System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Monika Kaczor
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 120 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Etyka społeczna we współczesnych przekazach prasowych, 2016. Monika Kaczor, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 262 s. , ISBN: 9788378422273, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13373] [data modyf: 14-11-2016 13:14]
[2] Estetyka słowa a kultura języka, 2009. Monika Kaczor, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 152 s. , ISBN: 9788374812801,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9304] [data modyf: 05-02-2010 07:37]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] "Zgniła manna pełna robactwa". Medialny obraz nieumiarkowania (na przykładzie współczesnych dyskusji publicznych), Monika Kaczor
// W: Język a media. Perspektywy i zagrożenia języka we współczesnych mediach, 2020. / pod red. Ewy Horyń, Bogusława Skowronka, Agnieszki Waleckiej-Rynduch, Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 161--176, ISBN: 978-8376241159
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21650] [data modyf: 16-09-2020 10:55]
[20] [1]
[2] "Korytarz humanitarny". Słownictwo etyczne w dyskursie migracyjnym (na przykładzie "Tygodnika Powszechnego"), Monika Kaczor
// W: Komunikowanie wartości - wartość komunikowania, 2019. / red. nauk. Iwona Benenowska, Anna Bączkowska, Wiesław Czechowski, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 131--138, ISBN: 9788380182226
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20728] [data modyf: 19-11-2019 13:56]
[20] [1]
[3] "Kótko, ostro, do słuchu". Język współczesnych sporów publicznych (na przykładzie dyskusji o uchodźcach i migrantach w "Tygodniku Powszechnym", Monika Kaczor
// W: Aksjologiczne aspekty komunikacji. Materiały z FORUM ETYKI SŁOWA, 2019. / red. nauk. Iwona Benenowska, Elżbieta Laskowska, Beata Morzyńsk, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwestytetu Kazimierza Wielkiego, s. 81--98, ISBN: 9788380182462
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20940] [data modyf: 12-06-2019 11:07]
[20] [1]
[4] Przemoc słowna (na przykładzie dyskusji o uchodźcach i imigrantach w "Tygodniku Powszechnym"), Monika Kaczor
// W: Przemoc w komunikacji, 2019. / red. nauk. Renata Bizior, Dorota Suska, Jana Raclavská, Częstochowa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie (Mechanizmy funkcjonowania języka t. 5), s. 89--102, ISBN: 9788395535475
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21363] [data modyf: 03-03-2020 12:22]
[20] [1]
[5] Zwięzłość słowa rodzi szerokość myśli. W jaki sposób czytelnicy opisują piękny język (na przykładzie serwisu książkowego Lubimyczytać.pl)?, Monika Kaczor
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 87--96, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20870] [data modyf: 04-06-2019 11:52]
[20] [1]
[6] Czy z obrazu językowego można wyinterpretować, na czym polega istota etyki społecznej? , Monika Kaczor
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, 2018. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 129--138, ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19833] [data modyf: 03-06-2019 11:19]
[20] [1]
[7] Dialog jako wartość społeczno-kulturowa (na przykładzie "Tygodnika Powszechnego" z roku 1989), Monika Kaczor
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, 2018. / red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura t. 1), s. 121--132, ISBN: 9788378423201
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20371] [data modyf: 29-05-2019 12:27]
[20] [1]
[8] Jak uczestnicy dyskucji publicznych wypowiadają się o chciwości? Próba rekonstrukcji znaczenia, Monika Kaczor
// W: Media Business Culture. Media Image Creations - Image and Word : Medialne kreacje wizerunkowe - obraz i słowo, 2018. / ed. by Beata Czechowska-Derkacz, Dominik Chomik, Jacek Wojsław . Tom 2, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 111--130, ISBN: 9788378657750
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20938] [data modyf: 10-06-2019 12:13]
[20] [1]
[9] Zazdrość jako problem etyczny (na przykładzie dyskusji publicznych), Monika Kaczor
// W: Etyka w komunikacji, 2018. / pod red. Grażyny Habrajskiej, Łódź : Wydawnictwo PRIMUM VERBUM, s. 129--143, ISBN: 9788365237897
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20861] [data modyf: 29-05-2019 12:38]
[20] [1]
[10] Dyskusje o solidarności (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych). Ujęcie językoznawcze, Monika Kaczor
// W: Wolność i solidarność w języku i kulturze, 2017. / pod red. Anety i Zenona Liców, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 91--105, ISBN: 9788378655596
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19307] [data modyf: 31-05-2019 13:38]
[20] [1]
[11] Etyczność a marketing wartości. Językowe ujęcie sporu na temat naruszenia zasad etyki (na przykładzie czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych), Monika Kaczor
// W: Etyczność w mediach - między pogardą a szacunkiem, 2017. / red. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow-Sosin, Tarnów : Wydawnictwo Biblos, s. 233--248, ISBN: 9788377934838
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19859] [data modyf: 31-05-2019 11:52]
[5] [1]
[12] Kultura myślenia Jana Pawła II (na podstawie czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych). Ujęcie językoznawcze , Monika Kaczor
// W: Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Część I, 2017. / pod red. Emanueli Bednarczyk-Stefaniak i Anastazji Seul . t. 8, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonoórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 251--262, ISBN: 9788378422884 .- [w druku]
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19340] [data modyf: 03-06-2019 11:25]
[20] [1]
[13] Czynności mowy, które budują złe relacje międzyludzkie (na podstawie współczesnych sporów publicznych), Monika Kaczor
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 339--352, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18656] [data modyf: 30-01-2017 10:41]
[14] Między etyką a kiczem. Językowa analiza dyskusji na temat instrumentalnego traktowania wartości w przestrzeni publicznej (na przykładzie "Gazety Wyborczej" i "Tygodnika Powszechnego"), Monika Kaczor
// W: Kicz w języku i komunikacji, 2016. / red. Barbara Kudra, Ewa Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 291--300, ISBN: 9788380880320
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18463] [data modyf: 08-12-2016 10:02]
[15] Semiwegetarianizm czy be active i be fit motivation? Dieta - propozycja rekonstrukcji znaczeń (na podstawie programu TVN Meteo Active)., Monika Kaczor
// W: Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Dyskurs, tekst, kultura, 2016. / red. nauk. Waldemar Żarski, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 65--75, ISBN: 9788379772124
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19408] [data modyf: 17-10-2017 11:23]
[16] "Etyka cnót moralnych" czy "etyka zawodu zaufania publicznego"? Tendencje w mysleniu o etosie w dyskusjach publicznych, Monika Kaczor
// W: Język doświadczenia religijnego [VIII], 2015. / red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska . t. VIII, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 63--73, ISBN: 97863134914
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17586] [data modyf: 11-02-2016 09:33]
[17] "Moralny obowiązek" i "moralny sprzeciw". Kolokacje w aptekarskim i lekarskim kodeksie etyki jako "esprit de corps" grupy zawodowej, Monika Kaczor
// W: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. Tom V : Frazeologizmy, 2015. / red. nauk. Iwona Kosek, Renata Makarewicz, Katarzyna Zawilska, Olsztyn : Instytut Filologii Polskiej UMW w Olsztynie, s. 97--104, ISBN: 9788393558193
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16922] [data modyf: 17-06-2015 12:03]
[18] O czym użytkownicy języka mówią, dyskutując o etyce? (Na przykładzie debaty publicznej o prawie do klauzuli sumienia), Monika Kaczor
// W: Dialog w mediach. Od fikcji do show, 2015. / red. Michał Dróżdż, Tarnów : Wydawnictwo Biblos (Etyka mediów 10), s. 185--201, ISBN: 9788377932865
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17317] [data modyf: 10-11-2015 10:36]
[19] Pojęcia etyczno-społeczne w zmetaforyzowanych związkach wyrazowych jako zwierciadło kultury moralnej społeczeństwa, Monika Kaczor
// W: Dialog z tradycją. Język - komunikacja - kultura, 2015. / pod red. nauk. Renaty Dźwigoł i Iwony Steczko . tom III, Kraków : Collegium Columbinum, s. 215--223, ISBN: 9788376241562
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17151] [data modyf: 01-10-2015 11:12]
[20] Relacje międzyludzkie ukryte w wyrażeniach sensorycznych (na przykladzie cotygodniowego programu dla rodzin "My, Wy, Oni"), Monika Kaczor
// W: Kondycja współczesnych rodzin, 2015. / red. nauk. Wojciech Muszyński, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek (Przestrzenie życia społecznego), s. 412--429, ISBN: 9788376119373
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17307] [data modyf: 09-11-2015 11:12]
[21] Cinis et manes et fabula fies. Sposoby nominacji śmierci w czasopismach spoleczno-politycznych i społeczno-kulturalnych (na przykładzie "Gazety Wyborczej" i Tygodnika Powszechnego"), Monika Kaczor
// W: Człowiek chory i umierający. Mozliwości wsparcia i formy pomocy, 2014. / pod red. Józefa Stali, Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wydawnictwo Naukowe, s. 167--180, ISBN: 9788374384077
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16478] [data modyf: 09-01-2015 11:13]
[22] Etyczno-społeczny wymiar pojęcia "szczęście" - na podstawie definicji słownikowych, Monika Kaczor
// W: Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym, 2014. / red. nauk. Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Mirosław Kowalski, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", s. 27--37, ISBN: 9788378505334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15952] [data modyf: 26-03-2014 12:41]
[23] Językowy obraz pojęć związanych z etyką społeczną z perspektywy estetycznej (na przykładzie przekazów prasowych), Monika Kaczor
// W: Mądrość mediów - meandry wiedzy i głupoty, 2014. / red. Michał Drożdż, Tarnów : Wydawnictwo Biblos (Etyka mediów 8), s. 125--139, ISBN: 9788377932858
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16806] [data modyf: 24-04-2015 11:38]
[24] Językoznawcze ujęcie problemu polskiej tożsamości narodowej w czasopiśmie "Polityka", Monika Kaczor
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 87--97, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16357] [data modyf: 12-11-2014 09:49]
[25] Konteksty użycia wybranych pojęć etyczno-społecznych we współczesnym dyskursie politycznym, Monika Kaczor
// W: Słowo we współczesnych dyskursach, 2014. / pod red. Katarzyny Jachimowskiej, Barbary Kudry i Ewy Szkudlarek-Śmiechowicz, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 375--385, ISBN: 9788379691074
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16176] [data modyf: 18-07-2014 09:36]
[26] Maksimum treści i minimum słów - połączenia wyrazowe z pojęciami związanymi z etyką społeczną (na materiale czasopisma "Wprost"), Monika Kaczor
// W: Mechanizmy ekonomizacji języka, 2014. , Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Mechanizmy funkcjonowania języka tom IV), s. 165--176, ISBN: 9788374554039
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16536] [data modyf: 21-01-2015 12:28]
[27] Słowa sztandarowe w relacjach społecznych jako wyraz doświadczenia religijnego, Monika Kaczor
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom VI, 2014. / red. nauk. Grzegorz Cyran i Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 31--45, ISBN: 9788363134587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16247] [data modyf: 04-09-2015 14:55]
[28] Psychofizyczne aspekty wyrażania doświadczenia wiary (na przykładzie religijnych przekazów internetowych), Monika Kaczor
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom V, 2013. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 25--40, ISBN: 9878363134532
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15523] [data modyf: 17-09-2013 15:26]
[29] Semantyczne parametry zwrotów zawierających pojęcia z etyki społecznej, Monika Kaczor
// W: Komunikacyjne aspekty badania języka, 2013. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012), s. 19--29, ISBN: 9788378421184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15937] [data modyf: 21-03-2014 08:34]
[30] Aksjologizacja pojęcia "domu" w społeczno-kulturalnych i religijnych przekazach medialnych, Monika Kaczor
// W: Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni, 2012. / praca zbiorowa pod red. Doroty Kulczyckiej i Anastazji Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 231--241, ISBN: 9788374814454
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14642] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[31] Językowa koncepcja piękna w przeżyciu duchowym (na przykładzie internetowych katolickich witryn religijnych), Monika Kaczor
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom IV, 2012. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Szczecin : ZAPOL; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 171--179, ISBN: 9788375184839
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14859] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[32] Praca jako pojęcie etyczno-społeczne w kontekstach medialnych, Monika Kaczor
// W: Labor czy opus? : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, 2012. / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45--56, ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15088] [data modyf: 11-02-2013 12:33]
[33] Wyrażenia metaforyczne z pojęciami związanymi z etyką społeczną, Monika Kaczor
// W: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji : Metafory i amalgamaty pojęciowe, 2012. / pod red. Moniki Cichmińskiej i Izy Matusiak-Kempy . tom IV, Olsztyn : Instytut Filologii Polskiej UMW w Olsztynie, s. 92--104, ISBN: 9788393558124
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15164] [data modyf: 05-03-2013 08:23]
[34] Wyrażenia sensoryczne jako określenia uczuć i postaw (na przykładzie portalu internetowego "Charaktery"), Monika Kaczor
// W: Język nowych mediów, 2012. / pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź : Wydaw. Primum Verbum, s. 53--62, ISBN: 9788362157426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14464] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Wyrażenia somatyczne we współczesnej polszczyźnie (na przykładzie portalu Psychologia.net.pl), Monika Kaczor
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 303--313, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14759] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[36] Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w wyrażeniach sensorycznych, Monika Kaczor
// W: Zjawisko nobilitacji i deprecjacji w języku. Słowa i teksty, 2012. / pod red. Renaty Bizior i Doroty Suskiej, Częstochowa : Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (Mechanizmy funkcjonowania języka tom II), s. 279--295, ISBN: 0788374552557
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14996] [data modyf: 09-01-2013 15:29]
[37] Synestezyjne opisy smaków, Monika Kaczor
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, 2011. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 31--47, ISBN: 9788374814515
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14123] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[38] Językowe kreacje piękna duchowego, Monika Kaczor
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom III, 2010. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 135--144, ISBN: 9788362905034
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12922] [data modyf: 07-06-2011 11:05]
[39] Opis smaku w reklamach, Monika Kaczor
// W: Język, tekst, kultura, 2010. / pod red. Haliny Bartwickiej, Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego Nr XX), s. 47--52, ISBN: 9788360775240
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12401] [data modyf: 18-11-2010 14:18]
[40] Pole konceptualne wyrazu rodzina w "Magazynie Familia", Monika Kaczor
// W: Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, 2010. / red. nauk. Wojciech Muszyński, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 177--186, ISBN: 9788376116709
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11999] [data modyf: 26-05-2010 11:16]
[41] Poprawność pism urzędowych, Monika Kaczor
// W: Język w prawie administracji i gospodarce, 2010. / pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 87--92, ISBN: 9788375253771
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12024] [data modyf: 04-06-2010 09:23]
[42] Biznes ze smakiem. Autoprezentacja językowa firm w Internecie, Monika Kaczor
// W: Język, biznes, media, 2009. / pod red. Agnieszki Rypel, Danuty Jastrzębskiej-Golonki, Grażyny Sawickiej, Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XIX), s. 167--176, ISBN: 9788360775189
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11579] [data modyf: 05-02-2010 08:13]
[43] Kultura słowa w świetle komunikacji międzyludzkiej (przegląd stanowisk badawczych), Monika Kaczor
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 85--91, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11386] [data modyf: 05-02-2010 08:02]
[44] Politycy versus dziennikarze. Techniki argumentacyjne w języku polityków i dziennikarzy, Monika Kaczor
// W: Za kulisami spektaklu : medialne wizerunki polityki, 2009. / red. nauk. Marek Sokołowski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 220--228, ISBN: 9788376113746
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11100] [data modyf: 05-02-2010 07:53]
[45] Problemy normatywne współczesnych Polaków (na podstawie internetowej poradni językowej Wydawnictwa Naukowego PWN), Monika Kaczor
// W: Norma a komunikacja, 2009. / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 333--338, ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11651] [data modyf: 05-02-2010 08:29]
[46] Takt retoryczny i sprawność językowa (na przykładzie autoprezentacji uczniów), Monika Kaczor
// W: Jestem - więc piszę : między rzemiosłem a wyobraźnią, 2009. / pod red. Grażyny tomaszewskiej, Beaty Kapeli-Bagińskiej, Zofii Pomirskiej, Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, s. 309--317, ISBN: 9788373266360
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11597] [data modyf: 05-02-2010 08:27]
[47] Tradycja czy zeświecczenie? O przemianach w językowych obyczajach świątecznych (na przykładzie tekstów życzeń), Monika Kaczor
// W: "Nowy wspaniały świat?" : moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, 2009. / red. nauk. Wojciech Muszyński, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 351--359, ISBN: 9788376114620
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11379] [data modyf: 05-02-2010 08:00]
[48] Znaczenie kryterium estetycznego, Monika Kaczor
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 345--350, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15271] [data modyf: 25-04-2013 08:57]
[49] Zwroty grzecznościowe w przekazach radiowych, Monika Kaczor
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 313--323, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11393] [data modyf: 05-02-2010 08:03]
[50] Charakterystyka językowa odbiorcy nowych form aktywności i spędzania wolnego czasu, Monika Kaczor
// W: Homo creator czy homo ludens? : twórcy - internauci - podróżnicy, 2008. / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Przestrzenie życia społecznego), s. 101--105, ISBN: 978837441976
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10150] [data modyf: 05-02-2010 08:31]
[51] Cierpienie utrwalone w języku, Monika Kaczor
// W: Cierpienie dziecka, 2008. / red. nauk. Elżbieta Skorupska - Raczyńska, Grzegorz Cyran i Dariusz Jastrząb, Gorzów Wielkopolski : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 135--141, ISBN: 9788389682672
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10740] [data modyf: 05-02-2010 08:56]
[52] Dialogowość w komunikacji internetowej, Monika Kaczor
// W: Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne, 2008. / red. nauk. Marek Sokołowski, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek (Komunikacja społeczna - komunikacja medialna - komunikacja sieci), s. 314--325, ISBN: 9788376110585
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11693] [data modyf: 11-02-2010 09:03]
[53] Jakość życia i czas wolny w Sieci. Aspekt interpretacji tekstowej pojęcia "kutura czasu wolnego" na podstawie wypowiedzi internautów, Monika Kaczor
// W: "Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, 2008. / red. nauk. Wojciech Muszyński, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 129--137
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10632] [data modyf: 05-02-2010 08:47]
[54] Język marketingu a normy grzecznościowe, Monika Kaczor
// W: Język w marketingu, 2008. / pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 303--309, ISBN: 9788375251666
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10386] [data modyf: 05-02-2010 08:40]
[55] Ukształtowanie leksykalno - stylistyczne reportaży Ryszarda Kapuścińskiego, Monika Kaczor
// W: Ryszard Kapuściński. Próba portretu, 2008. / red. nauk. Marek Sokołowski, Warszawa : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, s. 156--165, ISBN: 9788388278959
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10231] [data modyf: 05-02-2010 08:32]
[56] Piękno słowa, czyli o estetyce języka w lekturach szkolnych, Monika Kaczor
// W: Problemy wartości i wartościowania dzieła literackiego w szkole : etyka, estetyka, język aksjologii, 2007. / pod red. Teresy Świętosławskiej, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 281--289, ISBN: 9788375250435
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9463] [data modyf: 05-02-2010 09:50]
[57] Uwagi o kulturze języka w programach typu reality show i talk show, Monika Kaczor
// W: (Kon)teksty kultury medialnej : analizy i interpretacje, 2007. / red. nauk. Marek Sokołowski . Tom I, Olsztyn : Katedra Socjologii Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego, s. 73--78, ISBN: 9788360926123
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9501] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Ważniejsze stanowiska wobec etyki słowa, Monika Kaczor
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 11--19, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9077] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[59] Funkcja estetyczna w kulturze języka, Monika Kaczor
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 93--101, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8986] [data modyf: 05-02-2010 10:53]
[60] Językowo - estetyczne sposoby wyrażania emocji (na przykładzie francuskich związków frazeologicznych), Monika Kaczor
// W: Wyrażanie emocji, 2006. / pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 36--43, ISBN: 9788375250251
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Kilka uwag o estetyce językowej w życzeniach okolicznościowych, Monika Kaczor
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 188--205, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5353] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jak użytkownicy języka odczuwają brak piękna słowa w dyskusjach publicznych? (na przykładzie programu telewizyjnego "Szkło kontaktowe" oraz "Drugie śniadanie mistrzów") / Monika Kaczor, 2020. Prace Językoznawcze XXII/1, 87--100, ISSN: 1509-5304, , eISSN: 2450-0801, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aesthetics, culture of the word, estetyka, kultura mediów, kultura słowa, media culture, public disputes, spory publiczne
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.31648/pj.4973
[AWCZ-25116] [data modyf: 30-03-2020 19:18]
[70] [1]
[2] Nieczystość w dyskusjach publicznych / Monika Kaczor, 2019. Analecta Cracoviensia 51, 85--98, ISSN: 0209-0864,, , eISSN: 2391-6842, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etyka słowa, higiena werbalna, impurity, moralność społeczna, social morality, taboo, tabu, verbal hygiene, word ethics
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15633/acr.971
[AWCZ-25266] [data modyf: 19-05-2020 10:55]
[5] [1]
[3] "Lenistwo przerasta nasze siły". Etyczno-moralny wymiar lenistwa (na przykładzie dyskusji publicznych) / Monika Kaczor, 2018. Komunikacja i Konteksty, tom. I, 49--61, ISSN: 2657-3695, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etyka, lenistwo, moralność społeczna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.16926/kik.2018.01.03
[AWCZ-24146] [data modyf: 10-06-2019 13:26]
[5] [1]
[4] Dialog czy antagonizmy? Zjawisko synonimiczności i bliskoznaczności rzeczownika "dialog" (na przykładzie współczesnych sporów publicznych) / Monika Kaczor, 2017. Język - Szkoła - Religia Vol. 12, No. 2, 7-21, ISSN: 2080-3400, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22158] [data modyf: 04-01-2018 09:49]
[6] [1]
[5] Etyczny aspekt stylu wypowiedzi w "Tygodniku Powszechnym" (na przykładzie dyskursu migracyjnego) / Monika Kaczor, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 185--196, ISSN: 2450-3584, bibliogr.
Słowa kluczowe: appropriateness of language means, ethics, etyka, morality, moralność, stosowność środków językowych, tekstowa wizja świata, the vision of the world
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22402] [data modyf: 21-02-2018 10:24]
[5] [1]
[6] Nieetyczne zachowania językowe w dyskursie migracyjnym / Monika Kaczor, 2017. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo, 75--87, ISSN: 2391-8616, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dehumanization treatments, ethics, etyka, etykietowanie, labeling, morality, moralność, stereotyp, stereotype, stigmatization, stygmatyzacja, zabiegi dehumanizacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-22705] [data modyf: 27-04-2018 09:42]
[2] [1]
[7] Dwa słowa o historii Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego / Monika Kaczor, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 419--420, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21150] [data modyf: 08-03-2017 12:55]
[8] Struktura znaczeniowa leksemu "pycha". Szkic językowy na podstawie współczesnych debat publicznych / Monika Kaczor, 2016. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo XII, 107--120, ISSN: 2391-8616, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dyskusje publiczne, opis semantyczny, pride, public discussions, pycha, semantic description, structure of meaning, struktura znaczeniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21469] [data modyf: 13-06-2017 09:10]
[9] Estetyka słowa w przestrzeni miejskiej - na przykładzie nazw szyldów / Monika Kaczor, 2015. Polonistyka: Czasopismo dla nauczycieli, nr 4, 2--5, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18829] [data modyf: 31-07-2015 12:40]
[10] Ideologizacja klauzuli sumienia w dyskusji publicznej / Monika Kaczor, 2015. Studia Pragmalingwistyczne r. 7, 119--138, ISSN: 2080-5853,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-19803] [data modyf: 10-02-2016 13:01]
[11] Utylitaryzm etyczny jako element zachowania językowego (na podstawie tekstów ofert firm ubezpieczeniowych) / Monika Kaczor, 2015. Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo XI, 95--108, ISSN: 2391-8616, bibliogr.
Słowa kluczowe: axiological linguistics, etyka społeczna, językoznawstwo aksjologiczne, social ethics, the ethical utilitarianism, utylitaryzm etyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-19985] [data modyf: 15-04-2016 10:25]
[12] Wspomnienie młodości. O znaczeniu przysłowia "Przypomniała baba dziewic wieczór" w utworach Elizy Orzeszkowej / Monika Kaczor, Aneta Narolska, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 173--185, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Orzeszkowa, evaluation, językowy obraz świata, linguistic picture of the world, młodość, proverb, przysłowie, starość, the old age, the youth, wartościowanie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19670] [data modyf: 07-01-2016 08:53]
[13] Aktualizacja znaczenia pojęcia-leksemu etyka: na podstawie tygodników opiniotwórczych / Monika Kaczor, 2014. Język - Szkoła - Religia, 9/2, 21--38, ISSN: 2080-3400, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20503] [data modyf: 18-10-2016 11:04]
[14] Etyka na łamach tygodników opiniotwórczych / Monika Kaczor, 2014. Tarnowskie Studia Teologiczne tom 33, nr 1, 7--15, ISSN: 0239-4472,
Słowa kluczowe: etho ethicss, etos, etyka, moralność, moralny porzadek życia spolecznego, ogólnoludzkie wartości etyczne, the moral order od society, universal ethical values
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18789] [data modyf: 29-07-2015 10:36]
[15] Od "piołunowej kropli" do "piołunu cierpienia". O niektórych związkach wyrazowych w twórczości Elizy Orzeszkowej. Szkic językowo-historycznoliteracki / Monika Kaczor, Aneta Narolska, 2014. Literatura Ludowa, nr 2, 17--27, ISSN: 0024-4708,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18141] [data modyf: 31-07-2015 10:56]
[16] Aksjologiczno-pragmatyczny obraz sumienia we współczesnej polszczyźnie / Monika Kaczor, 2013. Studia Socialia Cracoviensia, nr 2, 155--163, ISSN: 2080-6604,
Słowa kluczowe: collocations, conceptualized, ethics, etyka, kolokacje, konceptualizowanie, lexical semantics, morality, moralność, semantyka leksykalna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18238] [data modyf: 21-07-2015 11:33]
[17] Sprawiedliwość zastępcza czy amber-sprawiedliwość? Zagadnienia etyki społecznej w polskiej prasie / Monika Kaczor, 2013. Studia Socialia Cracoviensia 5, 1(8), 151--157, ISSN: 2080-6604, bibliogr.
Słowa kluczowe: Polish press, a linguistic picture of the world, etyka społeczna, językowy obraz świata, prasa polska, social ethics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17942] [data modyf: 21-07-2015 11:41]
[18] Wybrane pojęcia z etyki społecznej służące budowaniu wspólnoty / Monika Kaczor, 2013. Język - Szkoła - Religia R. VIII, nr 2, 132--144, ISSN: 2080-3400, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-18226] [data modyf: 11-06-2014 09:56]
[19] Sensualność języka w religijnej komunikacji internetowej / Monika Kaczor, 2012. Język - Szkoła - Religia, nr 1, 49--63 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17263] [data modyf: 07-05-2013 09:36]
[20] Smak Słowa, czyli o słownictwie w funkcji medytacyjnej / Monika Kaczor, 2011. Język - Szkoła - Religia t. 6, 163--172 summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16385] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[21] Les procédés linguistiques et esthétiques ďexpression des émotions a ľexemple des phraséologismes français / Monika Kaczor, 2008. Prof-Europe, 9, 82--86
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13517] [data modyf: 24-02-2010 10:24]
[22] Użycie słowa miłosierdzie w języku polskim / Monika Kaczor, 2007. Edukacja. Teologia i Dialog tom 4, 7--11
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12816] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Tabu a estetyka językowa / Monika Kaczor, 2003. Język Polski, nr 1, 46--49, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8934] [data modyf: 11-06-2010 17:19]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kontekst sytuacyjny tekstu a eksplikowanie określonych pojęć etyczno-społecznych (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych) / Monika Kaczor // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo .- 2014, z. X, s. 35--47 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: axiological linguistics, etyka społeczna, językoznawstwo aksjologiczne, kontekst sytuacyjny, social ethics, tekst, text, the situational context,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10213] [data modyf: 21-02-2017 11:41]
[2] Kolokacje czasownikowe pojęć związanych z etyką społeczną (na przykładzie wybranych czasopism społeczno-politycznych i społeczno-kulturalnych) / Monika Kaczor // W: Prace Językoznawcze .- 2013, XV/4, s. 13--23, ISSN: 1509-5304,
Słowa kluczowe: etyka społeczna, językoznawstwo, kolokacje werbalne, konceptualizacja, metaforyzacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9845] [data modyf: 22-07-2015 09:42]
[3] Kolokacje przymiotnikowe wybranych pojęć związanych z etyką społeczną (na przykładzie portalu Onet.pl) / Monika Kaczor // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo .- 2013, IX, s. 63--72
Słowa kluczowe: etyka społeczna, kolokacje, moralność, łączliwość leksykalna,

Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10055] [data modyf: 21-02-2017 11:39]
[4] Patriotyzm we współczesnej prasie polskiej / Monika Kaczor // W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze .- 2013, r. 2011, s. 77--95 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9615] [data modyf: 22-07-2015 09:47]
[5] Pojęcia związane z etyką społeczną w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego / Monika Kaczor // W: Język. Religia. Tożsamość .- 2012, nr VII, s. 93--106, ISSN: 2083-8964, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aksjologia, definicja realnoznaczeniowa, definicja zakresowa, etyka, etyka społeczna, kontekst interpretacyjny, leksykografia, pojemność znaczeniowa artykułu hasłowego, wartościowanie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9657] [data modyf: 10-09-2013 10:18]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Marketyzacja języka, czyli wpływ zmian społecznych na tworzenie się nowych określeń leksykalnych, 2010. Monika Kaczor // W: Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka : Zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 153--161, ISBN: 9788055704418
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20837] [data modyf: 16-10-2013 11:30]
[2] Sapiencjalny charakter artykułów w prasie religijnej, 2009. Monika Kaczor // W: Język - szkoła - religia : księga referatów z konferencji w Pelplinie 17-18 kwietnia 2009. Pelplin, Polska Pelplin : Wydaw. "Bernardinum", 2010, s. 163--171, ISBN: 9772080340000
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19647] [data modyf: 09-07-2010 10:42]
[3] Refleksyjność jako element interpretacji rzeczywistości doczesnej w prasie religijnej, 2008. Monika Kaczor // W: Język religijny dawniej i dziś : (w kontekście teologicznym i kulturowym) materiały z konferencji, Gniezno 22--24 września 2008. Gniezno, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2009, s. 357--365, ISBN: 9788361573111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19182] [data modyf: 17-06-2009 11:51]
[4] Prawda jako realizacja tego, co dobre - analiza aksjologiczna życzeń świątecznych, 2008. Monika Kaczor // W: Wychowanie w prawdzie o człowieku : Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze: Zielona Góra - Jasna Góra, 31 lipca - 12 sierpnia 2008. Zielona Góra - Jasna Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. 166--176, ISBN: 9788388059148
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19023] [data modyf: 17-12-2008 13:33]
[5] Komunikacyjny efekt użycia cudzysłowu w tytułach artykułów prasowych, 2006. Monika Kaczor // W: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie : Banská Bystrica, 13. - 15. septembra 2006. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 228--234, ISBN: 9788080834555
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18746] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Estetyka słowa w twórczości reportażowej Ireny Krzywickiej : (na przykładzie zbioru reportaży "Sąd idzie"), 2003. Monika Kaczor // W: Reportaż w dwudziestuleciu międzywojennym : [materiały konferencyjne]. Roskosz, Polska Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004, s. 369--375, ISBN: 8322722753
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16469] [data modyf: 13-07-2004 09:43]
[7] Udramatycznienie wypowiedzi w przekazach medialnych a estetyka komunikacji, 2003. Monika Kaczor // W: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : 5. medzinárodná konferencia o komunikácii. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 163--171, ISBN: 8080559791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16884] [data modyf: 25-06-2013 13:57]
[8] Komunikowanie o wartościach w tytułach artykułów prasowych, 2000. Monika Kaczor // W: Jazyková komunikácia v 21. storočí : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Banská Bystrica, Czechy Banská Bystrica : Bratia Sabovci s. r. o., 2001, s. 104--116, ISBN: 8080554641
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14857] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu / (Red.) Monika Kaczor, Magdalena Steciąg .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 352 s. .- ISSN: 2299-4572 .- ISBN: 9788378423379
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5819] [data modyf: 29-05-2019 13:46]
[2] Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 : (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura; t. 1) / (Red.) Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 2017 s. .- ISBN: 9788378423201
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5755] [data modyf: 29-05-2019 13:33]
[3] Wychowanie to dzieło Miłości : Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze / (Red.) Monika Kaczor, Dariusz Świdkiewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, 2009, 256 s. .- ISBN: 8370771289
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4675] [data modyf: 05-02-2010 11:09]
[4] Wychowanie w prawdzie o człowieku : Ogólnopolskie Nauczycielskie Warsztaty w Drodze: Zielona Góra - Jasna Góra, 31 lipca - 12 sierpnia 2008 / (Red.) Monika Kaczor, Dariusz Świdkiewicz .- Zielona Góra : [B. w.], 2008, 252 s. .- ISBN: 9788388059148
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4553] [data modyf: 05-02-2010 11:11]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Pisma duchowe i mistyczne księdza Piotra Semenenki. Wybór / / Janusz Królikowski, Anna Gąsior .- Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II , 2016 (Rec.) Monika Kaczor // Tarnowskie Studia Teologiczne .- 2017, tom 36, nr 1, s. 195--200
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Etyczny i pragmatyczny. Polskie dyskursy polityczne po 1989 roku / / Katarzyna Kłosińska .- Warszawa , 2012 (Rec.) Monika Kaczor // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo .- 2016, XII, s. 213--216
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Język prawicy / / Laura Polkowska .- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego , 2015 (Rec.) Monika Kaczor // Język Polski .- 2016, XCVI, 2, s. 108--110
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Studia z etyki słowa / / Anna Cegieła, Paweł Kuciński, Laura Polkowska, Marzena Stępień .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa , 2014 (Rec.) Monika Kaczor // Poradnik Językowy .- 2016, nr 2 (731), s. 120--124
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa / / Anna Cegieła .- Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa , 2014 (Rec.) Monika Kaczor // Język Polski .- 2015, XCV, 4, s. 382--384
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Słownik językowego savoir-vivre'u / / Małgorzata Marcjanik .- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , 2014 (Rec.) Monika Kaczor // Polonistyka .- 2015, nr 4, s. 54--55
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej / / Anna Cegieła .- Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego , 2011 (Rec.) Monika Kaczor // Poradnik Językowy .- 2014, nr 3, s. 110--112
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Serce me daję. Archiwum Klarysek w Starym Sączu - 2 / / J. Królikowski (wyd. i oprac.) .- Tarnów : Biblos , 2012 (Rec.) Monika Kaczor // Tarnowskie Studia Teologiczne .- 2013, tom XXXII/2, s. 132--144
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Drogi duchowe starosądeckich klarysek w XVII wieku / / ks. Janusz Królikowski (wyd. i oprac.) .- Tarnów : Biblos , 2010 (Rec.) Monika Kaczor // Tarnowskie Studia Teologiczne .- 2012, tom XXXI/2, s. 140--148
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] "Przez zasługi ich skuteczne". Godzinki staropolskie / / ks. Janusz Królikowski (wyd. i oprac.) .- Tarnów : Biblos , 2011 (Rec.) Monika Kaczor // Tarnowskie Studia Teologiczne .- 2012, tom XXXI/2, s. 148--158
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] O panach i paniach. Polskie rzeczowniki tytularne i ich asymetria rodzajowo - płciowa / / Marek Łaziński .- Wydawnictwo Naukowe PWN : Warszawa , 2006 (Rec.) Monika Kaczor // Język Polski .- 2007, nr 3, s. 243--244
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Biblia w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu" / / Seul A. .- Zielona Góra , 2004 (Rec.) Monika Kaczor // Przegląd Powszechny .- 2005, nr 1, s. 174--176
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Biblia w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazaretu" / / Anastazja Seul .- Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2004 (Rec.) Monika Kaczor // Topos .- 2005, 1-2, s. 212-213
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] "W tej latarni...". Późna twórczość Mirona Białoszewskiego w perspektywie hermeneutycznej / / Gleń A. (Rec.) Monika Kaczor // Topos .- 2005, nr 3, s. 178--180
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[15] Wieszczki: rekonstrucja kobiecej genealogii w historii niemieckiej literatury kobiecej od połowy XIX wieku do końca XX wieku / / Czarnecka M. .- Wrocław (Rec.) Monika Kaczor // Topos .- 2005, nr 5-6, s. 190--191
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski