PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Języka i Kultury Ludowej

Adres:
Budynek Dydaktyczny
al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra
65-762 Zielona Góra
Pomieszczenie: 201

Strona www: http://www.ifp.uz.zgora.pl/index.php/o-instytucie/struktura-instytutu/56-pracownia-jezyka-i-kultury-ludowej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr hab. Katarzyna Węgorowska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!