PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Interdyscyplinarna

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. Ryszard Woźniak
Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!