System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Katarzyna Węgorowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 124 pozycji bibliograficznych
19 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Od Gorgony do Kolberga. Świat korali / koralowców w polszczyźnie. Rzecz lit(h)olingwistyczno-kulturologiczna, 2019. Katarzyna Węgorowska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 255 s. , ISBN: 978839511974,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15238] [data modyf: 18-12-2019 13:03]
[100] [1]
[2] Z szuflady lingwokulturologa : Rzeczy językoznawczo-kulturologiczne o gwarowo-dialektalnym skarbcu polskiej kultury, dziedzictwie dawnych i współczesnych bartników, "swoich" i "obcych" w jednej z barlineckich baśni oraz przewrotnych rusałkach, 2018. Katarzyna Węgorowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 170 s. , ISBN: 9788395119750, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15220] [data modyf: 03-12-2019 08:57]
[100] [1]
[3] "Chryzantema", "harfa", "łodzik", "wenus"... W stronę konch(i)olingwistyki. Rzecz o muszlach w polszczyźnie, 2013. Katarzyna Węgorowska, Choszczno - Warszawa - Zielona Góra : Ares 256 s. , ISBN: 9788392761952,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11482] [data modyf: 28-07-2015 09:26]
[4] Kamienie i klejnoty w języku, kulturze, sztuce, 2012. Katarzyna Węgorowska, Warszawa - Zielona Góra : Księgarnia Akademicka 396 s. , ISBN: 9788360218228,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11153] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Złoczowskie peregrynacje : językowe, literackie, kulturowe, historyczne refleksje o poetyckim "Wspomnieniu" Antoniego Pająka, 2012. Katarzyna Węgorowska, Choszczno-Warszawa-Zielona Góra : Wydaw. Ares 146 s. , ISBN: 9788392761983,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11156] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich : utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, 2004. Katarzyna Węgorowska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 551 s. , ISBN: 8389321890,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6851] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Słownictwo wileńskie na Pomorzu Zachodnim, 2000. Katarzyna Węgorowska, Zielona Góra : Wydaw. WSP 121 s. , ISBN: 8372680329,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6159] [data modyf: 28-05-2002 12:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Piękno polskiej przyrody w werbalno-artystycznym tekście kultury Pawła Fabijańskiego "30 najdzikszych miejsc w Polsce" (releksje lingwistyczno-kulturologiczne), Katarzyna Węgorowska
// W: Język nasz ojczysty. Prawda - dobro - piękno, 2020. / red. nauk. Bożena Taras, Wioletta Kochmańska, Maria Krauz, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 159--172, ISBN: 9788379967575
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21651] [data modyf: 21-09-2020 09:49]
[20] [1]
[2] Estetyczne, eleganckie, piękne komunikaty. Wokół, adresowanej do mnie korespondencji Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko, Katarzyna Węgorowska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 189--204, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20875] [data modyf: 04-06-2019 11:51]
[20] [1]
[3] Językowo-kulturologiczne rozważania o empatycznych postaciach z "Bestiariusza słowiańskiego" Witolda Zycha i Pawła Vargasa, Katarzyna Węgorowska
// W: Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, 2019. / red. nauk. Tatiana Hajder, Roman Sapeńko, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury (Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna), s. 205--218, ISBN: 9788394050696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21349] [data modyf: 14-02-2020 11:19]
[20] [1]
[4] Opinia naukowo-wydawnicza o "Słowniku gwary bukowińskiej lubuskiej Brzeźnicy i jej okolic" Jadwigi Pareckiej, Katarzyna Węgorowska
// W: Słownik gwary bukowińskiej z lubuskiej Brzeźnicy i jej okolic, 2019. , Żagań : Oficyna Wydawnicza Dekorgraf, s. 8--9, ISBN: 9788363532543
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-21654] [data modyf: 21-09-2020 09:13]
[5] [1]
[5] Radość, duma, niepokój... Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o emocjach filmowców utrwalonych w "Zagrajcie mi to pięknie". "Pan Tadeusz" według Andrzeja Wajdy Marka Millera, Katarzyna Węgorowska
// W: Ze srebrnego ekranu na papier. Ślady sztuki filmowej w literaturze, 2019. / red. nauk. Dorota Kulczycka . tom 13, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 107--131, ISBN: 9788378423591
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20943] [data modyf: 17-06-2019 08:59]
[20] [1]
[6] Alabaster, bazalt, granit, bursztyn, perła... - kamienie Wilna )( Wilno kamieni. Wokół kulturologiczno-historyczno-lit(h)olingwistycznych faktów utrwalonych w wybranych współczesnych opracowaniach o Mieście Giedymina, Katarzyna Węgorowska
// W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018. / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, s. 265--285, ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20622] [data modyf: 29-05-2019 12:57]
[20] [1]
[7] Językowo-kulturologiczny portretczombrowskich "westalek" utrwalony w "Dziedziczkach Soplicowa" Joanny Puchalskiej, Katarzyna Węgorowska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 239--256, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20120] [data modyf: 29-05-2019 11:45]
[20] [1]
[8] Kobieta wszechstronna utrwalona na łamach dwunastego numeru "Mojej Przyjaciółki" z 25 czerwca 1939 roku (uwagi lingwistyczno-kulturologiczne), Katarzyna Węgorowska
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, 2018. / red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura t. 1), s. 183--220, ISBN: 9788378423201
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20373] [data modyf: 29-05-2019 12:28]
[20] [1]
[9] Macierzyństwo Profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej) utrwalone w "Życiu we wspomnieniach", Katarzyna Węgorowska
// W: Współczesny i dawny obraz rodziny w literaturze, kulturze i sztuce, 2018. / pod red. Leonardy Mariak, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 167--178, ISBN: 9788379722488
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20779] [data modyf: 29-05-2019 12:54]
[20] [1]
[10] Szanownej..., Drogiej..., Miłej..., Kochanej... Kilka uwag o wybranych, adresowanych do mnie, dedykacjach - językowych świadectwach komunikacji interpersonalnej, Katarzyna Węgorowska
// W: Język nasz ojczysty w kontaktach międzyludzkich, 2018. / red. nauk. Bożena Taras, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 38--50, ISBN: 9788379965472
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20412] [data modyf: 29-05-2019 12:35]
[20] [1]
[11] Idealizująco-mitologizujący portret północnokresowych mieszkańców Czombrowa utrwalony w "Dziedziczkach Soplicowa" Joanny Puchalskiej (refleksje językoznawcy-kulturologa), Katarzyna Węgorowska
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2016. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 293--302, ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18628] [data modyf: 25-01-2017 12:59]
[12] Kilka uwag o nowogrodzko-czombrowskich kontaktach językowo-kulturowych utrwalonych w "Impresjach czombrowskich" Zofii Brzozowskiej i "Dziedziczkach Soplicowa" Joanny Puchalskiej, Katarzyna Węgorowska
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 309--328, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18655] [data modyf: 30-01-2017 10:39]
[13] Ojciec-harcerz, ojciec-mentor, ojciec-idealista... Językowo-emocjonalny portret osobowości Aleksandra Kamińskiego utrwalony w "Życiu we wspomnieniach" profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko (Kamińskiej), Katarzyna Węgorowska
// W: Język nasz ojczysty w sferze życia rodzinnego, 2016. / red. nauk. Bożena Taras, Wioletta Kochmańska, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 188--200, ISBN: 9788379963041
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18209] [data modyf: 10-10-2016 12:09]
[14] Ordyńcy, Lipkowie, Muślimowie, Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego...Dawne północnokresowe wątki tatarskie w świetle wybranych faktów językowo-historyczno-kulturologicznych, Katarzyna Węgorowska
// W: Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2, 2016. / pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 233--255, ISBN: 9788378422273
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19035] [data modyf: 23-05-2017 11:16]
[15] Edycja tekstu gwarowo-kulturowego w publikacjach naukowych (na podstawie monologu z Białego Dunajca - spostrzeżenia i propozycje), Katarzyna Węgorowska
// W: Studia bibliologiczno-edytorskie : Edycje. Prasa. Czytelnictwo (analizy - materiały - przeglądy), 2015. / red. nauk. Katarzyna Grabias-Banaszewska, Radoslaw Sztyber, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej, s. 81--93, ISBN: 9788394227708
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17470] [data modyf: 11-01-2016 11:41]
[16] Perkunas, sowa, wąż, małanka, czartowka... W kręgu mitów i wierzeń dawnych Kresów Północno-Wschodnich, Katarzyna Węgorowska
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, 2015. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 407--418, ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17157] [data modyf: 01-10-2015 11:43]
[17] Architektoniczno-językowe wyróżniki "perły gotyku płomienistego" utrwalone w wybranych przewodnikach po Wilnie, Katarzyna Węgorowska
// W: Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto [5], 2014. / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej-Narloch, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 343--355, ISBN: 9788370969899
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16540] [data modyf: 26-01-2015 10:15]
[18] "Łona jedno na świecie, na nic jom nie zamień". Językowo-kulturowa świadomość współczesnych użytkowników rodzimych gwar i ich popularyzatorów, Katarzyna Węgorowska
// W: Język nasz ojczysty : Zbiór studiów, 2014. / red. nauk. Bożena Taras, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 252--264, ISBN: 9788379960347
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16541] [data modyf: 26-01-2015 09:28]
[19] Santockie eksponaty muzealne Ignacego Szylkina utrwalone w "Zakolach Łokai" Henryka Szylkina (W świetle refleksji językoznawczo-kulturologiczno-historycznych), Katarzyna Węgorowska
// W: Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język, 2014. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, s. 383--393, ISBN: 9788362352241
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16593] [data modyf: 11-02-2015 11:30]
[20] Agaty, diamenty, bursztyny, kamienie, perły, rubiny... w szkatułach kultury, literatury i języka, Katarzyna Węgorowska
// W: Oto się trudzę nad kamieniem : Baśnie i wiersze, 2013. / red. Jolanta Pytel, Mirosława Szott, Janusz Łastowiecki, Zielona Góra - Warszawa : Stowarzyszenie Jeszcze Żywych Poetów, s. 7--18, ISBN: 9788361197539
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16687] [data modyf: 11-03-2015 14:36]
[21] Filologiczne rozważania o postawskich muzealiach hrabiego Konstantego Tyzenhauza utrwalonych w relacji Gabrieli z Güntherów Puzyniny, Katarzyna Węgorowska
// W: Epoka a literatura i język w Słowiańszczyźnie Wschodniej, 2013. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 439--449, ISBN: 9788378420705
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15346] [data modyf: 27-05-2013 09:52]
[22] Językowe świadectwa wielokulturowości, regionalnych tożsamości, walencji kulturowych utrwalone w cyklu etnochoreologicznych relacji Grażyny Władysławy Dąbrowskiej "Pieśń ojczystej ziemi", Katarzyna Węgorowska
// W: Język, wielokulturowość, tożsamość, 2013. / pod red. Marii Pająkowskiej-Kensik, Anny Paluszak-Bronki i Krzysztofa Kołatki, Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXIII), s. 491--507, ISBN: 9788360775387
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15629] [data modyf: 05-11-2013 15:40]
[23] Językowo-kulturowo-symboliczna recepcja "Baśni o Królowej Puszczy Barlineckiej" Romany Kaszczyc w polonistycznej edukacji regionalnej, Katarzyna Węgorowska
// W: Współczesne problemy badań nad recepcją oraz oddziaływaniem utworów literackich, 2013. / pod red. Leszka Jazownika, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka, s. 377--396, ISBN: 9788360218396
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16148] [data modyf: 03-07-2014 13:20]
[24] "Kamień" w polszczyźnie, Katarzyna Węgorowska
// W: Kamień w literaturze, języku i kulturze, 2013. / pod red. nauk. Magdaleny Roszczynialskiej i Katarzyny Wądolny-Tatar . tom II, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 22--44, ISBN: 9788372717733
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16543] [data modyf: 26-01-2015 10:14]
[25] O nośności i skutkach kresowych fascynacji w XIX i XX wieku, Maria Barbara Topolska, Katarzyna Węgorowska
// W: Kultura pamięci. Studia i szkice, 2013. / pod red. Aldony Chlewickiej i Tomasza Kawskiego, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 147--162, ISBN: 9788370969325
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16542] [data modyf: 26-01-2015 09:40]
[26] Terminologia językoznawcza w "Małym słowniku wyrazów obcych" Michała Arcta z 1911 roku, Katarzyna Węgorowska
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 393--403, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16222] [data modyf: 27-08-2014 10:06]
[27] Wileńskie miejsca i wileńska tożsamość Santockiego Lirnika - Henryka Szylkina (refleksje językoznawcy), Katarzyna Węgorowska
// W: Miejsce i tożsamość : Literatura lubuska w perspektywie poetyki przestrzeni i antropologii, 2013. / pod red. Małgorzaty Mikołajczak, Kamili Gieby i Mariki Sobczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Historia Literatury Pogranicza cz. 2), s. 265--276, ISBN: 9788378420439
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15252] [data modyf: 17-04-2013 09:12]
[28] Zagadnienia językoznawcze w kilku (pisanych po polsku) dziewiętnastowiecznych listach Jana Ignacego Niecisława Baudouina de Courtenay, Katarzyna Węgorowska
// W: Epistolografia w dawnej Rzeczypospolitej : Stulecia XVI-XIX. Perspektywa historyczna i językowa, 2013. / red. Piotr Borek, Marceli Olma . tom IV, Kraków : Collegium Columbinum (Biblioteka Tradycji nr CXXXII), s. 313--328, ISBN: 9788376240831
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16544] [data modyf: 26-01-2015 10:31]
[29] Językowe świadectwa wieloetniczności, wielowyznaniowości, wielokulturowości kresowych miast i miasteczek utrwalone w albumie "Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego", Katarzyna Węgorowska
// W: Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto [2012], 2012. / pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 291--311, ISBN: 9788370968762
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15198] [data modyf: 20-03-2013 12:27]
[30] Językowo-kulturowo-prozdrowotne walory kresowego chleba, Katarzyna Węgorowska
// W: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia (t. XVI), 2012. / pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż . tom XVI, Łomża : Towarzystwo Kultury Języka Zarząd Główny w Warszawie Oddział TKJ w Łomży (Polszczyzna Mazowsza i Podlasia), s. 203--214, ISBN: 9788386175970
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15197] [data modyf: 20-03-2013 12:16]
[31] Językowo-obyczajowe świadectwa północnokresowe utrwalone w noweli Heleny Romer-Ochenkowskiej "Śnił sen", Katarzyna Węgorowska
// W: Polskie dziedzictwo językowe na dawnych Kresach : Prace ofiarowane Profesorowi Januszowi Riegerowi, 2012. / pod red. Ewy Dzięgiel, Katarzyny Czarneckiej i Doroty A. Kowalskiej, Warszawa : Wydaw. Naukowe "Semper" (Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich t. 5), s. 387--393, ISBN: 9788375071443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15195] [data modyf: 20-03-2013 11:55]
[32] Werbalne i niewerbalne sposoby komunikowania się żywych z umarłymi na dawnych Kresach Północno-Wschodnich, Katarzyna Węgorowska
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 213--228, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14755] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[33] "Dla sympatycznej panny Zosi...". Filologiczno-historyczna zaduma nad Kmicicowymi sentencjami z ludwinowskiego pamiętnika Zosi Soroko, Katarzyna Węgorowska
// W: Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 125--154, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13033] [data modyf: 08-08-2011 08:11]
[34] Językowo-kartograficzno-architektoniczne fakty pewnej wileńskiej "Mappy" zrysowanej w 1799 roku, Katarzyna Węgorowska
// W: Miasto : przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. 3, 2011. / pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 385--402, ISBN: 9788370967833
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14856] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[35] Językowo-kulturowo-symboliczne wyróżniki Radunicy opisanej przez Oskara Kolberga, Katarzyna Węgorowska
// W: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia (t. XV), 2011. / pod red. Henryki Sędziak i Doroty Czyż . t. XV, Łomża : Towarzystwo Kultury Języka Oddział w Łomży (Polszczyzna Mazowsza i Podlasia), s. 231--239, ISBN: 9788386175536
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15196] [data modyf: 20-03-2013 12:10]
[36] Filologiczne refleksje nad spuścizną Ludźmierza oraz góralską gawędą / gadką o Janie Pawle II i Gaździnie Góralskiej, Katarzyna Węgorowska
// W: Karol Wojtyła Jan Paweł II : słowa prawdy i życia, 2010. / pod red. Kazimierza Ożoga, Bożeny Taras, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 65--77, ISBN: 9788373385474
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14832] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[37] Językowo-kulturowe wizerunki artefaktów eksponowanych w Muzeum Starożytności hrabiego Eustachego Tyszkiewicza, Katarzyna Węgorowska
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, 2010. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 185--200, ISBN: 9788374813822
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12907] [data modyf: 06-06-2011 10:45]
[38] Językowo-kulturowo-symboliczna ikona Madonny z Ostrej Bramy, Katarzyna Węgorowska
// W: Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego : księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, 2010. / red. nauk. Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mochowa, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 288--304, ISBN: 9788370967796
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14899] [data modyf: 21-11-2012 12:14]
[39] Poetycko-ostrobramsko-maryjna ikona zapisana w sonetach Santockiego Lirnika, Katarzyna Węgorowska, Dorota Szagun
// W: Sonety ostrobramskie, 2010. / Henryk Szylkin, Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 7--14, ISBN: 9788392531135
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15051] [data modyf: 28-01-2013 13:48]
[40] Wileńskie Kaziuki utrwalone w języku, kulturze, tradycji i historii, Katarzyna Węgorowska
// W: Prace poświęcone Pani Profesor Henryce Sędziak, 2010. / pod red. Doroty Czyż i Małgorzaty Frąckiewicz, Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów (Polszczyzna Mazowsza i Podlasia t. 14), s. 269--280, ISBN: 9788386175536
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14887] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[41] Językowo-muzyczno-kulturowe sekrety wielkopolskiego kozła, Katarzyna Węgorowska
// W: Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia, 2009. / pod red. Henryki Sędziak i Małgorzaty Frąckiewicz ; Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów, Łomża : Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów (Polszczyzna Mazowsza i Podlasia t. 13), s. 251--267, ISBN: 9788386175284
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14890] [data modyf: 19-11-2012 12:34]
[42] Normatywny dekalog Romana Zawilińskiego, Katarzyna Węgorowska
// W: Norma a komunikacja, 2009. / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 321--331, ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11650] [data modyf: 05-02-2010 08:29]
[43] Status tezauronimii i tezauronimów w humanistyce zintegrowanej i językoznawstwie erudycyjnym, Katarzyna Węgorowska
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 271--284, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15276] [data modyf: 25-04-2013 09:41]
[44] Wokół dialektu, gwary, fonetyki międzywyrazowej, sziakania i siakania, Katarzyna Węgorowska
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 455--487, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11397] [data modyf: 12-09-2013 12:35]
[45] Dzieje Wilna i Wielkiego Księstwa Litewskiego utrwalone w nazwach własnych niektórych wileńskich domów, Katarzyna Węgorowska
// W: Język, społeczeństwo, wartości, 2008. / pod red. Elżbiety Laskowskiej, Iwony Benenowskiej i Małgorzaty Jaracz, Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego XVIII), s. 455--469, ISBN: 9788360775110
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11469] [data modyf: 05-02-2010 09:25]
[46] Historia Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowana w nazwach własnych niektórych wileńskich pałaców, Katarzyna Węgorowska
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2008. / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 543--556, ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11692] [data modyf: 11-02-2010 08:56]
[47] Językoznawstwo erudycyjne w uniwersyteckiej edukacji polonistycznej, Katarzyna Węgorowska
// W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, 2008. / red. Marian Sinica, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45-58, ISBN: 9788374812184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10837] [data modyf: 05-02-2010 09:06]
[48] Północnokresowo-kulturowo-językowe dziedzictwo prozy Santockiego Lirnika, Katarzyna Węgorowska
// W: Jesienna księga losu : Księga jubileuszowa Henryka Szylkina w 80. rocznicę urodzin i 50. rocznicę pracy twórczej, 2008. / red. Ewa Mielczarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 30--34, ISBN: 9788388336676
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15024] [data modyf: 17-01-2013 18:14]
[49] Santockie powroty Henryka Szylkina, Katarzyna Węgorowska
// W: Santoka, 2008. / Henryk Szylkin, Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 5--10, ISBN: 9788392531111
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15050] [data modyf: 28-01-2013 13:39]
[50] Symboliczno-metaforyczne nazwy Wilna, Katarzyna Węgorowska
// W: Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto, 2008. / pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 309--324, ISBN: 9788370966676
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15023] [data modyf: 17-01-2013 18:01]
[51] Wileńsko-santocka przeszłość i teraźniejszość w sonetach zaklęta, Katarzyna Węgorowska
// W: Jesienna księga losu : Księga jubileuszowa Henryka Szylkina w 80. rocznicę urodzin i 50. rocznicę pracy twórczej, 2008. / red. Ewa Mielczarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 35--37, ISBN: 9788388336676
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15025] [data modyf: 17-01-2013 18:15]
[52] Wokół dawnych i współczesnych nazw własnych trzynastu dziedzińców Uniwersytetu Wileńskiego, Katarzyna Węgorowska
// W: Ze studiów nad literaturami i językami wschodniosłowiańskimi, 2008. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Polina Stasińska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 319--328, ISBN: 8374812344
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11696] [data modyf: 11-02-2010 09:29]
[53] Wokół gwar przejściowych i gwar mieszanych, Katarzyna Węgorowska
// W: Językoznawstwo historyczne i typologiczne : w 100-lecie urodzin profesora Tadeusza Milewskiego, 2008. , Kraków : Polska Akademia Umiejętności (Polska Akademia Umiejętności Rozprawy Wydziału Filologicznego tom LXXVI), s. 657--674, ISBN: 9788360184035
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14926] [data modyf: 04-12-2012 09:20]
[54] Czym są Kresy Wschodnie?, Katarzyna Węgorowska
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, 2007. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 219--231, ISBN: 9788374810999
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11720] [data modyf: 16-02-2010 08:54]
[55] Metaforyczne, symboliczne, mitologiczne i biblijne nazwy skał, minerałów, kamieni szlachetnych, półszlachetnych oraz ozdobnych, Katarzyna Węgorowska
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 61--82, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9079] [data modyf: 11-02-2010 09:58]
[56] Wileńsko-santocka przeszłość i teraźniejszość w sonetach zaklęta, Katarzyna Węgorowska
// W: Słowa i obrazy, 2007. / Henryk Szylkin, Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 7--10, ISBN: 9788392531104
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15052] [data modyf: 28-01-2013 14:02]
[57] Onomastyczny obraz międzywojennego Wilna (ustalenia wstępne), Katarzyna Węgorowska
// W: Miasto : przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie, 2006. / pod red. Małgorzaty Święcickiej, Bydgoszcz : Wydaw. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 416--427, ISBN: 8370966071
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14952] [data modyf: 13-12-2012 11:58]
[58] Dydaktyczno-gramatyczno-bibliofilski "biały kruk", Katarzyna Węgorowska
// W: Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej, 2005. / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald Marek Jabłoński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 387--398, ISBN: 8389712679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7463] [data modyf: 10-06-2010 13:49]
[59] Tezauronimia i tezauronimy. Kilka uwag o nazwach własnych klejnotów, Katarzyna Węgorowska
// W: Metodologia badań onomastycznych, 2003. / pod red. Marii Biolik, Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, s. 629--638, ISBN: 8387643734
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14870] [data modyf: 12-09-2013 12:40]
[60] Uwagi o językowych świadectwach kultury Kresów północno-wschodnich utrwalonych w pamiętnikach ich byłych mieszkańców, Katarzyna Węgorowska
// W: Języki mniejszości i języki regionalne, 2003. / pod red. Elżbiety Wrocławskiej i Jadwigi Zieniukowej, Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, s. 485--499, ISBN: 8389191180
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14914] [data modyf: 28-11-2012 12:03]
[61] Dialektologia jako interdyscyplinarny przedmiot nauczania, Katarzyna Węgorowska
// W: Dialektologia jako dziedzina językoznawstwa i przedmiot dydaktyki: księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Karolowi Dejnie, 2002. / pod red. Sławomira Gali, Łódź : Łódzkie Towarzystwo Naukowe (Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii), s. 541--549
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14886] [data modyf: 19-11-2012 11:57]
[62] Językowy świat wileńskiego Gimnazjum i Liceum SS. Nazaretanek (na podstawie wspomnień Jadwigi Hoppen-Zawadzkiej), Katarzyna Węgorowska
// W: Polonistyka szkolna w latach 1918-1939 : koncepcje i polemiki, programy ich realizacja, 2002. / red. nauk. Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 171--178, ISBN: 8389321122
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5653] [data modyf: 18-03-2003 13:48]
[63] Przedmowa, Katarzyna Węgorowska
// W: Słownik normatywny nazw miejscowych byłych województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i zielonogórskiego/ Edward Homa, 2002. , Zielona Góra : Wydawawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego. Redakcja Wydawnictw Humanistyczno-Społecznych, s. 5--6, ISBN: 8389048132
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14888] [data modyf: 19-11-2012 12:17]
[64] Koncepcje dialektologii polskiej dwudziestolecia międzywojennego we współczesnej dydaktyce, Katarzyna Węgorowska
// W: Teoria i praktyka kształcenia literackiego i językowego w latach 1918-1939, 1998. / red. Leszek Jazownik, Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 217-223, ISBN: 838683272X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3369] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] Regionalizmy wileńskie na lekcjach języka polskiego w Choszcznie, Katarzyna Węgorowska
// W: Sprawności językowe, 1997. / praca zbiorowa pod red. Jana Ożdżyńskiego i Teodozji Rittel, Kraków : Oficyna Wydaw. "Edukacja", s. 201--207, ISBN: 8390681412
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14869] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Jan Paweł II a Czarna Madonna z Jasnej Góry. Refleksje lingwistyczno-kulturologiczne / Katarzyna Węgorowska, 2019. Wrocławski Przegląd Teologiczny r. XXVII, nr 1, 235--252, ISSN: 1231-1731, , eISSN: 2544-6460, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Hohn Paul II, Jan Paweł II, Madonna z Częstochowy, Mary, Maryja, Our Lady of Częstochowa, Totus Tuus, culturology, kulturologia, linguistic, lingwistyka, votive offering of Jasna Góra, wota Jasnej Góry
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24303] [data modyf: 26-08-2019 12:20]
[20] [1]
[2] Przeszłość południowokresowej rezydencji w Psarach utrwalona w archiwum ludzkiej pamięci i wybranych, współczesnych źródłach pisanych (refleksje filologiczno-lingwokulturologiczne) / Katarzyna Węgorowska, 2019. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 5, 99--108, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kresy, Polish borderlands, archive of human memory, archiwum ludzkiej pamięci, emocje, emotions, factography, faktografia, memorializing means, pamięć, past, przeszłość
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25450] [data modyf: 08-07-2020 08:49]
[5] [1]
[3] Językoznawstwo i językoznawcy w świetle życia we wspomnieniach profesor Ewy Rzetelskiej-Feleszko(Kamińskiej) / Katarzyna Węgorowska, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 171--183, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: językoznawcy, językoznawstwo, wspomnienia, środowisko
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24105] [data modyf: 27-05-2019 13:46]
[5] [1]
[4] Od alabastronu do falkonu René Lalique'a. Kilka lingwistyczno-kulturologicznych uwag o naczyniach na wonności, pachnidła, zapachy, perumy / Katarzyna Węgorowska, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 293--306, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: język, kulturologia, naczynie, nazwa, wonności
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24107] [data modyf: 27-05-2019 14:04]
[5] [1]
[5] Admirator "rodowitego języka", zatroskany purysta językowy, baczny obserwator "Polaków amerykańskich"... Wokół refleksji językowych utrwalonych w "Listach z podróży do Ameryki" Henryka Sienkiewicza / Katarzyna Węgorowska, 2016. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza vol. 50, 173--186, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish diaspora, Polish language, denationalizm, letters
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21357] [data modyf: 12-05-2017 11:50]
[6] Wileńskie miejsca Adama Mickiewicza utrwalone we współczesnych przewodnikach po mieście Wieszczów : Refleksje językoznawcy-filologa / Katarzyna Węgorowska, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 59--80, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21129] [data modyf: 06-03-2017 09:01]
[7] "Kochom swoje wioske, bom sie w ni rodzieła...". Wilkowsko-świętokrzysko-kielecka poezja Kaśki spod Łysicy w świetle refleksji językoznawczo-kulturologicznych / Katarzyna Węgorowska, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 115--130, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: appellatives, dialect, dialekt, gwara, onimy, onyms, poetry, poezja, subdialect
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19667] [data modyf: 07-01-2016 08:32]
[8] Wieś w polszczyźnie / Katarzyna Węgorowska, 2015. Kultura Wsi, nr 4 (1), 35--41, ISSN: 2353-5768,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18871] [data modyf: 31-07-2015 12:31]
[9] Karol Szymanowski, Bartuś Obrochta i "Harnasie" gośćmi uniwersyteckiej edukacji dialektologicznej / Katarzyna Węgorowska, 2013. Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny t. 9-10, 175--194, ISSN: 1505-280X, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18199] [data modyf: 21-07-2015 12:39]
[10] Językowo-malarsko-historyczne weduty dawnego Wilna / Katarzyna Węgorowska, 2012. Nad Odrą, Nr 3-5, 72--79
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16722] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[11] Ukrainizmy, białorutenizmy i lituanizmy w "Małym słowniku wyrazów obcych" Michała Arcta z 1911 roku / Katarzyna Węgorowska, 2012. Rozprawy Komisji Językowej (Łódź), t. LVIII, 353--362, ISSN: 0076-0390, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16990] [data modyf: 29-01-2013 08:30]
[12] Wileńskie Ponary w słowach i pamięci ocalone / Katarzyna Węgorowska, 2011. Nad Odrą, Nr 5-6, 69--71
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16370] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Dzieje i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego zachowane w onomastyce międzywojennego Wilna / Katarzyna Węgorowska, 2007. Acta Baltico-Slavica: archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia. Tom dedykowany Pani Profesor Irydzie Grek-Pabiasowej t. XXXI, 315--324, ISSN: 0065-1044, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16940] [data modyf: 18-01-2013 11:45]
[14] Ekspresywizmy dodatnie utrwalone w pamiętnikach byłych mieszkańców Kresów Północno-Wschodnich / Katarzyna Węgorowska, 2006. Acta Baltico-Slavica: archeologia, historia, etnographia et linguarum scientia 30, 471--493, ISSN: 0065-1044, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16764] [data modyf: 21-11-2012 11:55]
[15] Ambronimy czyli nazwy własne związane z bursztynem / Katarzyna Węgorowska, 2005. Poradnik Językowy, nr 4, 43--58, ISSN: 0551-5343, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-16717] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Gemmonimia i gemmonimy. Kilka uwag o nazwach własnych kamieni szlachetnych i niektórych minerałów / Katarzyna Węgorowska, 2001. Onomastica: pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu oraz innym nazwom własnym, XLVI, 291--302 summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16757] [data modyf: 15-11-2012 12:29]
[17] "Czym skorupka za młodu nasiąknie..." Elementy dialektologii na lekcjach języka polskiego w IV klasie szkoły podstawowej / Katarzyna Węgorowska, 1999. Edukacja Humanistyczna, nr 4, 79--85
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] O imionach na Ziemi Choszczeńskiej w województwie gorzowskim / Katarzyna Węgorowska, 1997. Rocznik Lubuski: Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, T. 23 cz. 2, 131--144, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11792] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Słownictwo z zakresu wierzeń i obrzędów obchodzonych na Wileńszczyźnie wśród mieszkańców Choszczna w województwie gorzowskim / Katarzyna Węgorowska, 1993. Gorzowski Biuletyn Oświatowy, nr 4, 32--36
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16803] [data modyf: 13-12-2012 11:42]
[20] O cechach wokalizmu i konsonantyzmu gwary wileńskiej wśród mieszkańców Choszczna / Katarzyna Węgorowska, 1991. Przegląd Zachodniopomorski, z. 4, 91--98, ISSN: 0552-4245,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16976] [data modyf: 28-01-2013 11:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego i Kresów północno-wschodnich w świetle ustaleń językoznawstwa erudycyjnego / Katarzyna Węgorowska // W: Acta Baltico-Slavica .- 2014, 38, s. 244--262, ISSN: 0065-1044,
Słowa kluczowe: Grand Duchy of Lithuania, Kresy północno-wschodnie, Polish Northeastern Borderlands, Wielkie Księstwo Litewskie, erudite linguistics, extralinguistic facts, fakty pozajęzykowe, językoznawstwo erudycyjne,

Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10066] [data modyf: 31-07-2015 12:58]
[2] Nostalgiczny językowy obraz międzywojennego czombrowskiego dworu utrwalony w retrospektywnych impresjach Zofii Brzozowskiej / Katarzyna Węgorowska // W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica .- 2013, VIII, s. 323--334, ISSN: 2083-1765, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10065] [data modyf: 22-07-2015 09:41]
[3] Językowo-kulturowo-symboliczna zaduma nad północnokresowym kultem zmarłych utrwalonym w badaniach polskich uczonych różnych pokoleń / Katarzyna Węgorowska // W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica .- 2011, VI, s. 190--207 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9405] [data modyf: 28-11-2012 12:29]
[4] O należne miejsce dialektologiczno-regionalno-kulturowego bogactwa we współczesnej polonistycznej edukacji uniwersyteckiej / Katarzyna Węgorowska // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2011, t. 8, s. 89--100, ISSN: 1505-280X, bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8996] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[5] Językowo-historyczno-architektoniczne refleksje o Zielonym Moście utrwalone w wybranych przewodnikach po Wilnie / Katarzyna Węgorowska // W: Studia Kresowe .- 2010, Tom1, s. 61--75
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8902] [data modyf: 12-04-2011 09:30]
[6] Językowy wizerunek międzywojennego świata wileńskiej kultury utrwalony w "Almanachu Literackim" z 1926 roku / Katarzyna Węgorowska // W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica .- 2010, V, s. 261--276 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9439] [data modyf: 28-11-2012 12:14]
[7] Wileńskie nazwy - symbole w dawnej i współczesnej edukacji polonistycznej (wybrane zagadnienia) / Katarzyna Węgorowska // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2010, t. 6-7, s. 261--277, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8845] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[8] Kamienie szlachetne i metale szlachetne we współczesnej frazeologii polskiej / Katarzyna Węgorowska // W: Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica .- 2008, IV, s. 328--346 summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9404] [data modyf: 28-11-2012 12:29]
[9] Transkrypcja fonetyczna - integralnym elementem językoznawczej edukacji polonistycznej / Katarzyna Węgorowska // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2007, t. 5, s. 175--188, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7990] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Ciekawostki i dygresje w polskiej edukacji dialektologicznej / Katarzyna Węgorowska // W: Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) .- 2006, t. LI, s. 353--361, ISSN: 0076-0390, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9406] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[11] Ajkait, ambroid, der Eridanu, sukcynit... O nazwach związanych z bursztynem / Katarzyna Węgorowska // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 367--378
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7031] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Słownictwo Akademickiego Klubu Włóczęgów / Katarzyna Węgorowska // W: Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica .- 2002, 6, s. 421--431
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9460] [data modyf: 13-12-2012 14:33]
[13] Fonetyczne i leksykalne cechy polszczyzny północnokresowej w języku mówionym chszczeńskich Wilniuków / Katarzyna Węgorowska // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 251--261
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4405] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Gwarowe słownictwo wileńskie na Pomorzu Zachodnim (na materiale języka mieszkańców Choszczna) / Katarzyna Węgorowska // W: Rocznik Naukowo Dydaktyczny Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Prace Językoznawcze .- 1997, s. 265--274
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9407] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] "Ocalić od zapomnienia ..." - znaczenie rodzinnego dziedzictwa językowo-kulturowego i regionalnego w edukacji polonistycznej, 2004. Katarzyna Węgorowska // W: Dzwonek na lekcję polskiego. Nowe treści, tendencje i metody w dydaktyce języka polskiego : materiały międzynarodowej konferencji naukowo-metodycznej Wilno 21-22 października 2004 r.. Wilno, Litwa Vilnius : VPU [Vilniaus pedagoginis universitetas] Leidykla, 2005, s. 54--66, ISBN: 9955200464
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20515] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Antroponimiczne dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego utrwalone w języku i pamięci byłych mieszkańców Kresów Północno-Wschodnich, 2002. Katarzyna Węgorowska // W: Wielojęzyczność i wielokulturowość na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej Białystok-Supraśl, 27-29 maja 2002. Białystok - Supraśl, Polska Białystok : Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu w Białymstoku, 2002, s. 123--128, ISBN: 8388463187
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20578] [data modyf: 12-09-2013 14:15]
[3] Słownictwo gwarowe w języku mówienym choszczeńskich Wilniuków, 1995. Katarzyna Węgorowska // W: Gwary i nazewnictwo na Ziemiach Zachodnich i Północnych : [referaty ogólnopolskiej sesji naukowej]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, s. 75--87
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14007] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Z badań nad świadomością językową przesiedleńców z Wileńszczyzny na ziemi choszczeńskiej w województwie gorzowskim, 1996. Katarzyna Węgorowska // W: Tradycja badań dialektologicznych w Polsce : księga referatów z sesji językoznawczej w Olsztynie. Olsztyn, Polska Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997, s. 140--145, ISBN: 8387315281
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20537] [data modyf: 21-11-2012 10:01]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia / (Red.) Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 311 s. .- ISBN: 9788395119705
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5721] [data modyf: 29-05-2019 13:32]
[2] W stronę literatury i języka : Filologia Polska 5 / (Red.) Małgorzata Mikołajczak, Katarzyna Węgorowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 416 s. .- ISBN: 9788378421160
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5298] [data modyf: 02-09-2015 16:21]
[3] Studia Kresowe / (Red.) Katarzyna Węgorowska .- Zielona Góra - Warszawa : Księgarnia Akademicka, 2010, Tom I
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4867] [data modyf: 12-04-2011 14:17]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Kochamy Amiguri. Pojęcia i zwroty szydełkowe w języku polskim, niemieckim, rosyjskim i angielskim / / Bogumiła Husak .- Zielona Góra : Oficyna Wydanicza Uniwersytetu Zielonogórskiego , 2016 (Rec.) .- Subtelny urok półsłupka...wokół leksykografisczno-manualnej propozycji Bogumiły Husak / Katarzyna Węgorowska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2018, nr 4
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Cuda, wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych / / Marianna Oklejak .- Warszawa : Egmont Polska , 2015 (Rec.) .- "Cuda, wianki...". O cudownym tekście kultury Marianny Oklejak ("Cuda, wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych", Warszawa 2015). Rekomendacja dialektologa-kulturologa / Katarzyna Węgorowska // Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego .- 2017, 3, s. 341--353
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Pol'skij âzyk dlâ studentov pedagogičeskih vuzov i universitetov / / Ludmiła Timofiejewna Kilewaj .- Almaty , 2009 (Rec.) .- Kazachskie lekcje języka polskiego. Refleksje o kompendium Ludmiły Timofiejewnej Kilewalej / Katarzyna Węgorowska // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2011, t. 8
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Pol'skij azyk dla studentov pedagogičeskih vuzov i universitetov / / Ludmiła Timofiejewna Kilewaa (Rec.) .- Kazachskie lekcje języka polskiego. Refleksje o kompendium Ludmiły Timofiejewnej Kilewajej "Pol'skij azyk dla studentov pedagogičeskih vuzov i universitetov" / Katarzyna Węgorowska // Habaršy vestnik .- 2009, 1, s. 79-83
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich Rzeczypospolitej / / Zofia Sawaniewska-Mochowa, Anna Zielińska .- Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy , 2007 (Rec.) Katarzyna Węgorowska // Acta Baltico-Slavica .- 2008, 32, s. 243--250
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Słownik normatywny nazw miejscowych województwa szczecińskiego; Słownik normatywny nazw miejscowych województw gorzowskiego i Pilskiego; Słownik normatywny nazw miejscowych byłych województw jeleniogórskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i zielonogórskiego / / Homa E. .- Szczecin, Zielona Góra (Rec.) Katarzyna Węgorowska // Edukacja Humanistyczna .- 2003, T. 3, s. 202--207
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie / .- Warszawa , 1995 (Rec.) Katarzyna Węgorowska // Rocznik Lubuski .- 1997, T. 23 cz. 2, s. 171--174
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] O mowie mieszkańców kilkunastu wsi koło Konina / / Zagórski Z. .- Wrocław , 1991 (Rec.) Katarzyna Węgorowska // Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1995, z. 8
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Mały atlas językowy województwa gorzowskiego / / pod red. Zygmunta Zagórskiego (Rec.) Katarzyna Węgorowska // Gorzowski Biuletyn Oświatowy .- 1992, nr 9-10, s. 59--60
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski