PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Grafiki - Projektowanie Znaku i Identyfikacji Wizualanej

Dane jednostki może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Katarzyna Radkowska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!