System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Aneta Narolska (dawniej: Garstka)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] "Utajony romantyzm" Eliza Orzeszkowa a tradycja romantyczna, 2016. Ireneusz Sikora, Aneta Narolska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 202 s. , ISBN: 9788394227784, bibliogr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13957] [data modyf: 05-10-2017 12:06]
[2] Przestrzeń "upodrzędniona". O wczesnych powieściach Elizy Orzeszkowej, 2015. Aneta Narolska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 322 s. , ISBN: 9788378422099, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13022] [data modyf: 01-04-2016 11:37]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Agentura koncertowa firmy "E. Orzeszkowa i S-ka" w Wilnie, Aneta Narolska
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 285--296, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20122] [data modyf: 29-05-2019 11:43]
[20] [1]
[2] "Na gorącym uczynku" - "antyalkoholowy" kryminał Władysława Sabowskiego, Aneta Narolska
// W: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, 2016. / red. nauk. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 5), s. 93--102, ISBN: 9788378422303
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18216] [data modyf: 11-10-2016 08:36]
[3] U źródeł fabularnych pomysłów? Słowackiego "W Szwajcarii" wobec "Don Juana" Byrona, Aneta Narolska
// W: Słowacki i wiek XIX. W kręgu badań postmodernistycznych, 2016. / red. Marta Ruszczyńska, Jakub Rawski . t. 2, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 93--108, ISBN: 9788378422495
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18533] [data modyf: 20-12-2016 11:24]
[4] Drezno Elizy Orzeszkowej, Aneta Narolska
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, 2015. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 241--248, ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17156] [data modyf: 01-10-2015 11:40]
[5] "Most pomiędzy ziemią a niebem". Motyw drabiny Jakubowej w powieściach Elizy Orzeszkowej ("Sylwek Cmentarnik" i "Ad astra"), Aneta Narolska
// W: Biblia w literaturze polskiej. Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska : Stary Testament, 2014. / pod red. Edwarda Jakiela i Janusza Mosakowskiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 51--60, ISBN: 9788378651819
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16041] [data modyf: 30-05-2014 12:12]
[6] "Odległa bardzo starożytność...". Litewskie mity kosmogoniczne Kraszewskiego i Orzeszkowej, Aneta Narolska
// W: Kraszewski i wiek XIX. Studia, 2014. / red. nauk. Anna Janicka, Krzysztof Czajkowski, Paweł Kuciński, Białystok : Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego (Przełomy / Pogranicza. Studia Literackie), s. 533--546, ISBN: 9788363470333
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17049] [data modyf: 23-07-2015 09:05]
[7] "Pogrzebani za życia". Duchowni w powieściach tendencyjnych Elizy Orzeszkowej (szkic), Aneta Narolska
// W: Postać księdza w literaturze, 2014. / red. Grzegorz Głąb, Stefan Radziszewski, Radom : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, s. 73--79, ISBN: 9788377893067
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16369] [data modyf: 14-11-2014 11:33]
[8] "Siła kojąca" czy "narkotyk drażniący"? Prus i Orzeszkowa wobec pisarstwa Eugeniusza Sue, Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Aneta Narolska
// W: Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja, 2014. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Aneta Narolska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 3), s. 245--262, ISBN: 9788378421610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16598] [data modyf: 18-02-2015 12:56]
[9] Z "biblii ludowej" i literatury wzięte. O postaciach biblijnych w powieściach Elizy Orzeszkowej, Aneta Narolska
// W: Biblia w literaturze polskiej : Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska, 2013. / pod red. Edwarda Jakiela i Janusza Mosakowskiego, Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, s. 173--193, ISBN: 9788378650645
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15353] [data modyf: 27-05-2013 12:43]
[10] O harfie i harfiarzach - romantyczne metafory w "Ad astra" Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Garbowskiego, Aneta Narolska
// W: Słowacki i wiek XIX : praca zbiorowa, 2012. / pod red. Marty Ruszczyńskiej . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 153--165, ISBN: 9788374814607
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14561] [data modyf: 07-09-2015 10:03]
[11] "O rycerzu miłującym" Elizy Orzeszkowej. (W świetle epistolograficznych uwag o gatunkach prozy ludowej), Aneta Narolska
// W: Metaliterackie listowania : list jako dokument świadomości literackiej pisarza, 2012. / pod red. Ireneusza Sikory, Agnieszki Czajkowskiej, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, s. 143--156, ISBN: 9788374552288
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14539] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Słowacki w "Ad astra" Elizy Orzeszkowej i Tadeusza Garbowskiego, Aneta Narolska
// W: Juliusz Słowacki w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, 2012. / pod red. Elżbiety Dąbrowskiej i Ireny Jokiel, Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, s. 153--176, ISBN: 9788373955165
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15264] [data modyf: 22-04-2013 07:50]
[13] O konsolacyjnej funkcji literatury. "Anastazja", Aneta Narolska
// W: Poznawanie Orzeszkowej : w stulecie śmierci (1910-2010), 2010. / praca zbiorowa pod red. Ireneusza Sikory i Anety Narolskiej, Zielona Góra - Częstochowa : Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jana Długosza (Jubileusze pozytywistów Tom 6), s. 77--93, ISBN: 9788374813235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12523] [data modyf: 04-01-2011 09:31]
[14] Z "myśli wieczornych" Elizy Orzeszkowej - próba poematu prozą, Aneta Narolska
// W: Małe prozy Orzeszkowej i Konopnickiej, 2010. / red. Iwona Wiśniewska, Beata K. Obsulewicz, Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 189--209, ISBN: 9788373064829
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12597] [data modyf: 27-01-2011 14:15]
[15] "Pieśń przerwana Elizy Orzeszkowej - "sielanka" z romantycznymi poematami w tle, Aneta Narolska
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 83--96, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15287] [data modyf: 25-04-2013 12:26]
[16] Cytaty i parafrazy Biblii w powieściach Elizy Orzeszkowej, Aneta Narolska
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 123--153, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5350] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Twórczość Aleksandra Świętochowskiego na tle literatury pozytywizmu w szkolnej edukacji polonistycznej (okres międzywojenny), Aneta Narolska
// W: Polonistyka szkolna w latach 1918-1939 : koncepcje i polemiki, programy ich realizacja, 2002. / red. nauk. Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 89--99, ISBN: 8389321122
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5651] [data modyf: 18-03-2003 13:35]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Głos w sprawie publiczności teatralnej. "Siostrzana dusza. Z pamiętników dramaturga" Władysława Sabowskiego / Aneta Narolska, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 53--65, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Siostrzana dusza, Władysław Sabowski, publiczność teatralna
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24103] [data modyf: 27-05-2019 13:22]
[5] [1]
[2] Ireneusz Sikora (1952-2016). Wspomnienie o profesorze i bibliografia prac naukowych / Aneta Narolska, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 569--574, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24121] [data modyf: 28-05-2019 12:32]
[5] [1]
[3] "Samobójca. Powieść karpacka" Władysława Sabowskiego: popularna powieść regionalna / Aneta Narolska, 2018. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica T. 50, Nr 4, 29--48, ISSN: 1505-9057, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: góry w literaturze, mountains in literature, powieść sensacyjno-etnograficzna, regionalism, regionalizm, suspense-ethnographic novel
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.18778/1505-9057.50.03
[AWCZ-24145] [data modyf: 07-06-2019 13:59]
[12] [1]
[4] Z żywotów świętych Bolesława Prusa jako legenda o niezbadanych wyrokach Boskich / Aneta Narolska, 2018. Literatura Ludowa vol. 62, no 6, 43--56, ISSN: 0024-4708, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12775/LL.6.2018.004
[AWCZ-23501] [data modyf: 10-01-2019 08:51]
[11] [1]
[5] "Nie ma terminu, który by nie nadszedł, ani długu, którego nie trzeba spłacić". Jeszcze o Don Juanie w "Dziadach" / Aneta Narolska, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 125--141, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21131] [data modyf: 06-03-2017 09:08]
[6] Profesor Leszek Libera. Badacz - tłumacz - pisarz / Aneta Narolska, Jakub Rawski, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 357--365, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21142] [data modyf: 06-03-2017 10:05]
[7] Wspomnienie młodości. O znaczeniu przysłowia "Przypomniała baba dziewic wieczór" w utworach Elizy Orzeszkowej / Monika Kaczor, Aneta Narolska, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 173--185, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Orzeszkowa, evaluation, językowy obraz świata, linguistic picture of the world, młodość, proverb, przysłowie, starość, the old age, the youth, wartościowanie
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19670] [data modyf: 07-01-2016 08:53]
[8] Od "piołunowej kropli" do "piołunu cierpienia". O niektórych związkach wyrazowych w twórczości Elizy Orzeszkowej. Szkic językowo-historycznoliteracki / Monika Kaczor, Aneta Narolska, 2014. Literatura Ludowa, nr 2, 17--27, ISSN: 0024-4708,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18141] [data modyf: 31-07-2015 10:56]
[9] "Puszcza starożytna" Elizy Orzeszkowej / Aneta Narolska, 2013. Wiek XIX: Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza VI (XLVIII), 113--130, ISSN: 2080-0851, summ.
Słowa kluczowe: "Ad astra", Bialowieża Forest, Eliza Orzeszkowa, Lithuania, history, legend, union
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18064] [data modyf: 21-07-2015 12:36]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Poemat prozą na tle zjawisk pokrewnych : próba ustaleń genologicznych / Aneta Narolska // W: Roczniki Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu - (Język Polski ; T. 2) .- 2003, s. 17--27
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6021] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Młodopolski poemat prozą - Kazimierz Tetmajer, "Melancholia" / Aneta Narolska // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 203--215
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5350] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Twórczość Aleksandra Świętochowskiego w galicyjskiej edukacji polonistycznej, 1999. Aneta Narolska // W: Świętochowski i rówieśnicy : Kotarbiński, Urbanowska, Zalewski. Zakopane, Polska Częstochowa - Łódź : [brak wydawcy], 2001, s. 189--194, ISBN: 8371883137
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14588] [data modyf: 26-03-2002 16:28]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Aneta Narolska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, t. 5, 337 s. .- ISSN: 2450-3584 .- [z-ca red. naczelnego]
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5908] [data modyf: 08-07-2020 09:33]
[2] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Aneta Narolska .- ZIelona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, nr 4, 590 s. .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5825] [data modyf: 31-05-2019 08:41]
[3] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Dorota Szagun, Aneta Narolska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 3, 544 s. .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5692] [data modyf: 07-03-2018 09:09]
[4] Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja / (Red.) Dorota Kulczycka, Aneta Narolska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 391 s. .- ISBN: 9788378421610
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5288] [data modyf: 02-09-2015 16:29]
[5] Poznawanie Orzeszkowej : w stulecie śmierci (1910-2010) / (Red.) Ireneusz Sikora, Aneta Narolska .- Zielona Góra - Częstochowa : Uniwersytet Zielonogórski, Akademia im. Jana Długosza, 2010, 401 s. .- ISBN: 9788374813235
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4816] [data modyf: 04-01-2011 09:45]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Świat kobiecy w "Emancypankach" Prusa / / Wierzchołowska D. .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Aneta Narolska // Pro Libris .- 2002, nr 1, s. 119--121
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] "Kalejdoskop myśli, wrażeń i obrazów" - młodopolskie odmiany poematu prozą / / Zabawa K. .- Kraków , 1999 (Rec.) Aneta Narolska // Ruch Literacki .- 2000, nr 6
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Lekcje czytania. Eksplikacje literackie, cz.2 / / Dynak W., Labuda A. W. .- Wrocław , 1999 (Rec.) Aneta Narolska // Edukacja Humanistyczna .- 2000, nr 1, s. 124--125
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Teoria i praktyka kształcenia literackiego i językowego w latach 1918-1939 / / Jazownik L. .- Zielona Góra , 1998 (Rec.) Aneta Narolska // Edukacja Humanistyczna .- 1999, nr 4, s. 131-133
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] W kręgu etyki, poetyki i dydaktyki słowa / / Patrzałek T. .- Wrocław , 1998 (Rec.) Aneta Narolska // Edukacja Humanistyczna .- 1999, nr 2-3, s. 153--154
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski