PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Badań nad Aksjologią w Języku i Kulturze

Adres:
Dom Studenta "Vicewersal"
al. Wojska Polskiego 65 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 17

Strona www: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/o-instytucie/struktura-instytutu/121-pracownia-badan-nad-aksjologia-w-jezyku-i-kulturze

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Monika Kaczor
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr hab. Monika Kaczor
Brak studentów studiów doktoranckich!