PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Statystyki Matematycznej i Ekonometrii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu prof. dr hab. Roman Zmyślony
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga

Jednostki podrzędne:

Brak wyników filtrowania

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!