PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Sportu i Promocji Zdrowia

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Ewa Skorupka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!