014. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 163--177, ISBN: 9788394050603
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16456] [data modyf: 16-12-2014 14:00]
[12] Kategoria narracji w twórczosci Józefa Mrozińskiego, Marzanna Uździcka
// W: Tekst artystyczny w badaniach lingwistycznych, 2014. / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Maria Maczel, Jowita Żurawska-Chaszczewskaq, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 205--218, ISBN: 9788363134112
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16795] [data modyf: 16-04-2015 08:30]
[13] Pragmatyczne aspekty XIX-wiecznej porady lekarskiej (rekonesans badawczy), Marzanna Uździcka
// W: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą. Język, działanie, kultura, 2014. / pod red. nauk. Jagody Bloch, Doroty Lewandowskiej-Jaros, Radosława Pawelca, Warszawa : Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, s. 355--366, ISBN: 9788363183738
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16532] [data modyf: 20-01-2015 09:09]
[14] Tożsamość, samoidentyfikacja,, identyfikacja, Marzanna Uździcka(*)
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 25--35, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16354] [data modyf: 12-11-2014 09:05]
[15] Aktualnie używane podręczniki akademickie do historii języka w perspektywie metodycznej, Marzanna Uździcka, Rafał Zarębski
// W: Komunikacyjne aspekty badania języka, 2013. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012), s. 179--194, ISBN: 9788378421184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15940] [data modyf: 21-03-2014 08:40]
[16] "Opisanie różnych wiadomości Doktorskich Doświadczonych przez Franciszka Rapalskiego" jako świadectwo używania języka, Marzanna Uździcka
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 381--391, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16221] [data modyf: 27-08-2014 10:05]
[17] Wybór tekstów, chrestomatia, antologia w komunikacji naukowej historyków języka polskiego, Marzanna Uździcka
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (III) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, 2013. / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom III, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 387--394, ISBN: 9788363664114
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15301] [data modyf: 26-04-2013 14:00]
[18] Świadomość językowa kształtowana instytucjonalnie w połowie XIX wieku, Marzanna Uździcka
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 151--161, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14752] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Idea poznawcza a jej źródłowa dokumentacja, Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, 2011. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 235--251, ISBN: 9788374814515
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14127] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Notatki z wykładu w perspektywie komunikacyjnej, Marzanna Uździcka
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna, 2011. / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom IV, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 409--424, ISBN: 9788322619928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14234] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Charakterystyka stanu badań nad starannie ukształtowaną polszczyzną XIX wieku, Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 439--454, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11396] [data modyf: 05-02-2010 08:03]
[22] Kształtowanie się standardów komunikacyjnych motywowanych funkcją poznawczą języka, Marzanna Uździcka
// W: Norma a komunikacja, 2009. / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 51--60, ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11646] [data modyf: 05-02-2010 08:29]
[23] Styl gatunkowy a leksyka, Marzanna Uździcka
// W: Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody, 2008. / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym Tom IV), s. 123--129, ISBN: 9788374811798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10379] [data modyf: 05-02-2010 08:39]
[24] Wykłady Władysława Majewskiego a problematyka odmiany i gatunku, Marzanna Uździcka
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a odmiany funkcjonalne, 2007. / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom III, Katowice : Wydaw. Gnome, s. 194--203, ISBN: 9788387819026
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9785] [data modyf: 05-02-2010 09:57]
[25] Metodologiczne uwarunkowania badań bad językiem "Wykładów" Władysława Majewskiego, Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 297--308, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8992] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Funkcja wyrazów obcych w reklamie, Marzanna Uździcka
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 471--478, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5367] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Konwencjonalna właściwość każdego tekstu: (na podstawie tytułów czasopism religijnych, Marzanna Uździcka
// W: Tekst w mediach, 2002. , Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 346--351, ISBN: 8371715064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5254] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Podręcznik do gier fabularnych jako paratekst / Marzanna Uździcka, 2019. Književna Istorija Vol. 51, No. 168, 179?-197, ISSN: 0350-6428, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: genologia, gra fabularna, ludologia, paratekst, podręcznik, tekstologia
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.18485/kis.2019.51.168.10
[AWCZ-24884] [data modyf: 29-01-2020 12:29]
[20] [1]
[2] O nowym pojęciu glosariusza (na materiale literatury fantasy). Rekonesans badawczy / Marzanna Uździcka, 2017. Stylistyka: Słowo a styl XXVI, 269--289, ISSN: 1230-2287, bibliogr.
Słowa kluczowe: fantasy, glossary, linguistic genres, paratext, text studies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-22009] [data modyf: 23-11-2017 11:20]
[11] [1]
[3] Profesor Marian Bugajski / Marzanna Uździcka, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 407--413, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22407] [data modyf: 21-02-2018 10:39]
[5] [1]
[4] Rola prasy dziecięcej w kształtowaniu kompetencji literackiej najmłodszych czytelników w dobie porozbiorowej / Marzanna Uździcka, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 59--75, ISSN: 2450-3584, bibliogr.
Słowa kluczowe: 19th century press, choldren's press, creation for children, doba porozbiorowa, kompetencja literacka, literary competence, prasa XIX wieku, prasa dziecieca, the post-partition period, tworczość dla dzieci
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22398] [data modyf: 21-02-2018 10:08]
[5] [1]
[5] Ładne mówienie o nieładnej rzeczy. Przyczynek do źródeł polskich wzorów kulturowych w ujęciu stylowym i socjalnym / Marzanna Uździcka, 2015. Stylistyka: Różnorodność językowa a styl XXIV, 299--317, ISSN: 1230-2287, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-19892] [data modyf: 10-03-2016 09:18]
[6] Rola epistolografii w uniwersyteckim nauczaniu historii języka polskiego (na marginesie przygotowywanego nowego wyboru tekstów do historii języka polskiego) / Marzanna Uździcka, Rafał Zarębski, 2015. Poradnik Językowy, nr 7, 7--22, ISSN: 0551-5343 , bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19560] [data modyf: 02-12-2015 14:18]
[7] "Oblężenie i obrona Saragossy" Józefa Mrozińskiego a tradycja narracji heroicznej / Marzanna Uździcka, 2013. Stylistyka: Styl w kulturze - Style in Culture, nr XXII, 47--63, ISSN: 1230-2287, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "linguistic picture of the world, artistic style, attribution, cultural context, heroic narrative
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-17713] [data modyf: 21-07-2015 10:35]
[8] Człony gatunkujące w terminach fizycznych i matematycznych w "Wykładach" W. Majewskiego / Marzanna Uździcka, 2012. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XXIII, 223--232, ISSN: 2082-9825,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17167] [data modyf: 25-03-2013 09:25]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język - obyczaj - wspólnota / Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 9--19, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: community, custom, imitation, język, naśladownictwo, powtarzalność, repetition, the language, wspólnota,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10175] [data modyf: 03-08-2015 09:38]
[2] Leksyka terminologiczna w "Słowniku wileńskim" i rękopiśmiennych notatkach z wykładów agronomicznych z poł. XIX wieku / Marzanna Uździcka // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2013, 47, s. 94--105, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9795] [data modyf: 22-07-2015 09:46]
[3] Uwagi o onomastyce Juliana Tuwima / Marzanna Uździcka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 6) .- 1990, s. 219--226
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7418] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Nazewnictwo w poezji Kazimierza Wierzyńskiego / Marzanna Uździcka // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1988, s. 229--235
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7407] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Instytucja kształceniowa a wzory językowego zachowania wyspecjalizowanego w połowie XIX w., 2010. Marzanna Uździcka // W: Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.. -, - Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2011, s. 415--429, ISBN: 9788389790958
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20211] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Nawyki pisowniane Władysława Majewskiego w rękopisach "Wykładów", 2007. Marzanna Uździcka // W: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny : Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego. Kalsk, Polska Zielona Góra - Poznań : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 309--327, ISBN: 9788374812535
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19526] [data modyf: 18-03-2010 13:24]
[3] Rozwój pojęciowy studenta agronomiki z połowy XIX w., 2008. Marzanna Uździcka // W: Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.. -, Polska Łódź : Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie, 2009, s. 555--568
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19164] [data modyf: 22-05-2009 08:40]
[4] Język wychowanka nowoczesnej instytucji kształcącej agronomów, 2007. Marzanna Uździcka // W: Tradycja a nowoczesność : materiały z konferencji 14 - 16 maja 2007. Łódź, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008, s. 523--534, ISBN: 9788389790392
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18794] [data modyf: 19-05-2008 12:52]
[5] Granice i pogranicza w kształceniu dyplomowanego agronoma w połowie XIX wieku, 2006. Marzanna Uździcka // W: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r. -, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 701--710, ISBN: 9788389790255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18355] [data modyf: 21-05-2007 13:42]
[6] Obraz nadawcy w rękopiśmiennych wykłądach Wł. Majewskiego z lat 1849-1850 : na podstawie XVI-wiecznej reguły zakonnej, 2005. Marzanna Uździcka // W: Osoba i osobowość - czynniki je kształtujące : materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r.. Łódź, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2006, s. 131--140, ISBN: 8389790
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Pogawędka internetowa - między językiem mówionym a pisanym, 2004. Marzanna Uździcka // W: Język @ multimedia : [materiały konferencyjne]. Szczawno Zdrój, Polska Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005, s. 503--515, ISBN: 8389518317
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17577] [data modyf: 09-01-2006 14:16]
[8] Zmiany gatunkowe wypowiedzi dziennikarskiej (na podstawie wiadomości prasowych), 2002. Marzanna Uździcka // W: W lustrze : wizerunek mediów własny: materiały II konferencji z cyklu "Nowe media - nowe w mediach"]. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2002, s. 261--269, ISBN: 8386308796
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16358] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Tytuły komedii oświecenia na tle tytułów wybranych gatunków tego okresu, 1994. Marzanna Uździcka // W: Język i styl gatunków literackich oświecenia i romantyzmu : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 131--138, ISBN: 838569372
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15845] [data modyf: 15-10-2003 17:13]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 456 s. .- ISBN: 97883278423188
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5686] [data modyf: 28-10-2019 11:38]
[2] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- ISBN: 9788378422945
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5617] [data modyf: 31-05-2019 11:34]
[3] Język w życiu wspólnoty : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2014) / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 276 s. .- ISBN: 9788378422334
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5436] [data modyf: 06-04-2016 08:00]
[4] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, r. 2011, 232 s. .- ISSN: 2299-4572
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5114] [data modyf: 02-09-2015 16:17]
[5] Komunikacyjne aspekty badania języka : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012) / (Red.) Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 194 s. .- ISBN: 9788378421184
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5187] [data modyf: 02-09-2015 16:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Gatunki prasowe / / Maria Wojtak .- Lublin , 2004 (Rec.) Marzanna Uździcka // Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005/ red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- 2006, s. 337--341
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski