System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Marian Bugajski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 66 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Azyk kommunikacii / Marian Bugajski .- Har'kov : Gumanitarnyj Centr, 2010 .- 543 s. .- ISBN: 9789668324666
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9762] [data modyf: 30-09-2010 12:25]
[2] Język w komunikowaniu / Marian Bugajski .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006 .- 537 s. .- ISBN: 9788301148072
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Jak pachnie rezeda? : lingwistyczne studium zapachów / Marian Bugajski .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004 .- 279 s. .- ISBN: 8389247763
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6917] [data modyf: 31-08-2004 11:27]
[4] Pół wieku kultury języka w Polsce : (1945-1995) / Marian Bugajski .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999 .- 197 s. .- ISBN: 8301129182
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Jezykoznawstwo normatywne / Marian Bugajski .- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993 .- 213 s. .- ISBN: 830111083X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6865] [data modyf: 25-05-2004 13:19]
[6] Podstawowe zagadnienia lingwistyki normatywnej / Marian Bugajski .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1989 .- 231 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 1114) .- ISBN: 832293359
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6868] [data modyf: 25-05-2004 13:37]
[7] Morfen "nie" we współczesnym języku polskim i w zasadach pisowni / Marian Bugajski .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1983 .- 108 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 674)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Polska terminologia poligraficzna : studium semantyczne na wybranych działach / Marian Bugajski .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1977 .- 117 s. - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; 328)
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6866] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] O "Słowniku ortoepicznym" Stanisława Szobera / Marian Bugajski
// W: Tyle się we mnie słów zebrało... Szkice o języku i tekstach / red. nauk. Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak .- Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, 2018 - s. 17--30 .- ISBN: 9788380172029
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20628] [data modyf: 29-05-2019 11:57]
[2] Walentego Szylarskiego "Gramatyka języka polskiego" ucząca w tradycji normatywnej / Marian Bugajski
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018 - s. 17--29 .- ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19830] [data modyf: 03-06-2019 11:21]
[3] Norma językowa w przyszłości / Marian Bugajski
// W: Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości / pod red. Katarzyny Kłosińskiej i Rafała Zimnego .- Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2017 - s. 23--35 .- ISBN: 9788379822676
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19648] [data modyf: 03-06-2019 09:19]
[4] Grammatiken des Polnischen aus dem 19.-20. Jahrhundert / Marian Bugajski
// W: Die slavischen Sprachen = The Slavic Languages : Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung = An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation / Hrsg. Karl Gutschmidt, Sebastian Kempgen, Tilman Berger, Peter Kosta . Band 2 .- Berlin : De Gruyter Mouton, 2014 - s. 1924--1934 .- ISBN: 9783110215472
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16468] [data modyf: 19-12-2014 12:42]
[5] Kilka uwag o pojęciu tożsamości / Marian Bugajski
// W: Tożsamość w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze ; 2013) - s. 11--23 .- ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16353] [data modyf: 31-08-2015 10:07]
[6] Niektóre tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny i ich przyczyny / Marian Bugajski
// W: Język polski - 25 lat po przełomie = Die polnische Sprache - 25 Jahre nach der Wende / Hrsg. Dennis Scheller-Boltz .- Hildesheim - Zürich - New York : Georg Olms Verlag, 2014 - (Westostpassagen - Slawistische Forschungen und Texte ; Band 21) - s. 77--101 .- ISBN: 9783487151830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16351] [data modyf: 12-11-2014 08:54]
[7] Prawda w słownikach języka polskiego. Rekonesans badawczy / Marian Bugajski
// W: Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku / red. nauk. Aleksander Kiklewicz, Ewa Starzyńska-Kościuszko .- Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014 - (Język poza granicami języka ; III) - s. 163--175 .- ISBN: 9788360636329
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16038] [data modyf: 14-05-2014 11:50]
[8] Kilka uwag o kulturze języka w Polsce / Marian Bugajski
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (I) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom I .- Poznań : Wydawnictwo Rys, 2013 - s. 223--231 .- ISBN: 9788363664053
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15298] [data modyf: 26-04-2013 13:06]
[9] Listy mojej babci i dziadka czy listy moich babci i dziadka? / Marian Bugajski
// W: Mówię, więc jestem : Rozmowy o współczesnej polszczyźnie . t. 4 .- Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013 - s. 184--186 .- ISBN: 9788378650614
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15417] [data modyf: 28-06-2013 12:12]
[10] Co powinni wiedzieć o języku wykształceni Polacy? / Marian Bugajski
// W: Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2012 - s. 99--118 .- ISBN: 9788322620519
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14458] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Etyka, etykieta, kultura języka / Marian Bugajski
// W: Etyka i etykieta w komunikacji językowej / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2012 - (Kultura Komunikacji Językowej ; nr 2) - s. 7-21 .- ISBN: 9788376542560
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15527] [data modyf: 19-09-2013 13:48]
[12] O definiowaniu leksemów zapachowych w słownikach języka polskiego / Marian Bugajski
// W: Słowa i ich opis : na drogach współczesnej leksykologii / red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak .- Warszawa : Wydział Polonistyki UW, 2012 - s. 99--109 .- ISBN: 9788362100064
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14508] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Świadomość językowa, komunikacyjna, dyskursywna / Marian Bugajski, Magdalena Steciąg
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 - s. 29--39 .- ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14750] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Rosja i Rosjanie w polskiej prasie / Marian Bugajski
// W: Komunikatywizm w Polsce : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki / pod red. Grażyny Habrajskiej .- Łódź : Wyd. PRIMUM VERBUM, 2011 - (Poznawać. Tworzyć. Komunikować) - s. 198--206 .- ISBN: 9788362157365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13731] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Świadomość językowa współczesnych Polaków / Marian Bugajski
// W: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego .- Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 2011 - (Kultura Komunikacji Językowej) - s. 123--133 .- ISBN: 9788376541204
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12896] [data modyf: 31-05-2011 09:28]
[16] Kultura tabloidów a język / Marian Bugajski
// W: Tabloidyzacja języka i kultury / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010 - (Oblicza komunikacji ; 3/2010) - s. 65--73 .- ISBN: 9788322931967
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13052] [data modyf: 23-08-2011 13:56]
[17] Sytuacja komunikacyjna a zmiany językowe (rekonesans badawczy) / Marian Bugajski
// W: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry / pod red. Grażyny Sawickiej .- Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010 - (Sytuacje - Komunikacje - Konteksty) - s. 134--145 .- ISBN: 9788370967871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12813] [data modyf: 29-03-2011 10:25]
[18] Trzecia, czwarta i co dalej? Próba charakterystyki dyskursu publicznego / Marian Bugajski
// W: Język IV Rzeczypospolitej / pod red. Macieja Czerwińskiego, Pawła Nowaka, Renaty Przybylskiej .- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 - s. 33--45 .- ISBN: 9788322732595
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12728] [data modyf: 07-03-2011 09:17]
[19] Normatywista wobec problemów komunikacji językowej / Marian Bugajski
// W: Norma a komunikacja / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2009 - s. 15--26 .- ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11645] [data modyf: 05-02-2010 08:28]
[20] Ideologiczne podłoże myślenia o języku w dziejach polszczyzny / Marian Bugajski
// W: Ideologie w słowach i obrazach / pod red. Ireny Kamińskiej - Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008 - (Oblicza komunikacji) - s. 146--154 .- ISBN: 9788322930083
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11176] [data modyf: 05-02-2010 09:24]
[21] Leksem marketing w języku polskim / Marian Bugajski
// W: Język w marketingu / pod red. Kazimierza Michalewskiego .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2008 - s. 45--49 .- ISBN: 9788375251666
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10385] [data modyf: 05-02-2010 08:40]
[22] Strona internetowa jako przedmiot badań językoznawczych / Marian Bugajski
// W: WWW - w sieci metafor strona internetowa jako przedmiot badań naukowych / pod red. Agnieszki Dytman - Stasieńko i Jana Stasieńki .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2008 - s. 289--297 .- ISBN: 9788389518736 .- dwie afiliacje
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10937] [data modyf: 05-02-2010 09:19]
[23] Uwagi o komunikatywności i zrozumiałości słownictwa "Katechizmu Kościoła Katolickiego" / Marian Bugajski
// W: Język katechezy / pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny .- Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios", 2008 - (Teolingwistyka ; 5) - s. 152--162 .- ISBN: 9788373326309
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10463] [data modyf: 05-02-2010 08:41]
[24] Język a przestrzenie wizualne i akustyczne / Marian Bugajski
// W: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań / pod red. Agnieszki Janiak, Wandy Krzemińskiej, Anny Wojtasik - Tokarz .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacjji TWP, 2007 - s. 305--315 .- ISBN: 9788389518613
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11722] [data modyf: 16-02-2010 09:03]
[25] Zapachy - emocje - język / Marian Bugajski
// W: Wyrażanie emocji / pod red. Kazimierza Michalewskiego .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2006 - s. 13--20 .- ISBN: 9788375250251
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9010] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Od Słoty do Górnickiego: (o kształtowaniu się polskiej świadomości językowej) / Marian Bugajski
// W: Rozprawy o historii języka polskiego / red. nauk. Stanisław Borawski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 63--99 .- ISBN: 8389712936
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Przeszłość i przyszłość polityki językowej w Polsce / Marian Bugajski
// W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku / pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty .- Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk [et al.], 2005 - s. 74--81 .- ISBN: 8371517068
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9013] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Komunikowanie i komunikowanie się w mediach / Marian Bugajski
// W: Współczesne odmiany języka narodowego / red. Kazimierz Michalewski .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2004 - s. 85--92 .- ISBN: 8371717989
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] O potrzebie teorii komunikacji w dydaktyce polonistycznej / Marian Bugajski
// W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu .- Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2002 - (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach ; nr 2081) - s. 57--66 .- ISBN: 8322611455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5259] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Odbiorca i adresat w procesie komunikacji / Marian Bugajski
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002 - s. 75--90 .- ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5348] [data modyf: 10-01-2003 12:05]
[31] Genologiczne uwarunkowania komunikatu językowego / Marian Bugajski
// W: Genologia i konteksty / red. Czesław Dutka, Małgorzata Mikołąjczak .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 395--400 .- ISBN: 8372680021
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3390] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] O perswazyjnej funkcji terminów naukowych / Marian Bugajski
// W: Regulacyjna funkcja tekstów .- Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2000 - s. 419--424 .- ISBN: 8371713711
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3395] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna. Społeczne i naukowe potrzeby kultury języka / Marian Bugajski
// W: Mowa rozświetlona myślą : Swiadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999 - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1982) - s. 33--38 .- ISBN: 8322919506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3384] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Z badań nad rozwojem polskiej myśli normatywnej / Marian Bugajski
// W: Z polszczyzny historycznej i współczesnej .- Rzeszów : Wydaw. WSP, 1997 - s. 19--25 .- ISBN: 8387288705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3392] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] O tradycjach językoznawstwa normatywnego / Marian Bugajski // Poradnik Językowy .- 2017, nr 7, s. 7--22, ISSN: 0551-5343, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21879] [data modyf: 31-10-2017 08:58]
[2] O tradycji kultury języka / Marian Bugajski // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2016, nr 2, s. 339--341, ISSN: 2450-3584, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21139] [data modyf: 06-03-2017 09:36]
[3] Kultura języka w internecie / Marian Bugajski // Poradnik Językowy .- 2015, nr 9, s. 68--80, ISSN: 0551-5343 , : summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19754] [data modyf: 01-02-2016 11:49]
[4] Pragmatyka a lingwistyka normatywna / Marian Bugajski // Poradnik Językowy .- 2013, z. 4, s. 7--18, ISSN: 0551-5343, : summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17261] [data modyf: 21-07-2015 11:19]
[5] Język polski na przełomie stuleci - uwagi o niektórych przyczynach bieżącego stanu / Marian Bugajski // Poradnik Językowy .- 2001, nr 7, s. 2-6, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8358] [data modyf: 12-06-2010 11:11]
[6] O stanie i potrzebach polskiej ortografii / Marian Bugajski // Poradnik Językowy .- 1999, nr 7, s. 2-7, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6489] [data modyf: 12-06-2010 11:11]
[7] Kilka uwag o świadomości językowej zielonogórzan / Marian Bugajski // Rocznik Lubuski: Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych .- 1997, T. 23 cz. 2, s. 35--42, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11790] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Teoria językowego obrazu świata w badaniu indolektu pisarza / Marian Bugajski, Anna Wojciechowska // Poradnik Językowy .- 1996, nr 3, s. 17--25, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9600] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Językowy obraz świata a literatura / Marian Bugajski, Anna Wojciechowska // W: Język a Kultura - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2218) .- 2000, Tom 13, s. 153--159, ISSN: 1232-9657,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9565] [data modyf: 06-05-2013 11:47]
[2] Kilka uwag o współczesnej komunikacji medialnej / Marian Bugajski // W: Prace Filologiczne .- 2000, T. 45, s. 75-81
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-4306] [data modyf: 12-06-2010 11:24]
[3] Typy kontaktu językowego / Marian Bugajski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 6) .- 1990, s. 151--`161
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Niebiański zapach - piekielny fetor. Metafizyczny i zmysłowy wymiar dobrych i złych woni / Marian Bugajski // W: Człowiek i sacrum: o pojęciach religijnych w języku i kulturze : materiały pokonferencyjne. Sandomierz, Polska, 2004 .- Sandomierz : Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2006, s. 287--295 .- ISBN: 8387641588
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18697] [data modyf: 28-02-2008 15:38]
[2] O niektórych problemach komunikacji językowej w internecie / Marian Bugajski // W: Język @ multimedia : [materiały konferencyjne]. Szczawno Zdrój, Polska, 2004 .- Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005, s. 422--429 .- ISBN: 8389518317
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17578] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Przeszłość i przyszłość polityki językowej w Polsce / Marian Bugajski // W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku : [materiały konferencyjne]. Kamień Śląski, Polska, 2004 .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2005, s. 74--82 .- ISBN: 8371517068
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18079] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Między kulturą jezyka a lingwistyką normatywna / Marian Bugajski // W: O trudnym łatwo : Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki. Wrocław, Polska, 2001 .- Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 32--39 .- ISBN: 8322922841
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15340] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Językoznawstwo wobec problemów komunikacji medialnej / Marian Bugajski // W: Jazyková komunikácia v 21. storočí : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Banská Bystrica, Czechy, 2000 .- Banská Bystrica : Bratia Sabovci s. r. o., 2001, s. 71--79 .- ISBN: 8080554641
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14856] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Sytuacyjne i kontekstowe uwarunkowania komunikacji językowej teraźniejszość i perspektywy badawcze / Marian Bugajski // W: Retrospektívne a perspektívne pohl'ady na jazykovú komunikáciu : materiáli z 3. konferencie o komunikácii. Banska Bystrica-Donovaly, Słowacja, 1997 .- Banska Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1999 .- 1, s. 25-31
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12559] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Lingwistyka normatywna we współczesnym jezykoznawstwie polskim / Marian Bugajski // W: Norma językowa w polszczyźnie : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska, 1993 .- Zielona Góra : WSP, 1995, s. 13--18 .- ISBN: 8385693599
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16392] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Tożsamość w komunikowaniu / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 367 s. .- ISBN: 9788378421429
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5253] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[2] Świadomość językowa w komunikowaniu / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 341 s. .- ISBN: 9788378420293
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5022] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Norma a komunikacja / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2009, 378 s. .- ISBN: 9788374325202
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4674] [data modyf: 05-02-2010 11:09]
[4] Norma językowa w polszczyźnie / (Red.) Marian Bugajski .- Zielona Góra : WSP, 1995, 108 s. .- ISBN: 8385693599
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4034] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata / / Wojciechowska A. .- Warszawa , 2000 (Rec.) Marian Bugajski // Pro Libris .- 2001, nr 1, s. 123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2019 Uniwersytet Zielonogórski