PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Literatury Współczesnej i Badań nad Baśnią

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 204, 315

Strona www: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/o-instytucie/struktura-instytutu/128-pracownia-literatury-xx-xxi-wieku-i-badan-nad-basnia

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni prof. dr hab. Anna Szóstak
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
prof. dr hab. Anna Szóstak
Brak studentów studiów doktoranckich!