PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Zastosowań Matematyki

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
dr Joachim Syga
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!