System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Instytut Budownictwa

Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pomiary sytuacyjne w praktyce inzynierskiej / Ireneusz Wyczałek, Maria Mrówczyńska, Artur Plichta .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2019 .- 109 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788377755358
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14930] [data modyf: 21-03-2019 11:41]
[2] Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady : część 2: Estakady. Słupy / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2018 .- 216 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378423225
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14525] [data modyf: 29-06-2018 12:40]
[3] 50 lat kierunku budownictwo w Zielonej Górze / Marek Dankowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2018 .- 226 s. : bibliogr.fot.tab. .- ISBN: 978837842331
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14526] [data modyf: 29-06-2018 12:47]
[4] Diagnoza w procesie starzenia budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej / Beata Nowogońska .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2017 .- 152 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Studia z Zakresu Inżynierii ; 96) .- ISBN: 9788393953400
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13690] [data modyf: 03-04-2017 14:48]
[5] Charakterystyka energetyczna budynków w świetle zagadnień fizyki cieplnej budowli / Abdrahman Alsabry .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2017 .- 277 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378422877
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13776] [data modyf: 19-05-2017 11:13]
[6] Budownictwo zrównoważone : wybrane aspekty projektowe i wykonawcze / Krzysztof Pawłowski, Paweł Krause, Małgorzata Sztubecka, Szymon Topoliński, Magdalena Nakielska, Adam Bujarkiewicz, Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki . T. 1 .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2017 .- 105 s. .- ISBN: 9788365603296
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13973] [data modyf: 12-10-2017 12:19]
[7] Współdziałanie konstrukcji budowlanych z podłożem : interpretacja badań gruntu i analizy numeryczne zagadnień geotechniki / Waldemar Szajna .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2017 .- 336 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Studia z Zakresu Inżynierii ; Nr 97) .- ISBN: 9788393953417
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14124] [data modyf: 11-01-2018 14:25]
[8] Vadamecum wykonywania opracowań naukowych / Janusz Szelka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017 .- 44 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378423041
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-14348] [data modyf: 04-04-2018 13:18]
[9] Prawo budowlane z omówieniem i komentarzem : stan prawny na 1 stycznia 2016 roku / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- 400 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378422228
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13136] [data modyf: 18-10-2016 12:31]
[10] Konstrukcje stalowe. Belki podsuwnicowe. Estakady : część 1: Belki podsuwnicowe / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniw. Zielonogórskiego, 2016 .- 219 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378422457
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13205] [data modyf: 29-06-2018 12:51]
[11] Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej / Maria Mrówczyńska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- 150 s. .- ISBN: 9788378421580
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12516] [data modyf: 28-08-2015 09:10]
[12] Metoda analizy żelbetowych elementów prętowych w stanie deformacji pozakrytycznych / Jacek Korentz .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 .- 199 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Studia z Zakresu Inżynierii ; 90) .- ISBN: 9788393864843
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12653] [data modyf: 17-08-2015 11:52]
[13] Informatyczne wspomaganie procesów informacyjno-decyzyjnych w budownictwie komunikacyjnym / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2015 .- 139 s. : bibliogr.il.rys.tab.summ. - (Studia z Zakresu Inżynierii ; nr 89) .- ISBN: 9788393864836
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13419] [data modyf: 05-12-2016 10:11]
[14] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich / Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba .- Zielona Góra : SABA-SUN, 2015 .- 137 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788394245603
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12628] [data modyf: 10-07-2015 10:49]
[15] Konstrukcje murowe : naprawy i wzmocnienia / Bohdan Stawiski(*) .- Warszawa : POLCEN, 2014 .- 289 s. .- ISBN: 9788389234643
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13697] [data modyf: 07-04-2017 13:02]
[16] Wynalazczość polska w Stanach Zjednoczonych / Sławomir Łotysz ; red. S. Zamecki. .- Warszawa : Instytut Historii Nauki PAN, Oficyna Wydaw. ASPRA-JR, 2013 .- 346 s. : bibliogr.fot.rys.summ. - (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki ; T. CLXIII) .- ISBN: 9788375454444
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11605] [data modyf: 26-08-2015 09:26]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Prawo budowlane : z omówieniem i komentarzem / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 365 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 9788378421139
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11856] [data modyf: 18-10-2016 12:31]
[18] Rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry po 1945 roku : dynamika rozwoju od miasta małego do miasta średniej wielkości / Anna Bazan-Krzywoszańska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 .- 140 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788378421054
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11912] [data modyf: 26-08-2015 09:28]
[19] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Jerzy Howis, Anna Karpińska-Rzepa, Mariusz Karpiński-Rzepa, Adam Wysokowski ; Oprac. zespół. .- Kraków : Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne, 2013 .- 256 s. : bibliogr.il.rys.wykr.summ. .- ISBN: 9788393864904
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-14505] [data modyf: 21-06-2018 13:40]
[20] Nawisowy most przez rzekę Odrę w ciągu południowej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla / Czesław Machelski, Marcin Lewandowski .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2011 .- 156 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788371252006
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10227] [data modyf: 13-07-2011 13:53]
[21] Transport wilgoci w przegrodach budowlanych z materiałów kapilarno-porowatych / Abdrahman Alsabry .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 136 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9788374814348
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10573] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[22] Organizacyjny, dydaktyczny i naukowy rozwój kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego / Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- 99 s. : fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374814355
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10796] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[23] Własności termofizyczne gruntów w aspekcie przemarzania / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 182 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374813150
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9724] [data modyf: 01-09-2010 12:39]
[24] Fizyka budowli dla doradców i audytorów energetycznych / Abdrahman Alsabry .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010 .- 177 s. .- ISBN: 9788374813921
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10029] [data modyf: 18-02-2011 15:18]
[25] Konstrukcje składane w mostownictwie / Janusz Szelka .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2010 .- 126 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Studia z Zakresu Inżynierii ; 70) .- ISBN: 9788389687555
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10094] [data modyf: 04-04-2011 11:31]
[26] Podstawy mechaniki konstrukcji z pamięcią kształtu : modelowanie i numeryka / Mieczysław Kuczma .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- 369 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374814119
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10189] [data modyf: 14-06-2011 13:20]
[27] Modelowanie sprężenia mostów / Czesław Machelski .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2010 .- 146 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej ; t.4) .- ISBN: 9788371251917
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10226] [data modyf: 13-07-2011 13:38]
[28] Fizyka budowli w świetle charakterystyki energetycznej budynków / Abdrahman Alsabry .- [Zielona Góra] : [Uniwersytet Zielonogórski], 2009 .- 177 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374812627
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9104] [data modyf: 24-06-2009 13:41]
[29] Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego / Urszula Kołodziejczyk, Marzena Nadolna, Sebastian Węclewski, Anna Asani, Anna Staszczuk, Artur Szymańczyk, Janusz Bohadkiewicz, Magdalena Drach, Małgorzata Helman-Grubba, Witold Sladkowski, Katarzyna Kiełbasa, Dariusz Scheffs .- Warszawa : Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrod, 2009 .- 143 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- http://www.gddkia.gov.pl/article/drogi_i_mosty/analiza_metod_poprawy_stanu_odwodnienia_drog_i_nalezacych_do_nich_drogowych_obiektow_inzynierskich//index.php?id_item_tree=003e2ab4425922d09110db9540b99092
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9778] [data modyf: 11-10-2010 16:53]
[30] Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia parkingów i MOP / Andrzej Łęgosz, Wiktor Jasiński, Arkadiusz Nowak, Anna Staszczuk .- Wrocław : IBDiM - Filia Wrocław, 2009 .- 73 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 8391121380 .- http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/a/analiza-metod-poprawy-stanu-odwo_1//documents/zeszyt-5.pdf na odwrocie strony tyt.: Copyright by GDDKiA
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9943] [data modyf: 06-08-2015 12:54]
[31] Dorobek nauki polskiej w zakresie konstrukcji zespolonych = Achievements of Polish science in composite structures / Tadeusz Biliński, Jan Kmita .- Wyd. 2 uzup. .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 .- 194 s. .- ISBN: 9788374812894
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-9251] [data modyf: 05-11-2009 12:26]
[32] Continuum thermodynamics : part I: foundations / Krzysztof Wilmański .- Singapore : World Scientific Publishing, 2008 .- 403 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Series on Advances in Mathematics for Applied Sciences ; Vol. 77) .- ISBN: 9789812835567
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8948] [data modyf: 17-02-2009 14:31]
[33] Fizyka budowli : wybrane zagadnienia / Abdrahman Alsabry .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 167 s. : bibliogr.rys.tab.summ. .- ISBN: 9788374811774
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8684] [data modyf: 24-09-2008 15:48]
[34] Modelowanie mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych / Czesław Machelski .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2008 .- 205 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. - (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej ; t. 3) .- ISBN: 9788371251634
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8787] [data modyf: 26-11-2008 09:59]
[35] Rozpoznawanie minerałów, skał i budowy geologicznej / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński .- 2 popr. i uzup. .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 .- 160 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8825] [data modyf: 10-12-2008 09:45]
[36] Złoża węgla brunatnego na terenie gminy Świdnica / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : [Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Gospodarcze UNIVERS-D.K.M.], 2008 .- 160 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788386945214
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8890] [data modyf: 20-01-2010 13:09]
[37] Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych / Czesław Machelski .- Wyd. 2 popr. .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2008 .- 172 s. : bibliogr.fot.rys.tab.wykr. - (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej ; t. 2) .- ISBN: 9788371251665
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8760] [data modyf: 06-11-2008 13:16]
[38] Fizyka cieplna budowli w zadaniach / Abdrahman Alsabry .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 171 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 9788374810807
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7969] [data modyf: 31-07-2008 11:48]
[39] Fortyfikacje nadodrzańskie w procesie rozwoju nowożytnej sztuki fortyfikacyjnej w XVII-XIX wieku / Wojciech Eckert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 .- 480 s. : bibliogr.rys.summ. .- ISBN: 9788374811002
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Terminologia w działalności inwestycyjno-budowlanej / Tadeusz Biliński .- Warszawa : Izba Projektowania Budowlanego, 2007 .- 326 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8388053450
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Projektowanie stalowych kładek dla pieszych / Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Mariusz Pustelnik .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2007 .- 166 s. : bibliogr.fot.rys.wykr. - (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej) .- ISBN: 9788371251597
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8786] [data modyf: 26-11-2008 09:53]
[42] Prawo budowlane : podręcznik dla studentów kierunków budownictwo i architektura / Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 186 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8374810092
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7531] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Fortyfikacje Głogowa / Wojciech Eckert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 233 s. : fot.rys. .- ISBN: 8374810556
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7791] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Przykłady zastosowań sieci neuronowych w geodezji / Józef Gil .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 .- 148 s. : bibliogr.mapy.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8374810637
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7842] [data modyf: 12-02-2007 17:04]
[45] Obliczenia mostów z betonowych belek prefabrykowanych / Czesław Machelski .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2006 .- 172 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. - (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej ; t. 2) .- ISBN: 8371251505
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Poradnik wykonywania prac dyplomowych / Janusz Szelka .- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, 2006 .- 50 s. : bibliogr.rys.tab.
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z tworzyw sztucznych / Wiktor Jasiński, Andrzej Łęgosz, Arkadiusz Nowak, Aneta Pryga-Szulc, Adam Wysokowski ; oprac.. .- Żmigród : IBDiM Filia-Wrocław, 2006 .- 73 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 8391121380
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7804] [data modyf: 21-06-2018 15:26]
[48] Trwałość mostów drogowych / Henryk Czudek, Adam Wysokowski .- Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, 2005 .- 107 s. : bibliogr.fot.rys.wykr.summ. .- ISBN: 832061578X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7352] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Pomiary geodezyjne w praktyce inżynierskiej / Józef Gil .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 412 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8389712563
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7360] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Przestrzenna zmienność współczynnika przekonsolidowania (OCR) wybranych typów litogenetycznych i litostratygraficznych gruntów spoistych Środkowego Nadodrza / Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 .- 128 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 838971289X
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Predel'nyj analiz konstrukcii pri povtornyh nagruženiâh : monografiâ / Piotr Alawdin .- Minsk : UP "Technoprint", 2005 .- 282 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 9854647277
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10965] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[52] Rozpoznawanie minerałów skał i budowy geologicznej / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004 .- 156 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8389712083
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7018] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Projektowanie stalowych kładek dla pieszych / Jan Biliszczuk, Wojciech Barcik, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Mariusz Pustelnik .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 .- 166 s. : bibliogr.rys.tab. - (Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej ; t. 1)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7900] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych konstrukcji inżynierskich z blach falistych / Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski, Aneta Pryga .- Żmigród - Węglewo : IBDiM Filia-Wrocław, 2004 .- 74 s. : bibliogr.fot.rys.tab. .- ISBN: 8391121364
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7525] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Obliczanie konstrukcji żelbetowych w oparciu o model materiału nieliniowo-sprężystego / Józef Wranik .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 .- 68 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8389321564
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6603] [data modyf: 17-09-2003 13:57]
[56] Zarys geologii / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ, 2003 .- 186 s. : bibliogr.mapy.rys.tab.wykr.summ. .- ISBN: 8389321645
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6667] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[57] Fortyfikacje Zielonej Góry / Wojciech Eckert .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 .- 87 s. : bibliogr.rys. .- ISBN: 8389321750
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6702] [data modyf: 24-05-2006 14:57]
[58] Most III Tysiąclecia im. Jana Pawła II w Gdańsku / Wojciech Barcik, Włodzimierz Bielski, Jan Biliszczuk, Jacek Chróścielewski, Andrzej Flaga, Olivier Flamand, Gerard Grillaud, Maciej Hildebrand, Kazimierz Jamroz, Zdzisław Korejwo, Andrzej Kozakiewicz, Czesław Machelski, Maciej Targowski, Maciej Malinowski, Jacques Mossot, Janusz Palinkiewicz, Stanisław Pawelski, Roman Rutkowski, Krzysztof Sadowski, Krzysztof Wąchalski, Krzysztof Żółtowski, Jerzy Żurański ; red. J. Biliszczuk. .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2003 .- 205 s. : fot.rys.tab. .- ISBN: 8371251106
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7904] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[59] Metoda szacowania wpływu korozji na nośność konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych / Adam Czerepak, Henryk Czudek, Aneta Pryga, Adam Wysokowski .- Żmigród : IBDiM Filia-Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, 2003 .- 57 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8391121372
Kod: POD-SZ    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7524] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Parametry geotechniczne iłów serii poznańskiej zaburzonych glacitektonicznie (Środkowe Nadodrze) / Andrzej Kraiński . Zeszyty Naukowe UZ, nr 128 .- Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych, 2002 .- 140 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8389044250
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6257] [data modyf: 15-11-2002 12:11]
[61] Techniczno-funkcjonalne badania przegród pionowych / Jacek Przybylski .- Warszawa : Wydaw. Wolnej Wszechnicy Polskiej, 2002 .- 208 s. : bibliogr.rys.wykr. - (Monografie) .- ISBN: 986448287
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6450] [data modyf: 04-03-2003 12:25]
[62] Katalog zabezpieczeń powierzchniowych drogowych obiektów inżynierskich : część I - wymagania / Krzysztof Germaniuk, Rajmund Kilarski, Paweł Łukowski, Maria Michałowska, Aneta Pryga, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka .- Żmigród - Węglewo : IBDiM Filia-Wrocław Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw, 2002 .- 227 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8391121356
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7522] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[63] Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych : Stan prawny na 01.01.2001 / Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski .- Warszawa : Izba Projektowania Budowlanego, 2001 .- 178 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8388053213
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[64] Z czego budujemy ? : materiały pomocnicze dla projektantów, inwestorów budowlanych i studentów / Józef Czachorowski, Marek Talaga .- Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji, 2001 .- 226 s. : rys.tab. .- ISBN: 8388673408
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Izolacje w obiektach kubaturowych - technologia i wykonawstwo. Cz. 1 / Jacek Przybylski .- Warszawa : Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, 2001 .- 160 s. : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Trwałość mostów stalowych w funkcji zjawisk zmęczeniowych i korozyjnych / Adam Wysokowski .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 2001 .- 311 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Studia i Materiały ; z. 53)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Geologia inżynierska : Sporządzanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000 .- 220 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1720] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[68] Application of variational inequalities in the mechanics of plastic flow and martensitic phase transformations / Mieczysław Kuczma .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1999 .- 140 s. : bibliogr.wykr.summ. - (Rozprawy ; 352)
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3743] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[69] Formalizacija organizacionno-technologiceskich processov v ctroitel'stve s ispol'zovaniem kompleksnych modelej ( na primere massovych zemljanych rabot ) / Jacek Przybylski .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999 .- 156 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Monografie ; 43)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Obiektowy zapis wiedzy w systemach eksperckich wspomagających budowę mostów wojskowych / Janusz Szelka .- Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 1999 .- 184 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7183] [data modyf: 15-04-2005 09:41]
[71] Zbiór przykładowych opisów ewidencyjnych obiektów mostowych w bazie EGMWin / Bartłomiej Kunecki, Andrzej Łęgosz, Wiesława Rowińska, Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski . T. 4.1 .- Wrocław : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1999 .- 119 s. : bibliogr.rys. - (Biblioteka SGM : System Gospodarki Mostowej) .- ISBN: 8390487993
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11311] [data modyf: 17-01-2013 09:13]
[72] Znowelizowane prawo budowlane wraz z omówieniem i komentarzem / Tadeusz Biliński, Robert Dziwiński .- Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, 1998 .- 214 s. : tab. .- ISBN: 8387636134
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] Zalecenia dotyczące oceny jakości betony "in-situ" w istniejących konstrukcjach obiektów mostowych / Andrzej Moczko, Omid Rajski, Jacek Tłustochowski, Adam Wysokowski .- Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998 .- 49 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8391121313
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11316] [data modyf: 21-06-2018 14:14]
[74] Zalecenia dotyczące oceny jakości betonu "in-situ" w nowo budowanych konstukcjach obiektów mostowych / Andrzej Moczko, Omid Rajski, Jacek Tłustochowski, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski .- Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998 .- 51 s. : bibliogr.rys.tab.wykr. .- ISBN: 8391121305
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11317] [data modyf: 18-01-2013 09:30]
[75] Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych / Wiesława Rowińska, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka .- Wrocław - Żmigród : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1998 .- 99 s. : bibliogr.rys.tab. .- ISBN: 8391121321
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11318] [data modyf: 18-01-2013 09:34]
[76] Projektowanie słupów żelbetowych / Witold Czarnecki, Paweł Staszczuk .- Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, 1997 .- 207 s. : bibliogr.wykr. .- ISBN: 8385911502
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6812] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[77] Budownictwo stalowe : belki, słupy, kratownice / Gerard Bryś, Antoni Matysiak .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 .- 413 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] Zalecenia dotyczące oceny stanu powłok malarskich i korozji w konstrukcjach stalowych mostów drogowych : do stosowania w obowiązującym w drogownictwie systemie przeglądów obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Marian Ławniczak .- Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 1995 .- 32 nlb.4 s. : fot.tab. - (Informacje - Instrukcje ; nr 52)
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11354] [data modyf: 28-01-2013 12:18]
[79] Problem jednostronnego kontaktu belek i płyt na podłożu lepkosprężystym / Mieczysław Kuczma .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 1991 .- 121 s. : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. - (Rozprawy ; 255)
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8778] [data modyf: 20-11-2008 16:06]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Worst Geometric Imperfections of Rods and Shells / Piotr Alawdin
// W: EngOpt 2018 Proceedings of the 6th International Conference on Engineering Optimization / eds. H. C. Rodrigues, J. Herskovits, C. M. Mota Soares, et al. .- Cham : Springer Nature Switzerland, 2019 - s. 691--705 .- ISBN: 9783319977720
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-97773-7_61   (pkt: 5)
[WZCZ-20382] [data modyf: 02-10-2018 11:20]
[2] Zastosowanie systemu optycznego ARAMIS w analizie odkształcalności otuliny betonowej / Anna Kucharczyk
// W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne. Cz. 1 / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2018 - s. 101--108 .- ISBN: 9788366139091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20253] [data modyf: 02-07-2018 10:09]
[3] Prognoza zmian stanu technicznego budynków mieszkalnych w pełnym okresie ich użytkowania / Beata Nowogońska
// W: Inżynieria przedsięwzięć budowlanych : problemy, modele, metody / red. A. Sobotka, E. Radziszewska-Zielina .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2018 - (Studia z Zakresu Inżynierii ; 99) - s. 235--256 .- ISBN: 9788393953431
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20505] [data modyf: 06-11-2018 12:41]
[4] Noise Level Assessment with the Application of Support Vector Machines (SVM), Possible Impact on Health - on the Example of the Spa Park in Inowrocław / Anna Bazan-Krzywoszańska, P. Bejga, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, H. Kalandyk
// W: Health problems in Ukraine and Poland / ed. O. Lyubinets, K. Sigit .- Lviv : Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund "Medicine and Law", 2017 - s. 120--136 .- ISBN: 9789662019315
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19971] [data modyf: 17-04-2018 11:29]
[5] Zagrożenie radiacyjne na terenach górniczych / Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 81--88 .- ISBN: 9788365362483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19010] [data modyf: 16-05-2017 09:17]
[6] Wilgoć w obiektach budowlanych / Paulina Michalak, Bartosz Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo / red. nauk. Jędrzej Nyćkowiak, Jacek Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 89--95 .- ISBN: 9788365362483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19011] [data modyf: 16-05-2017 09:18]
[7] Pozorna niezgodność wyników badań polowych piasku / Waldemar Szajna
// W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii / red. J. Bzówka, M. Łupieżowiec .- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017 - s. 523--532 .- ISBN: 9788378804468
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19025] [data modyf: 19-05-2017 15:02]
[8] Wpływ modelu żelbetu na nośność studni startowej do mikrotunelowania / Waldemar Szajna
// W: Analizy i doświadczenia w geoinżynierii / red. J. Bzówka, M. Łupieżowiec .- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017 - s. 533--542 .- ISBN: 9788378804468
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19026] [data modyf: 19-05-2017 15:02]
[9] Przyczyny stanu przedawaryjnego XVII-wiecznego kościoła ryglowego / Beata Nowogońska
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje / red. nauk. Maria Kaszyńska .- Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2017 - s. 217--225 .- ISBN: 9788376632346
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19116] [data modyf: 05-06-2017 12:10]
[10] Analiza sił wewnętrznych wywołanych wznoszeniem konstrukcji gruntowo-powłokowej uwzględniająca tarcie pomiędzy powłoką i zasypką / Waldemar Szajna
// W: Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska / red. nauk. Z. Meyer .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, 2017 - s. 117--127 .- ISBN: 9788394348830
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19229] [data modyf: 21-07-2017 10:34]
[11] Grunty organiczne w strukturach glacitektonicznych na terenie Zielonej Góry - problemy inżynierskie / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska / red. nauk. Z. Meyer .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, 2017 - s. 129--139 .- ISBN: 9788394348830
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19230] [data modyf: 21-07-2017 10:38]
[12] Symulacja komputerowa nieliniowego zachowania się budynków na podłożu gruntowym pod obciążeniem dynamicznym / Volodymyr Sakharov, Oleksandr Lytvyn
// W: Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska / red. nauk. Z. Meyer .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, 2017 - s. 141--149 .- ISBN: 9788394348830
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19231] [data modyf: 21-07-2017 10:45]
[13] Dynamic reaction of high buildingon seismic loadings depending on its construction scheme / Oleksandr Lytvyn, Volodymyr Sakharov(*)
// W: Problemy współpracy fundamentów z podłożem gruntowym : Regionalne problemy inżynierii środowiska / red. nauk. Z. Meyer .- Szczecin : Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Wydział Budownictwa i Architektury, 2017 - s. 151--156 .- ISBN: 9788394348830
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19232] [data modyf: 21-07-2017 11:04]
[14] Stalowy most drogowy w Krośnie Odrzańskim. Unikalne dzieło zakładów Beuchelt & Co. w Zielonej Górze / Bartosz Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Historia / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 119--126 .- ISBN: 97883365917232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19287] [data modyf: 07-09-2017 12:39]
[15] Mosty stalowe w rejonie Nowej Soli ? dziedzictwo Beuchelt & Co. / Bartosz Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Historia / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 127--135 .- ISBN: 97883365917232
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19288] [data modyf: 07-09-2017 12:53]
[16] Tereny pokopalniane miasta Zielona Góra i okolic / Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo. Część II / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 42--48 .- ISBN: 9788365917430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19289] [data modyf: 07-09-2017 13:33]
[17] Sztuczne sieci neuronowe - możliwości zastosowania / Paulina Michalak
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce. Budownictwo. Część II / red. J. Nyćkowiak, J. Leśny .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2017 - s. 49--55 .- ISBN: 9788365917430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19290] [data modyf: 07-09-2017 13:41]
[18] Budynki nieużytkowane a rozwój grzybów domowych / Marek Dankowski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. Wojciech Skowroński .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2017 - (Monografia ; 13) - s. 23--30 .- ISBN: 9788394083021
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19309] [data modyf: 19-09-2017 10:15]
[19] Rozwój usług logistycznych w województwie lubuskim - stan i perspektywy rozwoju / Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Katarzyna Huk, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017 - s. 181--194 .- ISBN: 9788394467210
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19450] [data modyf: 23-10-2017 11:32]
[20] Stymulowanie efektywności energetycznej budynków oraz zarządzanie ryzykiem inwestowania w OZE w polityce zrównoważonego rozwoju miast, na przykładzie Zielonej Góry / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Technological innovations and sustainability development in architecture and construction / sci. ed. J. Sokołowska-Moskwiak .- Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2017 - s. 441--457 .- ISBN: 9788364423581
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19621] [data modyf: 24-05-2018 11:43]
[21] Ramy interpretacyjne w ocenie jakościowej krajobrazu. Krajobraz rodzimy / Marta Skiba
// W: Krajobraz Polski. Cudze chwalicie : ochrona i kształtowanie rodzimego krajobrazu / red. P. Patoczka .- Boguchwała : Wydaw. Amelia Aneta Sieworek, 2017 - (Topiarius. Studia Krajobrazowe. Wydanie Monograficzne ; T. 2) - s. 42--57 .- ISBN: 9788363359546
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19662] [data modyf: 20-12-2017 12:22]
[22] Wpływ zacinającego deszczu na stan wilgotnościowy płyty ściennej z betonu komórkowego / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, Walery Kovanov, Beata Backiel-Brzozowska
// W: Wybrane zagadnienia teoretyczne i doświadczalne w badaniach materiałów i konstrukcji budowlanych / red. A. Śliwka, J. Kołodziej .- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2017 - (Monografia - Politechnika Śląska ; 692) - s. 27--42 .- ISBN: 9788378804994
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19842] [data modyf: 21-02-2018 11:29]
[23] Województwo Lubuskie = Woiwodschaft Lubuskie / Wojciech Eckert
// W: Zabytkowe rezydencje w krajobrazie przygranicznych regionów Polski i Niemiec = Schlösserlandschaften in der deutsch-polnischen Grenzregion .- Warszawa : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2017 - s. 1--34 .- ISBN: 9788363260682 .- [Wystawa przygotowana przez Narodowy Instyut Dziedzictwa]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-19960] [data modyf: 06-04-2018 12:31]
[24] Numerical elastic-plastic model of RPC in the plane stress state / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Continuous media with microstructure 2 / ed. B. Albers, M. Kuczma .- Berlin : Springer International Publishing Switzerland, 2016 - s. 355--366 .- ISBN: 9783319282411
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-28241-1_23   (pkt: 5)
[WZCZ-17639] [data modyf: 24-02-2016 12:45]
[25] Vibrations of a double-beam complex system subjected to a moving force / Jarosław Rusin
// W: Advances in mechanics: theoretical, computational and interdisciplinary issues / ed. M. Kleiber, T. Burczyński, K. Wilde et. al. .- London : Taylor & Francis Group, 2016 - s. 497--501 .- ISBN: 9781138029064
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17891] [data modyf: 19-05-2016 14:32]
[26] Performance characteristics of residential buildings / Beata Nowogońska
// W: A house in a city : properties of an architectural thing / red. T. Kozłowski . Vol. 7 .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2016 - (Series Architecture (ISSN 0860-097X) ; 535) - s. 61--68 .- ISBN: 0860-097X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18517] [data modyf: 17-03-2017 15:36]
[27] Analiza wybranych oddziaływań górniczych na wiadukt drogowy zlokalizowany na terenie LGOM / Krzysztof Tomala, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski
// W: Budownictwo zrównoważone / red. nauk. K. Pawłowski .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016 - s. 190--201 .- ISBN: 9788365603012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17947] [data modyf: 10-06-2016 10:38]
[28] Nośność wyboczeniowa prętów niepryzmatycznych o przekrojach wielokątowych / Jakub Marcinowski, Mirosław Sadowski
// W: Budownictwo zrównoważone / red. nauk. K. Pawłowski .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2016 - s. 202--213 .- ISBN: 9788365603012
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17948] [data modyf: 28-04-2017 14:19]
[29] Lubuski model współpracy nauki z biznesem / Andrzej Łączak(*), Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła .- Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, 2016 - s. 49--65 .- ISBN: 9788365357328
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18090] [data modyf: 15-11-2018 11:10]
[30] Wpływ doświadczenia inżynierskiego na działalność naukową / Antoni Matysiak
// W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Andrzeja Ryżyńskiego / red. A. Madaj .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 195--202 .- ISBN: 9788377754191
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18132] [data modyf: 08-09-2016 14:18]
[31] Ekspansywność iłów trzeciorzędowych z rejonu Legnicy / Ewa Wojnicka
// W: Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa / red. A. Krawczyńska-Piechna .- Warszawa : Politechnika Warszawska, 2016 - s. 59--71 .- ISBN: 9788394654009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18504] [data modyf: 15-12-2016 14:05]
[32] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego narzędziem ochrony tożsamości krajobrazu urbanistycznego / Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: O wartościach współczesnego krajobrazu / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 1 .- Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, 2016 - s. 61--72 .- ISBN: 9788362069866
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18585] [data modyf: 12-01-2017 14:14]
[33] Walory środowiska. Kształtowanie zieleni w mieście. Studium przypadku Zielona Góra / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: O terenach zieleni we współczesnym mieście / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 3 .- Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, 2016 - s. 59--71 .- ISBN: 9788362069705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18586] [data modyf: 12-01-2017 14:19]
[34] Ochrona zieleni w mieście. Studium przypadku - Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: O terenach zieleni we współczesnym mieście / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 3 .- Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, 2016 - s. 125--142 .- ISBN: 9788362069705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18587] [data modyf: 12-01-2017 14:21]
[35] Rozpoznawalność i akceptacja przestrzeni publicznych w krajobrazie miasta Zielona Góra / Marta Skiba
// W: O różnorodności współczesnego krajobrazu / red. M. Kłopotowski, D. Gawryluk . T. 4 .- Białystok : Agencja Wydaw. EkoPress, 2016 - s. 20--30 .- ISBN: 9788362069699
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18588] [data modyf: 12-01-2017 14:25]
[36] Pozycja gminy w polityce zrównoważonego rozwoju energetyki w kontekście realizacji strategii Europa 2020 / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak(*), Marta Skiba
// W: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw / red. nauk. E. Sobczak .- Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, 2016 - s. 168--184 .- ISBN: 9788378145547
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18723] [data modyf: 15-11-2018 11:11]
[37] Oddziaływanie robót drogowych i instalacyjnych na istniejące budynki - historia jednego przypadku / Bohdan Stawiski(*)
// W: Ekologia a budownictwo / red. Leonard Runkiewicz, Tomasz Błaszczyński .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2016 - s. 175--182 .- ISBN: 9788371252624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18916] [data modyf: 05-04-2017 11:52]
[38] Profesor Andrzej Ryżyński projektant, naukowiec, pierwszy przewodniczący ZMRP / Janusz Szelka
// W: Księga jubileuszowa : jubileusz 90-lecia urodzin Profesora Andrzeja Ryżyńskiego / red. A. Madaj .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2016 - s. 49--51 .- ISBN: 9788377754191
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17951] [data modyf: 08-09-2016 13:34]
[39] The specificity of construction of eco civil engineering objects in transport infrastructure using trenchless technology / Adam Wysokowski, Cezary Madryas
// W: Underground infrastructure of urban areas 3 / ed. C. Madryas, A. Kolonko, B. Nienartowicz, A. Szot .- London : Taylor & Francis Group, 2015 - s. 275--283 .- ISBN: 9781138026520
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[WZCZ-16402] [data modyf: 27-08-2015 12:48]
[40] Vibrations of a double-string complex system subjected to uniformly distributed moving forces / Jarosław Rusin
// W: Dynamical Systems. Mechatronics and Life Sciences / ed. J. Awerejcewicz, M. Kaźmierczak, J. Mrozowski, P. Olejnik .- Łódź : Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics, 2015 - s. 443--452 .- ISBN: 9788372837073
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17625] [data modyf: 18-02-2016 11:41]
[41] Wpływ wykorzystania węgla kamiennego na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski / Maciej Dzikuć, Maria Dzikuć, Sebastian Kołodziej
// W: Bezpieczeństwo w środowisku człowieka : monografia / red. nauk. L. E. Shvartsburg, T. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2015 - s. 160--169 .- ISBN: 9788364249273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16873] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[42] Stalowe maszty antenowe telefonii komórkowych - problemy projektowe i realizacyjne / Anna Kucharczyk, Adam Zborowski
// W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie / red. nauk. A. Dylla .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 41--52 .- ISBN: 9788364235610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16913] [data modyf: 27-08-2015 12:45]
[43] Sieć geodezyjna swobodna w aspekcie definiowania modelu przemieszczeń pionowych / Maria Mrówczyńska
// W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie / red. nauk. A. Dylla .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 97--104 .- ISBN: 9788364235610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16982] [data modyf: 27-08-2015 12:45]
[44] Przyszłość budownictwa energooszczędnego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) na przykładzie miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Wybrane problemy budownictwa / red. nauk. J. Sobczak-Piąska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 65--75 .- ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17145] [data modyf: 15-11-2018 11:17]
[45] Badania laboratoryjne fundamentów z blach stalowych stosowanych w mostach gruntowo-powłokowych / Adam Wysokowski, Michał Mońka
// W: Wybrane problemy budownictwa / red. nauk. J. Sobczak-Piąska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 297--310 .- ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17146] [data modyf: 07-12-2016 13:05]
[46] Odkrywanie wiedzy z baz danych w obszarze przedsięwzięć budowlanych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
// W: Wybrane problemy budownictwa / red. nauk. J. Sobczak-Piąska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 171--178 .- ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17161] [data modyf: 01-10-2015 13:09]
[47] Pokonywanie przeszkód terenowych za pomocą wojskowych konstrukcji składanych / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk
// W: Wybrane problemy budownictwa / red. nauk. J. Sobczak-Piąska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 273--280 .- ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17162] [data modyf: 01-10-2015 13:11]
[48] Stan prawny działań rekultywacyjnych w Polsce / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Greinert, Marta Skiba
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 275--287 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17163] [data modyf: 02-10-2015 13:49]
[49] Geologia regionu lubuskiego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 31--53 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17166] [data modyf: 01-10-2015 13:46]
[50] Procesy formowania się złóż węgla brunatnego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 70--72 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17168] [data modyf: 01-10-2015 14:05]
[51] Charakterystyka złóż węgla brunatnego w Polsce / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 72--79 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17169] [data modyf: 01-10-2015 14:04]
[52] Charakterystyka złóż węgla brunatnego w regionie lubuskim / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 80--86 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17170] [data modyf: 01-10-2015 14:06]
[53] Eksploatacja węgla brunatnego w regionie lubuskim. Region zielonogórski / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 94--104 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17171] [data modyf: 01-10-2015 14:09]
[54] Eksploatacja węgla brunatnego w regionie lubuskim. Region żarski / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 104--110 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17172] [data modyf: 01-10-2015 14:12]
[55] Eksploatacja węgla brunatnego w regionie lubuskim. Region Wzgórz Dalkowskich / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 111--119 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17173] [data modyf: 01-10-2015 14:14]
[56] Eksploatacja węgla brunatnego w regionie lubuskim. Rejon północny (Świebodzin - Międzyrzecz - Sulęcin - Cybinka) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 133--146 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17174] [data modyf: 01-10-2015 14:17]
[57] Szkody pogórnicze na Ziemi Lubuskiej / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 146--157 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17175] [data modyf: 01-10-2015 14:19]
[58] Geopark europejski i światowy "Łuk Mużakowa" / Andrzej Greinert, Marek Maciantowicz, Andrzej Kraiński
// W: Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim / red. A. Greinert .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 326--335 .- ISBN: 9788393761920
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17180] [data modyf: 01-10-2015 14:33]
[59] Wpływ imperfekcji geometrycznych postaci wyboczenia na zachowanie pozakrytyczne prętów zbrojeniowych / Jacek Korentz
// W: Konstrukcje betonowe i metalowe / red. nauk. E. Piotrowska .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2015 - s. 41--46 .- ISBN: 9788364235726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17231] [data modyf: 12-10-2015 14:26]
[60] Strefowość zasiedleń owada spuszczela pospolitego w drewnianych więźbach dachowych / Marek Dankowski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. W. Skowroński . T. 13 .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2015 - (Monografia ; 11) - s. 27--32 .- ISBN: 9788394083007
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17246] [data modyf: 17-10-2015 11:54]
[61] Losy kopalń węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej po 1945 roku / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz
// W: Ziemia Lubuska. Dziedzictwo kulturowe i tożsamość regionu w perspektywie powojennego siedemdziesięciolecia / red. nauk. Tomasz Nodzyński, Marceli Tureczek .- Zielona Góra - Gorzów Wielkopolski : Polskie Towarzystwo Historyczne, 2015 - s. 77--87 .- ISBN: 9788394090715
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17325] [data modyf: 13-11-2015 08:37]
[62] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych jako model prognozowania szeregu czasowego / Beata Nowogońska
// W: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych / pr. zb. pod red. T. Błaszczyńskiego i in. .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2015 - s. 331--339 .- ISBN: 9788371252525
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17482] [data modyf: 13-01-2016 12:40]
[63] Analiza długookresowej wymiany ciepła w otoczeniu odwiertu geotermalnego / Piotr Alawdin, Jakub Marcinowski
// W: Termosprężystość i przepływ ciepła w materiałach anizotropowych / red. nauk. S. Jemioło .- Warszawa : Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, 2015 - (Monografie Zakładu Wytrzymałości Materiałów, Teorii Sprężystości i Plastyczności ; t. 5) - s. 131--140 .- ISBN: 9788378144878
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17582] [data modyf: 09-02-2016 12:28]
[64] Przydatność iłów serii poznańskiej z okolic Lubska do budowy mineralnych barier izolacyjnych / Ewa Wojnicka
// W: Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka / oprac. nauk. L. Kurzak, J. Selejdak .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015 - s. 168--177 .- ISBN: 9788365179289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17622] [data modyf: 17-02-2016 14:01]
[65] Charakterystyka osadów jeziornych złoża "Zbąszyń" / Ewa Wojnicka
// W: Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka / oprac. nauk. L. Kurzak, J. Selejdak .- Częstochowa : Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015 - s. 189--198 .- ISBN: 9788365179289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17623] [data modyf: 17-02-2016 14:04]
[66] Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze budowlanym / Maciej Dzikuć, Sebastian Kołodziej, Maria Dzikuć
// W: Dywagacje o rozumności społecznej przedsiębiorstw : monografia / red. nauk. T. E. Zaborowski .- Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, 2015 - s. 106--116 .- ISBN: 9788364249372
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17644] [data modyf: 30-03-2017 12:58]
[67] Nawiązanie do obowiązujących dokumentów miasta / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: "Zielona" Zielona Góra. Strategia rozwoju terenów zieleni w mieście Zielona Góra .- Zielona Góra : Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 - s. 305--336 .- ISBN: 9788393761944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17761] [data modyf: 11-04-2016 13:28]
[68] Analiza zagrożeń i metody zapobiegania skutkom niezgodnych z zasadami prac na wysokości / Jacek Partyka, Dariusz Królik, Remigiusz Aksentowicz
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 19--32 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17938] [data modyf: 07-06-2016 09:16]
[69] Ocena poziomu technicznego bezpieczeństwa pracy w sektorze budownictwa w województwie lubuskim / Dariusz Królik, Grzegorz Dudarski, Remigiusz Aksentowicz, Jacek Partyka
// W: Ergonomia, ochrona zdrowia i bezpieczeństwo w pracy / red. nauk. R. J. Kasperska, A. M. Lasota, G. Dudarski .- Zielona Góra : Wydaw. Naukowe Polskiego Towarzystwa Profesjologicznego, Uniwersytet Zielonogórski, 2015 - s. 171--179 .- ISBN: 9788394231309
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17944] [data modyf: 07-06-2016 09:41]
[70] Rozwój nawierzchni dróg technologicznych / Artur Juszczyk
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny . T. 1 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015 - (Monografie ; 2015 (12)) - s. 76--82 .- ISBN: 9788394208318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18518] [data modyf: 16-12-2016 14:27]
[71] Stalowe ruszty jako tymczasowe nawierzchnie drogowe, ich badania oraz kierunki dalszego rozwoju / Artur Juszczyk
// W: Badania i rozwój młodych naukowców w Polsce : nauki techniczne i inżynieryjne / red. nauk. J. Nyćkowiak, J. Leśny . T. 1 .- Poznań : Młodzi Naukowcy, 2015 - (Monografie ; 2015 (12)) - s. 69--75 .- ISBN: 9788394208318
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18519] [data modyf: 16-12-2016 14:27]
[72] Zagrożenia spowodowane wilgocią na przykładzie budynku wzniesionego w technologii tradycyjnej / Bohdan Stawiski(*)
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. W. Skowroński . T. 13 .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2015 - (Monografia ; 11) - s. 254--261 .- ISBN: 9788394083007
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18917] [data modyf: 05-04-2017 13:14]
[73] Dorobek wynalazczy Polonii amerykańskiej i jego postrzeganie w USA / Sławomir Łotysz
// W: Stosunki międzynarodowe i wkład Polaków w dziedzictwo kulturowe / red. nauk. S. Kowalska .- Poznań - Kalisz : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Pedagogiczno-Artystyczny, 2014 - s. 308--322 .- ISBN: 9788362135530
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16156] [data modyf: 04-08-2015 09:32]
[74] Beton z proszków reaktywnych: dwuskalowe modelowanie i badania doświadczalne / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Modelowanie struktur i konstrukcji inżynierskich : monografia jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy prof. Wiesława Nagórko / red. G. Jemielita, M. Węgrowska .- Warszawa : Wydaw. SGGW, 2014 - s. 53--66 .- ISBN: 9788375835656
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16182] [data modyf: 04-08-2015 09:25]
[75] Modelowanie dwuskalowe związków konstytutywnych betonu z proszków reaktywnych i ich walidacja doświadczalna / Arkadiusz Denisiewicz
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" . edycja II .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014 - s. 39--50 .- ISBN: 9788393525836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16422] [data modyf: 04-09-2015 14:59]
[76] Infrastruktura komunikacyjna jako jeden z priorytetów rozwojowych w nowej perspektywie / Adam Wysokowski
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region / red. E. Jakubowski, W. Sługocki .- Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2014 - s. 67--81 .- ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16488] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[77] Ściany jednowarstwowe - ochrona cieplna i przeciwwilgociowa / Bohdan Stawiski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem / red. Wojciech Skowroński .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2014 - (Monografia ; 10) - s. 200--208 .- ISBN: 9788392451280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18918] [data modyf: 06-04-2017 12:50]
[78] 1. Dwuskalowe modelowanie betonu z proszków reaktywnych. Część I: Reprezentatywny element objętościowy (RVE) i rozwiązanie zagadnienia brzegowego na RVE : 2. Numeryczna homogenizacja betonu z proszków reaktywnych / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma
// W: Streszczenia najlepszych prac naukowych w ramach projektu "Stypendia naukowe dla doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju Województwa Lubuskiego" . edycja II .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2014 - s. 51--56 .- ISBN: 9788393525836
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16423] [data modyf: 04-09-2015 15:00]
[79] Słowo wstepne : 45 lat kierunku budownictwa, 10 000 lat budownictwa / Wojciech Eckert
// W: 45 lat kierunku budownictwo .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 5--7 .- ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16997] [data modyf: 06-07-2015 13:55]
[80] 45 lat rozwoju kierunku bodownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego / Tadeusz Biliński
// W: 45 lat kierunku budownictwo .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 23--46 .- ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16999] [data modyf: 06-07-2015 14:04]
[81] Gala na 45-lecie kierunku budownictwo / Marek Dankowski
// W: 45 lat kierunku budownictwo .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 47--50 .- ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17000] [data modyf: 06-07-2015 14:06]
[82] Osoby zatrudnione na Wydziale Budownictwa Ogólnego, z późniejszymi zmianami w nazwie, od roku 1971 / Marek Dankowski
// W: 45 lat kierunku budownictwo .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 51--56 .- ISBN: 9788378421832
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17001] [data modyf: 06-07-2015 14:08]
[83] 45 lat w obiektywie / Paweł Błażejewski
// W: 45 lat kierunku budownictwo .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 - s. 57--72 .- ISBN: 9788378421832 .- [plansze]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17002] [data modyf: 04-08-2015 08:39]
[84] Strategia ewolucyjna (\mi + \lambda) jako metoda optymalizacji numerycznej / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Budownictwo ogólne .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2013 - s. 61--69 .- ISBN: 9788361314639
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15430] [data modyf: 26-08-2015 14:00]
[85] Korozja biologiczna drewnianej konstrukcji wieży ratusza w Nowym Miasteczku / Marek Dankowski, Janusz Laskowski
// W: Ochrona budynków przed wilgocią i korozją biologiczną / red. W. Skowroński . T. 12 .- Wrocław : Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, 2013 - (Monografia ; 9) - s. 25--31 .- ISBN: 9788392451273
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15544] [data modyf: 26-08-2015 14:07]
[86] Urbanistyczny wymiar architektury energooszczędnej / Marta Skiba
// W: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska [dokument elektroniczny] / red. A. Bać, J. Kasperski .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 269--282 .- ISBN: 9788374938129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15667] [data modyf: 27-08-2015 09:15]
[87] Energetyczny audyt miejski. Miejskie systemy predykcji zużycia energii / Marta Skiba
// W: Kierunki rozwoju budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Dolnego Śląska [dokument elektroniczny] / red. A. Bać, J. Kasperski .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2013 - s. 259--268 .- ISBN: 9788374938129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15668] [data modyf: 27-08-2015 09:15]
[88] Najstarsze plany nowożytnej twierdzy Koźle. Prawdziwy czy wyimaginowany zapis przestrzeni architektonicznej? / Wojciech Eckert
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej : monografia / red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski . T. 1 .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013 - (Monografia : Seria Architektura ; 441) - s. 65--69
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15712] [data modyf: 17-08-2015 14:09]
[89] Gdyby Kraszewski był... na fejsie. Subiektywne zapiski z podróży przez życie i architekturę / Sławomir Łotysz
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej / red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski . T. 2 .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013 - (Monografia : Seria Architektura ; 441) - s. 292--296
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15715] [data modyf: 27-08-2015 09:12]
[90] Trwałość budynku a trwałość zapisu architektury - Dom Angielski w Parku Mużakowkim / Beata Nowogońska
// W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej. Zapis przestrzeni architektonicznej / red. M. Misiągiewicz, D. Kozłowski . T. 2 .- Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013 - (Monografia : Seria Architektura ; 441) - s. 418--421
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15716] [data modyf: 17-08-2015 14:09]
[91] Analiza cech energetycznych budynków i struktury zużycia ciepła / Grzegorz Misztal, Anna Staszczuk, Arkadiusz Węglarz
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 13--29 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15911] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[92] System ekspercki / Jan Bernasiński, Jacek Bojarski, Marcin Klimczak, Paweł Malinowski, Grzegorz Misztal, Marcin Wierzbiński, Piotr Ziembicki
// W: Rozproszone kogeneracyjne źródła energii dla budynków : monografia / red. nauk. P. Ziembicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013 - s. 229--250 .- ISBN: 9788378421146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15929] [data modyf: 05-08-2015 09:48]
[93] Zielona Góra - miasto kompaktowe = Zielona Góra - compact city / Marta Skiba
// W: 7ULAR : Odnowa krajobrazu miejskiego : przyszłość miast średniej wielkości : monografia = Urban landscape renewal : middle-sized cities of tomorrow : monograph / red. nauk. N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka . T. 1 .- Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2013 - s. 67--74 .- ISBN: 9788393657407
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16751] [data modyf: 27-08-2015 09:09]
[94] Rozwój przestrzenny miasta Zielona Góra = spatial development of the town of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: 7ULAR : Odnowa krajobrazu miejskiego : przyszłość miast średniej wielkości : monografia = Urban landscape renewal : middle-sized cities of tomorrow : monograph / red. nauk. N. Juzwa, A. Sulimowska-Ociepka . T. 1 .- Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2013 - s. 89--96 .- ISBN: 9788393657407
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16752] [data modyf: 27-08-2015 09:09]
[95] Bujak Jakub Zygmunt (1905-1945), inż. mechanik, współwynalazca systemu doładowania dynamicznego silników wysokoprężnych, himalaista / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 28--29 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15719] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[96] Kirchner Werner Ryszard (1918-2008), chemik, specjalista w dziedzinie paliw rakietowych, wynalazca systemu kierowania ciągiem w silnikach rakietowych na paliwo stałe wykorzystanych w programach Polaris i Minuteman / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 59--61 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15720] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[97] Krajewski Tomasz F. (1851-1913), inż. mechanik, konstruktor maszyn dla przemysłu cukrowniczego / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 78--79 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15721] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[98] Pawłowski Feliks (1876-1951), prof. aeronautyki, twórca pierwszego kierunku inżynierii lotniczej w USA / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 119--120 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15722] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[99] Popławski Stefan Jan (Poplawski Stephen John) (1885-1956), mechanik, wynalazca pierwszego miksera kuchennego / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 129--130 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15723] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[100] Szpur Roman (1916-2008), wynalazca, autor innowacji w zakresie techniki laserowej i medycznej / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 153--154 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15724] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[101] Zand Stefan Józef (1898-1963), inż. aeronautyki, pionier badań nad akustyką w lotnictwie / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich / red. B. Hynowski i in. . T. 24 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2013 - s. 178--179 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15725] [data modyf: 27-08-2015 09:21]
[102] Deformacje powierzchni terenu na obszarze dawnego podziemnego górnictwa węgla brunatnego w okolicy Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński
// W: Wybrane problemy badań geologicznych i hydrogeologicznych dla górnictwa i energetyki / pod red. P. Bukowskiego .- Katowice : Główny Instytut Górnictwa, 2012 - s. 208--219 .- ISBN: 9788361126447
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14545] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[103] Sieci neuronowe jako narzędzie do predykcji przemieszczeń / Maria Mrówczyńska, Agnieszka Tokarz-Janczarska
// W: Inżynieryjne zastosowania geodezji / red. A. Plichta, I. Wyczałek .- Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2012 - s. 151--159 .- ISBN: 9788377752043
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15318] [data modyf: 06-05-2013 14:15]
[104] Kultura urbanistyczna w miejskiej polityce na przykładzie dokumentów planistycznych Zielonej Góry / Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: Miasto w kulturze / pod red. E. Trockiej-Leszczyńskiej, E. Przesmyckiej .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2012 - s. 55--64 .- ISBN: 9788374937405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15334] [data modyf: 20-05-2013 14:16]
[105] Partycypacja społeczna w kształtowaniu przestrzeni kulturowych miasta na przykładzie Zielonej Góry / Marta Skiba
// W: Miasto w kulturze / pod red. E. Trockiej-Leszczyńskiej, E. Przesmyckiej .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2012 - s. 453--460 .- ISBN: 9788374937405
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15335] [data modyf: 20-05-2013 14:25]
[106] Barton Lucian Anthony (Bartoszewicz Lucjan Antoni) (1921-2009), elektrotechnik, współautor wynalazku wyświetlacza ciekłokrystalicznego (LCD) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 11--12 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15007] [data modyf: 15-01-2013 09:35]
[107] Konopiński Emil Jan (1911-1990), fizyk jądrowy, współtwórca amerykańskiej bomby jądrowej i wodorowej / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 58--59 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15008] [data modyf: 15-01-2013 09:37]
[108] Stopa Peter Joseph (1953-2006), biochemik, współautor wynalazku testu na anginę / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 134--135 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15009] [data modyf: 15-01-2013 09:39]
[109] Szetela Eugene J. (1926-2000), inż., chemik, wynalazca w dziedzinie silników odrzutowych / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 151 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15010] [data modyf: 15-01-2013 09:41]
[110] Zaba Joseph (Żaba Józef) (1898-1982), inż. górnictwa naftowego / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 23 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2012 - s. 167 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15011] [data modyf: 15-01-2013 09:42]
[111] Daily lives exhibition : tour 2 New ways of making a living with a Singer sewing machine / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [13 str.www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14805] [data modyf: 06-08-2015 13:15]
[112] Sewing for a Living / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15384] [data modyf: 06-08-2015 13:10]
[113] 'Real' processed food / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15385] [data modyf: 06-08-2015 13:10]
[114] Waste Not Want Not / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [2 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[WZCZ-15386] [data modyf: 06-08-2015 13:15]
[115] Mass Tourism / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15387] [data modyf: 06-08-2015 13:17]
[116] The 'Brotherhood Pipeline' / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www] http://www.inventingeurope.eu/author/slotysz/ .- [dostęp 24.10.2012 r.]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15388] [data modyf: 06-08-2015 13:16]
[117] Architecture of Expertise / Sławomir Łotysz, Alexander Badenoch
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15389] [data modyf: 14-06-2013 14:44]
[118] Expatriate Experts / Sławomir Łotysz, Alexander Badenoch
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15390] [data modyf: 14-06-2013 14:53]
[119] Hight-tech Cold War / Sławomir Łotysz, Alexander Badenoch
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15391] [data modyf: 14-06-2013 14:55]
[120] Feast or Famine / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15392] [data modyf: 14-06-2013 14:56]
[121] Making Rules for Penicillin / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15393] [data modyf: 14-06-2013 14:57]
[122] The Railway Gauge / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15394] [data modyf: 14-06-2013 14:58]
[123] The Humble Tractor / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15395] [data modyf: 14-06-2013 15:00]
[124] Fair Enough? / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15396] [data modyf: 14-06-2013 15:01]
[125] Islands and Enclaves / Sławomir Łotysz
// W: Inventing Europe : Virtual Exhibit : [wystawa udostępniona on-line od 1.09.2012 r.] .- - : -, 2012 - s. [3 str. www]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15397] [data modyf: 14-06-2013 15:02]
[126] Steel-concrete composite beams with elasto-plastic connection / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma
// W: Mathematical methods in continuum mechanics / ed. K. Wilmański, B. Michalak, J. Jędrysiak .- Lodz : Technical University of Lodz Press, 2011 - s. 451--464 .- ISBN: 9788372834065
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12937] [data modyf: 14-06-2011 13:43]
[127] Nośność graniczna zespolonych stalowo-betonowych konstrukcji z poślizgiem / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 7--18 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12988] [data modyf: 27-06-2011 16:03]
[128] Numeryczne analizy dynamiczne stalowo-żelbetowej konstrukcji zadaszenia stadionu / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 25--32 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12989] [data modyf: 27-06-2011 16:08]
[129] Model zależności moment-krzywizna dla wzmocnionych żelbetowych przekrojów zginanych / Jacek Korentz
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 117--124 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12990] [data modyf: 27-06-2011 16:32]
[130] Badania laboratoryjne połączeń klejonych fragmentów zespolonych stalowo-betonowych / Bożena Kuczma, Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 125--137 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12991] [data modyf: 27-06-2011 16:55]
[131] Konstrukcje stalowe i zespolone stalowo-betonowe sprężane / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 183--190 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12993] [data modyf: 27-06-2011 16:58]
[132] Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej / Beata Nowogońska
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 203--212 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12994] [data modyf: 27-06-2011 16:59]
[133] Siły wewnętrzne w konstrukcji gruntowo-powłokowej. Aspekty geotechniczne / Waldemar Szajna
// W: Konstrukcje zespolone / red. nauk. T. Biliński . T. 9 .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2011 - s. 283--292 .- ISBN: 9788374814102
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12995] [data modyf: 27-06-2011 17:00]
[134] Renowacja XVI-wiecznej więźby kościoła w Lubowie - problemy konstrukcyjne, technologiczne, konserwatorskie / Beata Nowogońska
// W: Ochrona obiektów budowlanych przed wilgocią, korozją biologiczną i ogniem = Protection of buildings against moisture, biological corrosion and fire / red. J. Karyś .- Wrocław : Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 2011 - (Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa - Monografie ; 7/2011) - s. 81--88 .- ISBN: 9788392451259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13647] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[135] Lokalny plan rewitalizacji jako systemowe narzędzie rozwiązywania problemów terenów zdegradowanych / Marzena Gidaszewska-Materna, Brygida Cupiał
// W: Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych 2010 / red. nauk. J. Skowronek .- Katowice : CBiDGP, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 2011 - s. 289--296 .- ISBN: 978839303190
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13750] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[136] Rozwój przestrzenny Zielonej Góry do XVIII wieku / Wojciech Eckert
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . Tom I .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 - s. 323--356 .- ISBN: 9788374814461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13853] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[137] Wykorzystanie tensometrii elektrooporowej w badaniach elementów drewnianych / Tomasz Socha, Mieczysław Kuczma, Martin Stockmann, Jochen Naumann
// W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych / red. Z. Mielczarek .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2011 - s. 285--301 .- ISBN: 9788375183306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14044] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[138] Wyznaczanie parametrów modeli reologicznych drewna na podstawie doświadczalnej próby relaksacji / Tomasz Socha
// W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych / red. Z. Mielczarek .- Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2011 - s. 303--314 .- ISBN: 9788375183306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14045] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[139] Kozacka, Józef Stanisław / Sławomir Łotysz
// W: The Polish American encyclopedia / ed. by J. S. Pula .- Jefferson : McFarland & Company, Inc., 2011 - s. 244 .- ISBN: 9780786433087
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12633] [data modyf: 08-02-2011 11:39]
[140] An integrated model of a fibrous composite material / Romuald Świtka
// W: Advances in the mechanics of inhomogeneous media / ed. by Cz. Woźniak, M. Kuczma, R. Świtka, K. Wilmański .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2010 - s. 27--36 .- ISBN: 9788374813365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12120] [data modyf: 12-07-2010 13:39]
[141] Diffusion and heat conduction in nonlinear thermoporoelastic media / Krzysztof Wilmański
// W: Advances in the mechanics of inhomogeneous media / ed. by Cz. Woźniak, M. Kuczma, R. Świtka, K. Wilmański .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2010 - s. 123--147 .- ISBN: 9788374813365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12121] [data modyf: 12-07-2010 13:45]
[142] On the delamination problem in fiber reinforced shells / Krzysztof Kula, Rainer Schlebusch, Mieczysław Kuczma, Bernd W. Zastrau
// W: Advances in the mechanics of inhomogeneous media / ed. by Cz. Woźniak, M. Kuczma, R. Świtka, K. Wilmański .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2010 - s. 311--321 .- ISBN: 9788374813365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12122] [data modyf: 12-07-2010 13:47]
[143] Modern testing of mechanical properties of brick masonry / Krystyna Urbańska, Mieczysław Kuczma
// W: Advances in the mechanics of inhomogeneous media / ed. by Cz. Woźniak, M. Kuczma, R. Świtka, K. Wilmański .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2010 - s. 323--333 .- ISBN: 9788374813365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12123] [data modyf: 12-07-2010 13:55]
[144] Composite beams with embedded shape memory alloy / Mieczysław Kuczma
// W: Continuous media with microstructure : collection in honor of Krzysztof Wilmański / ed. B. Albers .- Berlin - Heidelberg : Springer-Verlag, 2010 - s. 301--315 .- ISBN: 9783642114441
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[WZCZ-12936] [data modyf: 14-06-2011 12:31]
[145] "Consolidierte Grünberger Gruben" - zarys historii / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński
// W: Dzieje górnictwa - element europejskiego dziedzictwa kultury / red. P. P. Zagożdżon, M. Madziarz . T. 3 .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2010 - s. 111--122 .- ISBN: 9788374935128
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12293] [data modyf: 18-10-2010 17:28]
[146] Twierdza Głogów w okresie napoleońskim / Wojciech Eckert
// W: Glogovia Maior - Wielki Głogów pomiędzy blaskiem dziejów i cieniem ruin / pod red. Bogusława Czechowicza i Małgorzaty Konopnickiej .- Głogów - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 213--222 .- ISBN: 9788374813549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12367] [data modyf: 05-11-2010 14:16]
[147] Tymczasowe zabezpieczenie historycznego obiektu przemysłowego. Przykład hali o drewnianej konstrukcji nośnej w Wielkopolsce / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 7--14 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12551] [data modyf: 13-01-2011 09:58]
[148] Techniczne, konserwatorskie i społeczne problemy "remontu" zabytkowej kamienicy w Sławie / Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 27--34 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12553] [data modyf: 13-01-2011 10:04]
[149] Wolna amerykanka? Przykłady programów rewitalizacji obszarów zabudowanych z Filadelfii / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 75--84 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12555] [data modyf: 13-01-2011 10:11]
[150] Techniczno-konserwatorskie problemy adaptacji na hotel neogotyckiego pałacu w Drwalewicach / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 6 / red. nauk. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 - s. 117--127 .- ISBN: 9788374813624
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12557] [data modyf: 13-01-2011 10:16]
[151] Predykcja niezawodności eksploatacyjnej budynku / Beata Nowogońska
// W: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych / red. M. Kamiński, J. Jasiczek, W. Buczkowski, T. Błaszczyński .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2010 - s. 53--65 .- ISBN: 9788371251962
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13066] [data modyf: 26-08-2011 13:44]
[152] Wpływ technik wzmocnienia i rodzaju materiałów naprawczych na pracę żelbetowego przekroju zginanego / Jacek Korentz
// W: Trwałe rozwiązania naprawcze w obiektach budowlanych / red. M. Kamiński, J. Jasiczek, W. Buczkowski, T. Błaszczyński .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2010 - s. 66--73 .- ISBN: 9788371251962
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13067] [data modyf: 26-08-2011 13:46]
[153] Bader Jerzy (Bahder George) (1925-1982) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 9--10 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12427] [data modyf: 03-12-2010 13:06]
[154] Kawecki Henry C. (1912-1973) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 68--69 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12428] [data modyf: 03-12-2010 13:06]
[155] Lilienfeld Juliusz Edgar (1882-1963) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 85--87 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12429] [data modyf: 03-12-2010 13:06]
[156] Loferski Joseph John (1925-1997) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 87--88 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12430] [data modyf: 03-12-2010 13:06]
[157] Podbielniak Władysław Józef (Walter Joseph) (1899-1978) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 21 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2010 - s. 132--133 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-12431] [data modyf: 03-12-2010 13:07]
[158] Review of dynamic tensile failure criteria of concrete including experimental techniques testing. Part I. Dynamic tensile tests / Piotr Alawdin, Ahmed Brara, Janusz Klepaczko, Leopold Kruszka
// W: Problemy sovremennogo betona i železobetona : betonnye i železobetonnye konstrukcii . T. 1 .- Minsk : Minsktipproekt, 2009 - s. 11--41 .- ISBN: 9789856735618
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12650] [data modyf: 10-02-2011 14:17]
[159] Review of dynamic tensile failure criteria of concrete including experimental techniques testing. Part II. Modelling of dynamic tensile behaviour / Piotr Alawdin, Ahmed Brara, Janusz Klepaczko, Leopold Kruszka
// W: Problemy sovremennogo betona i železobetona : betonnye i železobetonnye konstrukcii . T. 1 .- Minsk : Minsktipproekt, 2009 - s. 42--63 .- ISBN: 9789856735618
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12651] [data modyf: 10-02-2011 14:20]
[160] Środowisko naturalne a rewitalizacja obszarów miejskich / Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 59--68 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10965] [data modyf: 20-03-2009 10:14]
[161] Adaptacja budynków pofabrycznych na mieszkania. Wyzwanie dla architekta czy konstruktora? / Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 145--154 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10966] [data modyf: 20-03-2009 10:16]
[162] Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontu budynku cegielni w Radowicach / Artur Frątczak, Gerard Bryś
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 155--164 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10967] [data modyf: 20-03-2009 10:18]
[163] Rozwiązania techniczne zabezpieczające przed zniszczeniem zabytkowych budynków mieszkalnych w Kożuchowie / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 175--180 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10969] [data modyf: 20-03-2009 10:23]
[164] Renowacja więźby dachowej kościoła Najświętszej Marii Panny Wniebowziętej w Kopanicy. Problemy techniczne, technologiczne i konserwatorskie / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 251--258 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10970] [data modyf: 20-03-2009 10:27]
[165] Efektywność technik wzmacniania belek żelbetowych / Jacek Korentz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 301--308 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10972] [data modyf: 20-03-2009 10:30]
[166] Zmiana sposobu użytkowania obiektów kultu religijnego. Przykłady ze Stanów Zjednoczonych Ameryki / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 343--354 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10973] [data modyf: 20-03-2009 10:32]
[167] Certyfikacja energetyczna budynków - szanse i zagrożenia dla rynku budowlanego w Polsce / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 395--406 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10976] [data modyf: 20-03-2009 11:08]
[168] Diagnostyka odkształceń konstrukcji murowych XVIII-wiecznej kamienicy w Kożuchowie / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 423--434 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10977] [data modyf: 25-11-2009 10:25]
[169] Potrzeba modernizacji struktury miasta jako odpowiedź na zmiany cywilizacyjne. Przypadek Świebodzina / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009 - s. 531--542 .- ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10978] [data modyf: 20-03-2009 11:12]
[170] Problemy geotechniczne na terenach byłej podziemnej eksploatacji węgla brunatnego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński
// W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych / pod red. E. Dembickiego, M. K. Kumora, Z. Lechowicza .- Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2009 - s. 515--522 .- ISBN: 9788361314844
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11254] [data modyf: 28-08-2009 12:23]
[171] Ścieżki naprężenia w interpretacji wynikówmodelowania procesów wykonawczych / Waldemar Szajna
// W: Problemy geotechniczne i środowiskowe z uwzględnieniem podłoży ekspansywnych / pod red. E. Dembickiego, M. K. Kumora, Z. Lechowicza .- Bydgoszcz : Wydawnictwa Uczelniane UTP, 2009 - s. 91--98 .- ISBN: 9788361314844
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11626] [data modyf: 16-01-2010 10:35]
[172] Nowoczesne rozwiązania architektoniczne w obiektach zabytkowych na przykładzie fary w Gubinie / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska
// W: Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne / red. J. Witeczek .- Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2009 - s. 175--179 .- ISBN: 9788392823643
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11919] [data modyf: 24-05-2010 12:02]
[173] Umarł dom, niech żyje dom / Sławomir Łotysz
// W: Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne / red. J. Witeczek .- Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, 2009 - s. 219--224 .- ISBN: 9788392823643
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11921] [data modyf: 24-05-2010 12:01]
[174] Mała ojczyzna - w poszukiwaniu wspólnoty i odrębności na przykładzie gminy Świebodzin w województwie lubuskim / Marta Skiba
// W: Polskie krajobrazy wiejskie dawne i współczesne = Polish rural landscapes former and contemporary .- Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2009 - (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG ; 12) - s. 109--116 .- ISBN: 9788361695035
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12255] [data modyf: 09-10-2010 14:24]
[175] Nośność graniczna przekrojów prętów i uogólniona teoria plastyczności / Piotr Alawdin, Adam Czuchnicki, Anna Pabisiak
// W: Polioptymalizacja i komputerowe wspomaganie projektowania : Mielno 2009 / red. T. Kiczkowiak, W. Tarnowski . T. 7 .- Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 - s. 7--14 .- ISBN: 9788373651739
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14494] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[176] Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński, Agata Wygocka
// W: Fizyka budowli .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2009 - s. 5--17 .- ISBN: 9788361314769
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14495] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[177] Eugeniusz Olszewski: engineer, historian and cofounder of the Committee / Sławomir Łotysz
// W: ICOHTEC International Committee for the History of Technology 1968-2008 / ed. by W. Weber .- Bochum : International Committee for the History of Technology, 2009 - s. 36--43
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11180] [data modyf: 15-07-2009 14:25]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[178] Kopczyński John F. / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 20 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2009 - s. 77--78 .- ISBN: 8385001378
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11596] [data modyf: 08-01-2010 12:18]
[179] Żegleń Kazimierz / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 20 .- Warszawa : Muzeum Techniki, 2009 - s. 182--184 .- ISBN: 8385001378
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11598] [data modyf: 08-01-2010 14:20]
[180] Wspomaganie działań inżynieryjnych za pomocą systemów ekspertowych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
// W: Metody i modele badań w inżynierii przedsięwzięć budowlanych / red. O. Kapliński .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2008 - (Studia z Zakresu Inżynierii ; nr 57) - s. 331--368 .- ISBN: 9788389687227
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9475] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[181] O liniowych mostkach cieplnych w przegrodach budynku / Abdrahman Alsabry
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 9--18 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9923] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[182] Efektywność przedsięwzięć rewitalizacyjnych / Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 43--54 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[183] Problemy konstrukcyjne związane z adaptacją obiektu przemysłowego na mieszkalny / Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 65--74 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[184] Program remontu drewnianego wiatraka / Marek Dankowski, Janusz Laskowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 89--96 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[185] Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie - system fortyfikacyjny ponownie do wykorzystania / Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 109--118 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[186] Charakterystyka nierównomiernych osiadań obiektu budowlanego posadowionego na gruntach ekspansywnych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 119--130 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[187] Droga przez Park Piastowski w Zielonej Górze / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 255--262 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9932] [data modyf: 02-04-2008 12:45]
[188] Kryteria, wskaźniki oraz narzędzia diagnostyki i oceny budynków / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 273--284 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9934] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[189] Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie przestrzeń do odzyskania / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 285--294 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9935] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[190] XVIII-wieczna modernizacja układu przestrzennego wsi Bojadła / Marta Skiba
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 347--356 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[191] Problematyka wykonywania otworów w istniejących tarczach żelbetowych / Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 397--404 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9937] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[192] Renowacje istniejącego odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 405--411 .- ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9938] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[193] Analiza nośności zespolonego, drewniano-betonowego stropu / Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 39--45 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10346] [data modyf: 31-07-2008 11:56]
[194] Zastosowanie stalowo-betonowych konstrukcji zespolonych w mostach województwa lubuskiego / Bożena Kuczma, Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 239--254 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10347] [data modyf: 31-07-2008 11:59]
[195] Analiza belek zespolonych o podatnych łącznikach metodą elementów skończonych / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 255--270 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10348] [data modyf: 31-07-2008 12:36]
[196] Deformacja konstrukcji gruntowo-powłokowej w procesie zasypki / Czesław Machelski, Jan B. Michalski
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 295--304 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10349] [data modyf: 31-07-2008 12:38]
[197] Efekty badania wskaźnika zespolenia w dźwigarach mostu drogowego / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 305--314 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10350] [data modyf: 31-07-2008 12:40]
[198] Numeryczna analiza deformacji konstrukcji gruntowo-powłokowej wywołanych zagęszczaniem gruntu / Waldemar Szajna
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 395--404 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10351] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[199] Sposób zbrojenia naroża ramy o zespolonym przekroju rygla / Józef Wranik, Gerard Bryś, Jacek Korentz
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 425--433 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10352] [data modyf: 31-07-2008 12:52]
[200] Wzmacnianie tarcz żelbetowych z otworami przez dodanie warstwy z włókien węglowych / Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 435--444 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10353] [data modyf: 31-07-2008 12:55]
[201] Wpływ zmęczenia i korozji na nośność eksploatacyjną konstrukcji mostów zespolonych / Adam Wysokowski
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 445--457 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10354] [data modyf: 31-07-2008 13:00]
[202] Badania wpływu rodzaju fundamentów na zachowanie się zespolonych gruntowo-powłokowych konstrukcji mostowych pod obciążeniem statycznym / Adam Wysokowski, Leszek Janusz, Michał Mońka
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 8 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008 - s. 459--474 .- ISBN: 9788374811569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10355] [data modyf: 31-07-2008 13:03]
[203] Model betonu uzwojonego w elementach mimośrodowo ściskanych i zginanych / Jacek Korentz
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. A. Łapko, M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 6 : Badawczo-projektowe zagadnienia w budownictwie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008 - s. 221--228 .- ISBN: 9788360200520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10512] [data modyf: 08-10-2008 14:14]
[204] Wykorzystanie analitycznych baz danych w procesach budowy (odbudowy) obiektów inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. A. Łapko, M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 5 : Zagadnienia materiałowo-technologiczne infrastruktury i budownictwa .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2008 - s. 547--556 .- ISBN: 9788360200513
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10572] [data modyf: 03-11-2008 08:45]
[205] Wykorzystanie sieci neuronowej typu Hopfielda do rozpoznania dynamiki zjawiska nierównomiernych osiadań budowli posadowionych na gruntach ekspansywnych / Józef Gil, Maria Mrówczyńska
// W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli / red. K. Kłosek, W. Prószyński .- Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008 - s. 47--57 .- ISBN: 9788373355149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10636] [data modyf: 05-12-2008 09:40]
[206] Ochrona praw niepełnosprawnych a prawo budowlane / Tadeusz Biliński
// W: Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli "Wędrować każdy może...". Wybrane aspekty / pod red. Poli Kuleczki .- Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, 2008 - s. 65--77 .- ISBN: 9788360579404
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10895] [data modyf: 13-02-2009 15:43]
[207] Wybrane zagadnienia ochrony praw niepełnosprawnych / Tadeusz Biliński
// W: Turystyka i krajoznawstwo niepełnosprawnych, czyli "Wędrować każdy może...". Wybrane aspekty / pod red. Poli Kuleczki .- Sulechów : Klub PTTK Edukacji Krajoznawczej i Regionalizmu prz PWSZ w Sulechowie, Wydaw. Edytor, 2008 - s. 79--84 .- ISBN: 9788360579404
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10896] [data modyf: 13-02-2009 15:45]
[208] Rozmyte miary percepcji krajobrazu / Marta Skiba
// W: Zarządzanie krajobrazem kulturowym = Cultural landscape management / red. U. Myga-Piątek, K. Pawłowska .- Sosnowiec : Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, 2008 - (Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG ; 10) - s. 123--130 .- ISBN: 9788361695028
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11095] [data modyf: 20-05-2009 13:20]
[209] Pojęcie konstrukcji zespolonych, ich modele fizyczne i obliczeniowe / Tadeusz Biliński
// W: Konstrukcje zespolone / pr. zbiorowa pod red. T. Bilińskiego .- Warszawa : Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 2008 - (Studia z Zakresu Inżynierii ; nr 63) - s. 5--31 .- ISBN: 9788389687418
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11237] [data modyf: 13-08-2009 12:34]
[210] Melanowski Leo (Leon) (1860-1932) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 19 .- Warszawa : Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2008 - s. 90--92 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10676] [data modyf: 16-12-2008 10:09]
[211] Sędzimir Józef Piotr (Sendzimir Joseph de) (1813-1881) / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . T. 19 .- Warszawa : Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2008 - s. 139--141 .- ISBN: 8385001378
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10680] [data modyf: 17-12-2008 09:04]
[212] Calculating the unequal building settlements localised on the expansive grounds in regard to changes of soil moisture / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Environmental effects on buildings, structures, materials and people / ed. by A. Flaga, T. Lipecki .- Lublin : Lublin University of Technology, 2007 - s. 369--378 .- ISBN: 9788374970327
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[213] On waves in weakly nonlinear poroelastic materials modeling impacts of meteorites / Krzysztof Wilmański
// W: Waves and stability in continous media : proceedings of the 14th conference on WASCOM 2007 / eds. N. Manganaro, R. Monaco, S. Rionero .- Singapore : World Scientific, 2007 - s. 589--597 .- ISBN: 9789812772343
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10961] [data modyf: 16-03-2009 09:47]
[214] Rewitalizacja obszarów miejskich. Program i ryzyko jego realizacji / Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 37--46 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[215] Usuwanie skutków błędów budowlanych na przykładzie renowacji kaplicy grobowej w Leśniowie Wielkim / Andrzej Chrzanowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 47--56 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8906] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[216] Awaria zabytkowego spichrza w Krośnie Odrzańskim, katastrofą budowlaną czy szansą na rozwój starego miasta / Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 73--84 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8907] [data modyf: 21-03-2007 11:42]
[217] Rozwiązania konstrukcyjne wzmocnień więźby dachowej na przykładzie zespołu poaugustiańskiego w Żaganiu / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 147--158 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[218] Materiały kamienne w modernizacji obszarów zabudowanych / Bożena Kuczma
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 223--234 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8911] [data modyf: 21-03-2007 11:51]
[219] Modelowy dom robotniczy z Wystawy Powszechnej w 1851 roku: wyjątkowy, pospolity zabytek / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 245--254 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8913] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[220] Rewitalizacja baszty bramy ostrowskiej w Gubinie / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 297--305 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8915] [data modyf: 21-03-2007 12:03]
[221] Wyznaczanie nierównomiernych osiadań budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 307--316 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[222] XVII-wieczny szachulcowy kościół w Sękowicach. Konsekwencje zaniedbań w konserwacji / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 325--334 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[223] Zielona Góra - percepcja miasta / Marta Skiba
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007 - s. 361--370 .- ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[224] Wpływ stateczności zbrojenia podłużnego na zachowanie słupów żelbetowych o przekroju kołowym / Jacek Korentz
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007 - s. 111--116 .- ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9364] [data modyf: 26-09-2007 09:50]
[225] Numeryczna analiza wytrzymałościowa stalowej konstrukcji głowicy pylonu / Grzegorz Burczyński, Jakub Marcinowski
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007 - s. 203--210 .- ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9365] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[226] Reologiczna redystrybucja naprężeń w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym / Tomasz Socha
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007 - s. 421--428 .- ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9366] [data modyf: 26-09-2007 09:59]
[227] Budowa mostów tymczasowych za pomocą konstrukcji składanych / Janusz Szelka, Artur Duchaczek
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007 - s. 643--650 .- ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9367] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[228] Akwizycja wiedzy dziedzinowej z zakresu budownictwa mostowego / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie .- Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, 2007 - s. 651--658 .- ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9368] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[229] Prezentacja polskiego górnictwa na wiedeńskiej wystawie powszechnej 1873 r. / Sławomir Łotysz
// W: Górnictwo w czasie, przestrzeni, kulturze / red. S. Januszewski .- Wrocław : Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, 2007 - s. 41--49 .- ISBN: 9788392035985
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[230] Turystyka ery postindustrialnej / Sławomir Łotysz
// W: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007 - s. 61--67 .- ISBN: 9788360432259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9698] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[231] Dwory i pałace Środkowego Nadodrza - niewykorzystany potencjał / Beata Nowogońska
// W: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007 - s. 179--187 .- ISBN: 9788360432259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[232] Adaptacja barokowego założenia pałacowo-ogrodowego w Bojadłach na centrum hotelowo-konferencyjne / Marta Skiba
// W: Rekreacja, turystyka i agroturystyka w gospodarce przestrzennej - wyzwanie XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2007 - s. 189--196 .- ISBN: 9788360432259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9700] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[233] Schemat statyczny odpowiadający rzeczywistemu zachowaniu się obiektu decyduje o bezpieczeństwie konstrukcji / Antoni Matysiak
// W: Zagadnienia mechaniki stosowanej / red. J. Sawicki . T. 1 .- Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, 2007 - s. 75--81 .- ISBN: 97889334893
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[234] Trwałość elementów budynku w aspekcie prognozowania napraw / Beata Nowogońska
// W: Trwałość i skuteczność napraw obiektów budowlanych / red. M. Kamiński, J. Jasiczak, W. Buczkowski, T. Błaszczyński .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2007 - s. 90--98 .- ISBN: 9788371251573
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[235] Zabytkowe obiekty rezydencjonalne Środkowego Nadodrza jako element aktywizacji turystyczno-rekreacyjnej regionu / Beata Nowogońska
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny / red. G. Bartkowiak .- Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, 2007 - s. 120--126 .- ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10079] [data modyf: 06-05-2008 14:59]
[236] Applications and mechanics of fibre-reinforced composites / Krzysztof Kula, Mieczysław Kuczma, Rainer Schlebusch, Bernd W. Zastrau
// W: Ein anderes Europa : Innovation - Anstöße - Tradition in Mittel- und Osteuropa : Dokumentation zum 3. Sächsischen Mittel- und Osteuropatag / Hrsg. von W. Schmitz .- Dresden : w.e.b. Universitätsverlag & Buchhandel Eckhard Richter & Co. OHG, 2007 - s. 580--588 .- ISBN: 9783939888079
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12138] [data modyf: 15-07-2010 12:27]
[237] Matematičeskaâ model' zadači prisposoblâemosti normal'nyh sečenij železobetonnyh elementov / Piotr Alawdin
// W: Problemy sovremennogo betona i želazobetona : sbornik trudov / red. M. F. Markowski . Č. 2 .- Minsk : "Strinko", 2007 - s. 22--30
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14497] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[238] Svobodnye kolebaniâ mnogopustotnoj plity perekrytiâ s obvâzočnym poâsom / Piotr Alawdin, Y. Muzychkin
// W: Problemy sovremennogo betona i želazobetona : sbornik trudov / red. M. F. Markowski . Č. 2 .- Minsk : "Strinko", 2007 - s. 31--45
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14498] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[239] [Wstęp] / Mieczysław Kuczma
// W: Nowe laboratorium Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego / red. E. Sapeńko .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2007 - s. 3--4 .- ISBN: 9788374811200
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-14799] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[240] Reliability analysis of a steel girder by the hybrid Monte Carlo method / Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn
// W: Progress in steel, composite and aluminium structures : Proceedings of the XIth International Conference on Metal Structures (ICMS-2006), Rzeszów, Poland, 21-23 June 2006 / ed. M.A. Giżejowski, A. Kozłowski, L. Ślęczka, J. Ziółko .- London : Taylor and Francis, 2006 - s. [5] CD-ROM .- ISBN: 0415401208
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[241] Deformacje mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych pod obciążeniem ruchomym / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn
// W: Progress in steel, composite and aluminium structures : Proceedings of the XIth International Conference on Metal Structures (ICMS-2006), Rzeszów, Poland, 21-23 June 2006 / ed. M.A. Giżejowski, A. Kozłowski, L. Ślęczka, J. Ziółko .- London : Taylor and Francis, 2006 - s. [20] CD-ROM .- ISBN: 0415401208
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8880] [data modyf: 09-03-2007 11:38]
[242] Modelling of failure in the fibre-composite plates / Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula
// W: Selected topics in the mechanics of inhomogeneous media .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2006 - s. 157--168 .- ISBN: 8374810653
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9115] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[243] Damage models of brick masonry / Mieczysław Kuczma, Krystyna Urbańska
// W: Selected topics in the mechanics of inhomogeneous media .- Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2006 - s. 169--182 .- ISBN: 8374810653
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9116] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[244] Systemowe ujęcie programu rewitalizacji obszaru miejskiego / Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 25--34 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8201] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[245] Możliwości adaptacji nieużytkowanych obiektów sakralnych na przykładzie kościoła ewangelickiego w Letnicy / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 55--60 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[246] Problematyka technicznego utrzymania budynków wykonanych z bloczków z żużli metalurgicznych / Marek Dankowski, Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 79--87 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[247] Wybrane uwagi na temat konieczności poprawy jakości zdrowotnej mikrośrodowiska w budynkach kwalifikowanych do remontu / Marek Dankowski, Katarzyna Rudkiewicz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 89--96 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[248] Kształt przestrzenny starego miasta w Zielonej Górze - potrzeba zachowania czy konieczność modernizacji / Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 97--106 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8205] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[249] Badania techniczno-konserwatorskie więźby dachowej ratusza w Zielonej Górze na potrzeby adaptacji poddasza na cele użytkowe / Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 107--115 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[250] Wybrane aspekty stosowania nowoczesnej galanterii betonowej przy modernizacji obszarów zabudowanych / Bożena Kuczma, Adam Wysokowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 269--280 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8208] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[251] Przemieszczanie budowli: instrument przydatny nie tylko w konserwacji zabytków / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 305--314 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8210] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[252] Architektoniczno-budowlane problemy adaptacji pałacu w Mirocinie Górnym na ośrodek rehabilitacyjny / Artur Maliszewski, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 315--326 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[253] Ewolucja budynków i zespołów budynków wzniesionych z wielkiej płyty / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 327--336 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8212] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[254] Skutki zaniechania prac remontowych na przykładzie budynku dworskiego w Studzieńcu / Beata Nowogońska, Andrzej Skarzyński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 363--372 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[255] Problemy kształtowania mikrośrodowiska pomieszczeń w modernizowanych budynkach mieszkalnych ze szczególnym uwzględnieniem radioaktywności / Katarzyna Rudkiewicz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 397--405 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8214] [data modyf: 29-03-2006 14:00]
[256] Nabrzeża miast lubuskich: walory i degradacje krajobrazu / Marta Skiba
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2 / red. T. Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006 - s. 419--435 .- ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8215] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[257] Możliwości wykorzystania sprzętu przeprawowo-mostowego do odbudowy doraźnej obiektów drogowych w sytuacjach kryzysowych / Janusz Szelka
// W: Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : zagrożenia i reagowanie kryzysowe / red. M. Żuber .- Wrocław : Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im gen. T. Kościuszki, 2006 - s. 59--65 .- ISBN: 8387384712
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8326] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[258] Nieliniowa interakcja torowiska z konstrukcją mostu kolejowego / Józef Wranik, Jakub Marcinowski
// W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006 - s. 43--48 .- ISBN: 838911237x
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8404] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[259] Analiza wpływu czasu konsolidacji na wartości edometrycznych modułów ściśliwości / Jan Wojnicki, Ewa Wojnicka
// W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa .- Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2006 - s. 495--500 .- ISBN: 838911237x
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8405] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[260] Możliwość zwrócenia się miast nadodrzańskich frontem ku rzece (woj. lubuskie) / Marta Skiba
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006 - s. 125--133 .- ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[261] Rewitalizacja starego miasta w Kostrzynie nad Odrą. Modele - potrzeby - możliwości / Wojciech Eckert
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006 - s. 371--373 .- ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8431] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[262] Określanie potrzeb remontowych budynków mieszkalnych wykonanych w technologii tradycyjnej / Beata Nowogońska
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku / red. W. Czarnecki .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2006 - s. 445--448 .- ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8432] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[263] Obciążenia mostów w okresie eksploatacji połączenia kolejowego Wrocławia z Berlinem / Czesław Machelski
// W: 160 lat połączenia kolejowego Wrocław-Berlin / red. M. Krużyński, J. Makuch .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006 - s. 201--210 .- ISBN: 837085995X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8889] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[264] Tykociński Józef / Sławomir Łotysz
// W: Słownik biograficzny techników polskich . Tom 17 .- Warszawa : Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, 2006 - s. 162--164 .- ISBN: 8385001378
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8645] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[265] Laboratory tests and numerical modelling of large displacements of an elasto-plastic cylindrical shell / Joanna Kaliszuk, Jakub Marcinowski, Zenon Waszczyszyn
// W: Shell structures : theory and applications : proceedings of the 8th SSTA Conference / ed. W. Pietraszkiewicz, C. Szymczak .- London : Taylor & Francis, 2005 - s. 477--480 .- ISBN: 0415383900
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7782] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[266] Elastic modelling of surface waves in single and multicomponent systems / Krzysztof Wilmański
// W: Surface waves in geomechanics : direct and inverse modelling for soils and rocks / ed. C. G. Lai, K. Wilmański .- Wien : Springer, 2005 - (Courses and Lectures ; 481) - s. 203--276 .- ISBN: 3211277404
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [15-04-2019]
[WZCZ-7981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[267] Thermodynamics of simple two-component thermo-poroelastic media / Krzysztof Wilmański
// W: Trends and applications of mathematics to mechanics : STAMM 2002 / ed. S. Rionero, G. Romano .- Milan : Springer, 2005 - s. 293--306 .- ISBN: 8847002699
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7984] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[268] Linear sound waves in poroelastic meterials : simple mixtures vs. Biot's model / Krzysztof Wilmański
// W: Trends in applications of mathematics to mechanics : proceedings of the XIVth International Symposium (STAMM 2004) / ed. Y. Wang, K. Hutter .- Aachen : Shaker Verlag, 2005 - (Berichte aus der Mathematik) - s. 579--590 .- ISBN: 3832236007
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7985] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[269] Threshold to liquefaction in granular materials as a formation of strong wave discontinuity in poroelastic media / Krzysztof Wilmański
// W: Poromechanics III - Biot Centennial (1905-2005) : proceedings of the third biot conference on poromechanics / ed. Y. N. Abousleiman, A. H.-D. Cheng, F.-J. Ulm .- Leiden : Balkema, 2005 - s. 297--302 .- ISBN: 0415380413
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[WZCZ-7986] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[270] Prognozowanie mrozoodporności wyrobów ceramicznych na podstawie parametrów przenoszenia wilgoci / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 11--22 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7199] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[271] Rewitalizacja obszarów miejskich instrumentem strategii rozwoju miasta / Tadeusz Biliński
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 23--32 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[272] Techniczne aspekty renowacji pałacu w Żaganiu / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć, Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 33--41 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[273] Kondycja zabytkowych budowli małej architektury na przykładzie kapliczki przykościelnej w Leśniowie Wielkim / Andrzej Chrzanowski, Gerard Bryś
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 43--51 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7202] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[274] Wybrane problemy poremontowe budynków w świetle wcześniejszego zawilgocenia oraz błędów projektowo-wykonawczych / Marek Dankowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 79--89 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[275] Rewitalizacja Starego Miasta w Krośnie Odrzańskim : szanse - możliwości - potrzeby / Wojciech Eckert
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 101--110 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7204] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[276] Charakterystyka więźb dachowych wybranych XIII i XIV wiecznych kościołów kamiennych Środkowego Nadodrza / Artur Frątczak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 111--122 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7205] [data modyf: 24-03-2005 14:24]
[277] Kamienne kościoły południowych okolic Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Małgorzata Kasprzak
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 143--154 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[278] Problemy remontowe zabytkowych zespołów obiektów rezydencjonalnych na przykładzie dworku pałacowego w Radwanowie / Irena Gruda, Paweł Urbański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 155--165 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7207] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[279] Kruszywo z recyklingu betonu jako materiał budowlany w zrównoważonym budownictwie / Bożena Kuczma
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 313--324 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[280] Moralne zużycie mieszkań i przykład jego zmniejszania / Olga Kudła, Paweł Urbański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 325--333 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7210] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[281] Problemy ochrony zabytków techniki i architektury przemysłowej w Stanach Zjednoczonych - przykłady z Nowego Jorku / Sławomir Łotysz
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 335--345 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[282] Skuteczność diagnostyki stanu technicznego obiektów budowlanych w aspekcie inwestycji renowacyjnych / Grzegorz Misztal
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 353--362 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7212] [data modyf: 25-03-2005 10:59]
[283] Programowanie remontów budynków dworsko-pałacowych na terenie Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 363--372 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7213] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[284] Miary atrakcyjności krajobrazu na obszarach miast / Marta Skiba
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 397--407 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7214] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[285] Problemy jakości klimatu akustycznego pomieszczeń w budynkach mieszkalnych / Marek Talaga
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 427--436 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7215] [data modyf: 29-03-2005 10:19]
[286] Wybrane zagadnienia adaptacji i modernizacji budynku pokoszarowego na internat z blokiem żywieniowym / Paweł Urbański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1 / red. Tadeusz Biliński .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 447--457 .- ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7216] [data modyf: 29-03-2005 10:22]
[287] Przystosowanie belek zespolonych do zmiennych obciążeń / Piotr Alawdin, Gerard Bryś
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 5--13 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7627] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[288] Analiza przekrojów poprzecznych elementów zespolonych w warunkach obciążenia jednokrotnego / Piotr Alawdin, Sergei Kasabuckij
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 15--24 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7628] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[289] Wyznaczanie optymalnego sprężania montażowego belek metodą elementów skończonych / Tadeusz Biliński, Mieczysław Kuczma, Tomasz Pryputniewicz
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 25--34 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7629] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[290] Zespolenie warstw we wzmacnianych konstrukcjach nawierzchni drogowych / Michał A. Glinicki, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 75--84 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7630] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[291] Zespolona belka rozprężana w ujęciu badań doświadczalnych, teoretycznym i numerycznym / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 109--121 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7631] [data modyf: 20-09-2005 12:20]
[292] Numeryczne oszacowanie nośności zginanych elementów żelbetowych / Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 123--132 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7632] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[293] Stopień zespolenia prefabrykowanych płyt stropowych z podciągiem. Program badań i wstępne symulacje numeryczne / Leszek Jarząbek, Mikołaj Kłapoć, Jakub Marcinowski
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 179--190 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[294] Belki zespolone z poluzowaniem / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 225--234 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7634] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[295] Ugięcia w lepkosprężystym pręcie wielomateriałowym / Tomasz Socha
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 383--393 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7635] [data modyf: 20-09-2005 12:44]
[296] Analiza pracy naroża ramy o zespolonym przekroju rygla obciążonego momentem o zmiennym znaku / Józef Wranik, Gerard Bryś, Jacek Korentz
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 405--414 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7636] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[297] Ukośny zespolony most płytowy / Józef Wranik, Robert Chyliński
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 415--425 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7637] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[298] Most płytowy zespolony w kierunku podłużnym / Józef Wranik
// W: Konstrukcje zespolone / red. T. Biliński . T. 7 .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005 - s. 427--433 .- ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[299] Ośrodek Badań Mostów, Betonów i Kruszyw IBDiM - filia Wrocław / Adam Wysokowski
// W: 50 lat Instytutu Badawczego Dróg i Mostów : 1955-2005 .- Warszawa : IBDiM, 2005 - s. 55--75 .- ISBN: 8389252554
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-8059] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[300] Drewniany detal architektoniczny w kamienicy mieszczańskiej w Zielonej Górze - dziedzictwo XVIII-wiecznego budownictwa szkieletowego / Wojciech Eckert
// W: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. W. Czarnecki, M. Proniewski .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2004 - s. 209--215 .- ISBN: 8387256633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6613] [data modyf: 27-04-2004 12:44]
[301] Zabytkowe konstrukcje drewniane na przykładzie więźby dachowej dawnego zboru Braci Morawskich w Nowej Soli / Artur Frątczak, Sławomir Łotysz
// W: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa / red. W. Czarnecki, M. Proniewski .- Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, 2004 - s. 329--334 .- ISBN: 8387256633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6614] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[302] Badania kątowników niesymetrycznie połączonych z blachą węzłową / Gerard Bryś, Jakub Marcinowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 321--328 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6705] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[303] Badania doświadczalne zespolonej belki stalowo-betonowej rozprężanej w strefie ściskanej / Włodzimierz Dyszak, Elżbieta Grochowska, Jakub Marcinowski, Antoni Matysiak
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 329--336 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6706] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[304] Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do oceny stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych / Paweł Urbański
// W: Statystyka i data mining w badaniach naukowych .- Warszawa : StatSoft, 2004 - (Zastosowania Statystyki i Data Mining) - s. 105--119 .- ISBN: 8388724231
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6920] [data modyf: 27-10-2004 09:38]
[305] Sieć europejskich laboratoriów badawczych - TREE / Adam Wysokowski, Adewole Adesiyun, Leszek Korusiewicz
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 99--106 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[306] Metodyka badań przewodów kanalizacyjnych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym w świetle obowiązującej legislacji / Wiktor Jasiński, Cezary Madryas, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 167--176 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8057] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[307] Badania laboratoryjne w skali naturalnej przepustów stosowanych w budownictwie komunikacyjnym / Leszek Korusiewicz, Adam Wysokowski
// W: Badania materiałów budowlanych i konstrukcji inżynierskich / red. M. Kamiński, A. Kmita, A. Łodo, J. Michałek .- Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2004 - s. 377--384 .- ISBN: 8371251211
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8058] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[308] Nadzór naukowy nad projektem / Jan Biliszczuk, Maciej Hildebrand, Czesław Machelski, Jerzy Onysyk, Krzysztof Sadowski, Mieczysław Węgrzyniak, Jan Kmita, Jan Bień, Paweł Rawa, Jarosław Zwolski, Marian Klasztorny, Adel Labib, Andre Le Bourdonnec, M. Gausset, Trim Duong, Huy Lam, Andrzej Flaga, Ewa Błazik-Borowa, Jerzy Podgórski, Grzegorz Bosak
// W: Budowa mostu Siekierkowskiego w Warszawie / red. S. Filipiak .- Bydgoszcz : Qax Manufaktura Artystyczna, 2004 - s. 39--65 .- ISBN: 8391373487
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8883] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[309] Neural analysis of concrete shrinkage / Anna Urbańska, Zenon Waszczyszyn
// W: Neural networks and soft computing : proceedings of the sixth international conference .- New York : Springer-Verlag Company, 2003 - (Advances in Soft Computing) - s. 784--789 .- ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5762] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[310] Reliability analysis of structures by neural network supported Monte Carlo Methods / Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn
// W: Neural networks and soft computing : proceedings of the sixth international conference .- New York : Springer-Verlag Company, 2003 - (Advances in Soft Computing) - s. 754--759 .- ISBN: 3790800058
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5765] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[311] On thermodynamic modeling and the role of the second law of thermodynamics in geophysics / Krzysztof Wilmański
// W: Advanced Mathematical and Computational Geomechanics / ed. D. Kolymbas .- Berlin : Springer, 2003 - (Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics ; Vol. 13) - s. 3--33 .- ISBN: 354040547X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[WZCZ-7961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[312] Some questions on material objectivity arising in models of porous materials / Krzysztof Wilmański
// W: Rational continua, classical and new : a collection of papers dedicated to Gianfranco Capriz on the occasion of his 75th birthday / ed. P. Podio-Guidugli, M. Brocato .- Milano : Springer, 2003 - s. 183--195 .- ISBN: 8847001579
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7987] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[313] Acoustic waves in porous solid-fluid mixtures / Krzysztof Wilmański, Bettina Albers
// W: Dynamic response of granular and porous materials under large and catastrophic deformations / ed. K. Hutter, N. Kirchner .- Berlin : Springer, 2003 - (Lecture Notes in Applied and Computational Mechanics ; Vol. 11) - s. 285--313 .- ISBN: 3540008497
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [15-04-2019]
[WZCZ-7988] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[314] Behaviour of reinforced concrete elements under restrained flexure / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 97--110 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5917] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[315] Nośność kątownika stalowego zamocowanego jednym ramieniem do blachy węzłowej / Gerard Bryś, Jakub Marcinowski
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 141--149 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[316] Uwagi o projektowaniu słupów dwukierunkowo mimośrodowo ściskanych / Witold Czarnecki
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 167--175 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5919] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[317] Analiza składników głównych oraz składników niezależnych wielowymiarowych danych za pomocą sieci neuronowych / Józef Gil
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 217--226 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5921] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[318] Badania nośności płyt stropowych sprężonych splotkami z lin górniczych / Mikołaj Kłapoć, Gerard Bryś
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 275--282 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5923] [data modyf: 21-07-2003 09:55]
[319] Analiza ciągliwości belek żelbetowych poddanych obciążeniom cyklicznym / Jacek Korentz
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 283--291 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[320] Zastosowanie metody elementów skończonych w mechanice płyt włóknokompozytowych / Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 349--369 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5925] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[321] Niedoskonałość przepisów normowych dotyczących projektowania stalowych hal przemysłowych obciążonych suwnicami / Antoni Matysiak
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 393--398 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5927] [data modyf: 24-05-2006 15:02]
[322] Miejsce konstrukcji zespolonych w mechanice ciała stałego / Romuald Świtka
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 481--486 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[323] Analiza możliwości przeniesienia sił stycznych w złączu w oparciu o analogię prętową / Józef Wranik, Robert Chyliński
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego / red. nauk R. Świtka .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003 - s. 525--534 .- ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5929] [data modyf: 21-07-2003 10:13]
[324] Ocena stopnia zużycia technicznego wybranej grupy budynków mieszkalnych za pomocą sztucznych sieci neuronowych / Paweł Urbański
// W: Zastosowania metod statystycznych w badaniach naukowych II .- Kraków : StatSoft, 2003 - s. 129--137 .- ISBN: 838872407X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[325] Pojęcie konstrukcji zespolonych, ich modele fizyczne i matematyczne / Tadeusz Biliński
// W: Księga jubileuszowa z okazji 70. lecia prof. dra hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego .- Gliwice : Politechnika Śląska, 2003 - s. 63--79 .- ISBN: 8391990907
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6220] [data modyf: 20-01-2004 12:51]
[326] Mass exchange, diffusion and large deformations of poroelastic materials / Krzysztof Wilmański
// W: Modeling and mechanics of granular and porous materials / ed. G. Capriz, V. N. Ghionna, P. Giovine .- Boston : Birkhäuser, 2002 - (Modeling and Simulation in Science, Engineering and Technology) - s. 211--242 .- ISBN: 0817642412
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7980] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[327] Zarys metodyki ustalania kolejności wdrożeń ograniczających emisję hałasu do otoczenia przez zakłady przemysłowe / Marek Talaga
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe .- Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, 2002 - s. 83--88 .- ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5114] [data modyf: 03-06-2002 10:04]
[328] Mosty nad East River / Sławomir Łotysz
// W: Dzieła techniki - dobra kultury .- Wrocław : Wydaw. Fundacji Otwartego Muzeum Techniki, 2002 - (Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce ; 6) - s. 197--201 .- ISBN: 8390435756
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5167] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[329] Thermodynamics of multicomponent continua / Krzysztof Wilmański
// W: Earthquake thermodynamics and phase transformations in the earth's interior / ed. by R. Teisseyre, E. Majewski .- San Diego : Academic Press, 2001 - (International Geophysics Series ; Vol. 76) - s. 567--655 .- ISBN: 0126851859
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7978] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[330] Sound and shock waves in porous and granular materials / Krzysztof Wilmański
// W: Wawes and stability in continous media - WASCOM '99 : proceedings of the 10th conference / ed. V. Ciancio, A. Donato, F. Oliveri, S. Rionero .- Singapore : World Scientific, 2001 - s. 489--503 .- ISBN: 9810245408
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7979] [data modyf: 06-02-2006 10:16]
[331] Planowanie zapotrzebowania na zasoby w procesie realizacji przedsięwzięcia budowlanego / Andrzej Skarżyński
// W: Kierowanie budową i projektem budowlanym .- Warszawa : Wydaw. WEKA Sp. z o.o, 2001 - s. 60--65 .- ISBN: 838728761X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2361] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[332] A multi-well problem for phase transformations / Mieczysław Kuczma
// W: The Mathematics of Finite Elements and Applicationa X - MAFELAP 1999 .- Amsterdam : Elsevier, 2000 - s. 271--282 .- ISBN: 0080419127
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[333] On a stationary axisymmetric filtration problem under large deformations of the skeleton / Bettina Albers, Krzysztof Wilmański
// W: Trends in applications of mathematics to mechanics / ed. G. Iooss, O. Gues, A. Nouri .- Boca Raton : Chapman and Hall/CRC, 2000 - (Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics ; 106) - s. 47--57 .- ISBN: 158488035X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7982] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[334] Toward and extended thermodynamics of porous and granular materials / Krzysztof Wilmański
// W: Trends in applications of mathematics to mechanics / ed. G. Iooss, O. Gues, A. Nouri .- Boca Raton : Chapman and Hall/CRC, 2000 - (Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics ; 106) - s. 147--157 .- ISBN: 158488035X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7983] [data modyf: 06-02-2006 14:49]
[335] Kształtowanie osadnictwa zachodniego pogranicza w procesie integracji z Unią Europejską / Jan Konrad Stawiarski
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000 - s. 167--171 .- ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3086] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[336] Miasto średniej wielkości w preferencjach ludności miejskiej / Anna Bazan-Krzywoszańska
// W: Wrocław i strefa przymiejska jako układ osadniczy (w interdyscyplinarnych badaniach planistów przestrzennych) / red. E. Bagiński .- Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000 - s. 219--223 .- ISBN: 8370854974
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10624] [data modyf: 26-11-2008 12:54]
[337] Design problems of reinforced concrete protective structures / Sylwester Kobielak, Janusz Szelka, Zenon Zamiar
// W: Concrete constructions : theory and experimental studies / ed. J. Gronostajski, M. Kamiński .- Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999 - s. 119--128 .- ISBN: 8370854192
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7275] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[338] Stand for testing of bridges at natural scale - research possibilities / Adam Wysokowski
// W: A stand for testing of full-scale bridges : general information .- Żmigród : Center of Polish Road & Bridge Research, 1999 - s. [10]
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15022] [data modyf: 17-01-2013 13:18]
[339] Planning bridge maintenance in Poland using a BMS based on a taxonomic investigation / Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski, Aleksandra Hutnik
// W: Bridge management 3 : inspection, maintenance, assessment and repair / ed. by J. E. Harding, G. E. R. Parke, M. J. Ryall .- London : E & FN Spon, 1996 - s. 587--594 .- ISBN: 0419212108
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17520] [data modyf: 18-01-2016 14:46]
[340] Wspomaganie projektowania mostów wojskowych za pomocą systemów eksperckich / Janusz Szelka
// W: Zbornik Vojenskej fakulty ZU .- Zilina : Vojenska fakulta Zilinskej univerzity v Zilinie, 1996 - s. 134--146 .- ISBN: 8088829143
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7258] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[341] On weak discontinuity waves in porous materials / Krzysztof Wilmański
// W: Trends in applications of mathematics to mechanics : a collection of selected papers presented at a symposium at Lisbon University in July 1994 .- Essex : Longman Scientific & Technical, 1995 - (Pitman Monographs and Surveys in Pure and Applied Mathematics ; 77) - s. 71--83 .- ISBN: 0582248744
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[342] Drewno / Gerard Bryś
// W: Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne / red. E. Krasicka-Cydzik .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 - s. 129--149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8355] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[343] Tworzywa ceramiczne / Marek Dankowski
// W: Materiały konstrukcyjne i ich własności użytkowe : materiały dydaktyczne / red. E. Krasicka-Cydzik .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1995 - s. 151--169
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8356] [data modyf: 12-06-2006 13:01]
[344] General information on a Polish bridge management system / Andrzej Legosz, Adam Wysokowski
// W: Bridge management 2 : inspection, maintenance, assessment and repair / ed. by J. E. Harding, G. A. R. Parke, M. J. Ryall .- London : Thomas Telford, 1993 - s. 870--879 .- ISBN: 0727719262
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17521] [data modyf: 18-01-2016 14:53]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] GIS technology, 3D models and mathematical models as a tool for assessing development capabilities of flood risk land to make arrangements of municipal planning documents / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Sławomir Tront // Journal of Ecological Engineering .- 2019, Vol. 20, iss. 1, s. 25--33, eISSN: 2299-8993, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: 3D models, GIS, development of flood risk areas, local law, municipal spatial planning, neural networks, sustainable development
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.12911/22998993/93866         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-22971] [data modyf: 03-01-2019 18:25]
[2] Kontrola społeczna realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk // Przegląd Budowlany .- 2019, nr 1, s. 38--41, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23693] [data modyf: 18-02-2019 09:41]
[3] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 24 : Wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 3. Roboty wykończeniowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2019, nr 1, s. 60--65, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-23767] [data modyf: 06-03-2019 11:51]
[4] Performance characteristics of buildings in the assessment of revitalization needs / Beata Nowogońska // Civil and Environmental Engineering Reports .- 2019, 29 (1), s. 119--127, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: building, building diagnostics, determination of renovation needs, residential buildings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.2478/ceer-2019-0009
[AWCZ-24005] [data modyf: 10-04-2019 14:10]
[5] Remonty i renowacje przepustów drogowych w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 1 / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2019, nr 2, s. 45--49, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23696] [data modyf: 18-02-2019 10:22]
[6] Żyjemy w czasach transformacji technologicznej / Adam Wysokowski // Builder .- 2019, nr 2, s. 60, ISSN: 1896-0642, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23695] [data modyf: 18-02-2019 10:16]
[7] Improving energy efficiency with the risk of investment of reference urban development of Zielona Góra / Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Tehnički Vjestnik = Technical Gazette .- 2018, Vol. 25, no. 3, s. 916--922, ISSN: 1330-3651, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17559/TV-20161212120336
[AWCZ-21788] [data modyf: 20-02-2019 11:48]
[8] Research on changes in properties of steel from the old road bridge / Adam Wysokowski // Journal of Constructional Steel Research .- 2018, Vol. 147, s. 360--366, ISSN: 0143-974X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Change in mechanical and strength properties, Long service, Steel bridges, Steel tests
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.jcsr.2018.02.014         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-22758] [data modyf: 17-05-2018 11:22]
[9] Experimental and numerical analyses of the buckling of steel, pressurized, spherical shells / Sebastian Kołodziej, Jakub Marcinowski // Advances in Structural Engineering .- 2018, iss. spec., s. 1--18, ISSN: 1369-4332, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buckling resistance, design recommendations, experimental tests, external pressure, numerical simulations, stability, steel spherical shell
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1177/1369433218774371         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-22781] [data modyf: 24-05-2018 16:42]
[10] GIS technology as a tool for protecting landscape and cultural values in spatial planning / Anna Bazan-Krzywoszańska // Structure .- 2018, s. 129--137, ISSN: 0969-2126, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: GIS, dokumenty planistyczne, landscape protection, ochrona krajobrazu, planning documents, planowanie przestrzenne, spatial planning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.30540/sae-2018-013
[AWCZ-22849] [data modyf: 08-06-2018 09:57]
[11] Influence of external conditions on the solidification process in saturated porous flat layers / Jacek Partyka, Zygmunt Lipnicki // International Journal of Heat and Mass Transfer .- 2018, Vol. 127, Part A, s. 75--83, ISSN: 0017-9310, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ. .- [in press]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.06.123         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-22963] [data modyf: 26-07-2018 11:16]
[12] Social and Infrastructural Conditioning of Lowering Energy Costs and Improving the Energy Efficiency of Buildings in the Context of the Local Energy Policy / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // Energies .- 2018, Vol. 11, s. 1--16, ISSN: 1996-1073, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency of buildings, local energy policy, neural network, social-infrastructural correlation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/en11092302         Cytowania wg Scopus: 1 [15-04-2019]
[AWCZ-23040] [data modyf: 03-09-2018 10:16]
[13] Międzyrzecki Rejon Umocniony - w oczekiwaniu na adaptacj i modernizacje / Bartosz Michalak // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 1, s. 21--28, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Brama Lubuska, Lubusz Gate, Pniewo, bunkers, bunkry, fortifications, fortyfikacje, museum of war art, muzeum sztuki wojennej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_03
[AWCZ-22572] [data modyf: 03-04-2018 11:30]
[14] Przykład utraty stateczności ściany frontowej pozostawionej po rozebraniu kamienicy / Janusz Laskowski, Marek Dankowski // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 1, s. 119--124, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: front wall, stability, stateczność, ściana frontowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_15
[AWCZ-22574] [data modyf: 05-04-2018 16:41]
[15] Fabryka zbrojeniowa Dynamit Aktien Gesellschaft w Krzystkowicach (Christianstadt). Historia do napisania od nowa / Wojciech Eckert // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 1, s. 125--131, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, dynamite factory, fabryka dynamitu, historical object, land development, modernizacja, modernization, zabytek, zagospodarowanie terenu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_16
[AWCZ-22575] [data modyf: 05-04-2018 16:41]
[16] Analiza wpływu wybranej metodologii oceny mostków cieplnych na bilans energetyczny budynku / Abdrahman Alsabry, Kamil Łaskawiec, Krzysztof Szymański, Łukasz Rojek // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 1, s. 157--168, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bilans energetyczny, budownictwo niskoenergetyczne, charakterystyka energetyczna, energy balance, low energy construction, mostki termiczne, thermal bridges, świadectwa charakterystyki energetycznej
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_19
[AWCZ-22576] [data modyf: 05-04-2018 16:49]
[17] Wymagania dotyczące przeglądów stanu technicznego budynków - studium przypadku / Krystyna Urbańska, Paweł Urbański // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 1, s. 177--188, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: planning of renovations, planowanie remontów, przeglądy stanu technicznego budynków, reviews of technical condition of buildings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_171_21
[AWCZ-22578] [data modyf: 03-04-2018 12:04]
[18] Optymalizacja lekkich konstrukcji stalowych przy renowacji i nadbudowie obiektów budowlanych / Piotr Alawdin, Viktoria Petrusevich // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 20--22, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22579] [data modyf: 03-04-2018 12:21]
[19] Kryteria i uwarunkowania programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 23--25, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22580] [data modyf: 03-04-2018 12:23]
[20] Identyfikacja łączników elementów zewnętrznych w wybranych zewnętrznych ścianach systemu WK-70 / Gerard Bryś, Mikołaj Kłapoć // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 26--28, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22581] [data modyf: 03-04-2018 12:27]
[21] Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu / Bartłomiej Mączyński, Natalia Rzeszowska // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 32--35, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22583] [data modyf: 03-04-2018 12:45]
[22] Znaczenie konsultacji społecznych projektów infrastrukturalnych na przykładzie systemu parkowania na osiedlu mieszkaniowym / Józef Włosek // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 47--50, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22584] [data modyf: 03-04-2018 12:47]
[23] Prace studialne nad rozwojem Zielonogórskiego Centrum Komunikacyjnego / Adam Wysokowski, Weronika Turek, Kazimierz Łatwiński // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 3, s. 51--55, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22585] [data modyf: 03-04-2018 12:49]
[24] O stanach awaryjnych wewnętrznych przegród niekonstrukcyjnych w nowych budynkach / Bohdan Stawiski, Tomasz Kania // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 4, s. 187--189, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22587] [data modyf: 03-04-2018 13:35]
[25] Problematyka rewitalizacji historycznych mostów sklepionych na przykładzie linii kolejowej z Sieniawy Żarskiej do Jasienia / Marek Dankowski, Artur Juszczyk // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 4, s. 204--206, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22589] [data modyf: 03-04-2018 13:39]
[26] Rola inspektora nadzoru inwestorskiego w renowacji obiektów zabytkowych / Emilia Kucharczyk // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 4, s. 207--209, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22590] [data modyf: 03-04-2018 13:41]
[27] Rozwój technologii pomiarowej w pracach inwentaryzacyjnych / Paweł Błażejewski // Materiały Budowlane .- 2018, nr 3, s. 40--41, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: 3D scanner, chmura punktów, cloud of points, dalmierz, inwentaryzacja, measurements, pomiary, skaner 3D, survey
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.15
[AWCZ-22591] [data modyf: 04-04-2018 10:15]
[28] Renowacje drewnianych stropów z wykorzystaniem zespolonych płyt stropowych / Elżbieta Grochowska, Joanna Kaliszuk // Materiały Budowlane .- 2018, nr 3, s. 44--45, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: composite slab of steel-concrete, płyta zespolona stalowo-betonowa, renovations, renowacje, strop drewniany, timber floor
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.17
[AWCZ-22592] [data modyf: 04-04-2018 10:17]
[29] Problematyka rewitalizacji historycznego mostu kolejowego o konstrukcji wspornikowej / Artur Juszczyk // Materiały Budowlane .- 2018, nr 3, s. 51--52, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: bridge structure, obiekt mostowy, revitalization of bridges, rewitalizacja mostów, stalowy most kolejowy, steel railway bridge
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.20
[AWCZ-22597] [data modyf: 04-04-2018 10:11]
[30] Przykład oceny stanu technicznego kablobetonowych dźwigarów dachowych / Jacek Korentz // Materiały Budowlane .- 2018, nr 3, s. 53--54, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.wykr.summ.
Słowa kluczowe: corrosion, deflection, diagnostics, diagnostyka, dźwigary kablobetonowe, korozja, post-tensioned member, stan techniczny, technical condition, ugięcie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.21
[AWCZ-22598] [data modyf: 04-04-2018 10:22]
[31] Wpływ prac zabezpieczających na właściwości użytkowe budynków nieremontowanych / Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2018, nr 3, s. 57--58, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.03.23
[AWCZ-22599] [data modyf: 04-04-2018 10:25]
[32] Błędy prawno-organizacyjne administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych / Tadeusz Biliński // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 1, s. 42--46, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22613] [data modyf: 06-04-2018 12:48]
[33] Błędy prawno-organizacyjne uczestników procesu budowlanego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych / Tadeusz Biliński // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 2, s. 108--110, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22614] [data modyf: 06-04-2018 12:53]
[34] Cykl życia chłodni kominowych / Jacek Korentz, Beata Nowogońska, Janusz Darłak, Jerzy Bączkowski // Materiały Budowlane .- 2018, nr 4, s. 58--60, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: chłodnie kominowe, cooling towers, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.04.17
[AWCZ-22765] [data modyf: 22-05-2018 12:17]
[35] Skuteczność działania wentylacji grawitacyjnej w budynku wielorodzinnym na przykładzie zastosowanego rozwiązania / Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 5, s. 36--39, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22784] [data modyf: 25-05-2018 11:26]
[36] Monitoring vertical displacements of an engineering object with masonry walls / Maria Mrówczyńska, Elżbieta Grochowska, Sławomir Gibowski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2018, T. 35, z. 65 (1/18), s. 53--62, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: engineering object, geodesic monitoring, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2018.6
[AWCZ-22860] [data modyf: 13-06-2018 13:05]
[37] Methods for determining potential sites for the location of logistics centres on the basis of multicriteria analysis / Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics .- 2018, Vol. 14, no. 3, s. 279--292, ISSN: 1895-2038, , eISSN: 1734-459X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: centra logistyczne, logistics centre, multi-criteria comparative analysis, planowanie przestrzenne, polityka regionalna, regional politics, space planning, wielokryterialna analiza porównawcza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17270/J.LOG.2018.282
[AWCZ-22945] [data modyf: 16-07-2018 08:53]
[38] Wpływ typu dachu zielonego na poprawę parametrów termicznych stropu / Bartłomiej Mączyński, Natalia Rzeszowska // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2018, nr 5, s. 96--101, ISSN: 1427-6682, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-23186] [data modyf: 08-10-2018 10:14]
[39] Możliwości zastosowań konstrukcji składanych w mostownictwie / Janusz Szelka // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering: Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów : 28 seminarium .- 2018, nr 26, s. 207--218, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: most składany, most technologiczny, objazd, odbudowa tymczasowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j1897-4007.2018.26.16
[AWCZ-23240] [data modyf: 31-10-2018 10:06]
[40] Modernist party house in Zielona Góra. Architecture to be discovered / Wojciech Eckert // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2018, T. 35, z. 3/18, s. 113--120, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: history of architecture, modernism, monument, social realism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb2018.48
[AWCZ-23245] [data modyf: 31-10-2018 12:31]
[41] Kożuchów - historyczne miasto z przyszłością / Wojciech Eckert // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 18, nr 2, s. 65--80, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Kożuchów, architektura, rewitalizacja, stare miasto, system obrony, układ przestrzenny, urbanistyka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_172_06
[AWCZ-23246] [data modyf: 31-10-2018 12:39]
[42] Wartość zużycia a koszty przywrócenia właściwości użytkowych / Beata Nowogońska, Jacek Korentz // Materiały Budowlane .- 2018, nr 10, s. 36--38, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cost properties, prognosis, prognoza, service properties, stan techniczny, technical conditions, wartość zużycia, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.10.09
[AWCZ-23263] [data modyf: 06-11-2018 12:56]
[43] Analysis of the deformation of concrete cover using the optical system ARAMIS / Anna Kucharczyk // Studia z Automatyki i Informatyki .- 2018, T. 43, s. 73--80, ISSN: 0867-3977, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buckling, concrete cover, optical system ARAMIS, rebars
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23282] [data modyf: 13-11-2018 09:53]
[44] Analysis of principal components used for modelling changes in glacitectonically disturbed areas / Maria Mrówczyńska // Journal of Water and Land Development .- 2018, No. 39, s. 119--123, ISSN: 1429-7426, , eISSN: 2083-4535, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: PCA transformation, geodesic monitoring, glacitectonically disturbed areas, grunty zaburzone glacitektonicznie, monitoring geodezyjny, przemieszczenia pionowe, transformacja PCA, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.2478/jwld-2018-0066         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-23378] [data modyf: 29-11-2018 12:52]
[45] Aspekty zmęczenia w badaniu konstrukcji gruntowo-powłokowych o przekroju otwartym / Adam Wysokowski // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 10, s. 28--33, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- [artykuł był prezentowany na konferencji "Konstrukcje Zespolone" w 2017 roku]
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23379] [data modyf: 29-11-2018 16:35]
[46] Optymalizacja konstrukcji stalowych ram cienkościennych przy nadbudowie obiektów budowlanych / Piotr Alawdin, Viktoria Petrusevich // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 12, s. 642--644, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23398] [data modyf: 06-12-2018 10:05]
[47] An analysis of relations for determining the thermal conductivity of rigid polymer foams / Abdrahman Alsabry, V.I. Nikitsin, Valeri Kofanow, B. Backiel-Brzozowska // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2018, Vol. 23, no. 4, s. 1015--1023, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analysis of experimental date, effective thermal conductivity, mathematical model, rigid polymer foam, structure of used polymer foams, thermal insulation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-23402] [data modyf: 10-12-2018 11:21]
[48] The use of urban indicators in forecasting a real estate value with the use of deep neural network / Anna Bazan-Krzywoszańska, Michał Bereta // Reports on Geodesy and Geoinformatics .- 2018, Vol. 106, s. 25--34, ISSN: 2391-8365, , eISSN: 2391-8152, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, deep learning, deep neural networks, local policy, local zoning plan, machine learning, planning analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.2478/rgg-2018-0011
[AWCZ-23407] [data modyf: 10-12-2018 13:37]
[49] Propozycja wyboru terminu remontu kapitalnego budynku / Beata Nowogońska // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura .- 2018, Vol. 17, no. 4, s. 105--111, ISSN: 1644-0633, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: operational properties, prognosis, prognoza, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.22630/ASPA.2018.17.4.45
[AWCZ-23450] [data modyf: 21-12-2018 14:20]
[50] Otoczenie prawne przedsięwzięć rewitalizacyjnych obszarów miejskich a postępowanie administracji publicznej / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk // Budownictwo i Architektura .- 2018, Vol. 17, no. 3, s. 131--139, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: functions of the city, funkcje miasta, legal environment (instrumentation), obszar zabudowany, otoczenie (oprzyrządowanie) prawne, revitalization, rewitalizacja, spatial order, urban area, ład przestrzenny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)    DOI: 10.24358/Bud-Arch_18_173_09
[AWCZ-23463] [data modyf: 03-01-2019 16:58]
[51] Ocena stanu prostoliniowości estakady suwnicowej w konstrukcji stalowej / Rafał Kubicki, Maria Mrówczyńska // Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Vol. 171(51), s. 1--9, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: control measurements of overhead cranes, crane gantry, estakada podsuwnicowa, linearity, pomiary kontrolne suwnic, prostoliniowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23513] [data modyf: 14-01-2019 11:23]
[52] Propozycja wytycznych dotyczących projektowania i budowy obiektów inzynierskich w technologiach bezwykopowych w infrastrukturze komunikacyjnej : studium przypadku / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2018, nr 11, s. 63--65, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: konstrukcje inżynierskie, projektowanie, technologie bezwykopowe No-Dig, wytyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2018.11.17
[AWCZ-23518] [data modyf: 14-01-2019 16:21]
[53] Odkrycie złóż oraz początki górnictwa węgla brunatnego w Zielonej Górze / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2018, R. 63, nr 4, s. 21--45, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: "Consolidierte Grünberger Gruben", Zielona Góra, górnictwo węgla brunatnego, historia górnictwa, history of mining, kopalnia węgla brunatnego, lignite mine, lignite mining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.4467/0023589XKHNT.18.025.9516
[AWCZ-23613] [data modyf: 01-02-2019 11:54]
[54] Wykorzystanie rozmytych map kognitywnych FCM, jako narzędzia wspomagającego proces podejmowania decyzji w planowaniu przestrzennym / Marta Skiba // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury .- 2018, T. 46, s. 557--564, ISSN: 0079-3450, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fuzzy cognitive maps (FCM), jakość krajobrazu, landscape evaluation, percepcja, perception, rozmyte mapy kognitywne (FCM)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23658] [data modyf: 08-02-2019 09:50]
[55] Niektóre specyficzne elementy rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 12, s. 20--24, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23694] [data modyf: 18-02-2019 09:45]
[56] "Caroline & Herrmann" - pierwsza kopalnia węgla brunatnego na tle górnictwa ziemi lubuskiej / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Studia Zachodnie .- 2018, t. 20, s. 115--128, ISSN: 1428-0663, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: Glisno, górnictwo węgla brunatnego, historia górnictwa, kopalnia węgla brunatnego
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23785] [data modyf: 11-03-2019 13:28]
[57] Budowa i zalety dachów zielonych / Bartłomiej Mączyński, Natalia Rzeszowska // Ekspert Budowlany .- 2018, nr 3, s. 30--32, ISSN: 1730-1904, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23187] [data modyf: 08-10-2018 11:18]
[58] Wspomnienie o zamiłowanym w mostach Profesorze Marku Łagodzie (1948-2018) / Adam Wysokowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2018, nr 2, s. 100--101, ISSN: 1734-6681, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22759] [data modyf: 17-05-2018 11:42]
[59] Uwagi do artykułu pt. "Błędy prawno-organizacyjne administracji publicznej w realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych"/Andrzej Stasiorowski / Tadeusz Biliński // Inżynieria i Budownictwo .- 2018, nr 5, s. 271--272, ISSN: 0021-0315, : bibliogr. .- [Dyskusje]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22859] [data modyf: 13-06-2018 11:28]
[60] IX Konferencja Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2018, nr 5, s. 4--5, ISSN: 0033-2038,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22896] [data modyf: 28-06-2018 15:25]
[61] Modeling the economic dependence between town development policy and increasing energy effectiveness with neural networks. Case study: The town of Zielona Góra / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska // Applied Energy .- 2017, Vol. 188, s. 356--366, ISSN: 0306-2619, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency increase in housing, energy poverty, multi-layer neural networks, radial neural networks, space policy, urban energy policy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.12.006         Cytowania wg Scopus: 13 [15-04-2019]
[AWCZ-20728] [data modyf: 19-12-2016 14:28]
[62] The effect of floor insulation on indoor air temperature and energy consumption of residential buildings in moderate climates / Anna Staszczuk, Magdalena Wojciech, Tadeusz Kuczyński // Energy .- 2017, Vol. 138, s. 139--146, ISSN: 0360-5442, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, floor thermal capacity, ground heat storage, passive cooling, time series, transient 3D calculations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.energy.2017.07.060         Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-21566] [data modyf: 20-07-2017 13:05]
[63] Uprawnienia budowlane w przeszłości, dzisiaj i w najbliższej przyszłości / Tadeusz Biliński, Emilia Kucharczyk // Przegląd Budowlany .- 2017, nr 1, s. 49--54, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-21189] [data modyf: 21-03-2017 12:14]
[64] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 21 : wykonawstwo przepustów betonowych. Cz. 2. Roboty konstrukcyjne i prace wykończeniowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2017, nr 1, s. 78--83, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21362] [data modyf: 15-05-2017 11:55]
[65] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 22 : wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 1. Parametry konstrukcyjne powłok stalowych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2017, nr 2, s. 88--92, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-21363] [data modyf: 15-05-2017 11:58]
[66] Durability of flexible corrugated steel shell structures - theory and practice / Adam Wysokowski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2017, nr 23, s. 347--361, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: corrosion, durability, fatigue, flexible sttel structures, service life
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.23.32
[AWCZ-21364] [data modyf: 15-05-2017 12:37]
[67] Foundation of flexible steel structures - developmental trends / Adam Wysokowski, Michał Mońka, Jerzy Howis // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2017, nr 23, s. 363--373, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buried flexible steel structures, developmental trends, flexible foundations, foundation, laboratory tests, optimization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.23.33
[AWCZ-21365] [data modyf: 15-05-2017 12:37]
[68] Pęknięcie ściany w modernistycznym kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze - przyczyna / Bartosz Michalak // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (1/17), s. 219--228, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: concrete pillar, modernism, modernizm, monument of architecture, osiadanie, pęknięcie ściany, subsidence, słup betonowy, wall's crack, zabytek architektury
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.22
[AWCZ-21404] [data modyf: 26-05-2017 11:50]
[69] Essential factors for the changes in concrete during electrochemical extraction / Abdrahman Alsabry // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2017, Vol. 22, no. 2, s. 437--444, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: chloride ion penetration, concrete, electrochemical extraction, seawater
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0027
[AWCZ-21426] [data modyf: 31-05-2017 10:25]
[70] Geological and seismic investigation of former lignite mining area in Zielona Góra - two case studies / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Jerzy Kłosiński // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (2/I/17), s. 311--326, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MASW, Zielona Góra, badania sejsmiczne, górnictwo węgla brunatnego, lignite mining, multichannel analysis of surface waves MASW, seismic estimation SPT (N30), seismic investigation, sejsmiczna estymacja SPT (N30), wielokanałowa analiza fal powierzchniowych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.75
[AWCZ-21428] [data modyf: 31-05-2017 10:45]
[71] Rekonstrukcja uszkodzonego zabytkowego budynku z XVIII wieku / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Materiały Budowlane .- 2017, nr 5, s. 22--23, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: monument, przemurowanie, rebuild of masonry walls, reconstruction, reinforcement of the walls, rekonstrukcja, scratch, zabytek, zarysowania, zbrojenie murów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21449] [data modyf: 05-06-2017 14:49]
[72] Dokumentacja projektowa jako element przewidywalności zakresu i czasu realizacji inwestycji / Paweł Urbański, Krystyna Urbańska // Materiały Budowlane .- 2017, nr 5, s. 43--45, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: additional work, czas i mkoszt realizacji inwestycji, dokumentacja projektowa, problemy remontowe, project documentation, repair problems, roboty dodatkowe, time and cost of the investment
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21450] [data modyf: 05-06-2017 14:54]
[73] Prediction of changes in the performance characteristics of a building / Beata Nowogońska // Technical Transactions : Civil Engineering .- 2017, nr 6, s. 145--151, ISSN: 0011-4561, , eISSN: 2353-737X, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 0.4467/2353737XCT.17.094.6570
[AWCZ-21494] [data modyf: 22-06-2017 13:34]
[74] Evaluation of The Influence of Wind-Driven Rain on Moisture in Cellular Concrete Wall Boards / Abdrahman Alsabry, V.I. Nikitsin, Valeri Kofanow, B. Backiel-Brzozowska // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2017, Vol. 22, no. 3, s. 509--519, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: capillary transfer, cellular concrete, moisture content, water sorption coefficient, wind-driven rain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0033         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-21618] [data modyf: 30-08-2017 09:28]
[75] W poszukiwaniu najstarszej kopalni wegla brunatnego na Ziemi Lubuskiej / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Przegląd Geologiczny .- 2017, Vol. 65, nr 9, s. 549--554, ISSN: 0033-2151, , eISSN: 2299-002X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Glisno, Ziemia Lubuska, history of mining, lignite mining
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21632] [data modyf: 01-09-2017 09:03]
[76] A policy of development of post-mining land on the example of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (2/II/17), s. 121--130, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dokumenty planistyczne, land use, planning documents, polityka miejska, post-mining areas and former mine sites, tereny pogórnicze i pokopalniane, urban policy, zagospodarowanie terenu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.86
[AWCZ-21702] [data modyf: 28-08-2018 13:21]
[77] Wykorzystanie inteligentnych baz danych w budownictwie mostowym / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // Acta Scientiarum Polonorum. Architectura .- 2017, Vol. 16, no. 3, s. 129--135, ISSN: 1644-0633, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analytical and decision-making processes, artificial intelligence systems, bazy danych, bridge construction, budownictwo mostowe, databases, hybrid IT systems, hybrydowe systemy informatyczne, inteligentne bazy danych, intelligent databases, procesy analityczno-decyzyjne, systemy sztucznej inteligencji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21728] [data modyf: 29-09-2017 13:50]
[78] Pokonywanie przeszkód wodnych według standardów NATO / Janusz Szelka // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (3/I/17), s. 165--177, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: foldable bridges, mosty pływające, mosty składane, mosty towarzyszące, pontoon parks, przeszkody wodne, support bridges, water obstacles
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.112
[AWCZ-21729] [data modyf: 02-10-2017 13:40]
[79] Ścieżki równowagi statycznej belek żelbetowych wzmacnianych taśmami z włókien węglowych / Jacek Korentz // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (3/I/17), s. 213--222, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bending moment, compression, curvature, deflection, krzywizna, loading, moment zginający, obciążenie, odciążenie, sprężenie, ugięcie, unloading
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.116
[AWCZ-21731] [data modyf: 02-10-2017 13:40]
[80] Badania doświadczalne stateczności mało wyniosłych, stalowych powłok sferycznych obciążonych ciśnieniem / Sebastian Kołodziej, Jakub Marcinowski // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (3/I/17), s. 361--370, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buckling, eksperyment, experiment, external pressure, obciążenie ciśnieniem, powłoka stalowa, spherical segment, steel shell, wyboczenie, wycinek sfery
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.129
[AWCZ-21732] [data modyf: 28-08-2018 13:18]
[81] Budowa numerycznego modelu terenu na potrzeby planowania przedsięwzięć budowlanych / Maria Mrówczyńska // Materiały Budowlane .- 2017, nr 8, s. 116--117, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: geodetic measurements, neural networks, numerical terrain model, numeryczny model terenu, pomiary geodezyjne, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.08.35
[AWCZ-21742] [data modyf: 02-10-2017 15:56]
[82] Metoda przewidywania stanu technicznego budynku mieszkalnego / Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2017, nr 8, s. 118--119, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: operational properties, prognosis, prognoza, stan techniczny, technical conditions, właściwości użytkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.08.36
[AWCZ-21743] [data modyf: 02-10-2017 15:59]
[83] Budowa przepraw doraźnych z wykorzystaniem wojskowego sprzętu mostowego / Janusz Szelka // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2017, nr 24, s. 345--357, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: przeszkody wodne i ich pokonywanie, sprzęt przeprawowo-mostowy (mosty towarzyszące, pływające i składane)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.21008/j.1897-4007.2017.24.25
[AWCZ-21782] [data modyf: 11-10-2017 13:14]
[84] Ił zawęglony - właściwości geologiczno-inżynierskie miocenskiego gruntu organicznego wystepującego w deformacjach glacitektonicznych na terenie Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Przegląd Geologiczny .- 2017, Vol. 65, nr 10, s. 856--863, ISSN: 0033-2151, , eISSN: 2299-002X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, clay, glaciotectonical disturbances, lignite
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21809] [data modyf: 18-10-2017 16:09]
[85] Kopalnia węgla brunatnego "Eduard" w Długoszynie koło Sulęcina / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny .- 2017, Nr 24, s. 75--96, ISSN: 1231-3033, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22028] [data modyf: 29-11-2017 11:55]
[86] Grzyby pleśniowe w oazach sprzyjającego mikroklimatu / Bohdan Stawiski // Przegląd Budowlany .- 2017, nr 10, s. 19--22, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22042] [data modyf: 30-11-2017 15:56]
[87] Problemy związane z zapewnieniem izolacyjności akustycznej przegród budowlanych w ekologicznym budownictwie drewnianym / Bohdan Stawiski // Przegląd Budowlany .- 2017, nr 10, s. 64--66, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22043] [data modyf: 30-11-2017 15:59]
[88] Badania efektu wzmocnienia podkładu cementowego wybranymi preparatami do utwardzania betonu / Bohdan Stawiski // Materiały Budowlane .- 2017, nr 9, s. 12--14, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: podkłady pod posadzki, reinforcement, strength, underlay for floor, wytrzymałość, wzmocnienia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22044] [data modyf: 30-11-2017 16:24]
[89] Badania przyczyn utraty przyczepności tynku do podłoża / Bohdan Stawiski, Gabriela Knafel // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 7--8, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: adhesion, awarie, failures, gypsum plasters, przyczepność, tynki gipsowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.02
[AWCZ-22045] [data modyf: 12-12-2017 12:00]
[90] Gradienty wytrzymałości betonu w posadzkach przemysłowych / Bohdan Stawiski // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 22--24, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania zmienności wytrzymałości, grubość, strength variability testing, thickness, ultradźwięki, ultrasound
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.09
[AWCZ-22046] [data modyf: 12-12-2017 12:00]
[91] Sposób wzmocnienia dachu jętkowego opartego na wysokich ścianach kolankowych / Ryszard Antonowicz, Adam Klimek, Bohdan Stawiski // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 31--32, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dach stromy, loads, obciążenia, slooping roof, state strain, więźba drewniano-stalowa, wytężenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.13
[AWCZ-22047] [data modyf: 12-12-2017 12:01]
[92] Wpływ zakotwienia konstrukcji masztowej na wybrane, istniejące elementy budynku / Anna Kucharczyk, Krystyna Urbańska // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 25--26, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: anchoring, elementy konstrukcyjne, mast structures, maszty, nosność, strength, structural elements, zakotwienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.10
[AWCZ-22086] [data modyf: 12-12-2017 11:41]
[93] Problematyka utrzymania obiektów historycznych wykonanych z materiałów nietypowych / Marek Dankowski // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 62--64, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: meadow ore, metallurgical slag, ruda darniowa, żużel odlewniczy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.27
[AWCZ-22087] [data modyf: 12-12-2017 11:46]
[94] Problemy adaptacyjne zabytkowego budynku dawnej Resursy w Zielonej Górze / Krystyna Urbańska, Paweł Urbański // Materiały Budowlane .- 2017, nr 11, s. 79--80, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: adaptacja, adaptation, budynek zabytkowy, historical buildings, reinforcement of structure, remont, repair, wzmocnienie konstrukcji
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.11.34
[AWCZ-22088] [data modyf: 12-12-2017 11:56]
[95] Analysis of Energy Consumption and Possibilities of Thermal-Modernization in Residential Buildings in Poland Case Study: The Town of Zielona Góra / Abdrahman Alsabry, Paweł Truszkiewicz, K. Szymański, K. Łaskawiec, Ł Rojek // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2017, Vol. 22, no. 4, s. 1083--1095, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: energy consumption, energy effectiveness, thermal-upgrading
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0070         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-22180] [data modyf: 09-01-2018 12:27]
[96] Odpowiedzialność osób kierujących praktykami zawodowymi wymaganymi do uzyskania uprawnień budowlanych / Emilia Kucharczyk // Przegląd Budowlany .- 2017, nr 5, s. 47--51, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22188] [data modyf: 11-01-2018 12:50]
[97] Wieża lęgowa dla jerzyków w Zielonej Górze / Paweł Błażejewski, Joerg Boehner, Leszek Jerzak, Jakub Marcinowski, Ulrich Tigges // Chrońmy Przyrodę Ojczystą .- 2017, R. 73, z. 5, s. 410--416, ISSN: 0009-6172, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: lost breeding sites, replaced breeding sites, termomodenizacja/renowacja budynków, thermal modernisation/renovation of building, utrata lęgowisk, zastępcze miejsca lęgowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-22250] [data modyf: 24-01-2018 14:23]
[98] Modernistyczny budynek szpitala w Nowej Soli. Nieznane dzieło Ernsta Koppa. Przykład racjonalizacji funkcji, technologii, konstrukcji / Wojciech Eckert // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2017, T. 34, z. 64 (nr 4/I/2017), s. 323--330, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: architecture, architektura, form, forma, function, funkcja, hospital, konstrukcja, modernism, modernizm, monument, szpital, zabytek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.216
[AWCZ-22316] [data modyf: 07-02-2018 13:46]
[99] Zastosowanie sieci neuronowej typu Hopfielda do wyznaczenia przemieszczeń pionowych obiektu mostowego / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2017, nr 10, s. 102--104, ISSN: 1427-6682, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22331] [data modyf: 09-02-2018 10:16]
[100] Przepusty i mosty ekologiczne - cz. 23 : wykonawstwo konstrukcji gruntowo-powłokowych ze stalowych blach falistych, cz. 2. Zasypka konstrukcyjna / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2017, nr 6, s. 94--99, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-22434] [data modyf: 27-02-2018 12:12]
[101] Metody i systemy rozsączania i zagospodarowania wód opadowych jako element kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski // Mosty .- 2017, nr 1, s. 51--56, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22534] [data modyf: 22-03-2018 16:42]
[102] Zróżnicowanie parametrów geotechnicznych gruntów spoistych południowo-zachodniej Polski / Ewa Wojnicka // Scientific Review. Engineering and Environmental Sciences = Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska .- 2017, Vol. 26, iss. 3, s. 298-306, ISSN: 1732-9353, , eISSN: 2543-7496, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Mio-Pliocene clays, cohesive soils, geotechnical parameters, grunty spoiste, iły mio-plioceńskie, parametry geotechniczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.3.29         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-22799] [data modyf: 30-05-2018 09:54]
[103] Bilevel limit analysis of self-hardening rod systems under moving load / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // Computer Assisted Methods in Engineering and Science .- 2017, Vol. 24, s. 225--238, ISSN: 2299-3649, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bilevel programming, constant equilibrium and moving load, limit analysis, self-hardening systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-22870] [data modyf: 15-06-2018 09:50]
[104] Research on Crack Formation in Gypsum Partitions with Doorway by Means of FEM and Fracture Mechanics / Tomasz Kania, Bohdan Stawiski // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering .- 2017, Vol. 245, s. 1--10, ISSN: 1757-899X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1757-899X/245/4/042021         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-22041] [data modyf: 30-11-2017 15:31]
[105] Buckling of externally pressurised spherical shells: Experimental results compared with recent design recommendations / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski, Michael Rotter // ce/papers : The Online Collection for Conference Papers in Civil Engineering .- 2017, Vol. 1, iss. 2-3, s. 1010--1018, ISSN: 2509-7075, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- [Spec. iss.: Proceedings of Eurosteel 2017]
Słowa kluczowe: Buckling, experimental results, new proposed design rules, spherical shells
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1002/cepa.141
[AWCZ-22665] [data modyf: 17-04-2018 09:59]
[106] Need to Identify Parameters of Concrete in the Weakest Zone of the Industrial Floor / Bohdan Stawiski, Łukasz Radzik // IOP Conference Series : Materials Science and Engineering .- 2017, Vol. 245, s. 1--7, ISSN: 1757-899X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1088/1757-899X/245/2/022063         Cytowania wg Scopus: 1 [15-04-2019]
[AWCZ-22040] [data modyf: 30-11-2017 15:25]
[107] Historyczne górnictwo węgla brunatnego w okolicach Gubina / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Hereditas Minariorum .- 2017, Vol. 4, s. 109--121, ISSN: 2391-9450, , eISSN: 2450-4114, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Gubin, historia górnictwa, węgiel brunatny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5277/hm170406
[AWCZ-22274] [data modyf: 30-01-2018 12:16]
[108] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski // Infrastruktura: Vademecum .- 2017, s. 15--19, ISSN: 1896-6233, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22487] [data modyf: 12-03-2018 14:23]
[109] Comparative studies of cervical spine anterior stabilization systems - Finite element analysis / Agnieszka Mackiewicz , M. Banach, Arkadiusz Denisiewicz, Romuald Będziński // Clinical Biomechanics .- 2016, Vol. 32, s. 72--79, ISSN: 0268-0033, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anterior cervical fusion, cervical spine, finite element analysis, stabilization plate, stiffness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2015.11.016         Cytowania wg Scopus: 7 [15-04-2019]
[AWCZ-19610] [data modyf: 19-02-2016 10:35]
[110] Economic conditions for the development of energy efficient civil engineering using RES in the policy of cohesion of the European Union (2014-2020). Case study: the town of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Andrzej Łączak(*) // Energy and Buildings .- 2016, Vol. 118, s. 170--180, ISSN: 0378-7788, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: civil engineering, energy effectiveness, energy efficiency, local policy, renewable energy sources, structural funds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.02.048         Cytowania wg Scopus: 10 [15-04-2019]
[AWCZ-19872] [data modyf: 15-11-2018 11:18]
[111] The Life Cycle of a Building as a Technical Object / Beata Nowogońska // Periodica Polytechnica - Civil Engineering .- 2016, Vol. 60, no. 3, s. 331--335, ISSN: 0553-6626, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: life cycle assessment, reliability, service life prediction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3311/PPci.7932         Cytowania wg Scopus: 3 [15-04-2019]
[AWCZ-20251] [data modyf: 27-02-2017 15:27]
[112] Effect of mechanical parameters of steel on inelastic buckling of reinforcing bars / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // International Journal of Structural Stability and Dynamics .- 2016, Vol. 16, no. 7, s. 1--12, ISSN: 0219-4554, : bibliogr.rys.wykr.
Słowa kluczowe: FEM analysis, carrying capacity, inelastic buckling, reinforcing bars, slenderness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1142/S0219455415500285         Cytowania wg Scopus: 3 [15-04-2019]
[AWCZ-20301] [data modyf: 10-08-2016 08:52]
[113] Possibilities of decreasing energy consumption through thermal upgrading in selected buildings in Poland case study: The town of Zielona Góra / Abdrahman Alsabry // Energy and Buildings .- 2016, Vol. 130, s. 811--820, ISSN: 0378-7788, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Energy consumption, Energy consumption in buildings, Energy efficiency, Thermal upgrading
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.09.004         Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-20385] [data modyf: 22-09-2016 13:23]
[114] Stalowe ruszty jako innowacyjne nawierzchnie dróg tymczasowych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Budownictwo i Architektura .- 2016, Vol. 15, no. 1, s. 105--114, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania modelowe, budowa dróg, model research, nawierzchnie technologiczne, road construction, road steel grating, stalowy ruszt drogowy, temporary paving technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20004] [data modyf: 22-04-2016 14:44]
[115] Analiza rozwiązania konstrukcyjnego kolejowego mostu wspornikowego sprzed stu lat / Artur Juszczyk // Mosty .- 2016, nr 3, s. 26--29, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20067] [data modyf: 18-05-2016 10:31]
[116] Stabilizacja hydrauliczna gruntów w drogownictwie / Michał Ćwiąkała, Andrzej Greinert, Urszula Kołodziejczyk, Aleksander Widuch, Adam Wysokowski // Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe .- 2016, nr 6, s. 84--93, ISSN: 1730-0703, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: ground, hydraulic stabilization, road
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20144] [data modyf: 10-06-2016 13:30]
[117] Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem, bez żebra i z żebrem podłużnym / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2016, nr 6, s. 53--58, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20147] [data modyf: 13-06-2016 15:04]
[118] Specification of the process of chloride extraction from reinforced concrete based on the inverse task of the diffusion equation / Abdrahman Alsabry, Adam Zybura // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2016, Vol. 21, no. 2, s. 261--271, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: corrosion, diffusion, extraction, inverse task, removing chlorides
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2016-0016
[AWCZ-20163] [data modyf: 17-06-2016 11:29]
[119] Z historii węgla brunatnego w Cybince (Ziemia Lubuska) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2016, R. 61, nr 1, s. 147--166, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20197] [data modyf: 27-06-2016 11:46]
[120] Zastosowanie bloczków ze szlaki szklanej w remoncie Mostu Arkadowego / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 6, s. 75--76, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: Arcade Brodge, Most Arkadowy, remont, renovation, slag, szlaka szklana
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20216] [data modyf: 29-06-2016 12:52]
[121] Problemy techniczne konstrukcji balkonów w budynkach mieszkalnych z początku XX wieku / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 6, s. 168--169, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: budynki modernistyczne, ceramic-masonry slab, modernist buildings, płyta Kleina, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20217] [data modyf: 29-06-2016 12:54]
[122] Evaluation of the two methods of determining bulk density of sand: tapping fork test and vibrating table test / Waldemar Szajna, Paulina Lechocka // Roads and Bridges - Drogi i Mosty .- 2016, Vol. 15, s. 5--20, ISSN: 1643-1618 , , eISSN: 2449-769X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bulk density, gestość objetościowa, skuteczność i powtarzalność metody, stół wibracyjny, tapping fork, test method efficiency and repeatability, vibrating table, widełki wibracyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.7409/rabdim.016.001         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-20219] [data modyf: 13-09-2016 16:24]
[123] Jaką klasyfikację gruntów powinniśmy stosować w Polsce po przyjęciu normy Eurokod 7? / Waldemar Szajna // Przegląd Geologiczny .- 2016, Vol. 64, nr 2, s. 113--121, ISSN: 0033-2151, , eISSN: 2299-002X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ISO 14688-2, geotechnical design, soil classification criteria, soil classification system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-20220] [data modyf: 29-06-2016 14:25]
[124] Uszkodzenia korozyjne płyty żelbetowej i podłoża gruntowego w fabryce kwasu siarkowego / Lidia Radna, Marek Dankowski // Przegląd Budowlany .- 2016, nr 5, s. 48--50, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20253] [data modyf: 18-07-2016 09:02]
[125] Dokumenty planistyczne narzędziem w polityce ochrony krajobrazu / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line] .- 2016, Vol. 23, nr 26, s. 77--88, ISSN: 1895-3247, , eISSN: 2391-7725, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: landscape protection, ochrona krajobrazu, planowanie przestrzenne, spatial planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.21005/pif.2016.26.C-01
[AWCZ-20292] [data modyf: 08-08-2016 10:24]
[126] Ocena atrakcyjności krajobrazu / Marta Skiba // Przestrzeń i Forma = Space & Form [on line] .- 2016, Vol. 23, nr 26, s. 293--304, ISSN: 1895-3247, , eISSN: 2391-7725, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fuzzy set theory, krzywa przynależności, landscape evaluation, membership curve, ocena jakości krajobrazu, percepcja, perception, teoria zbiorów rozmytych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.21005/pif.2016.26.D-11
[AWCZ-20293] [data modyf: 08-08-2016 10:28]
[127] Elements of an algorithm for optimizing a parameter-structural neural network / Maria Mrówczyńska // Reports on Geodesy and Geoinformatics .- 2016, Vol. 101, iss. 1, s. 27--35, ISSN: 2391-8365, , eISSN: 2391-8152, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deviations from the vertical, group data handling, neural networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1515/rgg-2016-0019
[AWCZ-20295] [data modyf: 08-08-2016 15:30]
[128] Model lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim z użyciem sieci nieliniowej SVM / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe .- 2016, nr 6, s. 1245--1249, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20299] [data modyf: 09-08-2016 12:12]
[129] Rozpoznanie geologiczno-inżynierskie na terenie dawnej podziemnej eksploatacji węgla brunatnego - przykład Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie .- 2016, nr 6, s. 7--16, ISSN: 2081-4224, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, górnictwo węgla brunatnego, podziemna eksploatacja, sejsmiczne profilowanie MASW, sondowanie statyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-20304] [data modyf: 23-08-2016 14:03]
[130] Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze / Abdrahman Alsabry, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Materiały Budowlane .- 2016, nr 8, s. 84--85, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: GIS, basic map, budynki mieszkalne, city, efektywność energetyczna, energy efficiency, mapa zasadnicza, miasto, residential buildings, termomodernizacja, thermomodenization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20386] [data modyf: 22-09-2016 13:32]
[131] Modelowanie niesprężystego wyboczenia prętów zbrojenia podłużnego w elementach żelbetowych / Jacek Korentz // Materiały Budowlane .- 2016, nr 8, s. 95--96, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: geometric imperfection, inelastic buckling, modelling, modelowanie, pręt zbrojeniowy, reinforcing bar, slenderness ratio, smukłość, stability, stateczność, wyboczenie niesprężyste
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20387] [data modyf: 22-09-2016 13:35]
[132] Badanie ewolucji stanu technicznego budynku / Beata Nowogońska // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (1/I/16), s. 35--42, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, life distribution, prediction, predykcja, rozkład czasu życia, stopień zużycia, szereg czasowy, time series
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20394] [data modyf: 23-09-2016 11:58]
[133] Możliwości wykorzystania eksploracyjnej analizy danych w przedsięwzięciach inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (1/I/16), s. 213--220, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- [J. Szelka - podwójna afiliacja]
Słowa kluczowe: analytical decision-making processes in engineering projects, eksploracyjna analiza danych, exploratory data analysis, methods of data exploration in engineering projects, metody eksploracji danych w przedsięwzięciach inżynieryjnych, procesy analityczno-decyzyjne w przedsięwzięciach inżynieryjnych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20395] [data modyf: 23-02-2017 12:09]
[134] Deformation monitoring of the steel cylinder of Czersko Polskie - a historical weir in Bydgoszcz / Jacek Sztubecki, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // Architecture Civil Engineering Environment .- 2016, No. 3, s. 105--110, ISSN: 1899-0142, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Deformation, Geometric assessment, Hydro-engineering structure, Steel structure, Weir
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20402] [data modyf: 27-09-2016 13:45]
[135] Knowledge discovery in data in construction projects / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // Archives of Civil Engineering .- 2016, Vol. 62, iss. 2, s. 217--228, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: data mining, discovering knowledge in data, inference in engineering projects, odkrywanie wiedzy z danych, regułowa reprezentacja wiedzy, rule-based knowledge representation, wnioskowanie w przedsięwzięciach budowlanych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ace-2015-0076         Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-20433] [data modyf: 06-10-2016 14:31]
[136] Chłonność terenów zieleni w mieście - studium przypadku miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (2/I/16), s. 401--412, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: artificial neural networks, capacity, city, concentration, koncentracja, miasto, pojemność, sztuczne sieci neuronowe, urban indicators, wskaźniki urbanistyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20452] [data modyf: 11-10-2016 13:06]
[137] Naturalna promieniotwórczość radonu - pochodzenie, zagrożenia oraz sposoby redukcji jego stężeń w budynkach mieszkalnych / Paulina Michalak // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (2/I/16), s. 455--464, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: building objects, grunt, obiekty budowlane, protections, radioactivity, radioaktywność, soil, zabezpieczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20453] [data modyf: 11-10-2016 13:35]
[138] Deformacje konstrukcji komina stalowego w aspekcie zastosowania grupowej obróbki danych / Maria Mrówczyńska // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2016, T. 33, z. 63 (2/I/16), s. 465--474, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligent, deviations from the vertical, group data handling, grupowa obróbka danych, sztuczna inteligencja, wychylenia od pionu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20454] [data modyf: 11-10-2016 13:40]
[139] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 20 : Wykonawstwo przepustów betonowych, cz. 1 - roboty przygotowawcze, ziemne i fundamentowe / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2016, nr 5, s. 100--103, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20463] [data modyf: 06-03-2019 11:43]
[140] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 18 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2016, nr 1, s. 66--70, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20464] [data modyf: 12-10-2016 12:47]
[141] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 19 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2016, nr 3, s. 82--88, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-20465] [data modyf: 12-10-2016 12:52]
[142] Mury oporowe z gruntu zbrojonego ze ścianami osłonowymi z pustaka skarpowego / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2016, nr 4, s. 55--56, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2016.04.14
[AWCZ-20466] [data modyf: 12-10-2016 12:58]
[143] Potencjał rynkowy remontów energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym Zielonej Góry / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska // Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering .- 2016, Vol. 7, s. 111--117, ISSN: 2081-3279, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: miejska polityka energetyczna, polityka przestrzenna, sieci neuronowe radialne, wzrost efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20556] [data modyf: 04-11-2016 12:16]
[144] Elementy kompleksowego systemu odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski // Mosty .- 2016, nr 5, s. 68--73, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-20568] [data modyf: 10-11-2016 10:01]
[145] Noise level arrangement in determined zones of homogenous development of green areas on the example of the spa park in Inowrocław / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba // Open Engineering .- 2016, Vol. 6, s. 524--531, ISSN: 2391-5439, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: green areas, noise, pollution, spa park
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.1515/eng-2016-0077         Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-20589] [data modyf: 17-11-2016 14:07]
[146] Niezmienniczość analizy niezawodności realizowanej hybrydową metodą Monte Carlo / Joanna Kaliszuk // Materiały Budowlane .- 2016, nr 11, s. 42--43, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Monte Carlo method (MC), artificial neural networks (ANN), dźwigar stalowy, finite element method (FEM), metoda Monte Carlo (MC), metoda elementów skończonych (MES), niezawodność, reliability, steel girder, sztuczne siece neuronowe (SSN)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20647] [data modyf: 02-12-2016 10:02]
[147] Klasyfikacja przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych z wykorzystaniem sieci neuronowej SVM / Maria Mrówczyńska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 11, s. 44--45, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classification, klasyfikacja, neural network, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20651] [data modyf: 02-12-2016 11:15]
[148] Prognoza zmian stanu technicznego budynku mieszkalnego / Beata Nowogońska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 11, s. 58--59, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.wykr.summ.
Słowa kluczowe: changes in reliability, diagnosis, diagnoza, prediction, prognoza, stan techniczny, technical state, zmiany niezawodności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20652] [data modyf: 02-12-2016 11:18]
[149] Ocena trwałości nowo wyprodukowanych kanałowych płyt stropowych / Elżbieta Grochowska // Materiały Budowlane .- 2016, nr 11, s. 100--101, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania nieniszczące, channel floor slabs, kanałowe płyty stropowe, noninvasive tests, stan techniczny, standard requirements, strength, technical condition, wymagania normowe, wytrzymałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20653] [data modyf: 02-12-2016 11:22]
[150] Badania wpływu konsolidacji na wytrzymałość gytii z MIędzyrzecza / Ewa Wojnicka // Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska .- 2016, Vol. 25, no. 3, s. 255--263, ISSN: 1732-9353,
Słowa kluczowe: aparat bezpośredniego ścinania, consolidation, direct shear apparatus, gytia, gyttja, konsolidacja, shear strength, wytrzymałość na ścinanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-20706] [data modyf: 15-12-2016 12:34]
[151] The use of electrodiffusion for removing chlorides from concrete / Abdrahman Alsabry // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2016, Vol. 21, no. 4, s. 979--986, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: chloride, concrete, electrodiffusion, modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2016-0059         Cytowania wg Scopus: 1 [15-04-2019]
[AWCZ-20720] [data modyf: 19-12-2016 09:04]
[152] Bezpieczna przestrzeń skustyczna w parku zdrojowym w oparciu o jego plan zagospodarowania / Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN .- 2016, Nr 3, s. 91--101, ISSN: 1895-3980, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: development plan, environment design, green area, hałas, kształtowanie środowiska, miejscowy plan zagospodarowania, noise, przestrzeń akustyczna, soundscape, teren zielony
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21181] [data modyf: 17-03-2017 11:20]
[153] Nieniszczące badania kolumny żelbetowej w wielokondygnacyjnym budynku użyteczności publicznej / Bohdan Stawiski // Przegląd Spawalnictwa .- 2016, R. 88, nr 11, s. 33--36, ISSN: 0033-2364, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: beton, concrete, crevices, damage, rysy, ultradźwięki, ultrasound, uszkodzenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21234] [data modyf: 04-04-2017 14:00]
[154] Dynamic response of mechanical systems to impulse process stochastic excitations: Markov approach / Radosław Iwankiewicz // Journal of Physics : Conference Series .- 2016, Vol. 721, s. 1--15, ISSN: 1742-6588, , eISSN: 1742-6596, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1088/1742-6596/721/1/012010         Cytowania wg Scopus: 1 [15-04-2019]
[AWCZ-20224] [data modyf: 22-02-2017 10:08]
[155] Vibrations of a beam-string complex system under a moving force / Jarosław Rusin // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2016, Vol. 16, iss. 1, s. 229--230, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1002/pamm.201610103
[AWCZ-20678] [data modyf: 08-12-2016 09:56]
[156] Doslidžennâ osoblivostej dinamičnoi povedinki visotnih sekcij kutovoi formi v sejsmično nebezpečnih umovah / O. Sakharov, Volodymyr Sakharov, O. Lytvyn // Scientific Journal "ScienceRise" .- 2016, Vol. 12, no. 2, s. 57--60, ISSN: 2313-6286, , eISSN: 2313-8416, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: direct dynamic method, multistory buildings, seismicity, simulation, soil base - foundation building
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.15587/2313-8416.2016.85841
[AWCZ-22752] [data modyf: 16-05-2018 11:39]
[157] Problematyka utrzymania nieużytkowanych mostów kolejowych na przykładzie linii nr 368 w zachodniej Wielkopolsce / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2016, nr 4, s. 92--96, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19964] [data modyf: 07-04-2016 13:16]
[158] Glisno - zapomniane uzdrowisko oparte na węglu brunatnym / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Hereditas Minariorum .- 2016, Vol. 3, s. 157--166, ISSN: 2391-9450, , eISSN: 2450-4114, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Glisno, Ziemia Lubuska, uzdrowiska, węgiel brunatny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.5277/hm160308
[AWCZ-20897] [data modyf: 20-01-2017 11:51]
[159] Zagadnienia trwałości eksploatacyjnej w stalowych konstrukcjach mostowych - zmęczenie i korozja / Adam Wysokowski // Builder .- 2016, nr spec., s. 54--59, ISSN: 1896-0642, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: korozja, stalowe konstrukcje mostowe, trwałość eksploatacyjna, utrzymanie, zmęczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20587] [data modyf: 27-02-2017 16:10]
[160] Comparative analysis of empirical descriptions of eccentric flow in silo model by the linear and nonlinear regressions / Irena Sielamowicz, Artur Czech, Tomasz A. Kowalewski // Powder Technology .- 2015, Vol. 270, s. 393--410, ISSN: 0032-5910, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Double logarithm, Eccentric granular flow, Empirical description, Gaussian description, Linear and nonlinear regression, Silo model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.powtec.2014.10.007         Cytowania wg Scopus: 6 [15-04-2019]
[AWCZ-18793] [data modyf: 24-08-2015 13:18]
[161] Shallow site investigation of Quaternary sands inside and in the vicinity of a sinkhole in the former lignite mining area in Zielona Góra (western Poland) / Waldemar Szajna, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Geological Quarterly .- 2015, Vol. 59, no. 2, s. 347--357, ISSN: 1641-7291, , eISSN: 2082-5099, : bibliogr.fot.mapy.rys.tab.wykr.summ. https://gq.pgi.gov.pl/article/view/12633/pdf_1186
Słowa kluczowe: ababdoned lignite mining, in situ testing, sinkholes, soil parameters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-19072] [data modyf: 13-11-2015 09:19]
[162] Optimal shakedown analysis of plane reinforced concrete frames according to Eurocodes / Piotr Alawdin, Liudas Liepa // International Journal of Mechanics and Materials in Design .- 2015, Vol. 2015, s. 1--14, ISSN: 1569-1713, , eISSN: 1573-8841, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Analysis, Eurocodes, Optimization, Reinforced concrete frames, Shakedown
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10999-015-9331-0         Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-19798] [data modyf: 17-03-2017 10:24]
[163] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part II: numerical simulations / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // Engineering Transactions .- 2015, Vol. 63, no. 1, s. 35--54, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, numerical homogenization, numerical simulations, two-scale modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [15-04-2019]
[AWCZ-18866] [data modyf: 24-08-2015 13:16]
[164] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part III: experimental tests and validation / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // Engineering Transactions .- 2015, Vol. 63, no. 1, s. 55--76, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, experimental tests, numerical homogenization, numerical simulations, two-scale modelling
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 1 [15-04-2019]
[AWCZ-18867] [data modyf: 24-08-2015 13:16]
[165] Evaluation of the state of sandy soils on a sinkhole area with the use of noninvasive (MASW) and invasive (SDMT) tests / Waldemar Szajna // Engineering Transactions .- 2015, Vol. 63, no. 1, s. 109--131, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18868] [data modyf: 24-08-2015 13:16]
[166] Mechanizm powstawania uszkodzeń mrozowych zawilgoconych elementów konstrukcji murowych o kapilarno-porowatej strukturze / Jacek Partyka // Przegląd Budowlany .- 2015, nr 3, s. 37--42, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18898] [data modyf: 24-08-2015 13:09]
[167] The SVM method as an instrument for the classification of vertical displacements / Maria Mrówczyńska // Reports on Geodesy and Geoinformatics .- 2015, Vol. 98, s. 18--27, ISSN: 2391-8365, , eISSN: 2391-8152, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classification, neural networks, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19224] [data modyf: 26-08-2015 15:51]
[168] Odwodnienie mostów. Projektowanie, budowa i utrzymanie / Adam Wysokowski // Mosty .- 2015, nr 4, s. 34--39, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-19343] [data modyf: 08-02-2016 15:25]
[169] Obciążenie siłami poziomymi belek torów podsuwnicowych wywołanymi suwnicami według norm i badań doświadczalnych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Inżynieria i Budownictwo .- 2015, nr 8, s. 414--417, ISSN: 0021-0315,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19350] [data modyf: 01-10-2015 11:42]
[170] Przegląd technologii bezwykopowych stosowanych w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2015, nr 4, s. 56--58, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: budownictwo komunikacyjne, civil engineering structures, microtunneling, mikrotuneling, technologie bezwykopowe, trenchless technologies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19407] [data modyf: 12-10-2015 14:50]
[171] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 17 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2015, nr 2, s. 89--93, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWCZ-19408] [data modyf: 12-10-2015 14:55]
[172] Prediction reliability of the building components as a model based on the distribution of weibull / Beata Nowogońska // Journal of Mathematics and System Science .- 2015, Vol. 5, no. 8, s. 335--342, ISSN: 2159-5291, , eISSN: 2159-5305, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, reliability prediction, weibull distribution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)    DOI: 10.17265/2159-5291/2015.08.004
[AWCZ-19421] [data modyf: 17-10-2015 11:39]
[173] Podstawy prawne przygotowanie robót drogowych na terenach objętych ochroną konserwatorską / Artur Juszczyk // Drogownictwo .- 2015, nr 9, s. 311--313, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19481] [data modyf: 02-11-2015 17:02]
[174] Podziemna eksploatacja węgla brunatnego na Ziemi Lubuskiej - dawne górnictwo, współczesny problem / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Przegląd Górniczy .- 2015, nr 10, s. 1--8, ISSN: 0033-216X, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ziemia Lubuska, eksploatacja podziemna węgla, lignite, lignite underground extraction, mining subsidence, szkody górnicze, węgiel brunatny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19558] [data modyf: 02-12-2015 11:25]
[175] Predykcja przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // Przegląd Górniczy .- 2015, nr 10, s. 37--41, ISSN: 0033-216X, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, geodetic surveys, ground deformation monitoring, monitoring deformacji terenu, pomiary geodezyjne, sztuczna inteligencja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19559] [data modyf: 02-12-2015 11:33]
[176] Innowacje w infrastrukturze drogowej w aktualnym programie Unii Europejskiej / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2015, nr 11, s. 232--233, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19637] [data modyf: 17-12-2015 10:02]
[177] The permanence of a building in the game of shadows / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2015, Z. 9-A, s. 245--248, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: ochrona dziedzictwa kulturowego, permanence, protection of cultural heritage, renovation, renowacja, trwałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19688] [data modyf: 27-02-2017 16:14]
[178] Lokalizacja centrów logistycznych a regionalna polityka przestrzenna. Przypadek Świebodzina w województwie lubuskim / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2015, nr 12, s. 99--104, ISSN: 1232-3829, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19913] [data modyf: 15-11-2018 11:19]
[179] Interaktywna mapa atrakcji turystycznych miasta Bydgoszcz jako przykład wykorzystania technologii informatycznych w procesie dydaktycznym szkół wyższych / Maria Mrówczyńska, Ewelina Staszczyk // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2015, nr 12, s. 2314--2318, ISSN: 1232-3829, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19914] [data modyf: 16-03-2016 14:06]
[180] Analiza narażenia na hałas kierowców samochodów ciężarowych i operatorów sprzętu ciężkiego / Marek Talaga // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2015, nr 12, s. 2983--2986, ISSN: 1232-3829, : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19915] [data modyf: 16-03-2016 14:10]
[181] Badania percepcji mieszkańców Zielonej Góry - mapy mentalne / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2015, T. 32, z. 62 (4/15), s. 19--32, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, city image, mapy mentalne, mental maps, obraz miasta, percepcja, perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19940] [data modyf: 31-03-2016 12:43]
[182] Próba budowy katastru słonecznego na obszarze miasta Zielona Góra / Maria Mrówczyńska, Małgorzata Wawer // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2015, T. 32, z. 62 (4/15), s. 321--333, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: geographical information portal, insolation map, mapa nasłonecznienia, numerical land cover model, numeryczny model pokrycia terenu, portal geoinformacyjny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19941] [data modyf: 31-03-2016 12:51]
[183] Nośność zakotwienia stalowego masztu antenowego w istniejących elementach budynku / Anna Kucharczyk // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture .- 2015, T. 32, z. 62 (4/15), s. 251--261, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: concrete splitting, destruction of steel, kotwy stalowe, pulling out, rozłupanie betonu, shearing, steel anchors, wyrywanie, zniszczenie stali, ścinanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19986] [data modyf: 15-04-2016 15:31]
[184] Specyfika przedsięwzięć rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2015, nr 11, s. 51--53, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20134] [data modyf: 02-06-2016 11:31]
[185] Badanie wytrzymałości kompozytu cementowego w podkładach podłogowych z suchych zapraw / M. Rajczakowska, Bohdan Stawiski(*) // Materiały Budowlane .- 2015, nr 11, s. 111--112, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21241] [data modyf: 05-04-2017 12:41]
[186] Badania i analiza konstrukcji płytowo-słupowej z dużymi otworami / R. Antonowicz, A. Klimek, Bohdan Stawiski(*) // Materiały Budowlane .- 2015, nr 11, s. 94--96, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21242] [data modyf: 05-04-2017 12:44]
[187] Wpływ ulewnego deszczu na wytrzymałość betonu w płytach stropowych formowanych podczas opadów / Bohdan Stawiski(*) // Materiały Budowlane .- 2015, nr 5, s. 134--135, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21243] [data modyf: 05-04-2017 13:40]
[188] Przyczyny załamania się podłogi sprężystej w hali sportowej / R. Antonowicz, Bohdan Stawiski(*) // Materiały Budowlane .- 2015, nr 5, s. 41--42, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-21245] [data modyf: 05-04-2017 14:01]
[189] Doslidžennâ dinamičnoi povedinki budivel' pri nelinijnomu deformuvanni osnovi ta fundamentiv / Volodymyr Sakharov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij .- 2015, Vol. 7, no. 2, s. 18--23, ISSN: 1729-3774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15587/1729-4061.2015.40026
[AWCZ-22756] [data modyf: 17-05-2018 10:07]
[190] Protective Zone of an Industrial Plant as a Tool for Environmental Protection / Marta Skoczylas, Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // Environment and Ecology Research .- 2015, Vol. 3, no. 4, s. 73--81, ISSN: 2331-625X, , eISSN: 2331-6268, : bibliogr.fot.mapy.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: copper smelter, industrial pollution, land development, law regulations, protective zone
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.13189/eer.2015.030401
[AWCZ-19129] [data modyf: 20-02-2017 09:19]
[191] The assessment of building repair needs with the use of an indicator method / Beata Nowogońska // International Journal of Civil Engineering .- 2015, Vol. 4, no. 2, s. 35--44, ISSN: 2278-9987, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, needs repair, repair planning
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18872] [data modyf: 24-08-2015 13:10]
[192] Ciche i bezpieczne. Nawierzchnie bitumiczne z asfaltu modyfikowanego gumą / Adam Wysokowski, Artur Kurpiel // Drogi Gminne i Powiatowe .- 2015, nr 2, s. 37--46, ISSN: 2084-5197, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19406] [data modyf: 12-10-2015 14:35]
[193] Analiza wybranych czynników wpływających na stan techniczny budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2015, nr 4, s. 14--16, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19422] [data modyf: 17-10-2015 11:43]
[194] Stalowe belki blachownicowe ze smukłym środnikiem / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2015, nr 8-9, s. 27--32, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19423] [data modyf: 17-10-2015 11:45]
[195] Połączenie terenów miasta i gminy Zielona Góra w świetle problemu rozlewania się miast / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // Logistyka .- 2015, nr 4, s. 2433--2441, ISSN: 1231-5478, : bibliogr.plany.rys.summ. .- CD-ROM płyta nr 2
Słowa kluczowe: rozlewanie się miast, wskaźniki urbanistyczne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19541] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[196] Kamienna kostka brukowa w drogach województwa lubuskiego / Adam Wysokowski, Artur Kurpiel // Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2015, nr 14, s. 22--25, ISSN: 2081-366X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19639] [data modyf: 17-12-2015 10:36]
[197] Zarys historii górnictwa węgla brunatnego w okolicy Ośna Lubuskiego i Sulęcina (Ziemia Lubuska) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Hereditas Minariorum .- 2015, Vol. 2, s. 51--65, ISSN: 2391-9450, , eISSN: 2450-4114, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ziemia Lubuska, historia górnictwa, kopalnie węgla brunatnego, węgiel brunatny
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19735] [data modyf: 22-01-2016 11:36]
[198] Naprawa rys i pęknięć metodą iniekcji / Bohdan Stawiski(*), Martyna Szczepaniak // Vademecum : Przewodnik Projektanta .- 2015, 2015, s. 11--18 : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21244] [data modyf: 05-04-2017 13:56]
[199] Mniejsi bracia mostów, czyli o potrzebie budowy przepustów i przejść dla zwierząt : [ z prof. dr hab. inż. Adamem Wysokowskim rozmawia Magdalena Machura] / Adam Wysokowski // Mosty .- 2015, nr 5, s. 18--21, ISSN: 1896-7663, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19344] [data modyf: 30-09-2015 15:37]
[200] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej : omówienie tematyki przyszłych artykułów na temat przepustów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2015, nr 6, s. 98--99, ISSN: 1734-6681, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19718] [data modyf: 18-01-2016 12:39]
[201] Osiągnięcia naukowe i organizacyjne pierwszych dziesięciu konferencji naukowych "Konstrukcje zespolone" w latach 1986-2014 / Tadeusz Biliński // Inżynieria i Budownictwo .- 2015, nr 1, s. 54--55, ISSN: 0021-0315, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20133] [data modyf: 02-06-2016 11:26]
[202] Two-scale numerical homogenization of the constitutive parameters of reactive powder concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // International Journal for Multiscale Computational Engineering .- 2014, Vol. 12, iss. 5, s. 361--374, ISSN: 1543-1649,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1615/IntJMultCompEng.2014010181         Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-18304] [data modyf: 21-07-2015 10:14]
[203] After work hours: excursions, receptions and social atmosphere / Sławomir Łotysz // ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology .- 2014, Vol. 20, no. 1, s. 123--130, ISSN: 1361-8113, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-18332] [data modyf: 21-08-2015 09:54]
[204] Specyfika budowy dolnych przejść dla zwierząt w technologii bezwykopowej / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2014, nr 2, s. 46--47, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18015] [data modyf: 20-08-2015 14:08]
[205] Przyczyny niedostatecznych efektów partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji celów publicznych / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 2, s. 30--32, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18060] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[206] Analiza stanu technicznego wielorodzinnego budynku mieszkalnego z podaniem sposobu naprawy / Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 2, s. 51--57, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18061] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[207] Zalecenia projektowania, budowy i utrzymania przejść dla zwierząt - dokument ujednolicający problematykę / Adam Wysokowski // Budownictwo i Architektura .- 2014, Vol. 13(1), s. 149--155, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: design, engineering constructions, konstrukcje inżynierskie, passages for animals, projektowanie, przejścia dla zwierząt, recomendation, zalecenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18073] [data modyf: 20-08-2015 12:29]
[208] Zabezpieczenie stateczności ścian zabytkowych budynków mieszkalnych z XVIII wieku za pomocą przypór / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 3, s. 43--46, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18116] [data modyf: 21-08-2015 09:54]
[209] Sieć liniowa SVM do wyznaczenia przemieszczeń pionowych / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2014, nr 3, s. 14--17, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18117] [data modyf: 20-08-2015 14:07]
[210] Nowoczesne technologie budowy tuneli dla pieszych i rowerzystów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2014, nr 4, s. 40--42, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18361] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[211] Badania doświadczalnego odcinka drogi tymczasowej przy realizacji autostrady A2 / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2014, nr 4, s. 53--54, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18362] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[212] Prognoza stanu technicznego ścian murowanych w budynkach mieszkalnych / Beata Nowogońska // Budownictwo i Architektura .- 2014, Vol. 13, nr 3, s. 27--32, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: niezawodność, stopień zużycia, trwałość, ściany murowane
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18372] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[213] Metody analizy pracy przekroju żelbetowego mimośrodowo ściskanego w stanie deformacji pokrytycznych / Jacek Korentz // Budownictwo i Architektura .- 2014, Vol. 13, nr 3, s. 119--126, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciągliwość, krzywizna, przekrój, stan pokrytyczny, słup żelbetowy, ściskanie mimośrodowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18373] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[214] Najbardziej niekorzystne imperfekcje geometryczne stalowych powłok sferycznych / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // Budownictwo i Architektura .- 2014, Vol. 13, nr 3, s. 219--226, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MES, imperfekcje geometryczne, powłoki sferyczne, utrata nośności
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-18374] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[215] Rola kierownika budowy i inspektora nadzoru na budowie budynku przemysłowego / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 7-8, s. 67--71, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18514] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[216] Konstrukcje stalowe ze słupami dwugałęziowymi z przewiązkami projektowane wg norm PN i EN / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 9, s. 41--45, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18516] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[217] Fizyczne podstawy procesu krzepnięcia wody w wilgotnych budowlanych materiałach porowatych / Jacek Partyka // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 9, s. 46--50, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18517] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[218] Nośność wzmocnionego żelbetowego stropu obiektu podziemnego / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 10, s. 47--51, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18518] [data modyf: 21-08-2015 09:52]
[219] Stan techniczny budynków w aspekcie skali potrzeb rewitalizacji / Beata Nowogońska // Problemy Rozwoju Miast .- 2014, nr 2, s. 95--103, ISSN: 1733-2435, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: building diagnostics, diagnostyka budynków, planning the revitalisation process, planowanie procesu rewitalizacji, stan techniczny budynków, technical condition of buildings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18519] [data modyf: 20-08-2015 14:45]
[220] Application of support vector machine in geodesy for the classification of vertical displacements / Maria Mrówczyńska // Computer Assisted Methods in Engineering and Science .- 2014, Vol. 21, s. 77--84, ISSN: 2299-3649, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: classification, displacements, linear SVM network
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18530] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[221] Betony z proszków reaktywnych i ich zastosowanie w konstrukcjach zespolonych / Arkadiusz Denisiewicz // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 11, s. 18--23, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18603] [data modyf: 21-08-2015 09:15]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[222] Model of the reliability prediction of masonry walls in buildings / Beata Nowogońska // Journal of Mechanics Engineering and Automation .- 2014, Vol. 4, s. 975--980, ISSN: 2159-5275, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of technical wear, exploitation reliability, prediction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18708] [data modyf: 20-08-2015 13:32]
[223] Centrum Budownictwa Zrównoważonego i Energii w Parku Naukowo-Technologicznym w Zielonej Górze / Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki, Jarosław Gil // Materiały Budowlane .- 2014, nr 12, s. 40--41, ISSN: 0137-2971, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18711] [data modyf: 21-08-2015 09:17]
[224] Powojenny rozwój społeczno-przestrzenny Zielonej Góry = Social and spatial development of the town of Zielona Góra after World War II / Anna Bazan-Krzywoszańska // Architectus .- 2014, Nr 3(39), s. 63--73, ISSN: 1429-7507, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, rozwóju przestrzenny, spatial development, spatial planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.5277/arc140306
[AWCZ-18904] [data modyf: 20-08-2015 12:33]
[225] Energetyczny audyt miejski. Czy można skutecznie zarządzać zyżyciem energii w mieście? / Marta Skiba // Rynek Instalacyjny .- 2014, nr 4, s. 58--63, ISSN: 1230-9540, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19050] [data modyf: 20-08-2015 12:28]
[226] The identification of parameters of a linear and a non-linear model of a kinematic measurement-control network / Maria Mrówczyńska // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2014, nr 13 (1-2), s. 37--48, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: kinematic model of a geodetic network, neural networks, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19159] [data modyf: 10-07-2015 13:04]
[227] Ultradźwiękowe badanie wytrzymałości wyrobów betonowych o złożonym kształcie geometrycznym / Bohdan Stawiski(*) // Przegląd Spawalnictwa .- 2014, R. 86, nr 10, s. 3--6, ISSN: 0033-2364, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21249] [data modyf: 06-04-2017 12:43]
[228] Awarie zabezpieczeń przeciwwodnych na przykładzie podziemnego garażu dwukondygnacyjnego / Bohdan Stawiski(*), Krzysztof Schabowicz // Materiały Budowlane .- 2014, nr 2, s. 24--25, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-21253] [data modyf: 07-04-2017 12:54]
[229] Vzaimodejstvie konstrukcij zimnenskogo monastiriâ s gruntovym osnovaniem pri sejsmičeskih vozdejstviâh / Volodymyr Sakharov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies = Vostočno-Evropejskij Žurnal Peredobyh Tehnologij .- 2014, Vol. 6, no. 7, s. 18--23, ISSN: 1729-3774, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.15587/1729-4061.2014.33652
[AWCZ-22753] [data modyf: 16-05-2018 14:22]
[230] Interaction study of the frame building with foundation weakened by the underground mines under the seismic load / Volodymyr Sakharov, Veronika Zhuk, Liudmyla Skochko // Motrol. Motoryzacja i Energetyka Rolnictwa .- 2014, Vol. 16, no. 8, s. 37--44, ISSN: 1730-8658, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: SFSI, frame, mine, non-uniform deformation, numerical modelling, seismic load, underworked area
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-22757] [data modyf: 17-05-2018 10:31]
[231] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 16 : projektowanie przepustów według eurokodów. Cz. IV / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2014, nr 3, s. 90--95, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: eurokody, obliczenia, projektowanie, przejścia dla zwierząt, przepusty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-23709] [data modyf: 20-02-2019 12:33]
[232] Research on energy consumption in the city. A system of modelling potential for energy effectiveness using artificial intelligence / Maria Mrówczyńska, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) .- 2014, Vol. 3, no. 5, s. 373--384, ISSN: 2319-5967, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, energy effectiveness, modeling, system of city
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18536] [data modyf: 21-02-2017 15:26]
[233] Towards defining the reference system in geodetic vertical network used in study of displacements / Maria Mrówczyńska // International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) .- 2014, Vol. 3, no. 6, s. 31--43, ISSN: 2319-5967, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Hopfield neural network, displacement models, geodesy
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18696] [data modyf: 21-02-2017 12:28]
[234] Pročnost' i deformacii sborno-monolitnyh diskov perekrytyj pri sdvige v ih ploskosti / Piotr Alawdin(*), A. I. Mordič, V. N. Belevič // Beton i Železobeton .- 2014, no. 2, s. 13--18, ISSN: 0320-6343, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18314] [data modyf: 20-08-2015 12:38]
[235] Research regarding effectiveness of compaction by compressing dry mortar cement and ceramic / Bohdan Stawiski(*) // Procedia Engineering .- 2014, Vol. 91, s. 412--417, ISSN: 1877-7058, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: dry mortars, homogeneity, pressing, resistance
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1016/j.proeng.2014.12.085         Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-21248] [data modyf: 20-04-2017 12:05]
[236] Realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych w drodze zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2014, nr 1, s. 22--24, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18062] [data modyf: 20-08-2015 14:37]
[237] Drogi technologiczne przy budowie inwestycji komunikacyjnych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2014, nr 4, s. 78--86, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18074] [data modyf: 20-08-2015 12:29]
[238] Alternatywa dla turbosprężarki? : Historia doładowania dynamicznego Wibu, cz.1 / Sławomir Łotysz(*) // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2014, nr 4, s. 64--70, ISSN: 1899-699X, : fot.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18286] [data modyf: 27-02-2017 17:25]
[239] Alternatywa dla turbosprężarki? : Historia doładowania dynamicznego Wibu, cz. 2 / Sławomir Łotysz(*) // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2014, nr 5, s. 70--74, ISSN: 1899-699X, : fot.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18287] [data modyf: 27-02-2017 17:24]
[240] Rodzaje drogowych ciągów technologicznych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 2014, nr 7-8, s. 98--105, ISSN: 1232-7484, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18346] [data modyf: 21-08-2015 09:20]
[241] Whiteman Bridge - historia pewnego mostu na australijskich antypodach / Adam Wysokowski // Mosty .- 2014, nr 6, s. 72--78, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18619] [data modyf: 20-08-2015 12:51]
[242] Odwodnienie wgłębne obiektów mostowych / Adam Wysokowski(*) // Inżynier Budownictwa .- 2014, nr 11, s. 85--92, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18620] [data modyf: 20-08-2015 12:51]
[243] Fortieth Symposium of the International Committee for the History of Technology: ICOHTEC at the ICHSTM, Manchester, UK, 21-28 July 2013 / Layne Karafantis, John Laprise, Sławomir Łotysz // Technology and Culture .- 2014, Vol. 55, no. 1, s. 211--219, ISSN: 0040-165X, : fot.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1353/tech.2014.0029         Cytowania wg Scopus: 1 [15-04-2019]
[AWCZ-18027] [data modyf: 21-08-2015 11:36]
[244] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2014, nr 1, s. 76, ISSN: 0137-2971, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18014] [data modyf: 03-09-2015 10:54]
[245] Jubileuszowe sympozjum ICOHTEC / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2014, R. 59, nr 1, s. 225--230, ISSN: 0023-589X, : bibliogr. .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18284] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[246] Polak w kierownictwie ICOHTEC / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2014, R. 59, nr 1, s. 231--233, ISSN: 0023-589X, : bibliogr. .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18285] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[247] Sprawozdanie z przebiegu X Jubileuszowej Konferencji Naukowej "Konstrukcje zespolone" / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2014, nr 9, s. 8--9, ISSN: 0033-2038, : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18515] [data modyf: 21-08-2015 09:51]
[248] Wincenty Matzka i jego metoda konserwacji żywności / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2013, R. 58, nr 1, s. 165--170, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17360] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[249] Wirtualna ekspozycja Inventing Europe / Sławomir Łotysz // Przegląd Historyczny .- 2013, T. 104, z. 2, s. 387--390, ISSN: 0033-2186, : fot.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17733] [data modyf: 20-08-2015 12:16]
[250] Polski wynalazek wszechczasów. Spór o autorstwo / Sławomir Łotysz // Przegląd Historyczny .- 2013, T. 104, z. 2, s. 257--271, ISSN: 0033-2186, : summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17734] [data modyf: 20-08-2015 09:59]
[251] Budynki hybrydowe elementami sieci typu Smart grid / Grzegorz Misztal // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 1, s. 32--36, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17028] [data modyf: 28-07-2015 12:33]
[252] Problemy renowacji miejskiej infrastruktury drogowej / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 35--38, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17228] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[253] Naprawa konstrukcji murowej mostu przedniego w zespole pałacowym w Zaborze / Gerard Bryś, Marek Dankowski, Włodzimierz Dyszak, Artur Frątczak // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 38--40, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17229] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[254] Modernistyczny budynek produkcji folii w pofabrycznym zespole Stilon Gorzów. Obiekt do rozbiórki czy wpisu do rejestru zabytków? / Wojciech Eckert // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 41--44, ISSN: 0033-2038, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17230] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[255] Przyczyny uszkodzeń i sposób naprawy zabytkowego budynku położonego na terenie zalewowym Gubina / Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 45--48, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17231] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[256] Dostosowanie światła pionowego zabytkowego ceglanego wiaduktu kolejowego do ziększonych potrzeb komunikacyjnych / Artur Juszczyk, Adam Wysokowski // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 54--57, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17232] [data modyf: 20-08-2015 11:36]
[257] Rekonstrukcja a kontynuacja historyczna. Dzieje pewnej interpretacji / Sławomir Łotysz // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 89--91, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17236] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
[258] Remont wieży ratusza w Nowym Miasteczku / Janusz Laskowski, Marek Dankowski // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 92--94, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17237] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
[259] Problem zawilgocenia ścian przyziemia w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze / Bartosz Michalak // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 3, s. 107--109, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17239] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
[260] Ustawa Prawo zamówień publicznych a jakość w budownictwie / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 4, s. 54--56, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17264] [data modyf: 09-07-2015 14:49]
[261] Trwałość przepustów komunikacyjnych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2013, nr 5, s. 21--24, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17363] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[262] Analysis of the horizontal structure of a measurement and control geodetic network based on entropy / Maria Mrówczyńska // Geodesy and Cartography .- 2013, Vol. 62, no. 1, s. 23--31, ISSN: 2080-6736, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: 10.2478/geocart-2013-0002, amount of information, entropy, geodetic network
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17463] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[263] Diagnostyka termowizyjna budynków - problemy wrażliwości i interpretacji wyników pomiarów / Grzegorz Misztal, Anna Staszczuk, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2013, T. 44, nr 8, s. 321--326, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynek, building, measurements, pomiary, termowizja, thermovision
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17466] [data modyf: 07-09-2015 12:17]
[264] Ocena stanu technicznego i propozycja naprawy balkonu, na przykładzie balkonu w zabytkowym budynku z przełomu XIX i XX wieku / Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 9, s. 41--44, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17476] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[265] Kompozytowe mosty wojskowe / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12(2), s. 63--70, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: assault bridge, composite, deployable bridge, kompozyty, modular composite bridge, modułowy most kompozytowy, most szturmowy, mosty wojskowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17561] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[266] Wpływ imperfekcji wykonawczych konstrukcji kolejowych mostów stalowych na ich nośność doraźną i zmęczeniową / Adam Wysokowski // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12(2), s. 71--78, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: defects of welds, durability, fatigue, imperfections, imperfekcje, load capacity, nosność, stalowe mosty kolejowe, steel railway bridges, wady spoin, zmęczenie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17562] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[267] Nośność wyboczeniowa żeber wzmacniających ściany stalowego silosu na zboże / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12(2), s. 189--196, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buckling resistance, cold formed section, imperfections, imperfekcje, nośność wyboczeniowa, numerical procedure, procedura numeryczna, silos stalowy, stalowe elementy zimnogięte, steel silo, vertical stiffeners, żebra pionowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17563] [data modyf: 20-08-2015 09:53]
[268] Wykorzystanie rozmytych baz danych i baz wiedzy do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12(1), s. 69--76, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: fuzzy databases, fuzzy knowledge bases, inference in classical and nonclassical logics, relacyjne bazy danych, relational databases, rozmyte bazy danych, rozmyte bazy wiedzy, wnioskowanie w logikach klasycznych i nieklasycznych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17670] [data modyf: 20-08-2015 09:44]
[269] Metoda analizy pracy zginanego przekroju żelbetowego w stanie deformacji pokrytycznych / Jacek Korentz // Budownictwo i Architektura .- 2013, Vol. 12(1), s. 123--130, ISSN: 1899-0665, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: RC section, belka żelbetowa, bending, ciągliwość, curvature, ductility, krzywizna, post-yield range, przekrój, stan pokrytyczny, zginanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-17671] [data modyf: 20-08-2015 09:45]
[270] Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Przegląd Budowlany .- 2013, nr 11, s. 26--29, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17678] [data modyf: 20-08-2015 09:47]
[271] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 15 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2013, nr 6, s. 20--25, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-17904] [data modyf: 20-08-2015 11:42]
[272] Algorytmy ewolucyjne w zastosowaniu do rozwiązywania wybranych zadań optymalizacji / Józef Gil // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2013, nr 12 (2), s. 21--28, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: evolutionary strategies, numerical optimization, optymalizacja numeryczna, strategie ewolucyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18250] [data modyf: 20-08-2015 12:19]
[273] Evolutionary strategy (\mi+\lambda) as an instrument for determining deformation parameters of steel structures / Maria Mrówczyńska // Reports on Geodesy and Geoinformatics .- 2013, Vol. 95, s. 23--35, ISSN: 0867-3179, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, regression
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19225] [data modyf: 26-08-2015 15:51]
[274] Intensyfikacja niekorzystnych form zabudowy wzdłuż dróg na tle historycznych i administracyjnych przekształceń terenów miasta Zielona Góra / Marta Skiba // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury .- 2013, T. 41, s. 239--253, ISSN: 0079-3450, , eISSN: 2450-0038, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: struktury urbanistyczne, sustainable development, urban indicators, urban sprawl, urban structure, urbanistyczne wskaźniki, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-19227] [data modyf: 31-08-2015 10:02]
[275] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 14 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2013, nr 4, s. 76--81, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-23710] [data modyf: 20-02-2019 12:37]
[276] Soprotivlenie sdvigu v ploskosti sborno-monolitnogo perekrytiâ s mnogopustotnymi plitami / Piotr Alawdin, A. I. Mordič, V. N. Belevič // Stroitel'naâ Nauka i Tehnika .- 2013, no. 2, s. 17--21 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18315] [data modyf: 20-08-2015 11:58]
[277] Nasza wspólna rzeczywistość / Tadeusz Biliński // Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2013, nr 10, s. 9--12, ISSN: 2081-366X, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17262] [data modyf: 20-08-2015 11:38]
[278] Burzyć czy remontować? : forum ekspertów / Tadeusz Biliński // Builder : Biznes, Budownictwo, Architektura .- 2013, nr 4, s. 56--57
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17265] [data modyf: 09-07-2015 14:49]
[279] Major Żaliński i jego dynamitowe działo / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, s. 119--122, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.rys. .- [Biografie niezwykłe mało znane]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17331] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[280] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 13 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2013, R. VIII, nr 2, s. 72--78, ISSN: 1734-6681, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17365] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[281] Wpływ warunków kontaktu pomiędzy studnią startową do mikrotunelowania i gruntem na nośność graniczną podłoża / Waldemar Szajna // Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering .- 2013, Vol. 4, no. 1, s. 79--86, ISSN: 2081-3279, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MES, mikrotunelowanie, nośność graniczna, studnia startowa, warunki kontaktu
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17442] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[282] Odwodnienie konstrukcji obiektów mostowych - cz. I / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2013, nr 10, s. 77--83, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17692] [data modyf: 20-08-2015 09:46]
[283] Odwodnienie konstrukcji obiektów mostowych - cz. II / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2013, nr 11, s. 69--74, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17693] [data modyf: 20-08-2015 09:46]
[284] Najlepszy amerykański polski drwal / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, nr 3, s. 50--53, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17731] [data modyf: 20-08-2015 09:58]
[285] "Przeszłość i przyszłość wynalazków" [panel dyskusyjny] / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, nr 3, s. 102--103, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17732] [data modyf: 20-08-2015 09:59]
[286] Kto wymyślił blender, czyli jak wynalazek Stefana Popławskiego zmienił upodobania kulinarne Amerykanów / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, nr 4, s. 54--57, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18283] [data modyf: 28-07-2015 12:50]
[287] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 5 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski // Obiekty Inżynierskie .- 2013, nr 1 (8), s. 40--53, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19719] [data modyf: 18-01-2016 12:45]
[288] Europejska farmaceutyka a zimna wojna - raport z warsztatów naukowych w Rzymie / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2013, R. 58, nr 1, s. 209--211, ISSN: 0023-589X, .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17332] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[289] Czy historia techniki ma przyszłość? : na marginesie relacji z konferencji SHOT w Kopenhadze / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2013, R. 58, nr 1, s. 211--214, ISSN: 0023-589X, .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17333] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[290] Inventing Europe - nowe narzędzie edukacyjne / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2013, R. 58, nr 1, s. 214--216, ISSN: 0023-589X, .- [Kronika]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17334] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[291] Inventing Europe - historia techniki europejskiej wynaleziona na nowo / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2013, nr 2, s. 35--37, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17467] [data modyf: 20-08-2015 09:38]
[292] Methods of artificial intelligence used for transforming a system of coordinates / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // Geodetski List .- 2012, Vol. 66, no. 4, s. 321--336, ISSN: 0016-710X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: coordinate transformation, feed-forward neural networks, fuzzy networks, geodesy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-17397] [data modyf: 10-07-2013 12:45]
[293] Uwagi krytyczne o budownictwie / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 1, s. 22--26, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16245] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[294] Diagnostyka obiektu zabytkowego o konstrukcji zespolonej szkieletowej / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 1, s. 36--39, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16246] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[295] Aproksymacja funkcji wielu zmiennych za pomocą sieci neuronowych i systemów rozmytych / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2012, nr 2, s. 3--7, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16349] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[296] Pozytywne zmiany w budownictwie / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 2, s. 23--27, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16352] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[297] Praca wzmocnionego przekroju żelbetowego / Jacek Korentz // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 2, s. 40--42, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16353] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[298] Trwałość elementów w predykcji niezawodności eksploatacyjnej budynku / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 3, s. 60--62, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16355] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[299] Analiza i klasyfikacja cech konstrukcyjnych, architektonicznych, instalacyjnych oraz energetycznych budynków w Polsce / Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 3, s. 101--105, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynki, buildings, cechy konstrukcyjne, classification, construction, klasyfikacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16357] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[300] Influence of results of testing on manner of constructing culverts and animals passage made as buried flexible steel structures / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering: 2nd European Conference on Buried Flexible Steel Structures .- 2012, nr 12, s. 39--47, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: animal passages, corrugated steel sheet, culverts, flexible steel structures, test results
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16480] [data modyf: 04-02-2013 10:34]
[301] Model zbrojenia obciążonego cyklicznie z uwzględnieniem niesprężystego wyboczenia / Jacek Korentz // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 5, s. 141--143, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16499] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[302] Wentylacja grawitacyjna - zalety, wady oraz przyczyny słabego funkcjonowania / Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki // Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja .- 2012, T. 43, nr 6, s. 249--252, ISSN: 0137-3676, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: advantages, disadvantages, gravity ventilation, wady, wentylacja grawitacyjna, zalety
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16550] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[303] Wpływ wysokich temperatur letnich na projektowanie termiczne podłóg w jednokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych w Polsce / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2012, nr 6, s. 38--42, ISSN: 1427-6682, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16608] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[304] Badanie intensywności przebiegu deformacji powierzchni terenu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1967-2008 z wykorzystaniem sieci neuronowej Hopfielda / Maria Mrówczyńska // Przegląd Górniczy .- 2012, nr 7, s. 17--24, ISSN: 0033-216X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16609] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[305] Hipotetyczna rola rudy darniowej jako historycznego inhibitora korozji biologicznej murów / Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2012, nr 9s/A, s. 294--297, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.summ. .- [VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rozkład i korozja mikrobiologiczna materiałów technicznych", Łódź 2012]
Słowa kluczowe: korozja biologiczna, ruda darniowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16713] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[306] Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla mostów pontonowych przeznaczonych dla ruchu pojazdów cywilnych / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2012, nr 14, s. 95--107, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16732] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[307] Klejenie skuteczną metodą łączenia betonu i stali w belkach zespolonych / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2012, nr 14, s. 139--152, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 1)
[AWCZ-16733] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[308] Romantyczny jak radio. Motyw elektryczności w amerykańskiej architekturze art-deco / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2012, R. 109, z. 15, s. 379--382, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: American architecture, architectural detailing, architektura amerykańska, art deco, detal architektoniczny, electricity, elektryczność, radio
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16806] [data modyf: 13-12-2012 13:28]
[309] Trwałość detalu architektonicznego / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2012, R. 109, z. 15, s. 465--467, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: architectural detail, detal, durability, material durability, materiał, trwałość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16807] [data modyf: 13-12-2012 13:30]
[310] Percepcja i rozpoznawalność przestrzeni publicznych. Studium przypadku czterech placów w Zielonej Górze / Marta Skiba // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2012, R. 109, z. 15, s. 549--554, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: przestrzeń publiczna, public spaces, recognisability, rozpoznawalność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16808] [data modyf: 13-12-2012 13:32]
[311] Polityka trwałego rozwoju miasta / Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 12, s. 33--40, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16830] [data modyf: 21-12-2012 12:04]
[312] Oszczędność energetyczna w gminie - poszukiwanie metody pozyskania danych / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przegląd Budowlany .- 2012, nr 12, s. 41--43, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16831] [data modyf: 21-12-2012 12:05]
[313] Erazm Jerzmanowski. Gazowy baron i jego rola w amerykańskim przemyśle gazowniczym / Sławomir Łotysz // Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki .- 2012, R. 20, z. 1-2, s. 253--267, ISSN: 1230-1159, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16837] [data modyf: 27-12-2012 12:42]
[314] Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do budowy modelu geologicznego Pradoliny Głogowsko-Barudzkiej w okolicy Nowej Soli / Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska // Przegląd Geologiczny .- 2012, T. 60, nr 12, s. 650--656, ISSN: 0033-2151, : bibliogr.mapy.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: glaciotectonic depression, gradient methods of optimization, ice-marginal valley, neural networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16854] [data modyf: 04-01-2013 12:13]
[315] Ochrona krajobrazu w aspektach rozwoju źródeł energii odnawialnej i polityki przestrzennej gminy, na przykładzie gminy Krotoszyce / Anna Bazan-Krzywoszańska // Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje .- 2012, nr 3, s. 55--60, ISSN: 1641-5159, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17244] [data modyf: 17-04-2013 10:00]
[316] Diagnostyka jako etap rewitalizacji na przykładzie zespołu zabytkowych kamienic w Kożuchowie / Beata Nowogońska // Problemy Rozwoju Miast .- 2012, nr 4, s. 93--104, ISSN: 1733-2435, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnostyka, ochrona dziedzictwa kulturowego, protection of heritage, revitalization, rewitalizacja, stan techniczny, technical condition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17912] [data modyf: 05-02-2014 16:28]
[317] Adaptacja reliktów infrastruktury transportowej na parki miejskie. Przykłady z Nowego Jorku i Filadelfii / Sławomir Łotysz // Problemy Rozwoju Miast .- 2012, nr 4, s. 129--141, ISSN: 1733-2435, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, city park, dziedzictwo przemysłowe, industrial heritage, landscape architecture, nabrzeże, park miejski, revitalization, rewitalizacja, waterfront
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17913] [data modyf: 05-02-2014 16:32]
[318] Zabytkom na odsiecz / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2012, nr 2, s. 7--10, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16351] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[319] Klejone stalowo-betonowe belki zespolone / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // Mosty .- 2012, nr 5, s. 28--36, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16598] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[320] Z Włocławka do Illinois / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2012, nr 2, s. 48--52, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16607] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[321] Problemy przy budowie mostów pontonowych dla ruchu pojazdów cywilnych / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // Obiekty Inżynierskie .- 2012, nr 3 (6), s. 23--31, ISSN: 2080-573X, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16656] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[322] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 3 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski // Obiekty Inżynierskie .- 2012, nr 3 (6), s. 49--51, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16657] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[323] Wykorzystanie konstrukcji składanych w budownictwie mostowym / Janusz Szelka, Krzysztof Hołownia // Mosty .- 2012, nr 6, s. 32--35, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16795] [data modyf: 10-12-2012 17:12]
[324] Od sławy do zapomnienia / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2012, nr 3, s. 49--53, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16838] [data modyf: 27-12-2012 12:56]
[325] Między mitem a stereotypem : rozmowa z dr Sławomirem Łotyszem, historykiem techniki z Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2012, nr 4, s. 2--4, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot. .- [rozmawiała Anna Szymańska]
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17142] [data modyf: 14-03-2013 11:44]
[326] Żyć dobrym życiem / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Urzędu Patentowego RP .- 2012, nr 4, s. 54--57, ISSN: 2081-5964, , eISSN: 2299-5536, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17143] [data modyf: 14-03-2013 11:47]
[327] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 12 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2012, R. VII, nr 6, s. 76--81 : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17364] [data modyf: 26-06-2013 11:51]
[328] IV Światowa Wyprawa Mostowa "Ameryka Południowa" 2011. Cz. 2 / Kazimierz Flaga, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak, Anna Kumaniecka, Lidia Żakowska, Adam Wysokowski // Obiekty Inżynierskie .- 2012, nr 2 (5), s. 36--47, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19720] [data modyf: 18-01-2016 12:49]
[329] Iterative description of freezing and thawing processes in porous materials / Abdrahman Alsabry, Krzysztof Wilmański // ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .- 2011, Vol. 91, no 9, s. 753--760, ISSN: 0044-2267, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: freezing, iterative model, porosity and damage, porous materials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/zamm.201000217         Cytowania wg Scopus: 3 [15-04-2019]
[AWCZ-15890] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[330] Vibrations of double-string complex system under moving forces. Closed solutions / Jarosław Rusin(*), Paweł Śniady, Piotr Śniady // Journal of Sound and Vibration .- 2011, Vol. 330, iss. 3, s. 404--415, ISSN: 0022-460X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.jsv.2010.08.021         Cytowania wg Scopus: 19 [15-04-2019]
[AWCZ-20059] [data modyf: 17-05-2016 10:06]
[331] Józef Tykociński-Tykociner i jego droga naukowa / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2011, R. 56, nr 1, s. 143--171, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-15587] [data modyf: 08-04-2011 10:02]
[332] Historia ekstraktorów Władysława Podbielniaka / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2011, R. 56, nr 2, s. 117--142, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16240] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[333] Prasa polonijna wobec osiągnięć wynalazczych rodaków w Stanach Zjednoczonych Ameryki / Sławomir Łotysz // Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny .- 2011, R. 37, z. 3, s. 67--80, ISSN: 0137-303X, : rys.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16319] [data modyf: 19-02-2013 12:49]
[334] Obliczanie nośności na ścinanie elementów żelbetowych z mieszanym zbrojeniem poprzecznym / Józef Wranik, Jacek Korentz, Marek Pawłowski // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 2, s. 30--33, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15463] [data modyf: 22-02-2011 09:51]
[335] Obliczanie współczynników przenoszenia masy w kapilarno-porowatych materiałach budowalnych / Abdrahman Alsabry // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 2, s. 41--46, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15464] [data modyf: 22-02-2011 09:53]
[336] Projekt strategiczny narodowego centrum badań i rozwoju pt.: Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków / Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 3, s. 22--24, ISSN: 0033-2038, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15548] [data modyf: 24-03-2011 12:18]
[337] Analiza zużycia energii oraz możliwości termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych i mieszkalno-usługowych na terenie Zielonej Góry / Abdrahman Alsabry, Maja Staniec // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 3, s. 64--68, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15550] [data modyf: 24-03-2011 12:26]
[338] Opis mechanizmów zawilgocenia sorpcyjnego materiałów kapilarno-porowatych / Abdrahman Alsabry, Aleksander Afonin, Vadim Nikitin // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 26--31, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15553] [data modyf: 25-03-2011 12:54]
[339] Rewitalizacja i modernizacja społecznie ważnych fragmentów terenów miejskich / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 37--40, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15554] [data modyf: 25-03-2011 12:57]
[340] Propozycja wykonania izolacji przeciwwilgociowej na murze kamiennym na przykładzie krypty średniowiecznego kościoła / Marek Dankowski // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 65--70, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15555] [data modyf: 25-03-2011 13:00]
[341] Opinia dotycząca projektu remontu pocysterskiego kościoła w Kołbaczu. Problemy techniczne, konserwatorskie, etyczne / Wojciech Eckert // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 75--78, ISSN: 0033-2038, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15556] [data modyf: 25-03-2011 13:01]
[342] Program rewitalizacji jako dokument określający elementy działań rewitalizacyjnych w województwie lubuskim / Marzena Gidaszewska-Materna, Alicja Sapeńko // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 79--83, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15557] [data modyf: 25-03-2011 13:03]
[343] Obliczenia ugięcia wzmacnianych belek żelbetowych według zaleceń fip-ceb / Jacek Korentz // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 131--134, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15560] [data modyf: 25-03-2011 13:09]
[344] Rewitalizacja Nabrzeża nr 11 w Filadelfii - mały temat - wielkie wyzwanie / Sławomir Łotysz // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 138--141, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15561] [data modyf: 25-03-2011 13:11]
[345] Sieć neuronowa Hopfielda do wyznaczenia przemieszczeń i jako narzędzie przy renowacji budynków / Maria Mrówczyńska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 160--165, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15563] [data modyf: 25-03-2011 13:14]
[346] Konstrukcyjne i technologiczne problemy remontowe adaptacji budynku pofabrycznego na cele kulturalno-rozrywkowe / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 4, s. 165--169, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15564] [data modyf: 25-03-2011 13:16]
[347] Wybrane modele opisu kinematyki zmian różnic wysokości punktów sieci geodezyjnej pod wpływem eksploatacji górniczej / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2011, nr 3, s. 10--14, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15588] [data modyf: 08-04-2011 10:12]
[348] Inżynier budownictwa - wyzwania przyszłości / Józef Głomb, Tadeusz Biliński, Kazimierz Furtak // Inżynieria i Budownictwo .- 2011, nr 5, s. 273--275, ISSN: 0021-0315, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-15695] [data modyf: 03-06-2011 12:14]
[349] Diagnostyka termowizyjna w miastach: Gubin - Lublin - Zielona Góra / Abdrahman Alsabry // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 16--20, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15705] [data modyf: 08-06-2011 11:54]
[350] Analiza wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla budynków przy zasilaniu ze scentralizowanych źródeł ciepła / Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Grzegorz Benysek, Tadeusz Kuczyński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 24--28, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15707] [data modyf: 08-06-2011 12:10]
[351] Komputerowa symulacja energetyczna budynków / Tadeusz Kuczyński, Piotr Ziembicki, Grzegorz Misztal, Grzegorz Benysek // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 42--46, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15711] [data modyf: 08-06-2011 12:33]
[352] Kształtowanie polityki przestrzennej i energetycznej na poziomie gminy w obowiązującym ustawodawstwie / Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 47--52, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15712] [data modyf: 08-06-2011 12:37]
[353] Analiza podstaw prawnych dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod katem wprowadzenia oszczędności energetycznej / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 53--57, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15715] [data modyf: 08-06-2011 12:40]
[354] Wykorzystanie mikroźródeł OZE oraz mikrokogeneracyjnych CHP jako źródeł energii pomocniczej / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 5, s. 74--79, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15717] [data modyf: 08-06-2011 12:49]
[355] Evaluation of pore volume distribution characteristic as a function of radius for capillary-porous materials / Abdrahman Alsabry // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2011, Vol. 16, no 2, s. 581--587, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: function of radius, one - dimensional model, pore distribution, porous materials
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15796] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[356] Dokumenty strategii kształtujące politykę przestrzenną i energetyczną na poziomie gminy / Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 30--33, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15862] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[357] Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i oszczędność energetyczna / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 34--36, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15863] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[358] Produkcja biomasy a system dokumentów polityki przestrzennej miast / Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 41--46, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15865] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[359] Analiza stylu życia mieszkańców z wybranej grupy budynków na terenie Zielonej Góry pod kątem działań termomodernizacyjnych / Abdrahman Alsabry, Maja Staniec // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 52--61, ISSN: 0033-2038, : wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15866] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[360] Szczegółowa analiza zużycia energii wybranej grupy budynków na terenie miasta Zielona Góra i okolic / Abdrahman Alsabry, Maja Staniec // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 9, s. 62--67, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15867] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[361] The effect of the accuracy of capillary diffusion coefficient determination on moisture state of curtain walls during rainfall / Abdrahman Alsabry // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2011, Vol. 16, no 3, s. 637--648, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: capillary diffusion coefficient, curtain walls, rainfall
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15889] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[362] Limit analysis of structures with destructible elements under impact loadings / Piotr Alawdin, Y. Muzychkin // Engineering Transactions .- 2011, Vol. 59, no 3, s. 139--159, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: brittle and plastic elements, experiment, limit states, parameter identification, shock- or seismic-protected system, skeleton buildings, subway trains
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16023] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[363] Drewniane kościoły województwa lubuskiego. Trwanie architektury gwarancją nieprzemijania ducha / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2011, R. 108, z. 14, cz. 1, s. 110--115, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.
Słowa kluczowe: konstrukcja szachulcowa, konstrukcja zrębowa, kościół drewniany
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16055] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[364] Jasne, pełne życia. W poszukiwaniu modelu rewitalizacji zabytkowych browarów / Sławomir Łotysz, Elżbieta Matkowska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2011, R. 108, z. 14, cz. 2, s. 239--241, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: architektura poprzemysłowa, brewery, browary, centra kultury, cultural centre, postindustrial architecture, revitalization, rewitalizacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16057] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[365] Architektura niepamięci / Sławomir Łotysz, Angelika Przybyłek // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2011, R. 108, z. 14, cz. 2, s. 242--244, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: architektura zapomniana, budowle podziemne, forgotten architecture, fortifications, fortyfikacje, renovation, renowacja, underground structures
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16058] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[366] Trwałość techniczna a trwałość moralna obiektów budowlanych / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2011, R. 108, z. 14, cz. 2, s. 314--316, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: okres trwałości, time of life, wear, zużycie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16059] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[367] Konstrukcje stalowe i zespolone stalowo-betonowe sprężane / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 11, s. 34--37, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16120] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[368] Dokumenty planistyczne gospodarki energetycznej w gminie / Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 52--53, ISSN: 0033-2038, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16136] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[369] Problemy polityki przestrzennej gminy, w tym ochrona krajobrazu, w aspekcie rozwoju źródeł energii odnawialnej - przypadek gminy Krotoszyce, województwo dolnośląskie / Anna Bazan-Krzywoszańska // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 54--58, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16137] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[370] Wskaźniki urbanistyczne a oszczędność energetyczna / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 59--64, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16138] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[371] Możliwość wdrożenia instrumentami polityki miejskiej celu krajowego efektywności energetycznej [!] / Marta Skiba // Przegląd Budowlany .- 2011, nr 12, s. 65--68, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-16139] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[372] Analiza odkształceń wzmacnianych belek żelbetowych / Jacek Korentz // Inżynieria i Budownictwo .- 2011, nr 12, s. 672--674, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16144] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[373] Incorporation of capillary properties of materials in modeling of courtain walls loaded by the wind-driven rain / Abdrahman Alsabry // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2011, Vol. 16, no 3, s. 1205--1213, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: coefficient of water absorption, moisture absorbed by materials, wind-driven rain
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16185] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[374] Diagnoza stanu zachowania budynków w procesie rewitalizacji centrum Kożuchowa / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Budownictwo .- 2011, R. 108, z. 19, s. 229--240, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: diagnosis, diagnoza, historical city centre, renovation, rewitalizacja, zabytkowe centrum
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16378] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[375] Neural networks and neuro-fuzzy systems applied to the analysis of selected problems of geodesy / Maria Mrówczyńska // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences .- 2011, Vol. 18, no 3, s. 161--173, ISSN: 0010-1354, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: geodesy, neural networks, neuro-fuzzy systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-16467] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[376] Hybrid Monte Carlo method in the reliability analysis of structures / Joanna Kaliszuk // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences .- 2011, Vol. 18, no 3, s. 161--173, ISSN: 0010-1354, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Artificial Neural Networks (ANNs), Finite Element method (FEM), Hybrid Monte Carlo Method (HMC), cylindrical steel shell, reliability, steel girder
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-16468] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[377] Jacking and tunnelling in Poland / Adam Wysokowski // Trenchless International .- 2011, no 11, s. 43--45 : rys.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15694] [data modyf: 03-06-2011 10:02]
[378] Inżynier budownictwa nowych czasów : potrzeby zmiany stylu działania / Józef Głomb, Tadeusz Biliński, Kazimierz Furtak // Inżynier Budownictwa .- 2011, 1, s. 13, 20, ISSN: 1732-3428,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15432] [data modyf: 14-02-2011 13:18]
[379] Inżynier o zasługach nie do przebicia / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2011, Vol. 8, no 1-2, s. 38--40 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15442] [data modyf: 15-02-2011 09:06]
[380] Rok 2010 w branży infrastruktury : Pracy nam nie zabraknie / Adam Wysokowski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2011, nr 1, s. 27--28, ISSN: 1899-0150, : fot. .- Dalszy ciąg podsumowania roku. Opinie i refleksje przedstawicieli Ministerstwa, naukowców i reprezentantów firm ...
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15491] [data modyf: 01-03-2011 15:24]
[381] Procedura standardu budynku pasywnego / Abdrahman Alsabry, Jerzy Żurawski // Energia i Budynek .- 2011, nr 2, s. 42--44 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15611] [data modyf: 16-09-2014 13:35]
[382] Zapomniana flota / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2011, Vol. 9, no 5-6, s. 36--39 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15669] [data modyf: 26-05-2011 09:39]
[383] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 2] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak // Obiekty Inżynierskie .- 2011, nr 1 (8), s. 51--57, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15689] [data modyf: 02-06-2011 12:26]
[384] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 3] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak // Obiekty Inżynierskie .- 2011, nr 1 (1), s. 53--71, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15690] [data modyf: 02-06-2011 12:34]
[385] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 10 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2011, nr 3, s. 54--57 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15691] [data modyf: 02-06-2011 13:30]
[386] Miejsce projektanta w procesie inwestycyjno-budowlanym / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2011, nr 6, s. 30--31, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15772] [data modyf: 13-07-2011 14:04]
[387] Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości / Abdrahman Alsabry, Jerzy Żurawski // Energia i Budynek .- 2011, nr 3, s. 23--29 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15791] [data modyf: 16-09-2014 13:43]
[388] Moje refleksje dotyczące konkursu "Lubuski Mister Budowy" / Tadeusz Biliński // Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2011, nr 6, s. 15--16, ISSN: 2081-366X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15897] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[389] Modernizacja mostu Golden Gate / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2011, nr 6, s. 79--82, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15898] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[390] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 [cz. 4] / Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak // Obiekty Inżynierskie .- 2011, nr 2 (2), s. 51--59, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15899] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[391] Nowatorskie rozwiązania tunelowe i mikrotunelowe przy realizacji układu przesyłowego do oczyszczalni ścieków "Czajka" / Cezary Madryas, Adam Wysokowski, Marek Gaertig, Lech Skomorowski // Inżynier Budownictwa .- 2011, nr 9, s. 70--73, ISSN: 1732-3428, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15900] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[392] Wyniki społecznej ankiety na temat postrzegania konstrukcji mostowych / Patrycja Giez, Adam Wysokowski // Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele .- 2011, nr 3, s. 38--42 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15901] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[393] Tablice pamiątkowe obiektów mostowych : tradycja i współczesność / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Mosty .- 2011, nr 4, s. 72--76, ISSN: 1896-7663, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15903] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[394] Nowoczesne nawierzchnie mostowe MMA z użyciem asfaltów modyfikowanych gumą / Adam Wysokowski, Danuta Dąbska // Mosty .- 2011, nr 5, s. 64--70, ISSN: 1896-7663, : fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15904] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[395] Inżynier, który żył dobrym życiem / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2011, Vol. 9, no 7-8, s. 33--35 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15955] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[396] Filip Grabiński: najlepszy drwal Ameryki / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2011, Vol. 9, no 9-10, s. 44--46 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15956] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[397] Systematyczne kontrole okresowe skuteczną diagnostyką budynków mieszkalnych / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2011, nr 11, s. 12--14, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16054] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[398] Zastosowanie sprężania w konstrukcjach stalowych i zespolonych stalowo-betonowych / Antoni Matysiak, Elżbieta Grochowska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2011, nr 10, s. 11--13, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16121] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[399] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 11 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Danuta Dąbska // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2011, nr 6, s. 88--94 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16207] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[400] Nowoczesne nawierzchnie z asfaltu modyfikowanego gumą / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Danuta Dąbska // Rynek Inwestycji Drogowych .- 2011, s. 42--43 : fot. .- Wydanie pilotażowe
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16208] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[401] The wooden churches of the Lubuskie Province. The persistence of architecture to keep the spirit alive / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2011, R. 108, z. 14, cz. 1, s. 116--121, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16056] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[402] Konferencja poświęcona historii antybiotyków / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2011, R. 56, nr 1, s. 376--379, ISSN: 0023-589X, : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16241] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[403] "K" jak Kawecki / Sławomir Łotysz // Przemysł Chemiczny .- 2010, nr 5, s. 646--649, ISSN: 0033-2496, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-14869] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[404] Polacy wobec koncepcji kolei atmosferycznej / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2010, R. 55, nr 2, s. 139--154, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-14974] [data modyf: 17-08-2010 09:17]
[405] Kontrowersje wokół roli tzw. polskiego procesu w amerykańskim programie kauczuku syntetycznego w latach 1942-1945 / Sławomir Łotysz // Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki .- 2010, R. 19, z. 1-2, s. 331--344, ISSN: 1230-1159, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14745] [data modyf: 24-05-2010 12:35]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[406] Metody oceny ugięcia żelbetowych elementów zginanych / Jacek Korentz // Przegląd Budowlany .- 2010, nr 5, s. 128--131, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14805] [data modyf: 04-06-2010 13:18]
[407] Makroskopowy model zamarzania i rozmrażania konstrukcji betonowych / Abdrahman Alsabry // Przegląd Budowlany .- 2010, nr 3, s. 30--33, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14815] [data modyf: 07-06-2010 11:07]
[408] Approximation abilities of neuro-fuzzy networks / Maria Mrówczyńska // Geodesy and Cartography .- 2010, Vol. 59, no 1, s. 13--27, ISSN: 2080-6736, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15069] [data modyf: 09-10-2010 14:10]
[409] Planowanie przestrzenne i projektowanie w kontekście minimalizacji awarii przemysłowych / Alicja Sapeńko, Brygida Cupiał, Joanna Zarębska // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa .- 2010, nr 4, s. [9] CD-ROM, ISSN: 0860-6846, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15072] [data modyf: 12-10-2010 12:03]
[410] Zagrożenia dla przyrodniczego i kulturowego rozwoju doliny Strugi Świebodzińskiej / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje .- 2010, nr 1, s. 69--74, ISSN: 1641-5159, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15082] [data modyf: 14-10-2010 09:05]
[411] Geneza i geotechniczne aspekty występowania gruntów organicznych w dolinie Odry - przykład Słubice / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // Górnictwo i Geologia .- 2010, T. 5, z. 4, s. 105--114, ISSN: 1896-3145, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15093] [data modyf: 18-10-2010 17:12]
[412] Application of analytic databases to support decision making in structural engineering / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // Archives of Civil Engineering .- 2010, Vol. 56, no 2, s. 173--192, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analytic databases, computer-based decision support, engineering decisions, information system, systems approach, transactional databases
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-15161] [data modyf: 08-11-2010 10:13]
[413] Hutongi trzymają się mocno? Problem autentyczności w architekturze współczesnych Chin / Sławomir Łotysz, Elżbieta Matkowska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2010, R. 107, z. 15, s. 238--242, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Chinese architecture, architektura chińska, autentyczność w architekturze, authencity in architecture, hutong, ochrona zabytków, preservation of monuments
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15221] [data modyf: 02-12-2010 13:48]
[414] Miasto mechanicznie doskonałe / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2010, R. 107, z. 15, s. 233--237, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Lewis Mumford, architektura przyszłości, future architecture, postęp techniczny, progress of technology, visions of future, wizje przyszłości
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15222] [data modyf: 02-12-2010 13:50]
[415] Specyfika badań odbiorczych i eksploatacyjnych mostów wojskowych / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2010, nr 8, s. 159--168, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15234] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[416] Ciągliwość lokalna żelbetowych konstrukcji ramowych wg postanowień PN-EN 1998-1:2005, Eurokod 8 / Jacek Korentz // Czasopismo Techniczne : Budownictwo .- 2010, z. 11, s. 70--78, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ciągliwość, dissipation energy, earthquake, frame systems, kształtowanie zbrojenia, local ductility, plastic hinge, provision for reinforcing bars, przegub plastyczny, ramy żelbetowe, reinforced concrete, rozpraszanie energii, wpływy sejsmiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15235] [data modyf: 13-12-2010 12:41]
[417] Dynamika podciągania kapilarnego w murach budowlanych / Abdrahman Alsabry // Przegląd Budowlany .- 2010, nr 9, s. 46--48, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15236] [data modyf: 15-12-2010 12:05]
[418] Teoretyczne a rzeczywiste zapotrzebowanie energetyczne na centralne ogrzewanie i wentylację mieszkań w budownictwie wielorodzinnym / Abdrahman Alsabry, Wojciech Pigalski, Tomasz Maciejewski // Przegląd Budowlany .- 2010, nr 11, s. 39--45, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15237] [data modyf: 15-12-2010 12:33]
[419] Struktura i uwarunkowania współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2010, nr 11, s. 46--52, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15238] [data modyf: 15-12-2010 12:34]
[420] Budynek pasywny - standard oraz ocena jakości / Abdrahman Alsabry, Jerzy Żurawski // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2010, nr 10, s. 84--86, ISSN: 1427-6682, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15304] [data modyf: 07-01-2011 12:23]
[421] Prognozowanie mrozoodporności w ceramice ściennej na podstawie parametrów przenoszenia wilgoci / Abdrahman Alsabry // Przegląd Budowlany .- 2010, nr 12, s. 34--40, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15305] [data modyf: 07-01-2011 12:33]
[422] Polityka przestrzenna Zielonej Góry źródłem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju miasta / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2010, R. 107, z. 14, s. 143--152, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, town planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15629] [data modyf: 20-04-2011 11:08]
[423] The effect of yield strength on inelastic buckling of reinforcing bars / Jacek Korentz // Mechanics and Mechanical Engineering .- 2010, Vol. 14, no 2, s. 247--255, ISSN: 1428-1511, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: inelastic buckling, reinforcing bars, tensil strength, yield strength
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 4 [15-04-2019]
[AWCZ-15731] [data modyf: 04-07-2011 11:46]
[424] Culture of village public spaces - exemplified by the commune of Krotoszyce / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Architectus .- 2010, Nr 2(28), s. 77--81, ISSN: 1429-7507, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Krotoszyce, przestrzeń publiczna, public spaces, village, wieś
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15909] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[425] Identyfikacja układu odniesienia sieci niwelacyjnej obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego / Maria Mrówczyńska // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2010, nr 9(4), s. 27--36, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: geometryczny model przemieszczeń, obserwacje odstające, układ odniesienia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16060] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[426] Hybrid computational systems in structural mechanics / Zenon Waszczyszyn, Ewa Pabisek, Joanna Kaliszuk // Czasopismo Techniczne : Mechanika .- 2010, R. 107, z. 4 (20), s. 135--146, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ. .- Zeszyt specjalny poświęcony pamięci Profesora Michała Życzkowskiego
Słowa kluczowe: artificial neural network (ANN), autoprogressive method (APM), finite element method (FEM), hybrid Monte Carlo method (HMC), hybrid computational systems, hybrydowy system obliczeniowy, metoda autoprogresywna (APM), metoda elementów skończonych (FEM), neural material model (NMM), pseudo-empirical data (p-EMP), standing seminar, stałe seminarium, sztuczna sieć neuronowa (ANN)
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16247] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[427] Klucz do sukcesu według Jana Kropacza / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2010, nr 1/2, s. 68--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14526] [data modyf: 04-03-2010 12:52]
[428] Patent na odśnieżanie / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2010, Vol. 7, no 2-3, s. 36--37 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14603] [data modyf: 20-04-2010 10:20]
[429] Fontanna do nieba / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2010, Vol. 7, no 4-5, s. 46--47 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14874] [data modyf: 07-07-2010 09:39]
[430] Model zależności moment-krzywizna dla belek żelbetowych - ocena ciągliwości / Jacek Korentz // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2010, nr 6, s. 23--30, ISSN: 1899-0150, : fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14897] [data modyf: 26-07-2010 11:21]
[431] Rewitalizacja przestrzeni miast - wymóg współczesności / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2010, nr 6, s. 18--19, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14983] [data modyf: 31-08-2010 14:57]
[432] Cechy charakterystyczne współczesnego procesu inwestycyjno-budowlanego / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2010, nr 8, s. 17--19, ISSN: 1899-6094, : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14984] [data modyf: 31-08-2010 15:04]
[433] Gdzie jest nasza "złota wieża"? Zagadka EXPO '39 / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2010, Vol. 8, no 6-7, s. 44--47 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15015] [data modyf: 16-09-2010 10:08]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[434] Podniebna zrywka : o Polaku, który zrywając drewno, jeździł w górze po linach / Sławomir Łotysz // Drwal : pismo przedsiębiorców leśnych .- 2010, nr 8, s. 22--24 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15016] [data modyf: 16-09-2010 10:32]
[435] Śmierć inżyniera Sikory / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2010, Vol. 8, no 11--12, s. 53--53 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15199] [data modyf: 26-11-2010 13:06]
[436] Wymiarowanie wzmocnień belek żelbetowych w strefie zginania / Jacek Korentz // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2010, nr 11, s. 12--15, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15313] [data modyf: 10-01-2011 14:26]
[437] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 7 : Metody obliczeń konstrukcji przepustów. cz.1. Ogólne zasady obliczeń / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2010, nr 2, s. 88--95 : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15492] [data modyf: 01-03-2011 15:29]
[438] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 8 : Metody obliczeń konstrukcji przepustów. Cz.II. Tradycyjne metody obliczeń / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2010, nr 3, s. 96--103 : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15493] [data modyf: 01-03-2011 16:02]
[439] Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych : cz. II - odwodnienie wgłębne / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2010, nr 11, s. 62--66, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15494] [data modyf: 10-03-2011 09:23]
[440] Odwodnienie parkingów i miejsc obsługi podróżnych : cz. I - odwodnienie powierzchniowe / Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 2010, 10, s. 70--73, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15515] [data modyf: 10-03-2011 09:27]
[441] III Światowa Wyprawa Mostowa USA - 2010 / Kazimierz Flaga, Adam Wysokowski, Robert Kaszewski, Ewa Kordek, Zygmunt Kubiak // Obiekty Inżynierskie .- 2010, nr 4 (7), s. 67--73, ISSN: 2080-573X, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15688] [data modyf: 02-06-2011 12:11]
[442] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 9 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2010, nr 5, s. 72--81 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15693] [data modyf: 02-06-2011 13:58]
[443] TECHNÉ po raz ósmy / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2010, R. 55, nr 2, s. 243--254, ISSN: 0023-589X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14975] [data modyf: 17-08-2010 09:20]
[444] Deformation factors of buried corrugated structures / Czesław Machelski, Jan Bernard Michalski, Leszek Janusz // Transportation Research Record : Journal of the Transportation Research Board .- 2009, No 2116, s. 70--75, ISSN: 0361-1981, : bibliogr.fot.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 7 [15-04-2019]
[AWCZ-14721] [data modyf: 04-05-2010 14:24]
[445] Alchemik czy oszust? Sprawa Zbigniewa Dunikowskiego / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2009, R. 54, nr 1, s. 63--82, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14098] [data modyf: 11-06-2010 11:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[446] Wacław Żenczykowski w Ameryce: echa zapomnianej wizyty / Sławomir Łotysz // Przegląd Budowlany .- 2009, nr 1, s. 55--60, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13548] [data modyf: 07-07-2010 09:28]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[447] Narzędzia, kryteria i wskaźniki do oceny technicznej budynków / Grzegorz Misztal // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2009, nr 1, s. 38--43, ISSN: 1427-6682, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13558] [data modyf: 10-02-2009 12:14]
[448] Prawo budowlane wczoraj i dziś / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2009, nr 2, s. 24--29, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13633] [data modyf: 17-03-2009 09:22]
[449] Renowacja odwodnienia ulic w infrastrukturze miejskiej / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Teresa Nowak // Materiały Budowlane .- 2009, nr 2, s. 39--40, ISSN: 0137-2971, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13850] [data modyf: 20-05-2009 15:58]
[450] Historia sporu o pewien wynalazek: Jan Szczepanik, Kazimierz Żegleń i kamizelka kuloodporna / Sławomir Łotysz // Analecta : Studia i Materiały z Dziejów Nauki .- 2009, z. 1-2, s. 349--366, ISSN: 1230-1159, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13943] [data modyf: 17-07-2009 13:15]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[451] Zakres eurokodów w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2009, nr 4, s. 60--61, 74, ISSN: 0137-2971, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-13954] [data modyf: 07-08-2009 13:48]
[452] Rzeka - przestrzeń wypoczynkowa z widokiem na miasto. Aspekt kompozycyjny lubuskich miast nadodrzańskich / Marta Skiba // Nauka, Przyroda, Technologie .- 2009, T. 3, z. 1, s. rozdz. 38, ISSN: 1897-7820, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: kompozycja, krajobraz, turystyka
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14016] [data modyf: 08-02-2016 17:44]
[453] Renowacja i rewitalizacja obszarów niezabudowanych / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2009, 10, s. 42--47, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14099] [data modyf: 19-10-2009 16:19]
[454] Przekształcenie nieczynnej linii kolejowej w promenadę w Zielonej Górze / Marta Skiba // Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje .- 2009, nr 1, s. 49--53, ISSN: 1641-5159, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-14141] [data modyf: 13-11-2009 13:26]
[455] System obronny Ośna Lubuskiego. Piękno do odkrycia = The fortification of Ośno Lubuskie. A beauty to be discovered / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2009, z. 7, s. 235--238, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: durability, fortifications, fortyfikacje, krajobraz miejski, trwałość, urban landscape, usefullness, użytkowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14164] [data modyf: 24-11-2009 12:57]
[456] Howard Roark kontra Witruwiusz / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2009, z. 7, s. 377--381, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: Hugh Hardy, artistic integrity, individualism in architecture, indywidualizm w architekturze, spójność artystyczna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14165] [data modyf: 24-05-2010 12:05]
[457] Adaptacja pałacu w Drwalewicach. Siedziba magnacka bez magnata? = Adaptation of palace in Drwalewice. A lord seat with no lord? / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2009, z. 7, s. 437--439, ISSN: 0011-4561, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: Neo-Gothic palace, adaptacja, adaptation, neogotycki pałac, ponadczasowe zasady Witruwiusza, timeless Vitruvius rules
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14166] [data modyf: 24-11-2009 13:06]
[458] Konstruowanie kładek dla pieszych z drewna klejonego zgodnie z eurokodami / Jerzy Howis, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2009, nr 7, s. 40--43, ISSN: 0137-2971, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14359] [data modyf: 08-01-2010 12:31]
[459] Eksperyment numeryczny przekształcenia układu współrzędnych za pomocą sieci neuronowych i sytemów neuronowo rozmytych / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2009, nr 12, s. 4--7, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14473] [data modyf: 12-02-2010 14:11]
[460] Predykcja wychyleń od pionu komina stalowego z wykorzystaniem sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2009, nr 6, s. 39--47, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15274] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[461] Teoretyczne i doświadczalne wyznaczanie parametrów cieplnych warstw konstrukcji drogowej / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński, Agata Wygocka // Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia .- 2009, nr 4, s. 84--89, ISSN: 1427-6682, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16443] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[462] Tragedia Topsy: gdy etyka nie nadąża za technologią / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 6, no 1, s. 48--49 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13549] [data modyf: 03-02-2009 13:21]
[463] Wyposażenie mostów, tradycja i nowoczesność - teoria i praktyka / Adam Wysokowski // Mosty .- 2009, nr 1, s. 10--17, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13612] [data modyf: 02-03-2009 08:56]
[464] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 5 : przepusty jako przejścia dla zwierząt / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2009, nr 1, s. 70--75 : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13614] [data modyf: 02-03-2009 10:02]
[465] Zmęczenie i korozja - wyznaczniki trwałości eksploatacyjnej mostu / Adam Wysokowski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2009, nr 1, s. 47--55, ISSN: 1899-0150, : fot.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13615] [data modyf: 02-03-2009 10:56]
[466] Skinoe - niechciany polski wynalazek / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 6, no 2, s. 36--39 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13628] [data modyf: 13-03-2009 09:54]
[467] Przez megalomanię na manowce / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 6, no 3, s. 38--41 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13629] [data modyf: 13-03-2009 10:00]
[468] Burmistrz wynalazca / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2009, nr 3, s. 66--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13686] [data modyf: 03-04-2009 10:55]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[469] Ostatni polski alchemik (cz. 1) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 6, no 4, s. 40--43 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13693] [data modyf: 14-04-2009 13:30]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[470] O Polaku, którego Henry Ford prosił o posadę / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2009, nr 4, s. 65--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13824] [data modyf: 11-05-2009 13:51]
[471] Obrót i stosowanie wyrobów budowlanych : aktualne zasady dopuszczania w zakresie mostów i ich wyposażenia / Adam Wysokowski // Mosty .- 2009, nr 2, s. 52--55, ISSN: 1896-7663, : rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13852] [data modyf: 20-05-2009 16:17]
[472] Ostatni polski alchemik (cz. 2) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 7, no 5, s. 56--59 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13875] [data modyf: 10-06-2009 11:30]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[473] Węgiel, sól i nafta. Skarby trzech zaborów / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 7, no 6, s. 20--23 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13876] [data modyf: 10-06-2009 11:32]
[474] Polska myśl techniczna na EXPO '39 / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2009, nr 5, s. 64--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13877] [data modyf: 10-06-2009 11:39]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[475] Historia przepustów w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Zygmunt Kubiak // Inżynier Budownictwa .- 2009, nr 5, s. 50--54, ISSN: 1732-3428, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13955] [data modyf: 07-08-2009 14:16]
[476] Przerwane wesele: eksplozja na Black Tom Island / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 7, no 7-8, s. 50--53 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13980] [data modyf: 02-09-2009 09:00]
[477] Silnik turbinowy Kopczewskiego / Sławomir Łotysz // Projektowanie i Konstrukcje Inżynierskie .- 2009, nr 7-8, s. 69--70, ISSN: 1899-699X, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14006] [data modyf: 09-09-2009 12:32]
[478] Ocena właściwości użytkowych istniejących budynków według polskiej wersji normy międzynarodowej / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2009, nr 8, s. 27--31, ISSN: 1899-6094, : rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14017] [data modyf: 17-09-2009 14:22]
[479] Kolej na organy Eliasza / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, no 9, s. 42--43 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14097] [data modyf: 19-10-2009 13:16]
[480] Sztuka kolejowa w czterech aktach / Sławomir Łotysz // Świat Kolei .- 2009, nr 10, s. 29--31 : bibliogr.fot.il.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14167] [data modyf: 25-11-2009 12:14]
[481] Infrastruktura komunikacyjna Australii / Adam Wysokowski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2009, nr 10, s. 95--107, ISSN: 1899-0150, : fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14360] [data modyf: 08-01-2010 12:57]
[482] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 6 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2009, nr 3, s. 99--104 : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14361] [data modyf: 20-02-2019 12:41]
[483] Zakres Eurokodów w inżynierii komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele .- 2009, nr 4, s. 20--27 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14362] [data modyf: 08-01-2010 13:13]
[484] Most na kryzys - Sydney Harbour Bridge / Adam Wysokowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2009, nr 4, s. 8--11 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14363] [data modyf: 08-01-2010 13:44]
[485] Ikar z Hoboken / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, no 10-11, s. [5] : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14402] [data modyf: 20-01-2010 11:32]
[486] Cud świata z Coney Island / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2009, Vol. 7, no 12-13, s. 38--39 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14490] [data modyf: 25-02-2010 11:31]
[487] Przepusty i przejścia dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej. Teoria i praktyka : IX Świąteczna Drogowo-Mostowa Żmigrodzka Sesja Naukowa / Adam Wysokowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2009, nr 1, s. 24--25 : bibliogr.fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13613] [data modyf: 02-03-2009 09:58]
[488] Sesja naukowa o przepustach i przejściach dla zwierząt / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Izabela Kunysz // Materiały Budowlane .- 2009, nr 2, s. 82, ISSN: 0137-2971, : rys. .- [notatka ; bez afiliacji UZ]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-13851] [data modyf: 25-11-2009 10:28]
[489] Sędzimir w Amityville : Polacy na Long Island / Sławomir Łotysz // Metropolonia .- 2009, nr 10(17), s. 14--15 : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14007] [data modyf: 09-09-2009 12:48]
[490] 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM 2009 / Mieczysław Kuczma, Krzysztof Wilmański // Rundbrief : gesellschaft für angewandte mathematik und mechanik .- 2009, no 2, s. 35--36
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14483] [data modyf: 18-02-2010 14:39]
[491] ICOHTEC na XXIII Kongresie Międzynarodowej Unii Historii i Filozofii Nauki w Budapeszcie / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2009, R. 54, nr 3-4, s. 351--354, ISSN: 0023-589X,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14527] [data modyf: 04-03-2010 13:20]
[492] Application of thermomechanics equations in describing chloride extraction from concrete / Abdrahman Alsabry, Adam Zybura // Transport in Porous Media .- 2008, Vol. 72, no 2, s. 139--156 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 4 [15-04-2019]
[AWCZ-12955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[493] Polak wśród pionierów motoryzacji. Leo Melanowski i jego dzieło / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2008, R. 53, nr 2, s. 163--178, ISSN: 0023-589X, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13261] [data modyf: 11-06-2010 11:11]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[494] Badanie skuteczności zespolenia dźwigarów mostu w ciągu autostrady A2 / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Inżynieria i Budownictwo .- 2008, nr 1-2, s. 69--71, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12815] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[495] Stosowanie konstrukcji gruntowo-powłokowych jako przejść dla zwierząt w infrastrukturze komunikacyjnej / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Materiały Budowlane .- 2008, nr 4, s. 62--63, 107, ISSN: 0137-2971, : fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13061] [data modyf: 19-06-2008 11:24]
[496] Deformacje konstrukcji komina stalowego w aspekcie wnioskowania logicznego / Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2008, nr 7, s. 6--8, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13217] [data modyf: 10-09-2008 12:05]
[497] Wrażliwość obiektów mostowych na ataki terrorystyczne / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2008, nr 4, s. 83--93, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13338] [data modyf: 17-09-2014 14:48]
[498] Wpływ wyposażenia mostu na wskaźniki podatności zespolenia w dźwigarach stalowo-betonowych / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Drogi i Mosty .- 2008, nr 1-2, s. 95--116, ISSN: 1643-1618, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13409] [data modyf: 26-11-2008 11:34]
[499] Nieczytelny znak miejsca - Świebodzin studium przypadku / Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2008, z. 6-A, s. 232--236, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: elementy urbanistyczne, sign of space, urban elements, znak przestrzeni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13429] [data modyf: 05-12-2008 14:16]
[500] Odbudowa fortyfikacji Kożuchowa. Ponowne wykorzystanie systemu obronnego w przestrzeni współczesnego miasta / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2008, z. 6-A, s. 288--293, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: defense system, fortification, fortyfikacje, modern city, przestrzeń miejska, reuse, system obronny, urban space, współczesne miasto
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13430] [data modyf: 05-12-2008 14:20]
[501] Poza przestrzenią: architektura stacji kolei podziemnej / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2008, z. 6-A, s. 405--410, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura transportowa, infrastruktura techniczna, kolej podziemna, stacje metra, subway station, transportation architecture, underground railway, urban infrastructure
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13431] [data modyf: 05-12-2008 14:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[502] Dzieła architektoniczne w przestrzeni starego miasta w Kożuchowie. Degradacja, stagnacja, rozwój / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2008, z. 6-A, s. 464--467, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: disruptive structure, harmonizing structure, modern city, obiekty degradujące przestrzeń, obiekty harmonizujące, przestrzeń miejska, urban space, współczesne miasto
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13432] [data modyf: 05-12-2008 14:26]
[503] Stan techniczny drewnianego szkieletowego kościoła w Radzikowie - skutki zmian konstrukcyjnych / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2008, nr 12, s. 36--39, ISSN: 0033-2038, : fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13559] [data modyf: 10-02-2009 12:40]
[504] System neuronowo-rozmyty w zastosowaniu do badań deformacji konstrukcji / Maria Mrówczyńska, Józef Gil // Czasopismo Techniczne : Środowisko .- 2008, z. 2-Ś, s. 215--221, ISSN: 1897-6336, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deformacje, deformation, fuzzy logic, neural network, przybliżone wnioskowanie, system neuronowo-rozmyty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13677] [data modyf: 02-04-2009 14:26]
[505] On numerical simulation of interlaminar failure of composites / Krzysztof Kula, Rainer Schlebusch, Bernd W. Zastrau, Mieczysław Kuczma // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2008, Vol. 8, s. 10221--10222, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1002/pamm.200810221
[AWCZ-14898] [data modyf: 15-07-2010 11:03]
[506] Uszkodzenia drewnianych więźb dachowych przez owady / Marek Dankowski // Warstwy, Dachy i Ściany .- 2008, nr 1, s. 76--77 : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12870] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[507] Ochrona praw osób niepełnosprawnych w procesie inwestycyjno-budowlanym (cz. 1) / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 3, s. 17--21, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12912] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[508] Mnich wynalazca (1) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2008, Vol. 13, no 1-2, s. 68--71 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[509] Mnich wynalazca (2) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2008, Vol. 14, no 3-4, s. 64--67 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12971] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[510] Ochrona prawna osób niepełnosprawnych w procesie inwestycyjno-budowlanym (cz. 2) / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 4, s. 26--28, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12980] [data modyf: 17-09-2009 14:24]
[511] Galicyjska nafta i wosk ziemny na EXPO 1873. Relacja Agatona Gillera z Wiednia / Sławomir Łotysz // Wiek Nafty .- 2008, nr 1, s. 3--7 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12990] [data modyf: 13-05-2008 14:14]
[512] Mosty Singapuru : tradycja i nowoczesność / Adam Wysokowski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2008, nr 3-4, s. 95--105, ISSN: 1899-0150, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12992] [data modyf: 14-05-2008 12:13]
[513] Bezpieczeństwo stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski // Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe .- 2008, nr 4, s. 71--81, ISSN: 1730-0703, : il.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12993] [data modyf: 14-05-2008 12:34]
[514] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz.1 / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 2, s. 52--56 : bibliogr.il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12996] [data modyf: 14-05-2008 14:15]
[515] Przydatność konstrukcji składanych do odbudowy/przebudowy mostów dolnośląskich / Janusz Szelka, Artur Duchaczek, Eryk Wroński // Mosty Dolnośląskie: Biuletyn Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej .- 2008, nr 4, s. 18--19 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13157] [data modyf: 30-07-2008 13:26]
[516] Diagnostyka uszkodzeń budynków determinowana trwałością ich elementów / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 6, s. 29--31, ISSN: 1899-6094, : tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13207] [data modyf: 05-09-2008 13:11]
[517] Niezawodność eksploatacyjna w programowaniu rewitalizacji obiektów / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 8, s. 19--21, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13208] [data modyf: 05-09-2008 14:18]
[518] Ograniczanie korozji konstrukcji mostów stalowych / Adam Wysokowski, Jerzy Howis, Jan Woźniak // Mosty .- 2008, nr 3, s. 36--43, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13269] [data modyf: 02-10-2008 12:11]
[519] Posadowienie mostu gruntowo-powłokowego na ściance z ostrogą / Czesław Machelski, Jan B. Michalski // Mosty .- 2008, nr 3, s. 68--71, ISSN: 1896-7663, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13270] [data modyf: 02-10-2008 12:15]
[520] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz.3 : przepusty tradycyjne / Adam Wysokowski, Zygmunt Kubiak, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 4, s. 54--59 : bibliogr.il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13298] [data modyf: 16-10-2008 13:45]
[521] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 4 : przepusty nowoczesne / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 5, s. 84--88 : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13299] [data modyf: 16-10-2008 13:49]
[522] Obiekty gruntowo-powłokowe w obwodnicy Nowej Rudy / Czesław Machelski, Jan B. Michalski // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2008, nr 10, s. 67--71, ISSN: 1899-0150, : fot.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13308] [data modyf: 23-10-2008 12:06]
[523] Wojskowy sposób na most : możliwości wykorzystania wojskowego sprzętu przeprawowo-mostowego w sytuacjach kryzysowych / Janusz Szelka // Drogi Lądowe - Powietrzne - Wodne .- 2008, nr 8, s. 43--47, ISSN: 1899-0150, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13330] [data modyf: 28-10-2008 12:50]
[524] 55 minut podwodnej żeglugi / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2008, Vol. 6, no 7-8, s. 36--37 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13390] [data modyf: 24-11-2008 11:45]
[525] Statua Wolności dzieło kiepskiego artysty i świetnego inżyniera / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2008, Vol. 5, no 5-6, s. 44--47 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13391] [data modyf: 24-11-2008 11:45]
[526] Analiza niezawodnościowa w programowaniu działalności remontowej budynków / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 9, s. 14--16, ISSN: 1899-6094, : tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13417] [data modyf: 03-12-2008 08:27]
[527] Przepusty w infrastrukturze komunikacyjnej - cz. 2 : aspekty prawne projektowania, budowy i utrzymanie przepustów / Adam Wysokowski, Jerzy Howis // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 3, s. 68--73 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13513] [data modyf: 22-01-2009 10:02]
[528] Prawo budowlane: wczoraj i dziś / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2008, nr 12, s. 6--10, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13599] [data modyf: 24-02-2009 10:26]
[529] Dydaktyka i praktyka : [ z prof. Adamem Wysokowskim rozmawia Anna Krawczyk] / Adam Wysokowski // Infrastruktura: ludzie, innowacje, technologia .- 2008, nr 3, s. 26--29, ISSN: 1896-6233, : il.plany.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12982] [data modyf: 21-06-2016 15:32]
[530] Projektowanie, budowa i utrzymanie przepustów : sprawozdanie z VIII Świątecznej Drogowo-Mostowej Żmigrodzkiej Sesji Naukowej / Adam Wysokowski // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2008, nr 2, s. 22
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12994] [data modyf: 14-05-2008 13:30]
[531] The electric double layer in hydriding metals / Janusz Szelka, Krzysztof Jamroziak, Wiesław Jarguliński // Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering .- 2008, Vol. 31, nr 2, s. 678--682, ISSN: 1734-8412, .- [brak afiliacji UZ]
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13925] [data modyf: 04-09-2009 15:19]
[532] Wpływ odkształceń postaciowych na ugięcia belek stalowych zespolonych z płytą betonową / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Inżynieria i Budownictwo .- 2007, nr 4, s. 203--205, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[533] Comparison of test and calculation results of corrugated steel plate box structure MP150 / Adam Czerepak, Piotr Tomala, Adam Wysokowski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 53--63, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, flexible box structures, natural scale test, results comparison
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[534] Evaluation of simplifications of 2D models of soil-steel shell bridges / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, Leszek Janusz // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 145--154, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: live and dead loads, soil-steel bridges, strain, stress
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[535] Case study of steel shell structure supported on piles / Czesław Machelski, Jan B. Michalski, Bernard Michalski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 167--174, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: flexible supports, soil-steel bridges, technology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[536] Numerical model for the analysis of construction process of soil-steel culverts / Waldemar Szajna // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 215--223, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: backfilling process, critical state soil model, finite element method, soil-structure interaction, steel culverts
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12111] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[537] Comparative full scale tests of behaviour of corrugated steel arch structure placed on corrugated flexible foundations and rigid concrete foundations / Adam Wysokowski, Justyna Górna, Michał Mońka, Piotr Tomala // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 261--272, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, flexible foundations, flexible structures, natural scale test, results comparison, rigid foundations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12112] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[538] General conclusions based on the testing of various types of corrugated flexible structures in laboratory in natural scale / Adam Wysokowski, Leszek Janusz // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 273--286, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: corrugated steel pipe, corrugated steel structure, full-scale, laboratory, tests
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[539] Decrease of negative impact of transport infrastructure investments on natural migration of the wild animals / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Barbara Bednarek // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 287--295, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: animal crossing, corrugated steel, steel structures, testing stand, tests results
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[540] Ograniczenie wpływu korozji na zmniejszenie nośności mostów stalowych poprzez zastosowanie natryskiwania cieplnego / Adam Wysokowski // Inżynieria Powierzchni. Surface Engineering .- 2007, nr 1, s. 39--47, ISSN: 1426-1723, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: corrosion, korozja, load capacity, mosty stalowe, natryskiwanie cieplne, nośność, steel bridges, thermal spraying
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12162] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[541] Deformacja tunelu gruntowo-powłokowego / Czesław Machelski, Bogdan Walas, Adam Czyż // Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe .- 2007, nr 4, s. 48--51, ISSN: 1730-0703, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12169] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[542] Skutki błędów projektowo-wykonawczych na przykładzie dwóch wyremontowanych budynków / Marek Dankowski // Materiały Budowlane .- 2007, nr 3, s. 69--70, 92, ISSN: 0137-2971, : rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[543] Estymacja błędów modelu powierzchni opisanych funkcjami kształtu za pomocą sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2007, nr 6 (1), s. 15--23, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: algorytmy gradientowe, approximation method, aproksymacja powierzchni, gradient methods of optimalization, neural networks, sieci neuronowe jednokierunkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[544] Wpływ systemu odwodnienia na trwałość mostu / Józef Karda, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2007, nr 4, s. 65--67, ISSN: 0137-2971, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12271] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[545] Problemy oceny nośności mostów w świetle nowej edycji STANAG-u 2021 / Zbigniew Kamyk, Janusz Szelka // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 2, s. 87--96, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12352] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[546] Nośność użytkowa zdegradowanych przęseł z belek korytkowych / Czesław Machelski, Maciej Hildebrand, Grzegorz Głuch, Arkadiusz Kompała // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 2, s. 119--129, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12354] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[547] Problemy techniczne związane z renowacją XIV wiecznego kościoła drewnianego / Marek Dankowski, Artur Frątczak // Ochrona Przed Korozją .- 2007, nr 10s/A, s. 43--50, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12403] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[548] Wpływ czynników zewnętrznych na przedawaryjny stan szkieletowego kościoła w Sękowicach / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Ochrona Przed Korozją .- 2007, nr 10s/A, s. 65--70, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[549] Rewitalizacja Zielonogórskiej Starówki - piękno do przywrócenia / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2007, z. 6-A, s. 230--234, ISSN: 1897-6271, : summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12525] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[550] Piękno politycznie poprawne. W poszukiwaniu wzorców nowej architektury po przemianach 1956 roku / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2007, z. 6-A, s. 315--320, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12527] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[551] Piękno gotyku, piękno współczesne - jak je połączyć? / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2007, z. 6-A, s. 364--367, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12528] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[552] Rozmyte miary przestrzeni miejskiej - w poszukiwaniu piękna / Marta Skiba // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2007, z. 6-A, s. 404--408, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12529] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[553] Metody badań odporności konstrukcji żelbetowych na obciążenia sejsmiczne / Jacek Korentz // Czasopismo Techniczne : Budownictwo .- 2007, z. 2-B, s. 65--73, ISSN: 1897-628X, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: RC structures, ciągliwość, damping, ductility, konstrukcje żelbetowe, stiffness, sztywność, tłumienie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[554] Analiza numeryczna drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego z uwzględnieniem właściwości sprężystych podłoża / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // Czasopismo Techniczne : Budownictwo .- 2007, z. 2-B, s. 75--82, ISSN: 1897-628X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analiza dynamiczna, dynamic analysis, elastic foundation, finite element method, metoda elementów skończonych, podłoże sprężyste, vibrations due to mining exploitation, wstrząsy górnicze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12609] [data modyf: 25-03-2008 14:44]
[555] Model ciągły sieci neuronowej typu Hopfielda w zastosowaniu do oszacowania stabilności punktów sieci geodezyjnej pionowej pomiarowo-kontrolnej / Józef Gil, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2007, nr 6 (4), s. 39--50, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lapunow's exponents, a system dynamics, atraktory, attractors, dynamika układu, wykładniki Lapunowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13008] [data modyf: 27-05-2008 15:36]
[556] Grzyby atakują elewacje / Marek Dankowski // Warstwy, Dachy i Ściany .- 2007, nr 1, s. 83--85 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11868] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[557] Polska na EXPO 1933 w Chicago / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 4, no 2, s. 56--60 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11937] [data modyf: 21-03-2007 10:53]
[558] Koniec kina niemego / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 5, no 3, s. 52--55 : fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12066] [data modyf: 25-04-2007 13:53]
[559] Numerical modelling of moving load effect in a soil-steel bridge / Czesław Machelski, Jakub Marcinowski // Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering .- 2007, nr 1, s. 155--165, ISSN: 1897-4007, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: buried flexible steel structures, finite element method, moving load, numerical analysis, soil-steel interaction
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12109] [data modyf: 04-11-2015 09:33]
[560] Rewitalizacja obszarów miejskich. Program i ryzyko jego realizacji / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2007, nr 5, s. 18--21, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12220] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[561] Przejścia dla zwierząt - w zgodzie z naturą / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Leszek Janusz, Barbara Bednarek // Geoinżynieria Drogi Mosty Tunele .- 2007, nr 2, s. 40--42 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12272] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[562] Konsekwencje zaniedbań w konserwacji budynku szachulcowego / Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2007, nr 6, s. 8--10, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[563] Diagnostyka przemieszczeń budynku na skarpie / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2007, nr 8, s. 15--17, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[564] Systemy odwodnienia obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk // Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne .- 2007, nr 4, s. 42--48 : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12316] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[565] Nauka - Projektowanie - Technika / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2007, nr 9, s. 8--10, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[566] "Lofty" - nowy trend w rewitalizacji Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Beata Nowogońska // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2007, nr 10, s. 13--15, ISSN: 1899-6094, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12457] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[567] Spóźniony wynalazek Edmunda Żalińskiego / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 9, no 8, s. 42--45 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12596] [data modyf: 18-12-2007 11:08]
[568] Przejścia dla zwierząt w budownictwie komunikacyjnym / Adam Wysokowski, Anna Staszczuk, Wojciech Bosak // Inżynier Budownictwa .- 2007, nr 12, s. 72--75, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.fot.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[569] Habit, Pancerz i Opony / Sławomir Łotysz // Polish Engineers: magazyn techniczno-informacyjny .- 2007, Vol. 1, no 3, s. 18--21 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13018] [data modyf: 02-06-2008 12:26]
[570] Albert Brisbane: wynalazca i socjalista / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 12, no 11, s. 60--62 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13392] [data modyf: 24-11-2008 12:01]
[571] Drwina z Darwina czyli dzieje pewnej mistyfikacji / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 11, no 10, s. 64--67 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13393] [data modyf: 24-11-2008 12:08]
[572] Z Galicji na Hawaje / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 8, no 7, s. 48--50 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13418] [data modyf: 03-12-2008 09:08]
[573] Polsko-japoński generał (2) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 6, no 5, s. 54--56 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13419] [data modyf: 03-12-2008 09:16]
[574] Polsko-japoński generał (1) / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, Vol. 5, no 4, s. 46--50 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13420] [data modyf: 03-12-2008 09:23]
[575] TSL jak Thaddeus Sobieski / Sławomir Łotysz // Polonia .- 2007, s. [2] : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14875] [data modyf: 07-07-2010 09:59]
[576] Skazani na dobre rozwiązania : z prof. Adamem Wysokowskim rozmawia Grzegorz Bożek / Adam Wysokowski // Dzikie Życie .- 2007, nr 11, s. 8--9 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[577] Influence of coupling through porosity changes on the propagation of acoustic waves in linear poroelastic materials / Bettina Albers, Krzysztof Wilmański // Archives of Mechanics .- 2006, Vol. 58, no 4-5, s. 313--325
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 11 [15-04-2019]
[AWCZ-12738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[578] A few remarks on Biot's model and linear acoustics of poroelastic saturated materials / Krzysztof Wilmański // Soil Dynamics and Earthquake Engineering .- 2006, Vol. 26, no 6-7, s. 509--536 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 43 [15-04-2019]
[AWCZ-12739] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[579] Programowanie remontów użytkowych budynków mieszkalnych metodą stosowania wskaźników / Beata Nowogońska, Andrzej Skarzyński // Przegląd Budowlany .- 2006, nr 3, s. 40--43, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.il.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[580] Umiejętność podejścia do rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2006, nr 5, s. 14--18, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.il.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10908] [data modyf: 14-06-2006 09:18]
[581] Ekonomiczno-matematyczny model oceny projektu z uwzględnieniem ryzyka / Abdullah Al.-Selwi, Jacek Przybylski // Przegląd Budowlany .- 2006, nr 5, s. 42--44, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10909] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[582] Wpływ opadów atmosferycznych oraz parametrów przenoszenia wilgoci materiału konstrukcji osłonowych na ich wilgotność / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, Valeri Kofanow // Przegląd Budowlany .- 2006, nr 6, s. 39--42, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10959] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[583] Twierdza Drezdenko - fortyfikacje z gruntu najlepsze / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2006, z. 9-A (nr spec.), s. 184--190, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[584] Domy z żelaza : prefabrykat wieku pary / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2006, z. 9-A (nr spec.), s. 264--270, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11262] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[585] Zabytkowe dwory Środkowego Nadodrza - materia i duch do odzyskania / Beata Nowogońska // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2006, z. 9-A (nr spec.), s. 324--328, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[586] Stary pałac - nowe tworzywo / Marta Skiba // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2006, z. 9-A (nr spec.), s. 375--381, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ. .- numer specjalny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[587] The problem of solving systems of linear equations by means of neural networks / Józef Gil // Geodezja i Kartografia .- 2006, Vol. 55, no 2, s. 77--94, ISSN: 0016-7134, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: linear equations, neural networks, robust estimation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11275] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[588] Lubuski Dzień Bazaltu Drogowego / Adam Wysokowski, Andrzej Chrzanowski // Drogownictwo .- 2006, nr 7, s. 261--264, ISSN: 0012-6357, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11323] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[589] Wizja infrastruktury drogowej na rok 2040 w Europie / Adewole Adesiyun, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 2006, nr 4, s. 229--230, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[590] Fortyfikacje osi Odry. O potrzebie badań, dokumentacji i analizy / Wojciech Eckert // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 62--78, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[591] Krajobraz kulturowy Zielonej Góry. Preferencje mieszkańców na podstawie map mentalnych / Marta Skiba // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 189--198, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11646] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[592] Renesans włoski w dworach obronnych Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 179--187, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11648] [data modyf: 25-09-2009 14:37]
[593] O ochronę zabytków techniki na Ziemi Lubuskiej / Sławomir Łotysz // Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza .- 2006, T. 32 cz. 1, s. 155--161, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11649] [data modyf: 25-09-2009 14:37]
[594] Analiza parametryczna trzydźwigarowych przęseł betonowych / Czesław Machelski, Grzegorz Głuch, Michał Pigoń // Drogi i Mosty .- 2006, nr 4, s. 41--55, ISSN: 1643-1618, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[595] Ocena podatności zespolenia na podstawie wyników badania mostu drogowego pod obciążeniem samochodami / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Drogi i Mosty .- 2006, nr 4, s. 57--85, ISSN: 1643-1618, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11886] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[596] Efektywny most objazdowy gruntowo-powłokowy / Czesław Machelski, Jan B. Michalski, Bernard Michalski // Inżynieria i Budownictwo .- 2006, nr 1, s. 11--13, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11889] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[597] Effects of conection flexibility in steel-concrete composite beams due to live loads / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Archives of Civil and Mechanical Engineering .- 2006, Vol. 6, no 1, s. 65--86, ISSN: 1644-9665, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: belka zespolona, obciążenia cykliczne, podatność zespolona
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11890] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[598] Efekty podatności łożysk w mostach drogowych pod obciążeniem ruchomym / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Inżynieria i Budownictwo .- 2006, nr 7/8, s. 396--400, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: most drogowy, statyka, łożysko podatne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[599] Live load effects on a soil-steel bridge founded on elastic supports / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn, Bernard Michalski // Studia Geotechnica et Mechanica .- 2006, Vol. 28, no 2-4, s. 65--82, ISSN: 0137-6365, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[600] Modelling of composite plates including damage / Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2006, Vol. 6, no 1, s. 175--176, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652, [dostęp: 11-04-2007]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11987] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[601] Partially connected composite beams / Mieczysław Kuczma, Bożena Kuczma // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2006, Vol. 6, no 1, s. 233--234, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.rys.wykr.summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652, [dostęp: 11-04-2007]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11998] [data modyf: 07-08-2008 13:18]
[602] Vibration of a Complex Strings System under a Moving Force / Jarosław Rusin(*), Paweł Śniady // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2006, Vol. 6, no 1, s. 839--840, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1002/pamm.200610399
[AWCZ-20032] [data modyf: 05-05-2016 09:47]
[603] Joseph Tykociński-Tykociner (1877-1969), Pioneer of Sound on Film / Sławomir Łotysz // Gazeta : Newsletter of the American Association for Polish-Jewish Studies .- 2006, Vol. 13, no 3, s. 6
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[604] Zapomniana alternatywa: kolej atmosferyczna / Sławomir Łotysz // Świat Kolei .- 2006, nr 5, s. 24--28 : bibliogr.il.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[605] Prosty przypadek minimalizacji kosztów wdrożeń / Witold Rybarczyk, Maria Suska, Marek Talaga // Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych .- 2006, nr 9, s. 68--72 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11253] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[606] Tunelem na Manhattan / Sławomir Łotysz // Polish Engineers: magazyn techniczno-informacyjny .- 2006, Vol. 1, no 2, s. 55--57 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11273] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[607] Ewolucja czy rewolucja? / Adam Wysokowski // Infrastruktura .- 2006, nr 1, s. 6--7, ISSN: 1896-6233, : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11322] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[608] Utrzymanie stalowych drogowych obiektów mostowych i sposoby zwalczania korozji / Adam Wysokowski, Aneta Pryga-Szulc // Polskie Drogi .- 2006, nr 7-8, s. 56--65, ISSN: 1232-7484, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11324] [data modyf: 13-06-2018 12:42]
[609] Józef Sędzimir - los emigranta / Sławomir Łotysz // Polonia: miesięcznik .- 2006, Vol. 3, no 8, s. 44--45 : il.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11773] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[610] Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego : analiza aktualności / Anna Bazan-Krzywoszańska // Urbanista .- 2006, nr 9, s. 25--26 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13410] [data modyf: 26-11-2008 14:17]
[611] Aby było pięknie / Beata Nowogońska // Inżynier Budownictwa .- 2006, 5, s. 10, ISSN: 1732-3428,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11265] [data modyf: 05-12-2006 10:10]
[612] Modeling acoustic waves in saturated poroelastic media / Bettina Albers, Krzysztof Wilmański // Journal of Engineering Mechanics .- 2005, Vol. 131, no 9, s. 974--985 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: acoustics, models, poroelasticity, porous media
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 14 [15-04-2019]
[AWCZ-10639] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[613] Monochromatic surface waves on impermeable boundaries in two-component poroelastic media / Bettina Albers, Krzysztof Wilmański // Continuum Mechanics and Thermodynamics .- 2005, Vol. 17, no 3, s. 269--285 : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 21 [15-04-2019]
[AWCZ-10641] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[614] Tortuosity and objective relative accelerations in the theory of porous materials / Krzysztof Wilmański // Proceedings of the Royal Society A .- 2005, Vol. 461, s. 1533--1561 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: added mass, material objectivity, poroelastic materials, tortuosity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 15 [15-04-2019]
[AWCZ-10642] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[615] Critical time for acoustic waves in weakly nonlinear poroelastic materials / Krzysztof Wilmański // Continuum Mechanics and Thermodynamics .- 2005, Vol. 17, no 2, s. 171--181 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: flow instability in granular materials, fluidization, shock waves in porous materials
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10643] [data modyf: 23-01-2006 14:31]
[616] Józef Sędzimir - wynalazca / Sławomir Łotysz // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki .- 2005, R. 50, nr 1, s. 183--188, ISSN: 0023-589X,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10285] [data modyf: 11-06-2010 11:10]
[617] Wyznaczanie współczynników przenoszenia wilgoci w fazie ciekłej dla cegły ceramicznej / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 1, s. 32--36, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10092] [data modyf: 29-03-2005 14:22]
[618] Ocena potrzeb remontowych na podstawie okresów trwałości elementów budynku / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 2, s. 14--18, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10153] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[619] Potraktowanie elementów budynku jako obiektów technicznych w celu prognozowania terminów remontów / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 3, s. 27--30, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10240] [data modyf: 20-04-2005 11:49]
[620] Wyznaczanie współczynników przenoszenia wilgoci w fazie ciekłej w cegle wapienno-piaskowej / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin // Cement Wapno Beton .- 2005, nr 2, s. 85--91, ISSN: 1425-8129, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[621] Budynek jako obiekt techniczny / Beata Nowogońska // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 5, s. 22--27, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10278] [data modyf: 03-06-2005 09:04]
[622] Korozja biologiczna na elewacjach ocieplonych / Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 9s/A/, s. 41--51, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: elewacje ocieplone, pleśnie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10383] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[623] Technologia zabezpieczeń drewnianego kościoła w Klępsku przed korozją biologiczną i ogniem / Artur Frątczak, Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 9s/A/, s. 69--77, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: owady niszczące drewno, zwalczanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[624] Określenie potrzeb remontowych budynków dworsko-pałacowych Środkowego Nadodrza / Beata Nowogońska // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 9s/A/, s. 143--152, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.fot.tab.summ.
Słowa kluczowe: budynek, remont, zabytek
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10385] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[625] Stan naprężenia ściany z betonu komórkowego wobec oddziaływania temperatury i wilgoci / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, Valeri Kofanow // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 10, s. 27--30, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10439] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[626] Architektura ruin - ruina architektury / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2005, z. 11-A, s. 233--236, ISSN: 1897-6271, : rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10508] [data modyf: 25-03-2008 14:41]
[627] Pawilony na wystawach światowych : architektura (ponad)czasowa / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2005, z. 11-A, s. 297--300, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10510] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[628] Obraz Zielonej Góry w badaniach preferencji mieszkańców, na podstawie map mentalnych sporządzonych przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego / Marta Skiba // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2005, z. 11-A, s. 392--395, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[629] Wpływ opadów atmosferycznych oraz parametrów przenoszenia wilgoci materiałów konstrukcji osłonowych na ich wilgotność / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin, Valeri Kofanow // Materiały Budowlane .- 2005, nr 12, s. 24--26, ISSN: 0137-2971, : wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10584] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[630] Izolacjonawierzchnie na obiektach mostowych / Adewole Adesiyun, Krzysztof Germaniuk, Adam Wysokowski, Agnieszka Żurawicka // Materiały Budowlane .- 2005, nr 4, s. 80--82, 107, ISSN: 0137-2971, : rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10752] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[631] Pollytag lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Magazyn Autostrady. Budownictwo Drogowo-Mostowe .- 2005, nr 4, s. 49, ISSN: 1730-0703, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10754] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[632] Charakterystyki powierzchniowe nawierzchni oraz kruszywa do warstw ścieralnych / Adam Wysokowski, Andrzej Duszyński // Górnictwo Odkrywkowe .- 2005, nr 3, s. 30--33, ISSN: 0043-2075, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10755] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[633] Using the concept of entropy in the displacement research of the points of a horizontal geodetic network / Sławomir Gibowski // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum .- 2005, nr 4(2), s. 61--70, ISSN: 1644-0668, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: displacement, entropy, geodetic network, information, reference system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[634] Podatność połączenia stalowego dźwigara z płytą betonową w mostach zespolonych / Czesław Machelski, Robert Toczkiewicz // Drogi i Mosty .- 2005, nr 3, s. 37--76, ISSN: 1643-1618, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza numeryczna, dźwigar zespolony, połączenie podatne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[635] Odkształcenia mostowych konstrukcji gruntowo-powłokowych / Czesław Machelski, Bernard Michalski // Drogi i Mosty .- 2005, nr 2, s. 91--110, ISSN: 1643-1618, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badania, most gruntowo-powłokowy, przemieszczenia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11893] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[636] Load rate of the circumferential sector of soil-steel bridge structures / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn // Archives of Civil and Mechanical Engineering .- 2005, Vol. 5, no 3, s. 85--102, ISSN: 1644-9665, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: analiza parametryczna, obciążenie, obiekt mostowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[637] Wrażliwość podwieszonych kładek dla pieszych na wzbudzenia dynamiczne / Czesław Machelski, Wojciech Barcik, Paweł Hawryszków, Janusz Tadla, Jan Biliszczuk // Inżynieria i Budownictwo .- 2005, nr 10, s. 562--569, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: kładka podwieszona, użytkowanie, zachowanie dynamiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11895] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[638] Polityka przestrzenna a tereny zielone na przykładzie miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska // Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN .- 2005, T. 1, s. 119--127, ISSN: 1895-3980, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, system zieleni
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-13411] [data modyf: 26-11-2008 14:16]
[639] Materiały na odwodnienia drogowych obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2005, nr 12, s. 31--3, ISSN: 0137-2971, : fot.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23517] [data modyf: 14-01-2019 16:08]
[640] Rewitalizacja obszarów miejskich jako element zagospodarowania przestrzeni / Tadeusz Biliński // Romdom : remont, odbudowa, modernizacja .- 2005, nr 13, s. 5--7 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10279] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[641] Poszukiwanie optymalnych rozwiązań projektowych w budownictwie / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2005, nr 6, s. 9, ISSN: 1899-6094,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10284] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[642] Umiejętność podejścia do rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński // Wiadomości Projektanta Budownictwa .- 2005, nr 10, s. 5--8, ISSN: 1899-6094, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10446] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[643] Życie i praca Józefa Sędzimira / Sławomir Łotysz // Biuletyn Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej .- 2005, Vol. 1, no 1, s. 20--22 : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10903] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[644] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych / Beata Nowogońska, Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2005, nr 4, s. 4, ISSN: 0033-2038, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10268] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[645] Systemy odwodnień drogowych obiektów mostowych : workshop, Żmigród, 21 października 2004 r. / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol // Ochrona Przed Korozją .- 2005, nr 1, s. 15--16, ISSN: 0473-7733,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10757] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[646] Drogownictwo i mostownictwo w Polsce w pierwszej połowie XXI wieku : [wykład inauguracyjny] / Adam Wysokowski // Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej .- 2005, nr 9, s. 4--9, ISSN: 1644-7867, : bibliogr.fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23519] [data modyf: 14-01-2019 16:49]
[647] Neural and finite element analysis of a plane steel frame reliability by the classical Monte Carlo method / Ewa Pabisek, Joanna Kaliszuk, Zenon Waszczyszyn // Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 .- 2004, Vol. 3070, s. 1081--1086 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 3 [15-04-2019]
[AWCZ-9635] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[648] On microstructural tests for poroelastic materials and corresponding Gassman-type relations / Krzysztof Wilmański // Geotechnique .- 2004, Vol. 54, no 9, s. 593--603, ISSN: 0016-8505, , eISSN: 1751-7656, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deformation, geophysics, model tests, theoretical analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[649] Modelling the creep experimental results for a polymer modified bitumen / Wojciech Grabowski, Mieczysław Słowik, Mieczysław Kuczma // Archives of Civil Engineering .- 2004, Vol. 50, no 1, s. 151--160, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 2 [15-04-2019]
[AWCZ-9589] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[650] A variational inequality approach to an elastoplastic plate-foundation system / Mieczysław Kuczma, Przemysław Litewka, Jerzy Rakowski, John R. Whiteman // Foundations of Civil and Environmental Engineering .- 2004, no 4, s. 31--48 : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: elasto-plastic plate, unilateral foundation, variational formulation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9606] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[651] Przykłady korozji chemicznej murów jako skutek zastosowania materiałów wcześniej chemicznie skażonych / Marek Dankowski // Ochrona Przed Korozją .- 2004, nr 5s/A, s. 69--72, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9656] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[652] Zagadnienie monitoringu budowli w aspekcie zastosowania sieci neuronowej o propagacji przeciwnej / Józef Gil // Przegląd Geodezyjny .- 2004, nr 8, s. 12--14, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9701] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[653] Numeryczna symulacja drgań parasejsmicznych budynku mieszkalnego / Jacek Korentz, Jakub Marcinowski // Czasopismo Techniczne : Mechanika .- 2004, R. 101, z. 5, s. 141--148, ISSN: 1897-6328, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[654] Migracja podstawowych zanieczyszczeń z lagun osadowych ścieków komunalnych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // Przegląd Geologiczny .- 2004, T. 52, nr 9, s. 903--909, ISSN: 0033-2151, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: groundwater quality, pollutants migration, settling tank, waste water
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9742] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[655] Uwarunkowania lokalnej polityki inwestycyjno-budowlanej / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2004, nr 10, s. 34--37, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9872] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[656] Miejskie nowożytne fortyfikacje osi Odry - dzieło sztuki inżynierskiej i urbanistyki / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2004, z. 10/A, s. 218--221, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[657] Nie tylko most Brooklyński: pomniki sztuki inżynierskiej w Nowym Jorku / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2004, z. 10/A, s. 257--260, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[658] Wartość akceptowana społecznie na podstawie map mentalnych mieszkańców Zielonej Góry / Marta Skiba // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2004, z. 10/A, s. 342--345, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9928] [data modyf: 25-03-2008 14:41]
[659] Wyznaczenie współczynników przenoszenia wilgoci w cegle ceramicznej / Abdrahman Alsabry, Vadim Nikitin // Materiały Budowlane .- 2004, nr 12, s. 75--77, ISSN: 0137-2971, : rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[660] Kolej atmosferyczna / Sławomir Łotysz // TTS Technika Transportu Szynowego .- 2004, nr 11, s. 50--56 : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10274] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[661] Projekt TREE - wyposażenie badawcze w zakresie inżynierii lądowej w Europie / Adam Wysokowski, Adewole Adesiyun // Materiały Budowlane .- 2004, nr 2, s. 69, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10749] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[662] Internal forces due to live loads in a bridge structure comprising a steel space frame and a concrete slab / Czesław Machelski, Wojciech Zielichowski-Haber // Archives of Civil and Mechanical Engineering .- 2004, Vol. 4, no 1, s. 71--82, ISSN: 1644-9665, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: most zespolony, przestrzenne struktury sprzętowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[663] Badania przepustu gruntowo-powłokowego o małej wysokości konstrukcyjnej / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn // Inżynieria i Budownictwo .- 2004, nr 4, s. 202--205, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: badania, model numeryczny, most gruntowo-powłokowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[664] Influence of live loads on the soil-steel bridges / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn // Studia Geotechnica et Mechanica .- 2004, Vol. 26, no 3-4, s. 91--119, ISSN: 0137-6365, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: badanie obiektu, model konstrukcji, most gruntowo-powłokowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11898] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[665] Wyjaśnienia i odpowiedzi autorów artykułu [Badania przepustu gruntowo-powłokowego o małej wysokości konstrukcyjnej] / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn // Inżynieria i Budownictwo .- 2004, nr 12, s. 677--680, ISSN: 0021-0315, : rys.
Słowa kluczowe: badanie insitu, konstrukcja gruntowo-powłokowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11899] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[666] Composite beams with shape memory alloy fibres / Mieczysław Kuczma // PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics .- 2004, Vol. 4, no 1, s. 544--545, ISSN: 1617-7061, : bibliogr.summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652, [dostęp: 11-04-2007]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11999] [data modyf: 08-08-2008 09:44]
[667] Aspekty podejmowania decyzji w sprawie renowacji mieszkaniowych zasobów budowlanych (cz. 1) / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal // Wiadomości .- 2004, nr 6, s. 7--10 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9737] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[668] Aspekty podejmowania decyzji w sprawie renowacji mieszkaniowych zasobów budowlanych (cz. 2) / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal // Wiadomości .- 2004, nr 7, s. 9--11 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[669] IV Żmigrodzka Mostowa Sesja Naukowa "Trwałość Mostów Stalowych" / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol // Ochrona Przed Korozją .- 2004, nr 2, s. 44--45, ISSN: 0473-7733, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10748] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[670] On thermodynamics of nonlinear poroelastic materials / Krzysztof Wilmański // Journal of Elasticity .- 2003, Vol. 71, no 1-3, s. 247--261 : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: continuum thermodynamics, mixtures, porous media
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 10 [15-04-2019]
[AWCZ-10645] [data modyf: 24-01-2006 11:58]
[671] Aspekty techniczne związane z podtapianiem budynków w warunkach powodzi hydrogeologicznych / Marek Dankowski, Ireneusz Wróbel // Ochrona Przed Korozją .- 2003, nr 10s/A, s. 42--49, ISSN: 0473-7733, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9185] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[672] Uwagi do założeń nowego projektu ustawy o rewitalizacji obszarów miejskich / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2003, nr 10, s. 19--21, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[673] Energia odnawialna w polityce energetycznej państwa / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2003, nr 4, s. 4--8, ISSN: 0033-2038, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9227] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[674] Ochrona zbytków architektury obronnej na przykładzie twierdzy Kostrzyn - granice architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego / Wojciech Eckert // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2003, z. 8-A, s. 152--158, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9243] [data modyf: 25-11-2003 12:24]
[675] Piękne lecz nierealne - alternatywne systemy kolei miejskiej XIX wieku / Sławomir Łotysz // Czasopismo Techniczne : Architektura .- 2003, z. 8-A, s. 217--222, ISSN: 1897-6271, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9245] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[676] Modernizacja obszarów zabudowanych / Tadeusz Biliński // Materiały Budowlane .- 2003, nr 11, s. 3--5, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9284] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[677] Problemy techniczno-materiałowe w przypadku podtapiania budynków wodami podziemnymi / Marek Dankowski // Materiały Budowlane .- 2003, nr 11, s. 22--23, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9285] [data modyf: 10-12-2003 14:28]
[678] Zastosowanie osadów ściekowych w rolnictwie a zawartość metali ciężkich w wodach gruntowych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // Inżynieria i Ochrona Środowiska = Engineering and Protection of Environment .- 2003, Vol. 6, no 2, s. 191--201, ISSN: 1505-3695, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: metale ciężkie, nawożenie gleb, osady ściekowe, wody podziemne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9361] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[679] PCA transformation as a method of compression of experiment results / Józef Gil // Geodezja i Kartografia .- 2003, T. 52, z. 3, s. 133--142, ISSN: 0016-7134, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9362] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[680] Numerical analysis of loadbearing systems of multistory buildings / Piotr Alawdin, Alexander Mordich, Valery Simbirkin // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2003, Vol. 8, no 4, s. 531--541, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: cast-in-place and mixed reinforced concrete structures, multistory buildings, normal modes and buckling analysis, prefabricated, static, structural systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9368] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[681] Badania systemów linowych stosowanych w konstrukcjach mostowych / Adam Wysokowski, Leszek Korusiewicz, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak, Leszek Makarowski // Inżynieria i Budownictwo .- 2003, nr 3, s. 152--154, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10746] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[682] Wykorzystanie natryskiwania cieplnego w ochronie stalowych obiektów mostowych przed korozją / Adam Wysokowski, Aneta Pryga, Michał Mońka // Inżynieria i Budownictwo .- 2003, nr 10, s. 545--547, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[683] Ocena prawdopodobieństwa zarysowania mostów belkowych z betonu sprężonego / Czesław Machelski // Inżynieria i Budownictwo .- 2003, nr 3, s. 148--152, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: beton sprężony, dźwigar, most belkowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11900] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[684] Rozdział poprzeczny obciążenia w przęsłach dwudźwigarowych / Czesław Machelski // Inżynieria i Budownictwo .- 2003, nr 9, s. 490--493, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: most dwudźwigarowy, obciążenie, płyta ortotropowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11902] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[685] Probability of cracking of composite prestressed concrete bridges / Czesław Machelski // Archives of Civil and Mechanical Engineering .- 2003, Vol. 3, no 1, s. 77--93, ISSN: 1644-9665, : bibliogr.rys.tab.
Słowa kluczowe: mosty zespolone prefabrykowane, prawdopodobieństwo zarysowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[686] Siły wewnętrzne w mostowych budowlach gruntowo-powłokowych / Czesław Machelski, Grzegorz Antoniszyn // Drogi i Mosty .- 2003, nr 2, s. 33--58, ISSN: 1643-1618, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: most gruntowo-powłokowy, siły wewnętrzne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11905] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[687] Alfred Beach not alone: the American patents of pneumatic railway in 19th century / Sławomir Łotysz // ICON : Journal of the International Committee for the History of Technology .- 2003, Vol 9, s. 93--107 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10330] [data modyf: 27-12-2012 14:16]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[688] On dispersion in the mathematical model of poroelastic materials with the balance equation for porosity / E. Radkevich, Krzysztof Wilmański // Journal of Mathematical Sciences .- 2003, Vol. 114, no 4, s. 1431--1449, ISSN: 1072-3374, , eISSN: 1573-8795, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[689] Audyty stanu degradacji budynków mieszkalnych w Europie. Baza danych, narzędzia i wyniki / Grzegorz Misztal, Paweł Kochański // Energia - Pieniądze i Środowisko .- 2003, nr spec., s. 5--9 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[690] The first of the Sedzimirs in America / Sławomir Łotysz // Polish News .- 2003, September, s. 28--29 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9195] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[691] Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych w świetle polityki państwa / Tadeusz Biliński // Biuletyn Informacyjny Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast .- 2003, nr 3, s. 77--84 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9225] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[692] Trudna droga do rewitalizacji / Tadeusz Biliński // Urbanista .- 2003, nr 11, s. 9--12 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9355] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[693] Antykorozyjne zabezpieczenie drogowych obiektów mostowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga // Polskie Drogi : Drogi Miejskie i Gminne [dod.] .- 2003, s. 18--23 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10753] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[694] Antykorozyjne zabezpieczanie stalowych konstrukcji mostowych / Adam Wysokowski, Arleta Kąkol // Bezpieczne Drogi .- 2003, nr 7, s. 6 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10742] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[695] Thermodynamical admissibility of Biot's model of poroelastic saturated materials / Krzysztof Wilmański // Archives of Mechanics .- 2002, Vol. 54, no 5-6, s. 790--736 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10646] [data modyf: 06-07-2010 09:11]
[696] On the onset of flow instabilities in granular media due to porosity inhomogeneities / Theo Wilhelm, Krzysztof Wilmański // International Journal of Multiphase Flow .- 2002, Vol. 28, s. 1929--1944, ISSN: 0301-9322, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: channeling, flow instability in granular materials, multicomponent model of saturated soils, piping
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 21 [15-04-2019]
[AWCZ-10648] [data modyf: 24-01-2006 12:35]
[697] Asymptotic analysis of surface waves at vacuum/porous medium and liquid/porous medium interfaces / I. Edelman, Krzysztof Wilmański // Continuum Mechanics and Thermodynamics .- 2002, Vol. 14, no 1, s. 25--44 : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: asymptotics, porous media, surface waves
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 62 [15-04-2019]
[AWCZ-10649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[698] Przemieszczenia budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // Przegląd Geodezyjny .- 2002, nr 2, s. 8--11, ISSN: 0033-2127, : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7834] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[699] Wspomnienia : Jerzy Kotowski 1936-2001 / Urszula Kołodziejczyk, Andrzej Kraiński // Przegląd Geologiczny .- 2002, T. 50, nr 6, s. 479, ISSN: 0033-2151, : fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8459] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[700] Zastoisko zbąszyńsko-nowosolskie / Andrzej Kraiński // Przegląd Geologiczny .- 2002, T. 50, nr 8, s. 698--700, ISSN: 0033-2151, : bibliogr.mapy.rys.summ.
Słowa kluczowe: Vistulian, West Wielkopolska, ice-marginal lake
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8460] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[701] Współczynnik prekonsolidacji (OCR) w gruntach zaburzonych glacitektonicznie Środkowego Nadodrza / Jerzy Kotowski, Andrzej Kraiński // Przegląd Geologiczny .- 2002, T. 50, nr 2, s. 124--126, ISSN: 0033-2151, : bibliogr.mapy.rys.summ.
Słowa kluczowe: glacitectonically disturbed grounds, overconsolidation ratio
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8461] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[702] Problemy nowelizacji Prawa budowlanego (cz. 1) / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2002, nr 1, s. 4--5, 24, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8462] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[703] Problemy nowelizacji Prawa budowlanego (cz. 2) / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2002, nr 2, s. 4--7, ISSN: 0033-2038, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8463] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[704] Problemy nowelizacji Prawa budowlanego (cz. 3) / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2002, nr 3, s. 3--5, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.fot.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8465] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[705] Problemy nowelizacji Prawa budowlanego (cz. 4) / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2002, nr 4, s. 4--5, ISSN: 0033-2038, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8466] [data modyf: 11-10-2002 12:09]
[706] Mathematical modelling of rheological properties of polymer modified bitumens / Wojciech Grabowski, Mieczysław Kuczma, Mieczysław Słowik // Foundations of Civil and Environmental Engineering .- 2002, no 2, s. 27--42 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bitumen, creep, elastic recovery, polymer, rheology
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8792] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[707] Badania terenowe stopnia skorodowania belek nośnych w mostach stalowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga // Drogi i Mosty .- 2002, nr 2, s. 85--106, ISSN: 1643-1618, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10741] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[708] Full scale fatigue testing of large-diameter multi-plate corrugated steel culverts / Adam Wysokowski, J. Vaslestadt // Archives of Civil Engineering .- 2002, Vol. 48, no 1, s. 31--57, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10744] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[709] Effect of fatigue on the durability of steel highway bridges / Adam Wysokowski // Archives of Civil Engineering .- 2002, Vol. 48, no 1, s. 59--91, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 1 [15-04-2019]
[AWCZ-10745] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[710] Structural behavior of cast-in-situ, precast and mixed skeletons of multistory buildings / Piotr Alawdin, Alexander Mordich, Valery Simbirkin // Budaunictva : Stroitel'stvo : Construction .- 2002, no 1-2, s. 17--28 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[711] Zasadnicze problemy polskiego budownictwa / Tadeusz Biliński // Wiadomości .- 2002, nr 9, s. 4--8 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[712] Ocena zużycia technicznego grupy budynków za pomocą sztucznych sieci neuronowych / Paweł Urbański // Wiadomości .- 2002, nr 12, s. 23--28 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8583] [data modyf: 16-01-2003 13:21]
[713] Ochrona interesu inwestora / Tadeusz Biliński // Budownictwo Polskie .- 2002, nr 4-5, s. 31--32 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8751] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[714] Grzyby domowe / Marek Dankowski // Warstwy .- 2002, nr 3, s. 67--71 : bibliogr.fot.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[715] Współczesne kładki dla pieszych / Jarosław Rusin(*) // Bezpieczne Drogi .- 2002, nr 10, s. 4--7 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20012] [data modyf: 27-04-2016 11:35]
[716] Rozwój przestrzenny Starego Miasta w Zielonej Górze : stan i problemy. Cz. 3 / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2002, nr 19, s. 17
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9057] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[717] Zielonogórskie zabytki : budownictwo ryglowe / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2002, nr 20, s. 17 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9058] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[718] Fortyfikacje Zielonej Góry : furty miejskie / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2002, nr 15, s. 17 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9059] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[719] Fortyfikacje : Żary - perspektywy / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2002, nr 16, s. 17 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9060] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[720] Rozwój przestrzenny Starego Miasta w Zielonej Górze : stan i problemy. Cz. 1 / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2002, nr 17, s. 17 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9061] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[721] Rozwój przestrzenny Starego Miasta w Zielonej Górze : stan i problemy. Cz. 2 / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2002, nr 18, s. 10 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[722] Ku czci poległych / Sławomir Łotysz // Lubuskie Nadodrze .- 2002, nr 18, s. 10 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9091] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[723] Modeling error and adaptivity in nonlinear continuum mechanics / J. Tinsley Oden, Serge Prudhomme, Daniel C. Hammerand, Mieczysław Kuczma // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering .- 2001, Vol. 190, s. 6663--6684, ISSN: 0045-7825, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 30 [15-04-2019]
[AWCZ-5869] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[724] On a homogenous adsorption in porous materials / Krzysztof Wilmański // ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .- 2001, Vol. 81, no 2, s. 119--124, ISSN: 0044-2267, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[725] Note on the notion of incompressibility in thermodynamic theories of porous and granular materials / Krzysztof Wilmański // ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .- 2001, Vol. 81, no 1, s. 37--42, ISSN: 0044-2267, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 7 [15-04-2019]
[AWCZ-10651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[726] Analiza badań zmian własnośći mechanicznych betonu poddanego elektrochemicznej ekstrakcji chlorków oraz wpływu liczby i położenia prętów zbrojeniowych na jej przebieg / Abdrahman Alsabry // Cement Wapno Beton .- 2001, nr 3, s. 112--118, ISSN: 1425-8129, : rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4824] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[727] Czynniki istotne dla przemian zachodzących w betonie podczas elektrochemicznej ekstrakcji / Abdrahman Alsabry // Cement Wapno Beton .- 2001, nr 4, s. 153--156, ISSN: 1425-8129, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4825] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[728] Analiza badań elektrochemicznej ekstrakcji chlorków z betonu / Abdrahman Alsabry // Cement Wapno Beton .- 2001, nr 5, s. 202--207, ISSN: 1425-8129, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-4826] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[729] Stresses in the neighbourhood of a line crack in an infinite sheet made of fibrous composite / Romuald Świtka // Studia Geotechnica et Mechanica .- 2001, Vol. 23, no 1-2, s. 5--31, ISSN: 0137-6365, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-4908] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[730] Uwarunkowania prawno-organizacyjne działalności budowlanej / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2001, nr 10, s. 4--10, ISSN: 0033-2038, : rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5371] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[731] Neural analysis of concrete fatigue durability on the basis of experimental evidence / Joanna Kaliszuk, Anna Urbańska, Zenon Waszczyszyn, Kazimierz Furtak // Archives of Civil Engineering .- 2001, Vol. 47, no 3, s. 327--339, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])        Cytowania wg Scopus: 11 [15-04-2019]
[AWCZ-5728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[732] Krajobraz Nowej Soli widziany od Odry / Marta Skiba // Architektura Krajobrazu : studia i prezentacje .- 2001, nr 2-3, s. 23--26, ISSN: 1641-5159, : bibliogr.plany.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6589] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[733] Method of assessing fatigue hazard to steel railway bridges / Adam Wysokowski // Engineering Transactions .- 2001, Vol. 49, no 4, s. 459--483, ISSN: 0867-888X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10758] [data modyf: 07-03-2006 12:08]
[734] O rozwoju i właściwościach betonu samozagęszczalnego / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 2001, nr 4, s. 218--221, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23720] [data modyf: 22-02-2019 11:32]
[735] Bezugssystem als Grundlage zur Formulierung eines Verschiebungsmodells / Józef Gil // Allgemeine Vermessungs-Nachrichten .- 2001, H. 4, s. 126--131 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4321] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[736] Brak szans polepszenia sytuacji mieszkaniowej w Polsce? / Tadeusz Biliński // Problemy Rozwoju Budownictwa .- 2001, nr 2, s. 1--7 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[737] Studia programowe i metody realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych / Tadeusz Biliński // Sprawy Mieszkaniowe .- 2001, R. 38, z. 1-2, s. 33--41 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-5370] [data modyf: 16-01-2003 13:57]
[738] Nowelizacje ustawy Prawo Budowlane / Tadeusz Biliński // Wiadomości .- 2001, nr 11, s. 3--5
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[739] Komputerowy system wspomagania renowacji i termomodernizacji budynków / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal, Paweł Kochański // Forum Budowlane .- 2001, nr 12, s. 34--37 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[740] Modelling of an information system for a construction company / Andrzej Skarżyński, Maria Celińska // UKIO Technologinis ir Ekonominis Vysymas .- 2001, Vol. 7, no 1, s. 11--14 : bibliogr.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8371] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[741] Fosfogips apatytowy i jego właściwości wiążące / Marek Dankowski // Warstwy .- 2001, nr 1, s. 89--94 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9674] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[742] Prażenie fosfogipsu apatytowego / Marek Dankowski // Warstwy .- 2001, nr 2, s. 94--96 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9675] [data modyf: 08-09-2004 12:48]
[743] Spoiwo anhydrytowe z fosfogipsu apatytowego / Marek Dankowski // Warstwy .- 2001, nr 3, s. 59--61 : bibliogr.rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[744] Estetyczne aspekty obiektów inżynierskich wykonywanych z zastosowaniem blach falistych / Adam Wysokowski, Wiesława Rowińska, Adam Czerepak, Leszek Janusz // Archivolta .- 2001, nr 1, s. 91--92 : fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10743] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[745] Kilka uwag o betonie samozagęszczalnym / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 2001, nr 3, s. 8--10, ISSN: 1232-7484, : fot.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23711] [data modyf: 20-02-2019 13:50]
[746] Badanie stanu konstrukcji w czasie rzeczywistym / Adewole Adesiyun, Adam Czerepak, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 2001, nr 3, s. 26--27, ISSN: 1232-7484,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23712] [data modyf: 20-02-2019 13:53]
[747] Bastion Książę w Kostrzynie (ochrona krajobrazu kulturowego na terenach pofortyfikacyjnych) / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 14, s. 18 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9056] [data modyf: 24-07-2003 09:07]
[748] Fortyfikacje Zielonej Góry : Brama Nowa / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 13, s. 18 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9062] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[749] Fortyfikacje Zielonej Góry : Brama Dolna / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 12, s. 21 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[750] Fortyfikacje Zielonej Góry : mury obronne / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 11, s. 21 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9064] [data modyf: 24-07-2003 09:27]
[751] Fortyfikacje Zielonej Góry : Brama Górna / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 10, s. 21 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[752] Fortyfikacje Gorzowa : przyczółek mostowy / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 9, s. 21 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9066] [data modyf: 24-07-2003 09:30]
[753] Fortyfikacje Zielonej Góry : basteja / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 8, s. 21 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9067] [data modyf: 24-07-2003 09:32]
[754] Fortyfikacje Zielonej Góry : fosa / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 7, s. 21 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9068] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[755] Zabytki Zielonej Góry : ratusz / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 5, s. 21 : rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9069] [data modyf: 24-07-2003 09:44]
[756] Fortyfikacje Zielonej Góry : Wieża Łazienna / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 4, s. 13 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9070] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[757] Świątynie Zielonej Góry : synagoga / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2001, nr 3, s. 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9071] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[758] Influence of hardening and inhomogenity on internal loops in pseudoelasticity / Mieczysław Kuczma, Alexander Mielke // ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .- 2000, no 5, s. 291--306, ISSN: 0044-2267, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6009] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[759] Działania organizacyjno-prawne prowadzące do dostosowania prawa budowlanego do wymagań Unii Europejskiej / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 2000, nr 6, s. 4--6, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2244] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[760] Wpływ korozji konstrukcyjnych stali mostowych na wytrzymałość zmęczeniową / Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2000, nr 12, s. 54--55, ISSN: 0137-2971, : tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16898] [data modyf: 11-01-2013 10:03]
[761] System kontroli jakości betonu do budowy mostów w świetle rozporządzenia 735 MTiGM / Omid Rajski, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2000, nr 11, s. 15, ISSN: 0137-2971,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16903] [data modyf: 11-01-2013 10:58]
[762] Badania rur systemu Drokan DV / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2000, nr 11, s. 51--52, ISSN: 0137-2971, : tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16904] [data modyf: 11-01-2013 11:00]
[763] Materiały do utrzymania, napraw oraz wzmocnień betonowych konstrukcji mostowych / Lech Czarnecki, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 2000, nr 5, s. 40--47, ISSN: 0137-2971, : rys.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16906] [data modyf: 11-01-2013 11:08]
[764] Awaria przepustu wynikająca z braków zarządzania i utrzymania drogi / Adam Wysokowski, Wiesława Rowińska, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak // Drogownictwo .- 2000, nr 7, s. 222--223, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23722] [data modyf: 22-02-2019 12:01]
[765] Określenie przebiegu ekstrakcji chlorków z betonu na podstawie zadania odwrotnego równania dyfuzji / Abdrahman Alsabry // International Journal of Applied Mechanics and Engineering .- 2000, z. 1, s. 7--18, ISSN: 1425-1655, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4804] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[766] Ocena koncepcji zmian instrumentów polityki mieszkaniowej państwa / Tadeusz Biliński // Sprawy Mieszkaniowe .- 2000, z. 1 - 2, s. 76--86 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1480] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[767] Spoiwo o właściwościach anhydrytu / Marek Dankowski // Warstwy .- 2000, nr 1, s. 102--105 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8274] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[768] Badania parametrów korozyjnych i ich wpływ na nośność doraźną stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski, Aneta Pryga, Adewole Adesiyun, Adam Czerepak // Konstrukcje Stalowe .- 2000, nr 3, s. 54--57 : bibliogr.fot.rys.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16908] [data modyf: 14-01-2013 08:59]
[769] Efekt perły w błocie : architektura a strategia konunikacyjna / Józef Włosek(*) // Magazyn Budowlany .- 2000, nr 4, s. 56--57, ISSN: 1425-6878,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-20601] [data modyf: 23-11-2016 10:32]
[770] Odporność zmęczeniowa nowoczesnych przepustów ze stalowych blach falistych / Adam Wysokowski, Jan Vaslestad, Aneta Pryga // Konstrukcje Stalowe .- 2000, nr 5, s. 45--47 : bibliogr.rys.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23721] [data modyf: 22-02-2019 11:51]
[771] Fortyfikacje Zielonej Góry : Wieża Głodowa / Wojciech Eckert // Lubuskie Nadodrze .- 2000, nr 2, s. 5
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9072] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[772] Zastosowanie piezoelektryków w badaniach budowli komunikacyjnych / Ewa Mońka, Adam Wysokowski // Bezpieczne Drogi .- 2000, nr 2, s. 37 : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16907] [data modyf: 11-01-2013 11:16]
[773] Szkolenie na temat "Badania kruszyw dla budownictwa drogowego i kolejowego" / Anna Wojcieszczyk, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 2000, nr 2, s. 121, ISSN: 0021-0315, : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16909] [data modyf: 14-01-2013 09:14]
[774] Modelling of hysteresis in two-phase systems / Mieczysław Kuczma, Alexander Mielke, E. Stein // Archives of Mechanics .- 1999, Vol. 51, no 6, s. 693--715 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5949] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[775] W sprawie konstytucyjności i celowości obowiązujących regulacji prawnych dotyczących samowoli budowlanej ( 1 ) / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 1999, nr 11, s. 42--45, ISSN: 0033-2038,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2245] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[776] W sprawie konstytucyjności i celowości obowiązujących regulacji prawnych dotyczących samowoli budowlanych ( 2 ) / Tadeusz Biliński // Przegląd Budowlany .- 1999, nr 12, s. 23--24, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2246] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[777] Limit analysis of reinforced concrete cross-sections under cyclic loadings / Piotr Alawdin, Valery Simbirkin // Statyba Civil Engineering .- 1999, Vol. 5, no 5, s. 335--339 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-3100] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[778] A viscoelastic-plastic model for skeletal structural systems with clearances / Mieczysław Kuczma // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences .- 1999, no 6, s. 83--106, ISSN: 1232-308X, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: creep approach, finite element method, linear complementarity problem, unilateral constraints, viscoelasto-plasticity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5989] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[779] Hydroizolacja z iłów w drogowych urządzeniach odwadniających / Wiesława Golińska, Wiesław Gruda, Robert Mikołajski, Józef Włosek(*) // Drogownictwo .- 1999, nr 4, s. 122--126, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-20600] [data modyf: 23-11-2016 10:33]
[780] Full scale testing of multi plate corrugated steel culverts including fatigue problems (technical note) / Jan Vaslestad, Adam Wysokowski // Archives of Civil Engineering .- 1999, Vol. 45, no 2, s. 375--383, ISSN: 1230-2945, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23724] [data modyf: 22-02-2019 12:46]
[781] Współczesna polityka mieszkaniowa państwa i kierunki jej modyfikacji / Tadeusz Biliński // Sprawy Mieszkaniowe .- 1999, z. 2 - 3, s. 91--114 : bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[782] Produkt z instalacji odsiarczania spalin EC huty miedzi "Głogów" : Właściwości fizyczne oraz mineralne / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 3, s. 109--112 : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8271] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[783] Autoklawizacja gipsu syntetycznego / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 4, s. 74--76 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8272] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[784] Zaczyny i zaprawy z udziałem produktu z instalacji odsiarczania spalin huty miedzi "Głogów" / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 4, s. 115--116 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8273] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[785] Cechy fizyko-techniczne gipsu syntetycznego z instalacji odsiarczania spalin Elektrowni "Opole" S.A. / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 2, s. 65--68 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8275] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[786] Cechy techniczne anhydrytu z wypełniaczem organicznym / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 1, s. 147--150 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8276] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[787] Natura (i właściwości wiążące) gipsu syntetycznego pochodzącego z odsiarczania spalin Elektrowni "Opole" S.A. / Marek Dankowski // Warstwy .- 1999, nr 1, s. 153--154 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8277] [data modyf: 16-01-2003 12:29]
[788] Ochrona dziedzictwa kultury materialnej na przykładzie średniowiecznego systemu obronnego Żar / Wojciech Eckert, Marta Skiba // Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego .- 1999, T. 25, s. 177-191, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11640] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[789] Wspomnienie o zamiłowanym w mostach mgr inż. Jędrzeju Wysokowskim / Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1999, nr 12, s. 7, ISSN: 0021-0315, : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16921] [data modyf: 15-01-2013 14:21]
[790] Nowoczesne nieniszczące metody badań betonu w mostownictwie i drogownictwie [sprawozdanie z konferencji naukowej] / Anna Wojcieszczyk, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1999, nr 7-8, s. 458, ISSN: 0021-0315, : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16932] [data modyf: 17-01-2013 09:56]
[791] Powódź w Kotlinie Kłodzkiej - lipiec '98 : zniszczenia w zakresie infrastruktury mostowej i drogowej / Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Bezpieczne Drogi .- 1999, nr 2, s. [3] : fot.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16933] [data modyf: 17-01-2013 12:38]
[792] Mosty drogowe na granicach Rzeczypospolitej Polskiej / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Ewa Misiewicz, Jacek Tłustochowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1999, nr 3, s. 127--132, ISSN: 0021-0315, : fot.rys.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16934] [data modyf: 17-01-2013 12:49]
[793] Nowoczesne hydroizolacje obiektów mostowych w Polsce / Adewole Adesiyun, Agnieszka Żurawicka, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1999, nr 9, s. 504--506, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.tab.
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23723] [data modyf: 22-02-2019 12:35]
[794] Analysis of slackened skeletal structures by mathematical programming / Andrzej Gawęcki, Mieczysław Kuczma, P. Krüger // Computers and Structures .- 1998, no 69, s. 639--654 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: engineering plasticity, finite elements, mathematical programming, unilateral contact
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 4 [15-04-2019]
[AWCZ-5929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[795] On the time of existence of weak discontuity waves in poroelastic materials / Krzysztof Wilmański // Archives of Mechanics .- 1998, Vol. 50, no 3, s. 657--669 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10652] [data modyf: 06-07-2010 09:11]
[796] Elementy zginane z kątowników walcowanych / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // Inżynieria i Budownictwo .- 1998, nr 12, s. 705--706, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, kątownik, projektowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-2741] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[797] Nowe materiały i technologie w budowie i utrzymaniu mostów / Adam Wysokowski, Jacek Tłustochowski, Agnieszka Żurawicka // Inżynieria i Budownictwo .- 1998, nr 11, s. 653--659, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16935] [data modyf: 17-01-2013 13:07]
[798] W sprawie wspierania przedsięwzięć termomodernizacyjnych / Tadeusz Biliński // Administrator .- 1998, nr 12, s. 7--8
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1420] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[799] Krytyczne uwagi do założeń ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych / Tadeusz Biliński // Nowoczesne Ciepłownictwo .- 1998, nr 6, s. 10--13
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-1440] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[800] Jak zagospodarować gips syntetyczny? / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 3, s. 102--104 : bibliogr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8278] [data modyf: 16-01-2003 12:29]
[801] Przydatność piasku pokaolinowego w przemyśle materiałów budowlanych / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 3, s. 114--116 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8279] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[802] Możliwości wykorzystania piasku pokaolinowego do produkcji wyrobów silikatowych / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 3, s. 118--119 : bibliogr.tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[803] Ruda darniowa w dawnych konstrukcjach murowanych Nadodrza / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 4, s. 146--147, 148--149 : bibliogr.fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8281] [data modyf: 16-01-2003 12:29]
[804] Zaprawy szpachlowo-tynkarskie na spoiwie anhydrytowym / Marek Dankowski // Warstwy .- 1998, nr 2, s. 164--167 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[805] Pollytag lekkie kruszywo dla budownictwa drogowego i mostowego / Andrzej Duszyński, Wiesława Rowińska, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 1998, nr 11, s. 29--30, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23725] [data modyf: 22-02-2019 13:25]
[806] Obliczanie nośności mimośrodowo ściskanych przekrojów prostokątnych o zbrojeniu rozłożonym wzdłuż wysokości / Witold Czarnecki // Inżynieria i Budownictwo .- 1997, nr 3, s. 150--153, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9527] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[807] Anhydryt - cenne, lecz niedowartościowane spoiwo dla przemysłu materiałów budowlanych / Marek Dankowski, Marek Świderski // Warstwy .- 1997, nr 2, s. 122--124 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8299] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[808] Zaprawy i betony anhydrytowe - właściwości oraz propozycje zastosowania / Marek Dankowski, Marek Świderski // Warstwy .- 1997, nr 4, s. 129--131 : bibliogr.tab.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[809] Porous media at finite strains. The new model with the balance equation for porosity / Krzysztof Wilmański // Archives of Mechanics .- 1996, Vol. 48, no 4, s. 591--628 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10653] [data modyf: 06-07-2010 09:11]
[810] Elastoplastic analysis of plates on unilateral foundations / Mieczysław Kuczma, J. Rakowski, Przemysław Litewka // ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .- 1996, Vol. 76, s. 583--584, ISSN: 0044-2267, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-11995] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[811] A nonconvex problem for solids with phase transformations / E. Stein, V.I. Levitas, Mieczysław Kuczma // ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .- 1996, Vol. 76, s. 499-500, ISSN: 0044-2267, : bibliogr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-11996] [data modyf: 11-04-2007 16:19]
[812] System gospodarki mostowej : komputerowe wspomaganie zarządzania mostami w drogownictwie (stan obecny) / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Aleksandra Hutnik // Drogownictwo .- 1996, nr 11, s. 334--342, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16884] [data modyf: 08-01-2013 15:24]
[813] Współczesne metody oceny jakości betonu w budownictwie komunikacyjnym / Andrzej Moczko, Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1996, nr 9, s. 527--530, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16922] [data modyf: 15-01-2013 14:31]
[814] Systemy eksperckie stosowane w wojskowym budownictwie mostowym / Janusz Szelka // Myśl Wojskowa .- 1996, nr 5, s. 109--119 : rys.tab.wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[815] Nowoczesne materiały i technologie do utrzymania i budowy mostów / Adam Wysokowski, Jacek Tłustochowski // Forum Budowlane .- 1996, nr 7-8, s. 45--47 : rys.summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23731] [data modyf: 25-02-2019 11:30]
[816] Langrangean model of two-phase porous material / Krzysztof Wilmański // Journal of Non-Equilibrium Thermodynamics .- 1995, Vol. 20, no 1, s. 50--77 : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10654] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[817] The thermodynamic structure of the two-component model of porous incompressible materials with true mass densities / Joachim Bluhm, Reint de Boer, Krzysztof Wilmański // Mechanics Research Communications .- 1995, Vol. 22, no 2, s. 171--180 : bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 18 [15-04-2019]
[AWCZ-10655] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[818] Elastic-plastic unilateral contact problems for slackened systems / Andrzej Gawęcki, Mieczysław Kuczma // Journal of Computational and Applied Mathematics .- 1995, Vol. 63, s. 313--323 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: elastoplasticity, linear complementarity problem, unilateral contact
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [15-04-2019]
[AWCZ-11993] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[819] Variational inequality formulation for flow theory plasticity / Mieczysław Kuczma, John R. Whiteman // International Journal of Engineering Science .- 1995, Vol. 33, no 8, s. 1153--1169, ISSN: 0020-7225, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [15-04-2019]
[AWCZ-12001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[820] Doświadczenia z pierwszego etapu wdrożeń systemu gospodarki mostowej / Adam Wysokowski(*), Andrzej Łęgosz, Jacek Oszytko // Drogownictwo .- 1995, nr 3, s. 59--65, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16883] [data modyf: 02-11-2015 16:40]
[821] Wpływ korozji na nośność eksploatacyjną stalowych mostów drogowych / Adam Wysokowski, Marian Ławniczak // Inżynier Budownictwa .- 1995, nr 10, s. 523--527, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16920] [data modyf: 15-01-2013 13:45]
[822] Stanowisko do badań mostów w skali naturalnej / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński // Inżynieria i Budownictwo .- 1995, nr 10, s. 537--540, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23732] [data modyf: 25-02-2019 11:43]
[823] Jakość kruszyw a budowa autostrad w Polsce / Andrzej Duszyński, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // Materiały Budowlane .- 1995, nr 12, s. 29--30, ISSN: 0137-2971, : rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23733] [data modyf: 25-02-2019 11:47]
[824] Propozycja sprawdzania trwałości zmęczeniowej w nowelizowanej normie projektowania mostów stalowych PN/S-10052 / Adam Wysokowski // Inżynieria i Budownictwo .- 1995, nr 7-8, s. 425--427, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-23736] [data modyf: 25-02-2019 12:02]
[825] Jakość kruszyw do budowy autostrad w Polsce / Andrzej Duszyński, Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski // Polskie Drogi .- 1995, nr 8, s. 19--20, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10759] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[826] Stanowisko IBDiM do badań mostów : pozwolenie na dalszy żywot / Adam Wysokowski, Ryszard Wodyński // Polskie Drogi .- 1995, nr 10, s. 7--8, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23734] [data modyf: 25-02-2019 11:51]
[827] Jak funkcjonuje System Gospodarki Mostowej / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz, Jacek Oszytko // Polskie Drogi .- 1995, nr 10, s. 5--6, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23735] [data modyf: 25-02-2019 11:55]
[828] Z prac Instytutu Badawczego Dróg i Mostów : Wytrzymałość eksploatacyjna mostów / Adam Wysokowski, Andrzej Łęgosz // Polskie Drogi .- 1995, nr 4-5, s. 8, ISSN: 1232-7484, : rys.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-23737] [data modyf: 25-02-2019 12:09]
[829] On nonconvex problems in the theory of plasticity / Mieczysław Kuczma, E. Stein // Archives of Mechanics .- 1994, Vol. 46, no 4, s. 505--529 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[830] Model obciążeń mostów drogowych do analiz ich nośności zmęczeniowej / Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1994, nr 12, s. 282--289, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16882] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[831] An adaptive algorithm for unilateral viscoelastic contact problems for beams and plates / Mieczysław Kuczma, L. Demkowicz // Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering .- 1992, Vol. 101, s. 183--196, ISSN: 0045-7825, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 8 [15-04-2019]
[AWCZ-11997] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[832] A variational formulation of beams and plates on unilateral viscoelastic foundations / Mieczysław Kuczma // ZAMM - Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik .- 1992, Vol. 72, no 4, s. 178--181, ISSN: 0044-2267, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [15-04-2019]
[AWCZ-12000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[833] Informacja o centralnej ewidencji dużych obiektów mostowych "Cedom" / Andrzej Łęgosz, Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1992, nr 11, s. 241--247, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16881] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[834] Statyka płyty na sprężysto-plastycznym podłożu jako problem kontaktowy z więzami jednostronnymi / Roman Lewandowski, Romuald Świtka // Mechanika i Komputer .- 1992, T. 10, s. 61--79 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[835] Nowa bitumiczna dylatacja mostowa typu "TARCO" / Ryszard Wodyński, Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1991, nr 3, s. 38--40, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16880] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[836] Bending of elastic beams on Winkler-type viscoelastic foundations with unilateral constrains / Mieczysław Kuczma, Romuald Świtka // Computers and Structures .- 1990, Vol. 34, no 1, s. 125--136 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11994] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[837] Problemy wykonawcze stalowego wiaduktu z połączeniami na śruby sprężające / Adam Wysokowski // Drogownictwo .- 1988, nr 6, s. 253--257, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16879] [data modyf: 08-01-2013 14:52]
[838] Triglawski Park Narodowy / Marek Dankowski // Wszechświat .- 1988, T. 84, nr 1, s. 5--9 : il.rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10899] [data modyf: 12-06-2006 10:08]
[839] Badania nad wytrzymałością eksploatacyjną / Jan Kmita, Przemysław Maliszkiewicz, Adam Wysokowski // Inżynier Budownictwa .- 1986, nr 4--5, s. 132--135, ISSN: 1732-3428, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-16919] [data modyf: 15-01-2013 13:39]
[840] W sprawie artykułu pt. "Stopień wytężenia ściskanych przekrojów żelbetowych" / Witold Czarnecki // Inżynieria i Budownictwo .- 1985, nr 10, s. 374--376, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9529] [data modyf: 25-03-2004 13:14]
[841] Badania stalowych mostów drogowych pod obciążeniem eksploatacyjnym / Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1985, nr 6, s. 139--140, 142--144, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16876] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[842] Rozwój budownictwa obronnego nad Odrą na przykładzie twierdzy Kostrzyn / Wojciech Eckert // Przegląd Lubuski .- 1985, nr 1-2, s. 17--22 : rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9053] [data modyf: 22-07-2003 14:06]
[843] Wzmocnienie starych przyczółków mostu drogowego / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski(*) // Drogownictwo .- 1984, s. 220--227, ISSN: 0012-6357, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-16875] [data modyf: 02-11-2015 16:39]
[844] Ocena stosowanych sposobów dodatkowego zabezpieczenia ścian przed skutkami przemarzania / Tadeusz Biliński, Marek Świderski // Przegląd Budowlany .- 1983, nr 4, s. 91--93, ISSN: 0033-2038, : bibliogr.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-8967] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[845] O modelowaniu warunków brzegowych prętów aprężystych / Andrzej Gawęcki, Witold Czarnecki // Inżynieria i Budownictwo .- 1983, nr 2, s. 70--74, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.fot.rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[846] Warunki przetrwania / Marek Dankowski // Aura .- 1983, nr 5, s. 6--7
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10900] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[847] Wpływ własności materiałowych na kształtowanie i wykonywanie stalowych przęseł mostowych / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski // Drogi Kolejowe: miesięcznik techniczno-gospodarczy .- 1983, nr 1, s. 11--14 : bibliogr.rys. .- ISSN 0137-284X
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16873] [data modyf: 08-01-2013 13:17]
[848] Ocena pracy zdeformowanych stalowych przęseł mostów kolejowych o pochylonych środnikach belek głównych / Zbigniew Mańko, Adam Wysokowski, Jan Ruszkiewicz // Drogi Kolejowe: miesięcznik techniczno-gospodarczy .- 1983, nr 3, s. 282--288 : bibliogr.rys. .- ISSN 0137-284X
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-16874] [data modyf: 08-01-2013 13:23]
[849] Koncepcja poszukiwań nowych wyrobów izolacyjnych w ceramice budowlanej / Marek Świderski, Marek Dankowski // Ceramika Budowlana .- 1982, nr 1, s. 3--6 : bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8965] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[850] Zastosowanie proszku aluminiowego do otrzymywania ceramiki budowlanej o teksturze komórkowej / Marek Dankowski, M. Drygulska, Marek Świderski // Szkło i Ceramika .- 1982, nr 3-4, s. 74--78 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8969] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[851] Wykorzystanie metody chemicznej dla otrzymywania izolacyjnej ceramiki budowlanej o strukturze komórkowej / Marek Dankowski, M. Drygulska, Marek Świderski // Ceramika Budowlana .- 1982, nr 4, s. 54--59 : il.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8970] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[852] O wymiarowaniu przekrojów prętów żelbetowych poddanych działaniu kilku schematów obciążeń / Witold Czarnecki // Inżynieria i Budownictwo .- 1982, nr 11-12, s. 325--328, ISSN: 0021-0315, : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[853] Pałac barokowy Promnitzów w Żarach / Wojciech Eckert // Przegląd Lubuski .- 1982, nr 2-3, s. 47--55
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9052] [data modyf: 22-07-2003 14:02]
[854] Laboratoryjna ocena procesu pirolitycznego pęcznienia iłów trzeciorzędowych z Mirostowic i Jasienia / Marek Dankowski, Jerzy Kotowski // Ceramika Budowlana .- 1981, nr 2, s. 27--31 : bibliogr.rys.tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[855] Wpływ fonolitu i popiołu lotnego na pirolityczne pęcznienie iłu plioceńskiego z Jasienia / Marek Dankowski, Jerzy Kotowski // Ceramika Budowlana .- 1981, nr 9-10, s. 163--166 : bibliogr.tab.wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10898] [data modyf: 12-06-2006 10:00]
[856] O sposobie produkcji niewypalanych materiałów izolacyjnych / Marek Świderski // Materiały Ogniotrwałe .- 1981, nr 5, s. 137--142 : rys.tab.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[857] Analiza widm w podczerwieni C2S a-hydratu w zakresie drgań wodorotlenowych (OH) / Marek Świderski, Roman Pampuch // Cement Wapno Gips .- 1976, nr 4, s. 96--100 : bibliogr.tab.wykr.summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Shakedown analysis of "soil-pile foundation-frame" system under seismic action / Piotr Alawdin, George Bulanov // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 100--114, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: frames, piles foundation, seismic shakedown limit analysis, soil-structure interaction,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0009
[AWI-10681] [data modyf: 30-05-2018 11:49]
[2] Limit analysis of thin-wall metal frames taking into account their foundations rigidity / Viktoria Petrusevich, Piotr Alawdin // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (1), s. 115--129, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: foundations rigidity, imit and shakedown analysis, mathematical model, metalowe ramy cienkościenne, nośność graniczna, sztywność fundamentów, thin-wall metal frames,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0010
[AWI-10682] [data modyf: 30-05-2018 11:49]
[3] Renewable energy sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The present conditions and perspectives for development / Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 31--67, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie, Lubusz Voivodship, odnawialne źródła energii OZE, renewable energy sources,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0018
[AWI-10694] [data modyf: 11-09-2018 13:53]
[4] Relaksacja belek z płyt wiórowych - analiza wyników badań rozpoznawczych / Tomasz Socha, Krzysztof Kula // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 4--11, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, reologia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10697] [data modyf: 21-09-2018 14:01]
[5] Analiza powiązań strukturalnych dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze / Ewelina Andrzejewska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Ewelina Stępkowska // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 49--61, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: analiza dostępności usług, miejski zespół usługowy, planowanie przestrzenne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10699] [data modyf: 21-09-2018 14:12]
[6] The historic steel bridge in Stany. Heritage preservation. Changing the function / Bartosz Michalak, Wojciech Eckert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 111--123, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Beuchelt, Odra, Odra river, Stany, kratownica stalowa, most stalowy, steel bridge, steel lattice,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0023
[AWI-10700] [data modyf: 03-10-2018 10:23]
[7] Relaxation of chipboard beams - analysis of results of exploratory research / Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Arkadiusz Denisiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 196--203, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: linear viscoelasticity, liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, relaksacja, relaxation, reologia, rheology, wood-based materials,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0030
[AWI-10708] [data modyf: 14-11-2018 11:37]
[8] Measurement data processing with the use of ART networks / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 186--195, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ART neural networks, model predykcyjny, prediction model, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe ART, vertical displacements,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0029
[AWI-10713] [data modyf: 06-12-2018 14:23]
[9] Influence of silica fume addition on selected properties of fine-grained concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Grzegorz Kwiatkowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 166--176, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton drobnoziarnisty, fine-grained concrete, laboratory tests, pył krzemionkowy, silica fume,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0044
[AWI-10727] [data modyf: 03-01-2019 12:09]
[10] Influence of steel and polypropylene fibers addition on selected properties of fine-grained concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Marcin Pasula // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 138--148, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton drobnoziarnisty, fibers, fine-grained concrete, laboratory tests, włókna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0057
[AWI-10731] [data modyf: 03-01-2019 14:40]
[11] Dynamic behavior of a high-rise building under seismic loads for different bearing frame types / Volodymyr Sakharov, Oleksandr Lytvyn, Vasyl Pidlutskyi // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 180--189, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: analiza modalna, bearing frame, budynek wysoki, dynamic response, foundation, fundament, girder frame, high-rise building, konstrukcja szkieletowa z belkami, metody numeryczne, modal analysis, numerical methods, obciążenie sejsmiczne, odpowiedź dynamiczna, podłoże gruntowe, rama nośna budynku, seismic load, soil base,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0060
[AWI-10732] [data modyf: 03-01-2019 14:55]
[12] The theoretical analysis of mass and energy flow through solar collector - chimney system / Zygmunt Lipnicki, Marta Gortych, Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 117--131, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: air flow, analiza teoretyczna, przepływ powietrza, solar collector - chimney system, układ kolektor słoneczny - komin,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0008
[AWI-10516] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[13] Comparison of the calculations results of heat exchange between a single-family building and the ground obtained with the quasi-stationary and 3-D transient models. Part. 2: intermittent and reduced heating mode / Anna Staszczuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 133--144, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: heat transfer via the ground, intermittent heating mode, quasi-stationary calculations, reduced heating mode, transient 3-D calculations,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0009
[AWI-10517] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[14] The influence of acceleration on the efficiency of sand compaction tests conducted on a vibrating table / Waldemar Szajna // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 169--183, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: density - acceleration relationship, mechanical vibration measurements, pomiary drgań mechanicznych, sand compaction, stół wibracyjny, vibrating table, zagęszczanie piasku, zależność gęstość - przyspieszenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0012
[AWI-10519] [data modyf: 19-06-2017 12:23]
[15] Shakedown analysis of composite steel-concrete frame systems with plastic and brittle elements under seismic action / Piotr Alawdin, George Bulanov // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 11--23, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: composite steel-concrete frames, elastic-plastic and brittle elements, limit and shakedown analysis, nośność graniczna i przystosowanie, ochrona sejsmiczna, ramy zespolone stalowo-betonowe, seismic-protected systems, sprężysto-plastyczne i kruche elementy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0017
[AWI-10525] [data modyf: 19-06-2017 13:15]
[16] Optimal shakedown of the thin-wall metal structures under strength and stiffness constraints / Piotr Alawdin, Liudas Liepa // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 25--41, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: mathematical programming, metalowe konstrukcje cienkościenne, nośność, optimization, optymalizacja, programowanie matematyczne, przystosowanie, shakedown, stiffness, strength, sztywność, thin-wall metal structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0018
[AWI-10526] [data modyf: 19-06-2017 13:08]
[17] Comparisons of buckling capacity curves of pressurized spheres with EDR provisions and experimental results / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 25 (2), s. 59--76, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, MES, analizy numeryczne, buckling resistance, capacity curve, krzywe nośności wyboczeniowej, nośność wyboczeniowa, numerical approach, powłoka sferyczna, steel spherical shells,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0020
[AWI-10527] [data modyf: 19-06-2017 13:15]
[18] Analysis of the dependence between energy demand indicators in buildings based on variants for improving energy efficiency in a school building / Marta Skiba, Natalia Rzeszowska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 26 (3), s. 31--41, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energia pierwotna, energy efficiency, final energy, primary energy, public buildings, school, szkoła,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10598] [data modyf: 05-10-2018 10:59]
[19] Warianty poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego w Słubicach / Marta Skiba, Natalia Rzeszowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 36--47, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: OZE, RES, audyt energetyczny, budynek szkolny, efektywność energetyczna, energy audit, energy efficiency, school,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10629] [data modyf: 05-10-2018 11:00]
[20] Zastosowanie systemu Aramis do pomiarów odkształceń konstrukcji murowych / Krystyna Urbańska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 166 (46), s. 48--59, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: odkształcalność muru, propagacja zarysowań, system Aramis,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10630] [data modyf: 24-11-2017 15:03]
[21] Changes in the strength of the polymer concrete used in the electroplating vats under operational load / Lidia Radna, Volodymyr Sakharov // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 185--193, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: badanie laboratoryjne polimerobetonu, bending, compressive, electroplating vat, polymer concrete laboratory test, tensile strength, wanna elektrolityczna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10648] [data modyf: 21-02-2018 12:09]
[22] Historyczne górnictwo węgla brunatnego w okolicy Górzyce (powiat słubicki) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 167 (47), s. 101--116, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Górzyca, górnictwo węgla brunatnego, historia górnictwa, lignite mining, mining history, podziemna eksploatacja, underground exploitation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10649] [data modyf: 23-02-2018 14:59]
[23] Zwierzyniec - nieznany kompleks leśny w sąsiedztwie zabytkowego parku pałacowego w Zatoniu / Wojciech Eckert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 168 (48), s. 17--24, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: Kompleks leśny, Zwierzyniec, dobro kultury, forest area, palace in Zatonie, park, pałac w Zatoniu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10660] [data modyf: 19-03-2018 15:08]
[24] Realizacja nowych wymagań UE dotyczących wzrostu efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo .- 2017, Nr 173, z. 23, s. 56--68, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energy efficiency, public buildings,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2017.1.06
[AWI-10668] [data modyf: 08-10-2018 11:55]
[25] Warunki akustyczne na obszarach jednolitego zagospodarowania Parku Zdrojowego w Inowrocławiu / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 5--17, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: green areas, hałas, noise, park zdrojowy, spa park, tereny zieleni,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10353] [data modyf: 25-04-2016 12:52]
[26] Barokowy pałac we Włostowie - czy nadal jest zabytkiem? / Wojciech Eckert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 25--37, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: cultural landscape, cultural object, dobro kultury, historic monument, krajobraz kulturowy, palace in Włostów, pałac we Włostowie, zabytek,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10355] [data modyf: 25-04-2016 13:06]
[27] Zabytkowy park w Niekarzynie - próba określenia granic ochrony konserwatorskiej parku / Wojciech Eckert // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 161(41), s. 38--50, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: cultural landscape, krajobraz kulturowy, park in Niekarzyn, park w Niekarzynie, register of historic monuments, rejestr zabytków,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10356] [data modyf: 25-04-2016 13:14]
[28] Effect of extending hot weather periods on approach to floor construction in moderate climate residential buildings / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 20, s. 159--170, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: climate changes, energy consumption, fale upałów, heat storage, heat waves, magazynowanie ciepła w gruncie, podłoga na gruncie, slab on ground thermal insulation, zapotrzebowanie na chłód, zmiany klimatu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0013
[AWI-10366] [data modyf: 01-08-2016 09:53]
[29] Kopalnia Węgla Brunatnego "Borussia" koło Ośna Lubuskiego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 162 (42), s. 89--101, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Ośno Lubuskie, górnictwo węgla brunatnego, historia górnictwa, lignite mining, mining history, podziemna eksploatacja, underground exploitation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10387] [data modyf: 12-07-2016 10:27]
[30] Comparative calculation of heat exchange with the ground in residential building including periodes of heat waves / Anna Staszczuk, Tadeusz Kuczyński, Magdalena Wojciech, Piotr Ziembicki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: fale upałów, ground heat storage, heat waves, model do obliczeń niestacjonarnych, szeregi czasowe, time series, transient calculation model, wymiana ciepła z gruntem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0026
[AWI-10391] [data modyf: 01-08-2016 09:58]
[31] Road investment design in areas protected by the monuments conservator / Artur Juszczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 35--42, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: Road works, building permit, conservation protection, design of roads, drogowe roboty budowlane, historic building, obiekt zabytkowy, ochrona konserwatorska, pozwolenie na budowę, projektowanie dróg,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0019
[AWI-10393] [data modyf: 01-08-2016 10:16]
[32] Steel construction of modern building of former sports hall at Chopin street in Zielona Góra / Bartosz Michalak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 81--88, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Beuchelt, hala sportowa, konstrukcja stalowa, modernism, modernizm, sports hall, steel structure,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0024
[AWI-10395] [data modyf: 01-08-2016 10:28]
[33] Unusual rebuilding method of historic St Mary's Catedral in the capital of Western Australia / Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 21, s. 109--119, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.summ.
Słowa kluczowe: cathedral, cechy techniczno-użytkowe, functionality, funkcjonalność, historical facilities, obiekt sakralny, przebudowa, rebuilding, renovation, rewitalizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0029
[AWI-10396] [data modyf: 01-08-2016 10:35]
[34] Executive disadvantages in the layered wall of the facade / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 55--60, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: building project, defect regulations, fit windows, osadzenie okien, projekt budowlany, three-layer wall, wady wykonawcze, ściana trójwarstwowa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0034
[AWI-10416] [data modyf: 14-10-2016 14:06]
[35] Renovation and reconstruction of a neoclassical building on the example of a Public City Library in Nowa Sól / Anna Kucharczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 81--91, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Bankowa, Miejska Biblioteka Publiczna, Nowa Sól, Public Library, neoclassical architecture, neoklasycyzm, przebudowa, renovation and reconstructions, renowacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0037
[AWI-10419] [data modyf: 17-10-2016 12:08]
[36] Indicating vertical deviation of historical buildings using geodetic methods - case study of brick and wood tower in Nowe Miasteczko / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 127--135, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: geodetic measurements, pomiary geodezyjne, vertical deviation, wychylenia od pionu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-5187
[AWI-10430] [data modyf: 08-11-2016 10:30]
[37] Proposal for determining the scale of renovation needs of residential buildings / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 137--144, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: degree of wear, potrzeby remontowe, renovation needs, stan techniczny, stopień zużycia, technical condition,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0042
[AWI-10431] [data modyf: 09-11-2016 10:22]
[38] Renovation and strengthening of wooden beams with CFRP bands including the rheological effects / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22(3), s. 93--102, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, composites, crowling, drewno, inkluzja żywiczna, kompozyty, konstrukcje warstwowe, layered structures, pełzanie, reologia, resin inclusion, rheologhy, strengthening, wood, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0038
[AWI-10433] [data modyf: 15-11-2016 13:13]
[39] Impact of communication barriers on urban development of Nowogród Bobrzański / Janusz Laskowski, Artur Juszczyk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22(3), s. 103--110, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Nowogród Bobrzański, communication, komunikacja, roads, układ urbanistyczny, urban layout,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0039
[AWI-10434] [data modyf: 15-11-2016 13:29]
[40] Optimization of the structures at shakedown and rosen's optimality criterion / Piotr Alawdin, Juozas Atkočiunas, Liudas Liepa // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22(3), s. 5--23, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: Rosen?s optimality criterion, ekstremalne zasady energetyczne, extreme energy principles, kryterium optymalności Rosena, mathematical programming, optimal design, programowanie matematyczne, projektowanie optymalne, shakedown,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0031
[AWI-10435] [data modyf: 15-11-2016 13:56]
[41] Kopalnia węgla brunatnego Oskar w Smogórach (Ziemia Lubuska) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego .- 2016, Vol. 466, s. 65--76, ISSN: 0867-6143,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.5604/01.3001.0009.4323
[AWI-10454] [data modyf: 05-01-2017 12:25]
[42] Programming of urban revitalization / Tadeusz Biliński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 15--27, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: importance, odnowa miast, programowanie, revitalization, rewitalizacja, town renewal,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0047
[AWI-10463] [data modyf: 10-02-2017 12:17]
[43] Conservation of the "Piast" Cinema in Słubice: an architectural, urban or moral problem? / Wojciech Eckert // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 43--50, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: art deco, budynek kina, cinema building, cultural landscape, fasada, façade, historia, history, krajobraz kulturowy, monument, monuments register, rejestr zabytków, renovation, renowacja, zabytek,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0049
[AWI-10464] [data modyf: 10-02-2017 12:26]
[44] Problem of delamination in RC beams strengthened by FRP with rheological model of adhesive leyer / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 103--110, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, FRP, MES, beton, cohesive element, concrete, delamination, kompozyty, konstrukcje warstwowe, pełzanie, reologia, rhelogical model of epoxy, solid-shell element, stal, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0055
[AWI-10466] [data modyf: 10-02-2017 12:55]
[45] Wpływ zmiany wartości wskaźnika niezawodności ß, wyznaczanego metodą FORM na ocenę klasy niezawodności RC analizowanej konstrukcji / Joanna Kaliszuk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 54--62, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: hybrydowa metoda symulacji Monte Carlo (HMC), klasa niezawodności RC, metoda FORM (first order reliability method), metoda elementów skonczonych (MES), sztuczne sieci neuronowe (SSN), wskaźnik niezawodności ß,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10473] [data modyf: 28-02-2017 16:20]
[46] Limit analysis of geometrically hardening composite steel-concrete systems / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 16, s. 5--23, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.wykr.
Słowa kluczowe: bilevel optimization, composite steel-concrete structures, geometrically hardening system, konstrukcje zespolone, limit analysis, obciążenia graniczne, optymalizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-001
[AWI-10204] [data modyf: 21-07-2015 15:53]
[47] Assessment of impact of the rheological parameters change on sensitivity of the asphalt strain based on the test results / Artur Kurpiel, Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 16, s. 105--117, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.
Słowa kluczowe: deformation of asphalt mixture, rheological models, rheological parameters, static creep,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-008
[AWI-10206] [data modyf: 22-07-2015 09:12]
[48] Not in-service railway arched bridges and their future / Artur Juszczyk, Marek Dankowski, Adam Wysokowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 17, s. 51--60, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.rys.wykr.
Słowa kluczowe: bridge structure, revitalisation of bridges, viaduct,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0021
[AWI-10225] [data modyf: 08-09-2015 09:46]
[49] Inwestycje produkcyjne o znaczeniu ponadregionalnym w planistycznych dokumentach krajowych i wojewódzkich / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2015, nr 159 (39), s. 54--65, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, polityka regionalna, polityka sektorowa, regional policy, sectoral policy, spatial planning,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10302] [data modyf: 17-12-2015 11:40]
[50] Design and construction problems connected with ensuring even thermal insulation of single-layer walls / Bohdan Stawiski(*) // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2015, No. 18, iss. 3, s. 133--140, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: detection, mostki termiczne, ochrona cieplna, single-layer walls, thermal bridges, thermal protection, wykrywanie, ściany jednowarstwowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2015-0044
[AWI-10496] [data modyf: 04-04-2017 14:30]
[51] Samoupročnâuscesâ konstruktivnye sistemy / Piotr Alawdin // W: Opir Materialiv i Teoriâ Sporud : Naukovo-Tehničnij Zbirnik .- 2015, Vip. 94, s. 186--201, ISSN: 2410-2547, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: bilevel optimization, equilibrium load, limit analysis, self-hardening load-carrying systems,

Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10329] [data modyf: 22-02-2017 11:01]
[52] Problems with the interpretation of results of DPL, CPTU and DMT tests in non-textbook sandy soil of lacustrine origin / Waldemar Szajna, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Osnovi ta Fundamenti : Mižvidomčij Naukovo-Tehničnij Zbirnik .- 2015, Vip. 37, s. 27--36, ISSN: 0475-1132, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: dilatometer test, dynamic probing, sandy soil, site investigation, static probing,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10294] [data modyf: 27-11-2015 18:20]
[53] Potencjał badawczy Centrum Budownictwa Zrównowazonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego w Zielonej Górze : (cz. 1) / Anna Staszczuk, Jarosław Gil, Piotr Ziembicki // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2015, nr 2, s. 5--7, ISSN: 2353-3242, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10450] [data modyf: 04-01-2017 14:57]
[54] Potencjał badawczy Centrum Budownictwa Zrównowazonego i Energii Parku Naukowo-Technologicznego w Zielonej Górze : (cz. 2) / Anna Staszczuk, Jarosław Gil, Piotr Ziembicki // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2015, nr 3, s. 5--7, ISSN: 2353-3242, : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10451] [data modyf: 04-01-2017 14:57]
[55] Koncepcja stanowiska do badania procesu krzepnięcia w wilgotnych budowlanych materiałach porowatych / Jacek Partyka, Zygmunt Lipnicki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2014, nr 153 (33), s. 93--99, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: front krzepnięcia, krzepnięcie, porous building materials, porowaty materiał budowlany, solidification,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9941] [data modyf: 29-07-2015 11:04]
[56] Klasyfikatory neuronowe typu SVM w zastosowaniu do klasyfikacji przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN .- 2014, nr 86, s. 69--82, ISSN: 2080-0819, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: klasyfikacja, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe SVM,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9944] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[57] Shakedown of composite frames taking into account plastic and brittle fracture of elements / Piotr Alawdin, George Bulanov // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 5--21, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: composite plane frames, elastic-plastic and brittle elements, element sprężysto-plastyczne I kruche, limit and shakedown analysis, obciążenia zmienne, ramy zespolone,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0031
[AWI-10121] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[58] Mathematical reliability model of building components by Rayleigh / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 87--97, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Rayleigh distribution, degree of technical wear, niezawodność eksploatacyjna, predykcja, reliability prediction, stopień zużycia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0036
[AWI-10122] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[59] Numerical analysis of deflections of multi-layered beams / Tadeusz Biliński, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 33--42, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, FEM, MES, composite materials, creep, drewno, kompozyty, konstrukcje warstwowe, multi-layered structures, pełzanie, reinforcing of structures, reologia, rheology, wood, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0033
[AWI-10123] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[60] Buckling capacity curves for steel spherical shells loaded by the external pressure / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 43--55, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, MES, buckling resistance, capacity curve, krzywe nosności, model numeryczny, nośność wyboczeniowa, numerical approach, stalowe powłoki sferyczne, steel spherical shells,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0034
[AWI-10124] [data modyf: 06-11-2018 11:12]
[61] Numerical modelling of soil arching in a shallow backfill layer / Waldemar Szajna // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 127--137, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, MES, Mohr-Coulomb model, arching, konstrukcja gruntowo-powłokowa, model Coulomba-Mohra, problem zapadni, przesklepienie, redystrybucja naprężeń, soil-shell structure, stress redistribution, trapdoor problem,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0039
[AWI-10125] [data modyf: 24-08-2015 15:26]
[62] Predel'nyj analiz staleželezobetonnyh ram s učetom plastičeskogo i hrupkogo razrušeniâ e'lementov / Piotr Alawdin, Georgij Valer'evič Bulanov // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2014, Vyp. 6, s. 7--24, ISSN: 2076-6033, : fot.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-10208] [data modyf: 22-02-2017 11:12]
[63] Istota umowy koncesji na roboty budowlane i jej charakterystyczne elementy / Tadeusz Biliński(*) // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2014, Nr 1, s. 11--12, ISSN: 2353-3242,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9921] [data modyf: 24-08-2015 15:21]
[64] Stalowe ruszty jako technologiczne nawierzchnie drogowe / Artur Juszczyk // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2014, nr 13, s. 28--30, ISSN: 2081-366X, : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9979] [data modyf: 24-08-2015 15:18]
[65] Beuchelt & Co. - Zielona Góra nie tylko winem słynąca / Bartosz Michalak // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2014, T. 11, s. 109--116, ISSN: 1733-0491, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10094] [data modyf: 24-08-2015 15:17]
[66] Cmentarzysko okrętów pomnikiem przyrody / Sławomir Łotysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 124--133, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, dziedzictwo poprzemysłowe, industrial heritage, landscape architecture, reclaiming by nature, renaturalizacja, river,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9599] [data modyf: 07-09-2015 13:45]
[67] Zielone molo. Rewitalizacja dawnego nabrzeża portowego na park miejski / Sławomir Łotysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 134--142, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: architektura krajobrazu, city park, landscape architecture, miasto portowe, nabrzeże, park, pier, revitalization, rewitalizacja, waterfront,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9600] [data modyf: 28-07-2015 13:14]
[68] Kształtowanie obrazu miasta. Rola prawa i mechanizmów ekonomicznych / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 150 (30), s. 143--154, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: city development, energy saving, image of the city, obraz miasta, oszczędność energetyczna, rozwój miasta,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9601] [data modyf: 28-07-2015 13:14]
[69] Two-scale modelling of reactive powder concrete. Part I: representative volume element and solution of the corresponding boundary value problem / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2013, No. 10, s. 41--61, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, RPC, RVE, computational homogenization, macro-scale, micro-scale, multiscale modelling,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9837] [data modyf: 24-08-2015 14:57]
[70] Ochrona wartości kulturowych i krajobrazowych w dokumentach planistycznych gminy na podstawie obowiązujących przepisów prawa / Anna Bazan-Krzywoszańska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2013, nr 29, s. 25--32, ISSN: 1507-6407, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: ochrona wartości kulturowych i krajobrazowych, prawo miejscowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10067] [data modyf: 24-08-2015 15:02]
[71] Rasčet železobetonnyh ram s učetom plastičeskogo i hrupkogo razrušeniâ elementov / Piotr Alawdin, Georgij Valer'evič Bulanov // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2013, Vyp. 5, s. 13--26, ISSN: 2076-6033, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9950] [data modyf: 21-02-2017 18:21]
[72] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 2) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 2, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, : bibliogr.fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9788] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[73] Próbne obciążenia obiektów mostowych. Doświadczenia Uniwersytetu Zielonogórskiego (cz. 1) / Artur Juszczyk, Jakub Marcinowski, Adam Wysokowski // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 1, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9789] [data modyf: 24-08-2015 14:39]
[74] Wpływ błędów procesu budowlanego na awarię konstrukcji dachu hali (cz. 1) / Elżbieta Grochowska, Antoni Matysiak // W: Biuletyn Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa .- 2013, Nr 3, s. 4--5, ISSN: 2353-3242, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9801] [data modyf: 24-08-2015 14:40]
[75] Zielona Góra - winny gród? / Wojciech Eckert // W: Studia Zielonogórskie .- 2013, T. 19, s. 97--105, ISSN: 1233-815X, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9803] [data modyf: 24-08-2015 14:40]
[76] Winda okrężna w Iłowej. Lubuski Paternoster / Wojciech Eckert // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2013, T. 10, s. 109--116, ISSN: 1733-0491, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9805] [data modyf: 24-08-2015 14:40]
[77] Niesprężyste wyboczenie prętów zbrojenia, model zjawiska / Jacek Korentz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 101--108, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deformacje pokrytyczne, niesprężyste wyboczenie, stal zbrojeniowa, stateczność, żelbet,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9380] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[78] Nośność wyboczeniowa walcowego płaszcza silosu w świetle zapisów normy PN-EN 1993-4-1 / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 152--160, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: norma PN-EN 1993-4-1, nośność wyboczeniowa, obleczenia praktyczne, silos stalowy, zalecenia projektowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9381] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[79] Badania doświadczalne i modelowanie klejonych stalowo-betonowych belek zespolonych / Bożena Kuczma, Mieczysław Kuczma // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 381--388, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: MES, klejowe połączenie betonu i stali, podatne zespolenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9382] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[80] Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przekształcenia układu współbieżnych / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z.59 (nr 1/2012/II)) .- 2012, Nr 283, s. 207--216, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9399] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[81] Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny objęte planem / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 5--15, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9457] [data modyf: 06-12-2012 11:52]
[82] Park na torach. Przykład adaptacji wiaduktu kolejowego na teren zieleni / Sławomir Łotysz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 25--31, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.fot.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9474] [data modyf: 11-01-2013 18:33]
[83] Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania budowy kombinatu węglowo-energetycznego w województwie lubuskim / Tadeusz Chrzan, Przemysław Błoch, Łukasz Zaworski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 146 (26), s. 90--100, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9477] [data modyf: 11-01-2013 18:42]
[84] Prediction of deflection from flatness and a vertical position with the use of neural networks / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 9, s. 73--81, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: deflections from flatness, neural networks, prediction,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9737] [data modyf: 13-12-2013 12:22]
[85] Interdependence of building elements in the analysis of repair / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 9, s. 83--91, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: repair needs, technical wear, technical wear evaluation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9738] [data modyf: 13-12-2013 12:30]
[86] Selected models for the description of the kinematics of changes of height differences between points in a geodesic network under the influence of mining / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 5--17, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: model of vertical displacements, neural networks, reference system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9808] [data modyf: 27-02-2014 13:25]
[87] Comparison of the calculation results of heat exchange between a single-family building and the ground obtained with the quasi-stationary and 3-d transient models. Part 1: continuous heating mode / Anna Staszczuk // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 77--87, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: continous heating mode, heat transfer via the ground, quasi-stationary calculations, transient heat flow,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9817] [data modyf: 03-03-2014 14:38]
[88] Methods of artificial intelligence used for transforming a system of coordinates / Maria Mrówczyńska // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2012, Vyp. 4, s. 6--19, ISSN: 2076-6033, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9566] [data modyf: 06-05-2013 13:58]
[89] Wykorzystanie innowacyjnych technologii baz danych do wspomagania przedsięwzięć inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska((3/2012/III)) .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 283--290, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: innowacyjne technologie baz danych, relacyjne bazy danych, strukturalizacja zasobów informacyjnych, strumieniowe bazy danych, temporalne bazy danych,

Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9383] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[90] Budowa mostów objazdowych na czas przebudowy obiektów drogowych / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska((3/2012/IV)) .- 2012, Nr 283, z. 59, s. 427--434, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: most składany, most technologiczny, objazd, odbudowa tymczasowa,

Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9384] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[91] Metoda obliczania ugięcia belek żelbetowych wzmocnionych materiałem kompozytowym / Jacek Korentz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58) .- 2011, nr 3/2011/II, s. 143--150, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: belka żelbetowa, krzywizna, ugięcie, wzmocnienie, zginanie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9052] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[92] Modyfikacje konstrukcyjne zadaszenia stadionu redukujące drgania o charakterze rezonansowym / Paweł Błażejewski, Jakub Marcinowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58) .- 2011, nr 3/2011/II, s. 209--216, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: analizy numeryczne, drgania, konstrukcja zadaszenia, pomiary, rezonans,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9053] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[93] Hybrydowe systemy analityczno-decyzyjne jako nowe narzędzie informatycznego wspomagania działań inżynieryjnych / Janusz Szelka, Zbigniew Wrona // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58 (3/11/III)) .- 2011, Nr 276, s. 281--288, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: systemy Business Intelligence, systemy baz danych, systemy hybrydowe, systemy wspomagania decyzji, wspomaganie przedsięwzięć inżynieryjnych,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9123] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[94] Węgiel brunatny jako podłoże budowlane - przykład Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego .- 2011, Nr 446 (2), s. 297--304, ISSN: 0867-6143, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, glacitectonic disturbances, lignite, węgiel brunatny, zaburzenia glacitektoniczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9137] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[95] Tożsamość miasta pod presją gospodarki rynkowej na przykładzie Zielonej Góry / Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2011, s. 57--64, ISSN: 1507-6407, : bibliogr.il.rys.summ.
Słowa kluczowe: optymalizacja zagospodarowania przestrzennego, planowanie przestrzenne, urbanistyka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9171] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[96] Genetic algorithm as a method of solving selected optimization problems / Józef Gil // W: Reports on Geodesy .- 2011, no 1 (90), s. 141--147, ISSN: 08-3179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9192] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[97] Ilu polskich wynalazców działało w Ameryce? / Sławomir Łotysz // W: Studia Polonijne .- 2011, T. 31, s. 147--157, ISSN: 0137-5210, : summ.
Słowa kluczowe: Polonia in America, Polonia w Ameryce, Stany Zjednoczone, inventors, technika, technique, the United States, wynalazcy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9197] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[98] Reliability of a building determined by the durability of its components / Beata Nowogońska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 173--180, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: Weibull distribution, determination of renovation needs, exploitation reliability, periods of element durability,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9204] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[99] Professor Wacław Żeńczykowski and undone reform of Poland's housing industry / Sławomir Łotysz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 6, s. 181--190, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.summ. .- http://www.ceer.uz.zgora.pl/index.php?ceer-number-6
Słowa kluczowe: housing industry in Poland, technology transfer during Cold War,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9205] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[100] On solving selected problems of linear algebra by means of neural networks / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 5--17, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.fot.summ.
Słowa kluczowe: linear algebra, linear systems, neural networks,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9242] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[101] Limit analysis of steel-concrete composite structures with slip / Piotr Alawdin, Krystyna Urbańska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 19--34, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: FEM, beams and bars, limit analysis, optimization, slip, steel-concrete composite structures,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9243] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[102] Współdziałanie czy gra interesów uczestników procesu budowlanego / Tadeusz Biliński // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2011, nr 5, s. 14--15, ISSN: 2081-366X, : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9009] [data modyf: 13-07-2011 13:36]
[103] Deformation of the structure of a bridge walkway under a load according to the Hopfield model / Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2011, no 1 (90), s. 323--330, ISSN: 08-3179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9193] [data modyf: 16-09-2014 16:50]
[104] Zawłaszczanie przestrzeni / Tadeusz Biliński // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2011, nr 7, s. 4-5, ISSN: 2081-366X, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9341] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[105] Pokonywanie przeszkód wodnych za pomocą wojskowego sprzętu mostowego / Janusz Szelka, Zbigniew Kamyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z. 58 (3/11/III)) .- 2011, Nr 276, s. 215--222, ISSN: 0209-2646, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: mosty pływające, mosty składane, mosty towarzyszące, pokonywanie przeszkód terenowych, przeszkoda wodna, sprzęt przeprawowo-mostowy,

Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9122] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[106] Osady organiczne doliny Płoni w Barlinku / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 5--13, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Barlinek, Płonia, dolina rzeczna, organic sediments, osady organiczne, river valley,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8686] [data modyf: 08-07-2010 11:19]
[107] Budowa geologiczna rejonu Otyń - Niedoradz (krawędź pradoliny głogowsko - barudzkiej) / Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 33--39, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: głogowsko-barudzka proglacial stream valley, marginal lake sediments, osady zastoiskowe, pradolina głogowsko-barudzka,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8687] [data modyf: 08-07-2010 11:30]
[108] Związek zaburzeń glacitektonicznych z pradolinami na terenie Polski Zachodniej / Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 41--46, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: depresja i elewacja glacitektoniczna, glaciotectonic deformations, glaciotectonic depression and elevation, zaburzenia glacitektoniczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8688] [data modyf: 08-07-2010 11:44]
[109] Próba budowy modelu geologicznego pradoliny głogowsko-barudzkiej w okolicy Nowej Soli z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 47--66, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: depresja glacitektoniczna, gradient methods of optimalization, gradientowe metody optymalizacji, great-valley glacitectonic depression, neural networks, pradolina, sztuczne sieci neuronowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8689] [data modyf: 08-07-2010 11:50]
[110] Wykorzystanie badań CPTu do wyznaczania parametrów gruntu w analizie stateczności skarp głębokich wykopów / Waldemar Szajna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 93--104, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Eurocode 7, Eurokod 7, cone penetration tests CPTu, drained loading, effective parameters, obciążenie z drenażem, parametry efektywne, slope stability, sondowania statyczne CPTu, stateczność skarp,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8690] [data modyf: 08-07-2010 11:55]
[111] Badania wpływu obciążeń cyklicznych na ściśliwość gytii / Ewa Wojnicka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 136--142, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: compressibility, cyclic loading, gytia wapienna, gyttja, obciążenia cykliczne, ściśliwość,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8691] [data modyf: 08-07-2010 11:58]
[112] Charakterystyka geotechniczna gruntów organicznych ze Szczecinka / Ewa Wojnicka // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 143--151, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: Szczecinek, charakterystyka geotechniczna, geotechnical characteristic, grunty organiczne, organic soils,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8692] [data modyf: 08-07-2010 12:01]
[113] Immersed tunnel technology: a brief history of its development / Sławomir Łotysz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 4, s. 97--110, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.summ.
Słowa kluczowe: immersed tunnel, subaquanous tunneling, sunken tunnel,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8708] [data modyf: 23-07-2010 12:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[114] Pokonać drzewa wodne : Jerzy Bader i jego praca / Sławomir Łotysz // W: Prace Instytutu Elektrotechniki = Proceedings of Electrotechnical Institute .- 2010, z. 246, s. 5--12, ISSN: 0032-6216, : bibliogr.rys.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8741] [data modyf: 22-10-2010 12:12]
[115] Wykorzystywanie wojskowych konstrukcji składanych do budowy mostów tymczasowych / Janusz Szelka, Artur Duchaczek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu .- 2010, nr 3, s. 314--322, ISSN: 1731-8157, : bibliogr.wykr.
Słowa kluczowe: military bridges, mosty stalowe, mosty wojskowe, steel bridges,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8762] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[116] Determination of moisture transfer coefficient in building materials on the basis of kinetics of a one direction capillary rise / Abdrahman Alsabry // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 5, s. 313--318, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: capillary rise, capillary transport, mathematical model, moisture transport coefficient,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8865] [data modyf: 11-03-2011 09:04]
[117] Permeability, tortuosity and attenuation of waves in porous materials / Krzysztof Wilmański // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 5, s. 9--52, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: acoustic waves, diffusion, permeability, porous media, tortuosity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8920] [data modyf: 17-05-2011 12:46]
[118] Heat transfer in road pavement structure and identification of its layers thermal parameters / Piotr Alawdin, Jarosław Połczyński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 5, s. 63--78, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: heat transfer problem, least squares and minimax criteria, parameters and boundary conditions identification, pavement system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8921] [data modyf: 17-05-2011 12:50]
[119] Rheological redistribution of stresses in multi-layered beams / Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 5, s. 219--233, ISSN: 2080-5187, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: multi-layered structures, redistribution of stresses, rheology, viscoelasticity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8922] [data modyf: 17-05-2011 12:55]
[120] Architektura obronna województwa lubuskiego. O potrzebie badań i możliwości wykorzystania do współczesnych celów / Wojciech Eckert // W: Kurier Konserwatorski .- 2010, nr 6, s. 28--33, ISSN: 1899-9913, : fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8559] [data modyf: 25-02-2010 10:03]
[121] Rowerostrada "Zielona strzała" - tworzenie nowych przestrzeni publicznych na przykładzie Zielonej Góry / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2009, Z. 20, s. 19--25, ISSN: 1507-6407, : bibliogr.fot.rys.summ.
Słowa kluczowe: przestrzenie publiczne, zagospodarowanie przestrzenne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8472] [data modyf: 04-11-2009 09:49]
[122] Approximation abilities of neuro-fuzzy systems / Maria Mrówczyńska, Józef Gil // W: Reports on Geodesy .- 2009, no 2 (87), s. 283--290, ISSN: 0867-3179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8546] [data modyf: 12-02-2010 13:08]
[123] Jedwab przeciw kulom / Sławomir Łotysz // W: Policjanci : policyjny magazyn historyczny .- 2009, s. 105--111 : bibliogr.fot.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8429] [data modyf: 09-09-2009 12:53]
[124] Bomba na EXPO / Sławomir Łotysz // W: Policjanci : policyjny magazyn historyczny .- 2009, s. 210--212 : bibliogr.fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8430] [data modyf: 09-09-2009 12:54]
[125] Realizacja próbnych obciążeń budowli komunikacyjnych / Adam Wysokowski, Jakub Marcinowski, Artur Juszczyk // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 1, s. 25--26, ISSN: 2081-366X, : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8483] [data modyf: 20-01-2010 10:30]
[126] Rewitalizacja zielonogórskiej starówki. Szanse - problemy - zagrożenia / Wojciech Eckert, Krzysztof Garbacz // W: Studia Zielonogórskie .- 2009, tom 15, s. 33--54, ISSN: 1233-815X, : bibliogr.fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8529] [data modyf: 27-01-2010 09:34]
[127] Budynki inteligentne / Tadeusz Biliński // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 2, s. 11--12, ISSN: 2081-366X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8534] [data modyf: 01-02-2010 12:10]
[128] Górnictwo węgla brunatnego w okolicy Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 2, s. 13--16, ISSN: 2081-366X, : bibliogr.rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8535] [data modyf: 01-02-2010 12:07]
[129] Badania podłoża gruntowego. Sondowania statyczne CPTU / Waldemar Szajna // W: Budownictwo Lubuskie : Biuletyn Lubuskiej Izby Budownictwa .- 2009, nr 2, s. 17--19, ISSN: 2081-366X, : rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8536] [data modyf: 01-02-2010 12:09]
[130] Zagadnienie rozwiązywania wybranych zadań algebry liniowej za pomocą sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 54) .- 2009, nr 129, s. 97--102 : bibliogr.tab.summ. .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algebra liniowa, sieci neuronowe, układy równań liniowych,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8547] [data modyf: 12-02-2010 14:16]
[131] CMM 2009 : the 18th International Conference on Computer Methods in Mechanics / Tadeusz Burczyński, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Wilmański // W: IACM Expressions : Bulletin for the International Association for Computational Mechanics(26) .- 2009, s. 22--26
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8558] [data modyf: 24-02-2010 14:49]
[132] Pożegnanie Franka N. Piaseckiego / Sławomir Łotysz // W: Biuletyn Prosto z Pokładu .- 2008, Nr 56, s. 12--13
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9206] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[133] Obraz Zielonej Góry w badaniach preferencji mieszkańców oraz studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego sporządzonych na podstawie map mentalnych / Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka .- 2007, nr 11, s. 81--91, ISSN: 1507-6407, : bibliogr.rys.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7786] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[134] Postglacjalne osady organiczne w Sulechowie / Andrzej Kraiński, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 133 (13), s. 255--264, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Holocene, Sulechów, holocen, organic sediments, osady organiczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7866] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[135] Charakterystyka geotechniczna węglanowych osadów jeziornych ze złoża "Szumiąca" / Ewa Wojnicka // W: Geologos .- 2007, nr 11, s. 295--301, ISSN: 2080-6574, : bibliogr.tab.summ.
Słowa kluczowe: charakterystyka geotechniczna, geotechnical characteristic, gytia, gyttja, kreda jeziorna, lake marl,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7874] [data modyf: 25-03-2008 15:08]
[136] Badania laboratoryjne przewodnictwa cieplnego piasku kwarcowego / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 23--32, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: geotermia, geothermy, grounds, grunty, przewodnictwo cieplne, thermal conductivity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[137] Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne zbiornika antropogenicznego w okolicach Łęknicy (Łuk Mużakowa) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński, Barbara Jachimko, Urszula Kołodziejczyk // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 33--40, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: anthropogenic lakeland, brown coal, pojezierze antropogeniczne, węgiel brunatny, Łęknica,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[138] Charakterystyka gruntów spoistych o bardzo wysokiej granicy płynności z terenu Środkowego Nadodrza / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 41--49, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: clays, cohesive grounds, granica płynności, grunty spoiste, iły, liquid limit, plastyczność,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7878] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[139] Budowa geologiczna północnego fragmentu Wału Zielonogórskiego (okolice Przylepu) / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 51--60, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Wał Zielonogórski, glacitectonical disturbances, kame-terrace, tarasy kemowe, zaburzenia glacitektoniczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7879] [data modyf: 19-10-2009 10:23]
[140] Zaburzenia glacitektoniczne w rejonie Dychów-Nowogród Bobrzański / Andrzej Kraiński // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2007, nr 134 (14), s. 101--108, ISSN: 1895-7323, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Słowa kluczowe: Bóbr, Bóbr river, Wał Zielonogórski, glacitectonical disturbances, zaburzenia glacitektoniczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-7881] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[141] Numeryczna analiza stateczności skarp podczas wykonywania wykopu w gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Waldemar Szajna // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego - (Inżynieria Środowiska ; 14) .- 2007, nr 134, s. 167--177 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[142] The Hopfield neural network in the aspect of the stabilization of the displacement phenomenon / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2007, no 1, s. 75--80, ISSN: 08-3179, : bibliogr.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[143] Dawna wytwórnia winiaków Heinricha Raetscha w Zielonej Górze - zabytki architektury i techniki. Poszanowanie dziedzictwa, kontynuacja tradycji / Marta Danowska, Wojciech Eckert // W: Lubuskie Materiały Konserwatorskie .- 2007, T. 4, 2006-2007, s. 132--141, ISSN: 1733-0491, : fot.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8072] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[144] A few remarks on micro/macro transitions and Gassmann relations for poroelastic materials / Krzysztof Wilmański // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Nauki Techniczne : Budownictwo) .- 2007, nr 6, s. 191--204 : bibliogr.summ. .- Mechanics of solid and structures : in memory of Prof. Margaret Woźniak
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8331] [data modyf: 16-03-2009 09:27]
[145] Szkody spowodowane podziemnym górnictwem węgla brunatnego w okolicy Zielonej Góry - informacje wstępne / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Andrzej Kraiński // W: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko .- 2007, nr 3, wyd. spec., s. 221--234 : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8055] [data modyf: 13-11-2015 10:48]
[146] An attempt to present a kinematic state of a vertical geodetic network by means of a neural network / Sławomir Gibowski // W: Reports on Geodesy .- 2006, no 2, s. 137--144, ISSN: 08-3179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[147] The use of neural networks for transforming coordinates / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2006, no 2, s. 145--152, ISSN: 08-3179, : bibliogr.rys.tab.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[148] The adaptation modelling of a GPS signal by means of neural networks / Józef Gil // W: Reports on Geodesy .- 2006, no 2, s. 307--314, ISSN: 08-3179, : bibliogr.rys.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7663] [data modyf: 25-03-2008 11:09]
[149] Przewodnictwo cieplne gruntów niespoistych różnych typów genetycznych / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo .- 2006, Z. 29, s. 59--67 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7894] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[150] Analiza wpływu obciążenia gytii na zmiany jej parametrów geotechnicznych / Ewa Wojnicka // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo .- 2006, Z. 28, T. 1, s. 325--334 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8195] [data modyf: 23-09-2008 12:35]
[151] Projekt zaleceń projektowania, budowy i utrzymania odwodnienia obiektów mostowych / Wiktor Jasiński, Adam Wysokowski // W: Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie - (Materiały Konferencyjne) .- 2006, s. 93--107 : bibliogr.rys.tab.summ.
Słowa kluczowe: bridge objects in roads, drainage, drogowe obiekty mostowe, odwodnienie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-9520] [data modyf: 01-02-2013 13:25]
[152] Pomiary przewodnictwa cieplnego glin lodowcowych i iłów trzeciorzędowych okolic Zielonej Góry / Agnieszka Gontaszewska-Piekarz // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 47) .- 2006, nr 116, s. 241--252 : bibliogr.rys.tab.wykr.summ.
Słowa kluczowe: grunty, porowatość, przewodnictwo cieplne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7367]