System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Marian Bugajski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 70 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kaczka z jabłkami, 2020. Marian Bugajski, Zielona Góra : Pro Libris - Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze 145 s. , ISBN: 9788364393556,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15413] [data modyf: 07-07-2020 09:10]
[20] [1]
[2] Azyk kommunikacii, 2010. Marian Bugajski, Har'kov : Gumanitarnyj Centr 543 s. , ISBN: 9789668324666,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9762] [data modyf: 30-09-2010 12:25]
[3] Język w komunikowaniu, 2006. Marian Bugajski, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 537 s. , ISBN: 9788301148072,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7811] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Jak pachnie rezeda? : lingwistyczne studium zapachów, 2004. Marian Bugajski, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 279 s. , ISBN: 8389247763,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6917] [data modyf: 31-08-2004 11:27]
[5] Pół wieku kultury języka w Polsce : (1945-1995), 1999. Marian Bugajski, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 197 s. , ISBN: 8301129182,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Jezykoznawstwo normatywne, 1993. Marian Bugajski, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 213 s. , ISBN: 830111083X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6865] [data modyf: 25-05-2004 13:19]
[7] Podstawowe zagadnienia lingwistyki normatywnej, 1989. Marian Bugajski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 231 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis 1114), ISBN: 832293359,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6868] [data modyf: 25-05-2004 13:37]
[8] Morfen "nie" we współczesnym języku polskim i w zasadach pisowni, 1983. Marian Bugajski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 108 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis 674)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6867] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Polska terminologia poligraficzna : studium semantyczne na wybranych działach, 1977. Marian Bugajski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 117 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis 328)
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6866] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] O "Słowniku ortoepicznym" Stanisława Szobera, Marian Bugajski
// W: Tyle się we mnie słów zebrało... Szkice o języku i tekstach, 2018. / red. nauk. Barbara Pędzich, Magdalena Wanot-Miśtura, Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 17--30, ISBN: 9788380172029
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20628] [data modyf: 29-05-2019 11:57]
[20] [1]
[2] Walentego Szylarskiego "Gramatyka języka polskiego" ucząca w tradycji normatywnej, Marian Bugajski
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, 2018. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 17--29, ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19830] [data modyf: 03-06-2019 11:21]
[20] [1]
[3] Norma językowa w przyszłości, Marian Bugajski
// W: Przyszłość polszczyzny - polszczyzna przyszłości, 2017. / pod red. Katarzyny Kłosińskiej i Rafała Zimnego, Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, s. 23--35, ISBN: 9788379822676
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19648] [data modyf: 03-06-2019 09:19]
[5] [1]
[4] Grammatiken des Polnischen aus dem 19.-20. Jahrhundert, Marian Bugajski
// W: Die slavischen Sprachen = The Slavic Languages : Ein internationales Handbuch zu ihrer Struktur, ihrer Geschichte und ihrer Erforschung = An International Handbook of their Structure, their History and their Investigation, 2014. / Hrsg. Karl Gutschmidt, Sebastian Kempgen, Tilman Berger, Peter Kosta . Band 2, Berlin : De Gruyter Mouton, s. 1924--1934, ISBN: 9783110215472
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16468] [data modyf: 19-12-2014 12:42]
[5] Kilka uwag o pojęciu tożsamości, Marian Bugajski
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 11--23, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16353] [data modyf: 31-08-2015 10:07]
[6] Niektóre tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny i ich przyczyny, Marian Bugajski
// W: Język polski - 25 lat po przełomie = Die polnische Sprache - 25 Jahre nach der Wende, 2014. / Hrsg. Dennis Scheller-Boltz, Hildesheim - Zürich - New York : Georg Olms Verlag (Westostpassagen - Slawistische Forschungen und Texte Band 21), s. 77--101, ISBN: 9783487151830
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16351] [data modyf: 12-11-2014 08:54]
[7] Prawda w słownikach języka polskiego. Rekonesans badawczy, Marian Bugajski
// W: Oblicza prawdy w filozofii, kulturze, języku, 2014. / red. nauk. Aleksander Kiklewicz, Ewa Starzyńska-Kościuszko, Olsztyn : Instytut Filozofii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Język poza granicami języka III), s. 163--175, ISBN: 9788360636329
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16038] [data modyf: 14-05-2014 11:50]
[8] Kilka uwag o kulturze języka w Polsce, Marian Bugajski
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (I) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, 2013. / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom I, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 223--231, ISBN: 9788363664053
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15298] [data modyf: 26-04-2013 13:06]
[9] Listy mojej babci i dziadka czy listy moich babci i dziadka?, Marian Bugajski
// W: Mówię, więc jestem : Rozmowy o współczesnej polszczyźnie, 2013. . t. 4, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 184--186, ISBN: 9788378650614
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15417] [data modyf: 28-06-2013 12:12]
[10] Co powinni wiedzieć o języku wykształceni Polacy?, Marian Bugajski
// W: Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów, 2012. / red. nauk. Bernadeta Niesporek-Szamburska, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 99--118, ISBN: 9788322620519
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14458] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Etyka, etykieta, kultura języka, Marian Bugajski
// W: Etyka i etykieta w komunikacji językowej, 2012. / red. Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Krzysztof Skibski, Poznań : Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Kultura Komunikacji Językowej nr 2), s. 7-21, ISBN: 9788376542560
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15527] [data modyf: 19-09-2013 13:48]
[12] O definiowaniu leksemów zapachowych w słownikach języka polskiego, Marian Bugajski
// W: Słowa i ich opis : na drogach współczesnej leksykologii, 2012. / red. Dorota Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa : Wydział Polonistyki UW, s. 99--109, ISBN: 9788362100064
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14508] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Świadomość językowa, komunikacyjna, dyskursywna, Marian Bugajski, Magdalena Steciąg
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 29--39, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14750] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] Rosja i Rosjanie w polskiej prasie, Marian Bugajski
// W: Komunikatywizm w Polsce : wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, 2011. / pod red. Grażyny Habrajskiej, Łódź : Wyd. PRIMUM VERBUM (Poznawać. Tworzyć. Komunikować), s. 198--206, ISBN: 9788362157365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13731] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Świadomość językowa współczesnych Polaków, Marian Bugajski
// W: Norma językowa w aspekcie teoretycznym i pragmatycznym, 2011. / pod red. Anny Piotrowicz, Małgorzaty Witaszek-Samborskiej, Krzysztofa Skibskiego, Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (Kultura Komunikacji Językowej), s. 123--133, ISBN: 9788376541204
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12896] [data modyf: 31-05-2011 09:28]
[16] Kultura tabloidów a język, Marian Bugajski
// W: Tabloidyzacja języka i kultury, 2010. / pod red. Ireny Kamińskiej-Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Oblicza komunikacji 3/2010), s. 65--73, ISBN: 9788322931967
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13052] [data modyf: 23-08-2011 13:56]
[17] Sytuacja komunikacyjna a zmiany językowe (rekonesans badawczy), Marian Bugajski
// W: Sytuacja komunikacyjna i jej parametry, 2010. / pod red. Grażyny Sawickiej, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego (Sytuacje - Komunikacje - Konteksty), s. 134--145, ISBN: 9788370967871
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12813] [data modyf: 29-03-2011 10:25]
[18] Trzecia, czwarta i co dalej? Próba charakterystyki dyskursu publicznego, Marian Bugajski
// W: Język IV Rzeczypospolitej, 2010. / pod red. Macieja Czerwińskiego, Pawła Nowaka, Renaty Przybylskiej, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 33--45, ISBN: 9788322732595
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12728] [data modyf: 07-03-2011 09:17]
[19] Normatywista wobec problemów komunikacji językowej, Marian Bugajski
// W: Norma a komunikacja, 2009. / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 15--26, ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11645] [data modyf: 05-02-2010 08:28]
[20] Ideologiczne podłoże myślenia o języku w dziejach polszczyzny, Marian Bugajski
// W: Ideologie w słowach i obrazach, 2008. / pod red. Ireny Kamińskiej - Szmaj, Tomasza Piekota, Marcina Poprawy, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Oblicza komunikacji), s. 146--154, ISBN: 9788322930083
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11176] [data modyf: 05-02-2010 09:24]
[21] Leksem marketing w języku polskim, Marian Bugajski
// W: Język w marketingu, 2008. / pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 45--49, ISBN: 9788375251666
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10385] [data modyf: 05-02-2010 08:40]
[22] Strona internetowa jako przedmiot badań językoznawczych, Marian Bugajski
// W: WWW - w sieci metafor strona internetowa jako przedmiot badań naukowych, 2008. / pod red. Agnieszki Dytman - Stasieńko i Jana Stasieńki, Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, s. 289--297, ISBN: 9788389518736 .- dwie afiliacje
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10937] [data modyf: 05-02-2010 09:19]
[23] Uwagi o komunikatywności i zrozumiałości słownictwa "Katechizmu Kościoła Katolickiego", Marian Bugajski
// W: Język katechezy, 2008. / pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny, Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios" (Teolingwistyka 5), s. 152--162, ISBN: 9788373326309
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10463] [data modyf: 05-02-2010 08:41]
[24] Język a przestrzenie wizualne i akustyczne, Marian Bugajski
// W: Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka : antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, 2007. / pod red. Agnieszki Janiak, Wandy Krzemińskiej, Anny Wojtasik - Tokarz, Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacjji TWP, s. 305--315, ISBN: 9788389518613
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11722] [data modyf: 16-02-2010 09:03]
[25] Zapachy - emocje - język, Marian Bugajski
// W: Wyrażanie emocji, 2006. / pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 13--20, ISBN: 9788375250251
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9010] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Od Słoty do Górnickiego: (o kształtowaniu się polskiej świadomości językowej), Marian Bugajski
// W: Rozprawy o historii języka polskiego, 2005. / red. nauk. Stanisław Borawski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--99, ISBN: 8389712936
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Przeszłość i przyszłość polityki językowej w Polsce, Marian Bugajski
// W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, 2005. / pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk [et al.], s. 74--81, ISBN: 8371517068
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9013] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Komunikowanie i komunikowanie się w mediach, Marian Bugajski
// W: Współczesne odmiany języka narodowego, 2004. / red. Kazimierz Michalewski, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 85--92, ISBN: 8371717989
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] O potrzebie teorii komunikacji w dydaktyce polonistycznej, Marian Bugajski
// W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Polańskiemu, 2002. , Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 2081), s. 57--66, ISBN: 8322611455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5259] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Odbiorca i adresat w procesie komunikacji, Marian Bugajski
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 75--90, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5348] [data modyf: 10-01-2003 12:05]
[31] Genologiczne uwarunkowania komunikatu językowego, Marian Bugajski
// W: Genologia i konteksty, 2000. / red. Czesław Dutka, Małgorzata Mikołąjczak, Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 395--400, ISBN: 8372680021
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3390] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] O perswazyjnej funkcji terminów naukowych, Marian Bugajski
// W: Regulacyjna funkcja tekstów, 2000. , Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 419--424, ISBN: 8371713711
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3395] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Świadomość językowa a świadomość lingwistyczna. Społeczne i naukowe potrzeby kultury języka, Marian Bugajski
// W: Mowa rozświetlona myślą : Swiadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, 1999. , Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis no 1982), s. 33--38, ISBN: 8322919506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3384] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Z badań nad rozwojem polskiej myśli normatywnej, Marian Bugajski
// W: Z polszczyzny historycznej i współczesnej, 1997. , Rzeszów : Wydaw. WSP, s. 19--25, ISBN: 8387288705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3392] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Tomasza Szumskiego poglądy normatywne w dziele "Dokładna nauka języka i stylu polskiego" / Marian Bugajski, 2020. Poradnik Językowy, nr 1 (770), 26--38, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Tomasz Szumski., history of language, language communication, language culture, language norm assessment criteria, language teaching
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.33896/PorJ.2020.1.2         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-25070] [data modyf: 24-03-2020 16:46]
[20] [1]
[2] Między gramatyką opisową a normatywną. Jeszcze o Józefie Mrozińskim / Marian Bugajski, 2019. Poradnik Językowy, nr 10, 48--63, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.33896/PorJ.2019.10.4         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24865] [data modyf: 27-01-2020 12:03]
[20] [1]
[3] Onufrego Kopczyńskiego koncepcja kultury języka / Marian Bugajski, 2019. Poradnik Językowy, nr 8 (767), 28--45, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.33896/PorJ.2019.8.2         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24652] [data modyf: 02-12-2019 09:50]
[20] [1]
[4] O tradycjach językoznawstwa normatywnego / Marian Bugajski, 2017. Poradnik Językowy, nr 7, 7--22, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-21879] [data modyf: 31-10-2017 08:58]
[15] [1]
[5] O tradycji kultury języka / Marian Bugajski, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 339--341, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21139] [data modyf: 06-03-2017 09:36]
[6] Kultura języka w internecie / Marian Bugajski, 2015. Poradnik Językowy, nr 9, 68--80, ISSN: 0551-5343 , summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-19754] [data modyf: 01-02-2016 11:49]
[7] Pragmatyka a lingwistyka normatywna / Marian Bugajski, 2013. Poradnik Językowy, z. 4, 7--18, ISSN: 0551-5343, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17261] [data modyf: 21-07-2015 11:19]
[8] Język polski na przełomie stuleci - uwagi o niektórych przyczynach bieżącego stanu / Marian Bugajski, 2001. Poradnik Językowy, nr 7, 2-6, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8358] [data modyf: 12-06-2010 11:11]
[9] O stanie i potrzebach polskiej ortografii / Marian Bugajski, 1999. Poradnik Językowy, nr 7, 2-7, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-6489] [data modyf: 12-06-2010 11:11]
[10] Kilka uwag o świadomości językowej zielonogórzan / Marian Bugajski, 1997. Rocznik Lubuski: Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, T. 23 cz. 2, 35--42, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11790] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Teoria językowego obrazu świata w badaniu indolektu pisarza / Marian Bugajski, Anna Wojciechowska, 1996. Poradnik Językowy, nr 3, 17--25, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9600] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Językowy obraz świata a literatura / Marian Bugajski, Anna Wojciechowska // W: Język a Kultura - (Acta Universitatis Wratislaviensis ; No 2218) .- 2000, Tom 13, s. 153--159, ISSN: 1232-9657,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9565] [data modyf: 06-05-2013 11:47]
[2] Kilka uwag o współczesnej komunikacji medialnej / Marian Bugajski // W: Prace Filologiczne .- 2000, T. 45, s. 75-81
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-4306] [data modyf: 12-06-2010 11:24]
[3] Typy kontaktu językowego / Marian Bugajski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska(Z. 6) .- 1990, s. 151--`161
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7415] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Niebiański zapach - piekielny fetor. Metafizyczny i zmysłowy wymiar dobrych i złych woni, 2004. Marian Bugajski // W: Człowiek i sacrum: o pojęciach religijnych w języku i kulturze : materiały pokonferencyjne. Sandomierz, Polska Sandomierz : Towarzystwo Naukowe Sandomierskie, 2006, s. 287--295, ISBN: 8387641588
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18697] [data modyf: 28-02-2008 15:38]
[2] O niektórych problemach komunikacji językowej w internecie, 2004. Marian Bugajski // W: Język @ multimedia : [materiały konferencyjne]. Szczawno Zdrój, Polska Wrocław : Wydaw. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, 2005, s. 422--429, ISBN: 8389518317
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17578] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Przeszłość i przyszłość polityki językowej w Polsce, 2004. Marian Bugajski // W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku : [materiały konferencyjne]. Kamień Śląski, Polska Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2005, s. 74--82, ISBN: 8371517068
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18079] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Między kulturą jezyka a lingwistyką normatywna, 2001. Marian Bugajski // W: O trudnym łatwo : Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki. Wrocław, Polska Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2002, s. 32--39, ISBN: 8322922841
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15340] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Językoznawstwo wobec problemów komunikacji medialnej, 2000. Marian Bugajski // W: Jazyková komunikácia v 21. storočí : 4. medzinárodná vedecká konferencia o komunikácii. Banská Bystrica, Czechy Banská Bystrica : Bratia Sabovci s. r. o., 2001, s. 71--79, ISBN: 8080554641
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14856] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Sytuacyjne i kontekstowe uwarunkowania komunikacji językowej teraźniejszość i perspektywy badawcze, 1997. Marian Bugajski // W: Retrospektívne a perspektívne pohl'ady na jazykovú komunikáciu : materiáli z 3. konferencie o komunikácii. Banska Bystrica-Donovaly, Słowacja Banska Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 1999, 1, s. 25-31
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12559] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Lingwistyka normatywna we współczesnym jezykoznawstwie polskim, 1993. Marian Bugajski // W: Norma językowa w polszczyźnie : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 13--18, ISBN: 8385693599
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16392] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Tożsamość w komunikowaniu / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 367 s. .- ISBN: 9788378421429
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5253] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[2] Świadomość językowa w komunikowaniu / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, 341 s. .- ISBN: 9788378420293
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5022] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Norma a komunikacja / (Red.) Magdalena Steciąg, Marian Bugajski .- Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2009, 378 s. .- ISBN: 9788374325202
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4674] [data modyf: 05-02-2010 11:09]
[4] Norma językowa w polszczyźnie / (Red.) Marian Bugajski .- Zielona Góra : WSP, 1995, 108 s. .- ISBN: 8385693599
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4034] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Magdaleny z Kossaków Samozwaniec widzenie świata / / Wojciechowska A. .- Warszawa , 2000 (Rec.) Marian Bugajski // Pro Libris .- 2001, nr 1, s. 123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski