PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Ekonomii Matematycznej i Optymalizacji

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!