PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 318

Strona www: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/o-instytucie/struktura-instytutu/53-pracownia-mitopoetyki-i-filozofii-literatury

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni prof. dr hab. Bogdan Trocha
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!