System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Marta Ratajczak (dawniej: Frontczak)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Germańskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 24 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Facetten von Autorschaft. Hans-Christian Kirsch zwischen Phantastik und Biographik, 2014. Marta Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 224 s. , ISBN: 9788378421191,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11968] [data modyf: 16-03-2017 10:42]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Odziedziczona trauma, czyli kobiece doświadczanie pamięci regionalnej na przykładzie Śląska w powieści Ulrike Dreasner "Sieben Sprünge vom Rand de Welt" (Siedem kroków z końca świata), Marta Ratajczak
// W: Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki, 2018. / red. nauk. Nel Bielniak, ALeksandra Urban-Podolan . Tom 11, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 149--161, ISBN: 9788378423584
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21048] [data modyf: 11-09-2019 11:12]
[20] [1]
[2] Geschichten der Zukunft? Geschichten der Vergangenheit? Zur narrativen Inszenierung der kritischen Utopie in den Science-Fiction-Romanen von Andreas Eschbach "Das Jesus-Video" und "Der Jesus-Deal", Marta Ratajczak
// W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction, 2017. / Hrsg. Paweł Wałowski . Band 67, Berlin : Frank&Timme, s. 135--148, ISBN: 9783732902378
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19202] [data modyf: 30-05-2019 14:53]
[5] [1]
[3] Uchodźca wojenny ze Śląska jako bohater powieści dla młodzieży - retoryka pamięci w powieści Giny Mayer "Die Verlorenen Schuhe" (Utracone buty), Marta Ratajczak
// W: Oswoić rzeczywistość. Wokół niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży II, 2017. / pod red. Eweliny Kamińskiej-Ossowskiej i Ewy Hendryk, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 167--187, ISBN: 9788378677192
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19872] [data modyf: 31-05-2019 12:00]
[20] [1]
[4] Zur literarischen Repräsentation des generations- und regionalspezifischen Charakters der Kriegserinnerung in den Texten von Sabrina Janesch und Ulrike Draesner, Marta Ratajczak
// W: Beiträge zur Germanistik. Germanistische Forschung in Polen. : Gegenstände und Methoden, Formen und Wirkungen, 2017. / Hrsg. Ewa Żebowska, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Magdalena Latkowska, Warszawa : Wissenschaftliche Beiträge des Verbandes Polnischer Germanisten, s. 255--266, ISBN: 9788364020599
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19068] [data modyf: 30-05-2019 14:52]
[5] [1]
[5] Charlotte Kerner's novel "Blueprint. Blaupause" and its film adaptation - the potential of the inner world view in the book and film, Marta Ratajczak
// W: Literatura a film, 2016. / red. Dorota Kulczycka, Monika Hernik-Młodzianowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 6), s. 247--262, ISBN: 9788378422310
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18117] [data modyf: 05-09-2016 11:51]
[6] Motyw eksperymentu medycznego w powieściach dla młodzieży autorstwa Charlotte Kerner, Marta Ratajczak
// W: Oswoić rzeczywistość. Wokół niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży, 2016. / pod red. Eweliny Kamińskiej-Ossowskiej i Ewy Hendryk . T. 1, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 169--180, ISBN: 9788378673668
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18617] [data modyf: 23-01-2017 10:53]
[7] Zu antiken Motiven in Suzanne Collins' phantastischen Roman "Die Tribute von Panem. Die Hungerspiele", Marta Ratajczak
// W: Die Antike in der populären Kultur und Literatur, 2016. / Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.), Berlin : Frank&Timme, s. 115--131, ISBN: 9783732902385
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18122] [data modyf: 07-09-2016 09:30]
[8] Die Vergangenheit erinnered vergegenwärtigen. Zur Rekonstruktion der der Vergangenheit in den Romanen von Eleonora Hummel, Marta Ratajczak
// W: Karły na ramionach olbrzymów? Kultura niemieckiego obszaru językowego w dialogu z tradycją, 2015. / red. Katarzyna Grzywka-Kolago, Lech Kolago, Maciej Jędrzejewski, Robert Małecki . tom 1, Warszawa : Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 171--186, ISBN: 9788389919977
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16887] [data modyf: 06-08-2015 11:58]
[9] Zur Rhetorik der Identität in den Sciencefiction Romanen von Charlotte Kerner am Beispiel von "Blueprint. Blaupause" (1999) und "Kopflos. Der Roman um ein wissenschaftliches Experiment" (2008), Marta Ratajczak
// W: Identität und Alterität, 2014. / Joanna Flinik, Barbara Widawska (Hrsg.), Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Warschauer Studien zur Kultur- und Literaturwissenschaft Band 5), s. 149--160, ISBN: 9783631647462
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16607] [data modyf: 19-02-2015 13:42]
[10] "Der Staffellauf der Generationen". Zur Inszenierung von Erinnerung und Identität in den Romanen von Eleonora Hummel "Die Fische von Berlin" und "Die Venus im Fenster", Marta Ratajczak
// W: Kontinuität Brüche Kontroversen : Deutsche Literatur nach dem Mauerfall, 2012. / herausgegeben von Edward Białek und Monika Wolting, Dresden : Neisse Verlag, s. 299--324, ISBN: 9783862760725
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14860] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Erich Kästner (1899-1974). Emil i detektywi. Zwiastun nowej jakości w literaturze dla dzieci i młodzieży, Marta Ratajczak
// W: Arcydzieła literatury niemieckojęzycznej : szkice - komentarze - interpretacje. Tom II, 2011. / Edward Białek i Grzegorz Kowal, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 137--145, ISBN: 9788374327602
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13793] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] "Geschichten sind ausgezeichnete Fluchtwege" - zu räumlichen Vorstellungen von nichträumlicher Wirklichkeit in Antonia Michaelis' Roman "Tigermond", Marta Ratajczak
// W: Zwischen didaktischem Auftrag und grenzüberschreitender Aufstörung? : Zu aktuellen Entwicklungen in der deutschsprachigen Kinder- und Jugendliteratur, 2011. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Heidelberg : Universitätsverlag WINTER, s. 365--382, ISBN: 9783825359447
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14120] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Autobiographische Erinnerung und Hans-Christian Kirschs "Die polnische Hochzeit" (2004), Marta Ratajczak
// W: Das "Prinzip Erinnerung" in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nach 1989, 2010. / Carsten Gansel, Paweł Zimniak (Hg.), Göttingen : V&R unipress, s. 131--147, ISBN: 9783899717389
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12098] [data modyf: 07-07-2010 11:29]
[14] "Vor was anderem will ich mich schützen als vor Erinnerung?" - zu Facetten der Erinnerung in Hans-Christian Kirschs Roman "Die polnische Hochzeit", Marta Ratajczak
// W: Faktizität und Fiktionalität. Formen autobiographischen Schreibens, 2010. / Gerausgegeben von Joanna Flinik und Barbara Widawska, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 143--156, ISBN: 9788374672023
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15203] [data modyf: 22-03-2013 11:14]
[15] Stimmenvielfalt oder Vom Wechsel der Erzähler in Frederik Hetmann/Hans-Christian Kirschs "Wagadu. Ein phantastischer Roman", Marta Ratajczak
// W: Kinder- und Jugendliteratur und Narratologie, 2009. / Garsten Gansel/Hermann Korte (Hg.), Göttingen : V&R unipress (Deutschsprachige Gegenwartsliteratur und Medien Band 2), s. 133--143, ISBN: 9783899717266
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11330] [data modyf: 07-10-2009 10:12]
[16] Kinder- und Jugendliteratur in Curricula an polnischen Universitäten, Monika Hernik-Młodzianowska, Marta Ratajczak
// W: Der Bologna - Prozess. Konsequenzen für germanistische Ausbildung im internationalen Rahmen, 2008. / Herausgegeben von Carsten Gansel, Paweł Zimniak, Karl W. Bauer, Baltmannsweiler : Schneider Verlag Hohengehren, s. 219--233, ISBN: 9783834003959
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10025] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Kinder- und Jugendliteratur in Forschung und Lehre an Polnischen Universitäten, Monika Hernik-Młodzianowska, Marta Ratajczak
// W: "Schuhnummer oder Leben!". Beiträge zur Literaturdidaktik und zum kinder- und jugendliterarischen Schrifttum, 2007. / Edward Białek, Czesław Karolak (Hg.), Dresden - Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT, Neisse Verlag (Orbis Linguarum Band 60), s. 157--175, ISBN: 9788374321723
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9344] [data modyf: 06-02-2008 13:40]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] In einem Echoraum der Geschichte - Kresy und Schlesien als Erinnerungsorte einer polnisch-deutschen Schicksalsgemeinschaft am Beispiel des Romans "Katzenberge" von Sabina Janesch / Marta Ratajczak, 2019. Przegląd Zachodni, nr 1, 181--192, ISSN: 0033-2437, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Silesia and Polish Eastern Borderlands as memorial places, a silent event, communicative memory, culture(s) memory, generational memory, region-specific nature of war memory
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)
[AWCZ-24309] [data modyf: 27-08-2019 10:29]
[40] [1]
[2] Zur Darstellung der Exklusion im autobiographisch gestützen Roman für junge Leser "Czarna Julka" /"Die schwarze Julka" von Gustaw Morcinek / Marta Ratajczak, 2017. Thalloris, 2, 131--145, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "Czarna Julka", Gustaw Morcinek, modern children's and youth literature, polish-language literatura of Silesia
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23119] [data modyf: 27-09-2018 10:43]
[5] [1]
[3] Zur Reflexion des Übergangs in Kathrin Schmidts Roman "Du stirbst nicht" (2009) / Marta Ratajczak, 2016. Thalloris, nr 1, 213--225, ISSN: 2543-8689, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: existence on the threshold of life and death, external and internal processes due to illness, instability of the human nature, transient identities
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21275] [data modyf: 20-04-2017 09:11]
[4] Reise in die Vergangenheit , Reise in die Zukunft : Zur Rhetorik der Erinnerung und Identität in Anne Dorns Roman "Siehdichum" / Marta Ratajczak, 2012. Silesia Nova, Heft 3, 81--94 fot. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17145] [data modyf: 18-03-2013 12:32]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Zwischen Macht und Ohnmacht. Zum Roman "Nachricht an alle" von Michael Kumpfmüller / Marta Ratajczak // W: Orbis Linguarum .- 2015, vol. 43, s. 89--102, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10320] [data modyf: 25-01-2016 10:19]
[2] Zainscenizowane dorastanie. Powieść adolescencyjna "Mit Haut und Haar (Z kretesem)" Hansa-Christiana Kirscha jako kronika pokolenia i jednostki / Marta Ratajczak // W: Orbis Linguarum .- 2011, Vol. 37, s. 237--251, ISSN: 1426-7241, summ.
Słowa kluczowe: kronika pokolenia i jednostki, powieść adolescencyjna, wątki autobiograficzne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9305] [data modyf: 05-02-2013 12:05]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski