PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 318

Strona www: https://ifp.uz.zgora.pl/instytut/pracownie/pracownia-mitopoetyki-i-filozofii-literatury

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni prof. dr hab. Bogdan Trocha
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
prof. dr hab. Bogdan Trocha
Brak studentów studiów doktoranckich!