PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Zastosowań Matematyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Maciej Niedziela
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!