System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Magdalena Steciąg
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 85 pozycji bibliograficznych
30 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej / Magdalena Steciąg .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- 362 s. .- ISBN: 9788374814614
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11001] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Informacja, wywiad, felieton : sposób istnienia tradycyjnych gatunków w radiu komercyjnym / Magdalena Steciąg .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 431 s. .- ISBN: 8374810491
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7808] [data modyf: 05-02-2010 07:47]
[3] Warsztaty dziennikarskie dla młodych ekologów / Magdalena Steciąg .- Zielona Góra : Stowarzyszenie Społeczne Kreator, 2006 .- 30 s.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10501] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Profesor Maria Bugajski - językoznawca normatywny, propagator poprawnej polszczyzny i esteta językowy / Magdalena Steciąg, Anna Wojciechowska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019 - s. 13--24 .- ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20868] [data modyf: 04-06-2019 11:53]
[2] Kobiety na demonstracji publicznej: obywatelski coming out? / Magdalena Steciąg
// W: Komunikacja ponad granicami : prace dedykowane Profesor Małgorzacie Kicie / red. nauk. Maria Czempka-Wewióra, Aleksandra Kalisz, Magdalena Ślawska .- Katowice : Uniwersytet Śląski, 2018 - (Biblioteka Postscriptum Polonistycznego ; T. 8) - s. 199--208 .- ISBN: 9788363268565
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20844] [data modyf: 29-05-2019 12:16]
[3] LINGUA FRACTA: Multimedialność nowych mediów w perspektywie Media Ecology / Magdalena Steciąg
// W: Współczesne media. Media multimedialne. T.1 : Zagadnienia ogólne i teoretyczne. Multimedialność mediów drukowanych / red. nauk. Iwona Hofman, Danuta Kępa-Figura .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018 - s. 77--89 .- ISBN: 9788322790823
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20227] [data modyf: 03-06-2019 11:47]
[4] Lingua receptiva czy lingua franca - zachowania językowe mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza / Magdalena Steciąg
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 357--370 .- ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19837] [data modyf: 03-06-2019 11:22]
[5] Oralność pierwotna w wiadomościach radiowych / Magdalena Steciąg
// W: Język w radiu : Antologia / pod red. nauk. Małgorzaty Kity i Iwony Loewe .- Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2018 - s. 243--251 .- ISBN: 9788322633205
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20378] [data modyf: 04-06-2019 12:00]
[6] Ekologiczna modernizacja w państwowym socjalizmie. Narracyjna analiza dyskursu ekologicznego w PRL-u / Piotr Pawliszak, Magdalena Steciąg
// W: Polskie sprawy 1945-2015 : Warsztaty analizy dyskursu / pod red. Marka Czyżewskiego, Anny Horolets, Krzysztofa Podemskiego i Doroty Rancew-Sikory .- Warszawa : Wydawnictwo Akademickie SEDNO, 2017 - s. 107--149 .- ISBN: 9788379630349
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19291] [data modyf: 05-06-2019 11:51]
[7] Krajobraz kulturowo-językowy zachodniego pogranicza w reportażu "gonzo" Ziemowita Szczerka / Magdalena Steciąg
// W: Pogranicze w mediach. Media na pograniczu / red. Paulina Olechowska, Ewa Pajewska .- Szczecin : Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, 2017 - s. 149--159 .- ISBN: 9788379721498
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19879] [data modyf: 31-05-2019 11:32]
[8] Memy Marty Frej: Hybryda medialna w publicystyce feministycznej / Magdalena Steciąg
// W: Gatunki w mediach elektronicznych. / pod red. Iwony Hofman i Danuty Kępy-Figury . tom 2 .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017 - (Współczesne media) - s. 265--276 .- ISBN: 9788377849699
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19620] [data modyf: 03-06-2019 11:11]
[9] Transformacja polsko-czeskiej komunikacji receptywnej w ujęciu ekolingwistycznym. Przypadek Hradca Králové / Magdalena Steciąg
// W: Język i tekst w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym / red. nauk. Arkadiusz Dudziak i Joanna Orzechowskiej .- Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej, 2017 - s. 439--449 .- ISBN: 9788361605034
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19735] [data modyf: 03-06-2019 11:10]
[10] Lingua receptiva czy lingua franca franca? Językowe kontakty polsko-czeskie na pograniczu w kontekście biznesowym / Magdalena Steciąg, Jesica Woźniak
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2015) - s. 75--86 .- ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18709] [data modyf: 10-03-2017 08:19]
[11] Polskie Radio Zachód / Magdalena Steciąg
// W: Radio regionalne w Polsce : Stan na koniec grudnia 2014 roku / red. nauk. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński .- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016 - s. 245--258 .- ISBN: 9788379963287
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18379] [data modyf: 10-11-2016 11:56]
[12] Duńska koncepcja dyskursu w dialektycznym modelu Yin Yang / Magdalena Steciąg
// W: Dyskurs: aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne / pod red. Aleksandra Kiklewicza i Iriny Uchwanowej-Szmygowej .- Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 2015 - s. 83--92 .- ISBN: 9788361605706
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16742] [data modyf: 18-03-2015 12:19]
[13] Język polski w Niemczech i na pograniczu polsko-niemieckim jako przedmiot dociekań lingwistycznych - tożsamość językowa, bilingwizm, kontakty międzyjęzykowe / Magdalena Steciąg, Magdalena Hawrysz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015 - (Fremdsprachen Lebenslang Lernen ; Band 3) - s. 11--23 .- ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16890] [data modyf: 06-08-2015 12:04]
[14] Kultywacja języka - starsze i nowsze koncepcje w ujęciu ekolingwistycznym / Magdalena Steciąg
// W: Język w życiu wspólnoty / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2014) - s. 163--175 .- ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17717] [data modyf: 01-04-2016 12:19]
[15] Motywacyjny model Dörnyeia w badaniu statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim / Magdalena Steciąg, Magdalena Hawrysz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015 - (Fremdsprachen Lebenslang Lernen ; Band 3) - s. 35--46 .- ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16892] [data modyf: 06-08-2015 12:04]
[16] Zakres znaczeniowy i przydatność operacyjna pojęć statusu i prestiżu języka w badaniach na pograniczu polsko-saksońskim / Magdalena Steciąg, Magdalena Hawrysz
// W: Sprache als Schlüssel zur Zusammenarbeit : Status und Prestige der Nachbarsprachen im polnisch-sächsischen Grenzgebiet / Hrsg. Christian Prunitsch, Annette Berndt, Radosław Buraczyński .- Frankfurt am Main : Peter Lang Edition, 2015 - (Fremdsprachen Lebenslang Lernen ; Band 3) - s. 25--34 .- ISBN: 9783631653944
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16891] [data modyf: 06-08-2015 12:04]
[17] "Piekło kobiet" - o słownictwie sakralnym w dyskursie feministycznym w Polsce / Magdalena Steciąg
// W: Sprachliche Säkularisierung. Semantik und Pragmatik .- Hildesheim - Zürich - New York : Georg Olms Verlag, 2014 - (Westostpassagen - Slawistische Forschungen und Texte ; Band 20) - s. 327--341 .- ISBN: 9783487151878
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16515] [data modyf: 06-08-2015 12:48]
[18] Tropienie tożsamości - inspiracje jezykoznawcze / Magdalena Steciąg
// W: Tożsamość w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2013) - s. 37--48 .- ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16355] [data modyf: 12-11-2014 09:06]
[19] Zielona polszczyzna w ostatnim ćwierćwieczu. Językowe tendencje w dyskursie ekologicznym w Polsce / Magdalena Steciąg
// W: Język polski - 25 lat po przełomie = Die polnische Sprache - 25 Jahre nach der Wende / Hrsg. Dennis Scheller-Boltz .- Hildesheim - Zürich - New York : Georg Olms Verlag, 2014 - (Westostpassagen - Slawistische Forschungen und Texte ; Band 21) - s. 353--370 .- ISBN: 9783487151830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16352] [data modyf: 12-11-2014 08:56]
[20] Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej. Propozycja modelu cyrkulacyjnego / Magdalena Steciąg
// W: W stronę literatury i języka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Filologia Polska ; 5) - s. 371--380 .- ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16220] [data modyf: 27-08-2014 10:03]
[21] Naturalizacja - ideologia - dialektyka, czyli co ujawnia krytyczna analiza dyskursu / Magdalena Steciąg
// W: Komunikacyjne aspekty badania języka / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2012) - s. 167--177 .- ISBN: 9788378421184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15939] [data modyf: 21-03-2014 08:37]
[22] Scenariusze narracyjne jako narzędzie uniformizacji (na przykladzie wizerunku ekologów we współczesnych wiadomościach prasowych) / Magdalena Steciąg
// W: Narracyjność języka i kultury. Literatura i media / pod red. Doroty Filar, Doroty Piekarczyk .- Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013 - s. 203--213 .- ISBN: 9788377844403
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16034] [data modyf: 31-08-2015 09:38]
[23] Ekolingwistyka: językoznawstwo ekologiczne czy ekologia językoznawcza? Współczesne punkty sporne na styku dyscyplin / Magdalena Steciąg
// W: Język - natura - cywilizacja / pod red. Elżbiety Laskowskiej, Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Wiesława Czechowskiego .- Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2012 - (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego ; nr XXII) - s. 227--236 .- ISBN: 9788360775363
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14596] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] EKOLOGIA TO RELIGIA. Domena religijna w debacie o ekologii - metafory i metaforemy / Magdalena Steciąg
// W: Wortsemantik zwischen Säkularisierung und (Re)Sakralisierung öffentlicher Diskurse / Alicja Nagórko (Hrsg.) .- Hildesheim - Zürich - New York : Georg Olms Verlag, 2012 - s. 373--388 .- ISBN: 9783487148212
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14681] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[25] Język ekologicznej publicystyki zaangażowanej / Magdalena Steciąg
// W: Język nowych mediów / pod red. Kazimierza Michalewskiego .- Łódź : Wydaw. Primum Verbum, 2012 - s. 365--372 .- ISBN: 9788362157426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14465] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[26] Świadomość językowa, komunikacyjna, dyskursywna / Marian Bugajski, Magdalena Steciąg
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 29--39 .- ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14750] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Jak wiele zależy od gatunku, czyli obraz ekologa w wiadomości i reportażu informacyjnym / Magdalena Steciąg
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom IV .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2011 - s. 356--368 .- ISBN: 9788322619928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14233] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[28] Lingwistyka dialektyczna. Odenseńska szkoła językoznawcza w zarysie / Magdalena Steciąg
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 165--180 .- ISBN: 9788374814515
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14125] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[29] Dyskredytacja dyskursu ekologicznego w języku IV RP. Analiza semantyczno-kognitywna pojęcia ROSPUDA w publicystyce "Rzeczypospolitej" w 2007 roku / Magdalena Steciąg
// W: Język IV Rzeczypospolitej / pod red. Macieja Czerwińskiego, Pawła Nowaka, Renaty Przybylskiej .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 - s. 389--399 .- ISBN: 9788322732595
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12729] [data modyf: 07-03-2011 09:20]
[30] Ekooszołomy burzą domy, czyli o tabloidyzacji dyskursu ekologicznego / Magdalena Steciąg
// W: Tabloidyzacja języka i kultury / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 - (Oblicza komunikacji ; 3/2010) - s. 139--146 .- ISBN: 9788322931967
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13053] [data modyf: 23-08-2011 13:58]
[31] Trudna sytuacja komunikacyjna - spotkanie z Innym (na przykładzie reportażu "Kosy i dredy" z "Gazety Wyborczej") / Magdalena Steciąg
// W: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry / pod red. Grażyny Sawickiej .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010 - (Sytuacje - Komunikacje - Konteksty) - s. 278--286 .- ISBN: 9788370967871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12814] [data modyf: 29-03-2011 10:28]
[32] Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej. Normatywne zachowania komunikacyjne ekologów z perspektywy hegemonicznego dyskursu medialnego / Magdalena Steciąg
// W: Norma a komunikacja / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2009 - s. 205--215 .- ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11649] [data modyf: 05-02-2010 08:29]
[33] Słowa-klucze i ich interpretacja w różnych politycznych orientacjach dyskursywnych (na przykładzie exposés premierów) / Magdalena Steciąg
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007 / red. nauk. Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 259--271 .- ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11390] [data modyf: 05-02-2010 08:02]
[34] Struktury konceptualne w różnych politycznych orientacjach dyskursywnych (na przykładzie exposés premierów) / Magdalena Steciąg
// W: Ideologie codzienności / pod red. Ireny Kamińskiej - Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009 - s. 109--117 .- ISBN: 9788322930908
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12113] [data modyf: 12-07-2010 08:41]
[35] Ekologia językowa: kształtowanie postaw ekologicznych w języku (na przykładzie czasopisma ekologicznego dla małych i dużych "Zielone Lubuskie") / Magdalena Steciąg
// W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych / red. Marian Sinica, Leszek Jazownik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 409-417 .- ISBN: 9788374812184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10846] [data modyf: 05-02-2010 09:06]
[36] Marketing polityczny: kreowanie wizerunków polityków w sloganach reklamowych / Magdalena Steciąg
// W: Język w marketingu / pod red. Kazimierza Michalewskiego .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2008 - s. 451--458 .- ISBN: 9788375251666
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10387] [data modyf: 05-02-2010 08:40]
[37] Zjawiska foniczne w budowaniu wizerunku stylistycznego (na przykładzie radiowych audycji satyrycznych) / Magdalena Steciąg
// W: Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - (Studia o Języku i Stylu Artystycznym ; Tom IV) - s. 113--121 .- ISBN: 9788374811798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10378] [data modyf: 05-02-2010 08:38]
[38] Retoryczność wywiadu a dynamika stylistyczna odmiany medialnej / Magdalena Steciąg
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a odmiany funkcjonalne / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom III .- Katowice : Wydaw. Gnome, 2007 - s. 168--175 .- ISBN: 9788387819026
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9784] [data modyf: 05-02-2010 09:57]
[39] Zarys ewolucji wiadomości radiowych w Polsce / Magdalena Steciąg
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005 / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006 - s. 271--279 .- ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8991] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Pop-feminizm w radiu komercyjnym (na przykladzie felietonów w Radiu Zielona Góra) / Magdalena Steciąg
// W: Kobiety, feminizm i media / pod red. Edyty Zierkiewicz i Izabeli Kowalczyk .- Poznań-Wrocław : "Konsola", 2005 - s. 135--147 .- ISBN: 8391819310
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Radio w społeczeństwie informacyjnym / Magdalena Steciąg
// W: U progu wielkiej zmiany? : media w kulturze XXI wieku; nurty - kategorie - idee / red. Marek Sokołowski .- Olsztyn : Oficyna Wydawnicza "Kastalia", 2005 - s. 577--586 .- ISBN: 8391846164
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7805] [data modyf: 10-06-2010 13:56]
[42] Oralność pierwotna w wiadomościach radiowych / Magdalena Steciąg
// W: Współczesne odmiany języka narodowego / red. Kazimierz Michalewski .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004 - s. 238--246 .- ISBN: 8371717989
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7074] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] "Ludzki język" w rozgłośniach komercyjnych / Magdalena Steciąg
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 407--417 .- ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5363] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Lingua receptiva czy lingua franca? Pracownicy branży usługowo-turystycznej o komunikacji czesko-polskiej na pograniczu (badanie ankietowe) / Magdalena Steciąg // Studia et Documenta Slavica (Studia i Szkice Slawistyczne) .- 2017, nr 4, s. 59-75, ISSN: 1644-4191,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22240] [data modyf: 05-02-2018 12:30]
[2] "Niech się bawią?" O związkach radykalności z karnawałem na demonstracjach publicznych kobiet / Dorota Rancew-Sikora, Magdalena Steciąg // Czas Kultury .- 2017, nr 4, s. 27--35, ISSN: 0867-2148, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-22239] [data modyf: 05-02-2018 11:26]
[3] Sprawozdanie z LXXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Zielonej Górze / Magdalena Steciąg // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 475--482, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22410] [data modyf: 21-02-2018 11:07]
[4] Wokół Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego / Magdalena Steciąg // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 359--363, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22404] [data modyf: 21-02-2018 10:32]
[5] Stara kobieta - wizerunki językowe i psychologiczne (rekonesans badawczy) / Dorota Niewiedział, Magdalena Steciąg // Rocznik Lubuski: Płeć społeczno-kulturowa jako perspektywa badawcza i kategoria analityczna .- 2016, tom 42, cz. 1, s. 367--381, ISSN: 0485-3083, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: linguistic representation of the world, old woman, psychology of woman's ageing
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20972] [data modyf: 03-02-2017 12:05]
[6] "The Colorado Beetle's Attack" Or: the potato bug in the Cold War propaganda service in Poland / Magdalena Steciąg, Sylwia Wodzińska // Language & Ecology .- 2016, s. 1--14 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19863] [data modyf: 26-02-2016 09:10]
[7] Lingua receptiva w powieści Szczepana Twardocha "Drach" / Magdalena Steciąg // Socjolingwistyka .- 2015, XXIX, s. 325--335, ISSN: 0208-6808,
Słowa kluczowe: discourse strategies, lingua receptiva, multiligualism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-19822] [data modyf: 12-02-2016 13:38]
[8] Popularyzacja wiedzy o języku na portalu Natemat.pl / Magdalena Steciąg // Poradnik Językowy .- 2015, nr 9, s. 81--93, ISSN: 0551-5343 , : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19755] [data modyf: 01-02-2016 11:51]
[9] Higiena werbalna na portalu Feminoteka.pl / Magdalena Steciąg // Postscriptum Polonistyczne .- 2014, nr 2, s. 57--70, ISSN: 1898-1593,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18901] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[10] Kim jest językoznawca normatywista dziś? Przyczynek do dyskusji o zadaniach współczesnej normatywistyki / Magdalena Steciąg // Poradnik Językowy .- 2014, nr 5, s. 16--29, ISSN: 0551-5343, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18297] [data modyf: 31-07-2015 10:58]
[11] Rozważania metodologiczne w kontekście badań statusu i prestiżu języka sąsiada na pograniczu polsko-saksońskim / Magdalena Hawrysz, Magdalena Steciąg // Polonica .- 2014, Tom XXXIV, s. 201--210, ISSN: 0137-9712,
Słowa kluczowe: Dörnyei Model of L2 Motivation, Polish-German border area, glottodidactics, glottodydaktyka, language prestige, language status, model motywacyjny Dörnyeia, pogranicze polsko-niemieckie, prestiż języka, status języka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18798] [data modyf: 29-07-2015 10:19]
[12] Environmental Discourse in Public Debates in Poland: Relativization, Exclusion and Acceptance / Magdalena Steciąg // Language & Ecology .- 2010, vol.3 no.2, s. [1-16]
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-14964] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[13] Kryterium adekwatności środowiskowej w normatywnej ocenie terminologii ekologicznej / Magdalena Steciąg // Zeszyty Prasoznawcze .- 2009, nr 3-4, s. 58--74, ISSN: 0555-0025,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14834] [data modyf: 11-06-2010 07:44]
[14] Słowa - klucze w ekologii i ich krytyka z perspektywy ekolingiwistycznej / Magdalena Steciąg // Problemy Ekorozwoju = Problems of Sustainable Development .- 2009, vol. 4, nr 2, s. 61--68, ISSN: 1895-6912, : tab.
Słowa kluczowe: analiza słów - kluczy, dyskurs ekologiczny, ekolingwistyka krytyczna
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14005] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[15] Dyskurs ekologiczny w portalu Onet.pl / Magdalena Steciąg // Studia Medioznawcze .- 2008, nr 4, s. 59--68 : summ.
Słowa kluczowe: dyskurs ekologiczny, fait - diverse, gatunki dziennikarskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13496] [data modyf: 13-01-2009 11:24]
[16] Dziennikarstwo ekologiczne - problem języka / Magdalena Steciąg // Studia Medioznawcze .- 2008, 1, s. 55--65
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13327] [data modyf: 28-10-2008 12:05]
[17] Środki retoryczne i erystyczne w wywiadzie radiowym / Magdalena Steciąg // Zeszyty Prasoznawcze .- 2002, nr 3/4, s. 154--163, ISSN: 0555-0025,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8738] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Glottodydaktyka w ujęciu ekolingwistycznym / Magdalena Steciąg // W: Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców - (Glottodydaktyka - media - komunikacja. Negocjowanie znaczeń) .- 2014, 21, s. 51--62, ISSN: 0860-6587, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: dydaktyka różno- i wielojęzyczności, ekolingwistyka, glottodydaktyka, model glottodydaktyczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10134] [data modyf: 03-08-2015 09:49]
[2] Cyrkulacja leksemu "ekologia" w debacie publicznej, czyli o degradacji znaczeniowej wyrazów tematycznych dyskursu ekologicznego / Magdalena Steciąg // W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze .- 2013, r. 2011, s. 191--203 : bibliogr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9618] [data modyf: 22-07-2015 09:49]
[3] Ekologia językoznawcza, czyli krytyczny nurt w ekolingwistyce / Magdalena Steciąg // W: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego .- 2011, z. LXVII, s. 195--210, ISSN: 0032-3802, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: ekokrytyczna analiza dyskursu, ekolingwistyczna krytyka języka, ekologia językoznawcza, ekologizacja języka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9329] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Linguistics and Physics: Mutual Relations and Fascination / Magdalena Steciąg // W: 1st Annual International Interdisciplinary Conference, AIIC 2013 : Conference Proceedings, Vol. 2. Ponta Delgada, Portugalia, 2013 .- Kocani : EGALITE, 2013 .- vol. 2, s. 686--692 .- ISBN: 9786084642046
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21185] [data modyf: 29-07-2015 08:53]
[2] Pogranicza felietonu : wypowiedzi prezenterów radiowych w rozgłośniach komercyjnych / Magdalena Steciąg // W: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r. -, Polska, 2006 .- Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 633--644 .- ISBN: 9788389790255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18354] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Makdoldyzacja radia / Magdalena Steciąg // W: W lustrze : wizerunek mediów własny: materiały II konferencji z cyklu "Nowe media - nowe w mediach"]. Wrocław, Polska, 2002 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, 2002, s. 270--276 .- ISBN: 8386308796
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16359] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu / (Red.) Monika Kaczor, Magdalena Steciąg .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 352 s. .- ISSN: 2299-4572 .- ISBN: 9788378423379
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5819] [data modyf: 29-05-2019 13:46]
[2] Kontakty językowe w komunikowaniu : (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze, 2015) / (Red.) Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422617
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5541] [data modyf: 30-01-2017 09:56]
[3] Źródła informacji dziennikarskiej w regionie / (Red.) Magdalena Steciąg .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, 123 s. .- ISBN: 9788378422419
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5469] [data modyf: 29-07-2016 08:06]
[4] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Magdalena Steciąg, Romuald Jabłoński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 1, 323 s. .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5394] [data modyf: 07-01-2016 09:36]
[5] Tożsamość w komunikowaniu / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 367 s. .- ISBN: 9788378421429
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5253] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[6] Świadomość językowa w komunikowaniu / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 341 s. .- ISBN: 9788378420293
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5022] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[7] Norma a komunikacja / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2009, 378 s. .- ISBN: 9788374325202
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4674] [data modyf: 05-02-2010 11:09]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Genderowe nacechowanie języka w komunikacji akademickiej: analiza dyskursów akademickich w świetle strategii gender mainstreaming / / Agata Zadykowicz-Skwirosz .- Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej UWM , 2016 (Rec.) .- Gender w przestrzeni akademickiej / Magdalena Steciąg // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2018, 12, s. 315--318
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Szkice językowo-prasoznawcze / / Wojciech Kajtoch .- Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego (Rec.) .- O pożytkach analizy zawartości treści. Recenzja "Szkiców językoznawczo-prasoznawczych" Wojciecha Kajtocha / Magdalena Steciąg // Rocznik Historii Prasy Polskiej .- 2017, t. XX, z 3 (47), s. 123--127
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Początki polskiej publicystyki sportowej w ujęciu genologicznym. Przegląd Sportowy w latach 1921-1925 / / Rafał Siekiera .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2016 (Rec.) .- Dziennikarstwo sportowe w Polsce - faza niedojrzała / Magdalena Steciąg // Media - Kultura - Komunikacja Społeczna .- 2016, 12, nr 3, s. 107--110
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Geopoetyka. Związki literatury i środowiska / / Anna Kronenberg .- Łódź , 2014 (Rec.) Magdalena Steciąg // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2015, 1, s. 227--229
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Framing Discourse on Environment. A Critical Discourse Approach / / Richard J. Alexander .- London - New York , 2009 (Rec.) Magdalena Steciąg // Oblicza Komunikacji .- 2012, nr 5, s. 193--195
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski