PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Turystyki i Rekreacji

Adres:
Budynek Dydaktyczny WILiŚ i WNB
prof. Z. Szafrana 1 Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 510

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Agnieszka Gandecka
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!